بخشی از مقاله

صدور بيمه هاي درمان


الف – بيمه درمان گروهي
به منظور حمايت از افراد جامعه در زمينه جبران هزينه هاي درماني ناشي از بيماري وحادثه شركت بيمه آسيا بيمه اي را تحت عنوان بيمه درمان بصورت گروهي وجهت گروه هاي بالاي پنجاه نفر ارائه مي نمايد. بدين رو شركت ها وموسساتي كه تحت پوشش سازمان بيمه تامين اجتماعي، خدمات درماني كاركنان دولت و يا ساير سازمانهاي مشابه هستند مي توانند با خريد اين بيمه كاركنان خود و افراد تحت تكفل را كه شامل همسر، فرزندان و والدين تحت تكفل آنان مي‌باشد، تحت پوشش قرار دهند.


- پوششهاي قابل ارايه:
1- جبران هزينه‌هاي دوران بستري در بيمارستان شامل :
1/1- درمان طبي و اعمال جراحي ناشي از حادثه يا بيماير، آنژيوگرافي قلب و انواع سنگ شكن، سقف تعهدات ساليانه حداقل 000/000/5 ريال تا حداكثر 000/000/50 ريال قابل ارايه خواهد بود.
2/1- جبران هزينه هاي زايمان ( طبيعي و سزارين) تا سقف يك در هزار مبلغ تعهد بيمارستاني و حداكثر تا مبلغ 000/000/5 ريال.


2- جبران هزينه هاي پاراكلينيكي و درمان سرپايي شامل:
1/2- سونوگرافي، ماموگرافي، ام. آر.آي، انواع اسكن و سيتي اسكن. راديوتراپي، انواع آندوسكوپي، اكوكارديوگرافي تا سقف حداكثر 10 درصد مبلغ تعهد بيمارستاني.
2/2- تست ورزش، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، آنژيوگرافي چشم تا سقف حداكثر 5 درصد مبلغ تعهد بيمارستاني.


3/2- شكستگيها، گچ گيري، ختنه، بخيه، كرايوتراپي، اكسيزيون ليپوم و تخليه كيست و ليزر درماني تا سقف حداكثر 5 درصد مبلغ تعهد بيمارستاني.
3- جبران هزينه هاي مربوط به رفع عيوب انكساري چشم مشروط بر اينكه درجه نقص بينايي هر چشم 4 ديوپتر يا بيشتر باشد با تائيد پزشك معتمد بيمه گر قبل از انجام عمل حداكثر براي هر چشم تا مبلغ 000/500/1 ريال قابل پرداخت است.


4- جبران هزينه‌هاي اعمال جراحي تخصصي شامل : جراحي مغز و اعصاب ( به استثناء ديسك ستون فقرات)، قلب، پيوند كليه و مغز استخوان حداكثر تا دو برابر مبلغ تعهد بيمارستاني مي‌باشد.
5- جبران هزينه هاي انتقال بيمار با آمبولانس در موارد اورژانس داخل شهر 000/200 ريال و بين شهري 000/500 ريال در سال مي‌باشد.


6- هزينه هاي بيمارستاني بيمه شدگاني كه به علت فقدان امكانات لازم با تائيد بيمه گر به خارج از كشور اعزام مي شوند براساس ضوابط بيمه نامه پرداخت خواهد شد.
- حداكثر سن بيمه شده براي گروههاي كمتر از هزار نفر 60 سال مي باشد و ازآن به بعد بيمه گر اضافه نرخهاي زير را براي بيمه شدگان يا بيش از سن 60 سال اعمال مي نمايد.


- 61 الي 69 سالگي تمام 50%
- 70 سالگي به بالا 100%
ب – بيمه مسافرين عازم به خارج از كشور:
شركت بيمه آسيا به منظور رفاه حال هموطناني كه عازم خارج از كشور مي‌باشند، با يك شركت معتبر بيمه‌اي در خارج از كشور قرارداد همكاري منعقد نموده است كه طي آن هزينه هاي درماني بيمه شدگان در كشور مقصد، طبق ضوابط نامه تسويه مي‌گردد.


پوششهاي ارائه شده در اين بيمه نامه شامل كليه هزينه هاي درماين، جراحي و بستري شدن بيمه شده كه ناشي از حوادث يا بيماري ناگهاني بوده و به تجويز پزشك انجام پذيرد، مي‌باشد. بدين ترتيب چنانچه بيمه شده در طول سفر يا مدت اقامت در خارج از كشور دچار حوادث ( بجز حوادث ناشي از كارورزي) يا بيماري ناگهاني گردد( بجز بيماريهاي موجود، عود شونده مزمن يا بيماريهايي كه بيمه شده قبلاً به آن مبتلا و تحت درمان بوده است). بشرط آنكه مدت سفر از 92 روز متوالي تجاوز ننمايد مشمول استفاده از خدمات اين بيمه نامه مي باشد. از ساير مزاياي اين بيمه نامه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:


1- تامين فوريتهاي داندانپزشكي به استثناء پركردن قطعي و پروتز تا مبلغ 150 يورو.
2- رفع مشكلاتي نظير مفقود يا ربوده شدن پاسپورت، بليط ويزا و مانندآن.
3- هزينه عيادت ضروري يك نفر ملاقات كننده در صورتي كه بيمه شده مجبور به بستري شدن در بيمارستان بيش از 10 روز باشد.
4- هزينه انتقال جسد به ايران وهزينه هاي مربوط به آن.
5- مساعدتهاي حقوقي نظير تحت تعقيب قرار گرفتن به دليل مسئوليت مدني يا ايراد خسارت به اشخاص ثالث يا خشونت غيرعمدي يا عدم رعايت قانون به استثناء مسئوليت هاي ناشي از استفاده مالكيت يا نگهداري وسيله نقليه موتوري تا مبلغ هزار يورو.


حداكثر مبلغ تعهد 000/50 يورو براي هر بيمه شده در طول مدت اعتبار بيمه نامه مي باشد.
صدور بيمه نامه بصورت انفرادي بوده ليكن براي افرادي كه طي يك گروه با مدت و مقصد يكسان نسبت به اخذ پوشش بيمه اي اقدام نمايند، برحسب تعداد از 5% تا 20% تخفيف در نظر گرفته مي شود.


پوشش بيمه نامه فقط در خارج از كشور بوده و اعتبار آن از لحظه خروج از مرزهاي هوايي وزميني و دريايي كشور جمهوري اسلامي ايران به منظور شروع سفر لغايت ورود به مرزهاي مورد اشاره به منظور پايان سفر و يا خاتمه مدت بيمه نامه هر كدام كه مقدم باشد ، ملاك عمل است.
حداكثر سن بيمه شدگان 80 سال تمام مي باشد.


مدت بيمه نامه بر حسب درخواست متقاضي از 1 الي 92 روز متوالي تعيين مي گرددوقابل افزايش به 6 ماه و يكسال نيز مي باشد.
اين بيمه نامه در صورت عدم خروج بيمه شده از كشور و يا عدم دريافت ويزا با كسر مبلغي بعنوان هزينه اداري و حداكثر ظرف مدت 3 ما از تاريخ صدور بيمه قابل ابطال مي باشد.
مراحل و مدارك مورد نياز صدور بيمه نامه:
1- تكميل فرم پيشنهاد كه شامل اطلاعات گذرنامه اي متقاضي مي باشد.
2- ارايه گذرنامه يا تصوير آن جهت صدور بيمه نامه
3- حق بيمه كه بصورت نقدي دريافت مي گردد.
طرف قرارداد با بيمه آسيا


1- يك قطعه آخرين عكس بيمار
2- رونوشت آخرين حكم كارگزيني و يا آخرين فيش حقوقي بيمه شده اصلي و يا آخرين ليست حقوق و دستمزد ارسالي از جانب بيمه گذار به بيمه گر اول كه توسط بيمه گذار برابر اصل شده باشد.
3- اصل شناسنامه بيمه شده اصلي و بيمار.
4- تكميل قسمت اول فرم بستري شدن در بيمارستان توسط بيمه گذار.
5- گواهي پزشك معالج مبني بر نوع بيماري و نام بيمارستان مورد نظر و تاريخ دقيق بستري.
6- اصل دفترچه عكسدار تامين درمان از سازمان بيمه تامين اجتماعي و يا خدمات درماني و يا ساير بيمه گران ( طبق شرايط بيمه نامه) بيمه شده اصلي و بيمار براي بيمه شدگان تحت پوشش مراكز ياد شده معتبر در تاريخ بستري.


7- گزارش مشروح حادثه براي بيمه شدگان حادثه ديده برحسب مورد تنظيم شده از طرف بازرس شعبه تامين اجتماعي، خدمات درماني، بيمه گران مشابه و يا مقامات ذيصلاح.
8- براي انجام عمل هاي سنگ شكن و D & C (كورتاژ) جواب سونوگرافي و سينه، جواب ماموگرافي الزاميست.


9- راديوگرافي مربوط به اعمال جراحي بيني.
10- براي انجام عمل فتق ناف خانمها، لازم است بيمار با مدارك لازم شخصاً مراجعه نمايد.
11- اصل برگه اتورفراكتومتر( مربوط به تعيين ديد چشم) منضم به گواهي پزشك معالج جهت انجام اعمال جراحي به طريق ليزيك.


12- فرم كامپيوتري عمل PRK مربوط به رفع عيوب انكساري چشم بعد از عمل جراحي ارائه گردد.
• مدارك فوق شامل بيماراني كه به صورت آزاد در مراكز پزشكي بستري خواهند شد نيز مي‌باشد.
• اعمال جراحي مربوط به رديفهاي 9 و 10 و11 لازم است بيمار قبل از هر اقدامي با همراه داشتن مدارك لازم شخصاً به پزشك بيمه گر مراجعه نمايد.
• مدارك مورد نياز ديگر بر حسب مورد از بيمار درخواست خواهد شد.
پرداخت خسارت به دو طريق انجام مي‌پذيرد:
1- مراجعه به مراكز درماني طرف قرارداد با بيمه آسيا توسط معرفي نامه
2- مراجعه مستقيم به مراكز درماني
بيمه آسيا بمنظور صرفه جويي در هزينه ها و ايجاد تسهيلات با مراكز پزشكي قرارداد همكاري منعقد نموده بدين رو در صورتيكه بيمار تمايل به استفاده از اين مراكز را داشته باشد مي بايست مدارك لازم را تهيه به نزديكترين واحد صدور معرفي نامه به مركز درماني مورد نظر و يا شركت نمايندگي صادر كننده بيمه نامه مراجعه و نسبت به دريافت معرفي نامه براساس شرايط و مقررات بيمه نامه اقدام نمايد. بيمار در هنگام ترخيص هزينه هائي را كه در تعهد بيمه نامه نمي باشد راسا پرداخت مابه التفاوت توسط مركز پزشكي به حساب بيمه آسيا منظور خواهد شد. متعاقباً مدارك از طريق مركز پزشكي تحويل بيمه آسيا شده تا پس از انجام محاسبات لازم وفق تعرفه هاي توافق شده با مركز پزشكي پرداخت گردد ضمنا نماينده بيمه گذار مي تواند پس از تسويه خسارت مدارك را جهت تحويل به بيمار بمنظور ارائه به بيمه گران اول دريافت نمايد.


در اينصورت بيمه شده موظف است پس از دريافت چك خسارت خود از بيمه گر اول فتوكپي برابر اصل و با تائيد به مبلغ پرداخت شده را بهمراه فتوكپي مدارك جهت برآورد قطعي خسارت و تسويه حساب به بيمه آسيا تحويل نمايد.
3- در صورتيكه بيمار استفاده از خدمات مراكز درماني بصورت آزاد را در نظر داشته باشد لازمست در هنگام ترخيص كليه هزينه ها را پرداخت، متعاقباً به بيمه گر اول خود مراجعه پس از دريافت سهم وي از هزينه هاي انجام شده مدارك پزشكي را كه توسط بيمه گر اول برابر اصل شده و يا با ضميمه نمودن تائيديه مبلغ پرداخت شده آن جهت انجام محاسبات لازم به بيمه آسيا تحويل نمايد. روش محاسبه خسارت مربوط به اينگونه صورت هزينه ها مطابق با تعرفه هاي توافق شده با مراكز پزشكي همطراز و طرف قرارداد با بيمه آسيا خواهد بود.


اسامي بيمارستانها و مراكز جراحي محدود طرف قرارداد با شركت بيمه آسيا در تهران سال 1383
ليست ذيل پيوسته وجود دارد لطفاً قبل از هر گونه اقدام جهت بستري شدن،با پذيرش مركز پزشكي مورد نظر تماس حاصل فرمائيد.


ر نام بيمارستان نوع خدمات نشاني تلفن
1 مركز قلب تهران قلب كارگر شمالي، نبش بزرگراه جلال آل احمد 69-8029600
2 بقيه الله جماران قلب ميدان قدس( تجريش) ، خيابان شهيد باهنر، ميدان جماران 8-2290205
3 رامتين قلب+ عمومي خيابان وليعصر، چهار راه پارك وي، خيابان ولنجك، خيابان بوستان 2403895 و2403742


4 ايرانشهر قلب+عمومي خيابان دكتر شريعتي، سه راه طالقاني، خيابان شهيد كارگر 9-7608062
5 كسري تهران قلب+عمومي ميدان آرژانتين، خيابان الوند، پلاك 34 19-8797611
6 مدائن قلب+عمومي خيابان صباي جنوبي 8-6405705 و9-6465355
7 مهر قلب+ سوختگي+ عمومي خيابان زرتشت غربي 9-8960080
8 خاتم الانبياء قلب+ سنگ شكن كليه+ عمومي خيابان وليعصر، بالاتر از ميدان ونك، خيابان رشيد ياسمي 60-8797751


9 بقيه الله العظم قلب+ سنگ شكن كليه+ عمومي ميدان ونك، خيابان ملاصدرا 2152151
10 تهرانپارس قلب+ سنگ شكن كليه+ عمومي تهرانپارس، نبش فلكه سوم 94-7884689
11 مصطفي خميني قلب+ كبد+عمومي ميدان فلسطين، خيابان ايتاليا 9-8966130
12 آتيه قلب+ سنگ شكن كليه+ عمومي شهرك قدس، ضلع جنوب غربي تقاطع بزرگراه فرحزاد و پونك باختري 5-8086081


13 ميلاد قلب+ سنگ شكن كليه+ عمومي بزرگراه همت، نرسيده به پل اتوبان چمران 21-8062214 و 10-8062304
14 آزادي سنگ شكن كليه+ عمومي خيابان آزادي، خيابان ميمنت 29-6001126 و7-6035144
15 شهيد شوريده سنگ شكن كليه + دي كلينيك خيابان پاستور 9-6956763
16 اقبال سنگ شكن كليه + زنان زايمان+ عمومي خيابان آذربايجان 6881217
17 بابك سنگ شكن كليه+ زنان زايمان + عمومي خيابان كارون، چهار راه طوس 6014802 و6014800


18 پاسارگاد زنان زايمان+ عمومي خيابان دكتر شريعتي، نرسيده به سه راه طالقاني، پلاك 144 7502658و7503600
19 الوند ناباروري+ عمومي خيابان حافظ، جنب بهداري ارتش 6-6704051
20 كودكان تهران كودكان خيابان طالقاني، حد فاصل پل حافظ و چهار راه وليعصر، شماره 31 6464425 و6464669
21 مركز جراحي فك و صورت ايران پلاستيك+ ترميمي ضلع شمال شرقي ميدان ونك، خيابان شهيد صانعي، پلاك 1/2 8771479
22 چشم پزشكي نور چشم + پوست خيابان استاد مطهري، خيابان شهيد يوسفيان، شماره 42 9-6956763
23 مجتمع نوين ديدگان چشم+ پوست+ گوش، حلق و بيني پائين تر از ميدان وليعصر، كوچه فيروزه، شماره 48 6412770 و 6417169
24 كلينيك مركزي شهر چشم+ گوش و حلق و بيني+ عمومي بالاتر از ميدان ونك، خيابان والي نژاد، پلاك 29 و21 8884425
25 چشم پزشكي هلال ايران چشم تهرانپارس، خيابان جشنواره 8-7336006
26 چشم پزشكي رازي چشم جمالزاده شمالي، نرسيده به بلوار كشاورز، خيابان نيلوفر ، شماره 64 6436340


27 چشم پزشكي نگاه چشم خيابان شريعتي، سه راه ضرابخانه، بالاي اتوبان همت، خيابان شهيد گل ني، پلاك5 2277412 و 2277419
28 پيامبران چشم+عمومي فلكه دوم صادقيه، بلوار آيت الله كاشاني، بلوار اباذر 9-4079131
29 ايرانمهر عمومي+ فوق تخصص مغز خيابان دكتر شريعتي، دو راهي قلهك 2009071
30 پارس عمومي (به استثناء قلب) بلوار كشاورز، شماره 83 9-8960051
31 نجميه عمومي خيابان حافظ تقاطع جمهوري 9-6707071
32 آسيا عمومي خيابان شهيد بهشتي، خيابان شهيد احمد قصير، مقابل دانشكده ، علامه طباطبايي، پلاك 9/60 80-8731978


33 تهران كلينيك عمومي خيابان قائم مقام فراهاني ، پلاك 196 8712931
34 جم عمومي خيابان استاد مطهري، خيابان ميرعماد، نبش كوچه ششم 8747401
35 توس عمومي خ استاد مطهري، خيابان توس 4-8714191
36 مجتمع رسول اكرم(ص) عمومي خيابان ستارخان، خيابان شهرآرا، خيابان نيايش 8-9879871
37 پاستور نو عمومي خيابان دكتر بهشتي ، خيابان احمد قصير 7-8734551
38 آبان عمومي خيابان آبان، شماره 86 9-8903785


39 آپادانا عمومي ميدان فردوسي، خيابان سپهبد قرني، چهار راه سپند 9-8837045
40 كيان عمومي خيابان دكتر شريعتي، دو راهي قلهك 2263838
41 ايران عمومي خيابان سعدي، خيابان هدايت، خيابان تنكابن 6-7531124
42 رسالت عمومي جنب پل سيد خندان 52-2869647
43 آريا عمومي بلوار كشاورز، تقاطع وصال شيرازي 5-8967181
44 مركز جراحي محدود نرگس عمومي خيابان شريعتي، خيابان خاقاني (زرگنده) خيابان عطاري مقدم ، بعد از زيرگذر صدر 2601654
45 مركز جراحي محدود حكمت عمومي خيابان دكتر شريعتي، نرسيده به تجريش، خيابان واعظي، خيابان حكمت، روبروي مسجد 8-2230007
46 مركز جراحي محدود بهگر توان عمومي خيابان آزادي، مقام رم رم، خيابان باغبان 6035019و6034267


47 مركز جراحي محمد بزرگمهر عمومي خيابان انقلاب، خيابان وصال شيرازي، خيابان بزرگمهر (شرقي) ، پلاك 55 8-6412697
48 مركز جراحي محدود صدرا عمومي بالاتر از ميدان ونك، خيابان شهيد خدامي ( بيژن)، خيابان آفتاب، خيابان آرارات، شماره 45 9-8060130
49 مركز جراحي محدود ميرداماد عمومي خيابان ميرداماد، جنب اسكان، پلاك 353 9-8784558

رديف نام بيمارستان نام شهرستان نشاني تلفن
1 سينا اصفهان خيابان شمس آباد 4-261542
2 اميرالمومنين‌(ع) اصفهان خيابان احمد آباد 4-2201071
3 سپاهان اصفهان خيابان ميرنبش خيابان فرهنگ 6-6613082
4 احمديه اصفهان خيابان طيب، خيابان ميرداماد 7-2352052
5 فاطمه زهرا( ناجا) اهواز بلوار ساحلي انتهاي خيابان زند 5-5534200
6 امام خميني اراك جاده كمربندي پشت شهرك رضوي 2782021
7 آذربايجان اروميه خ دكتر بهشتي 4-3463300


8 شفاء اروميه خ امام 2225588
9 مركز جراحي محدود حافظ اردبيل خ حافظ 3-38001
10 بابل كلينيك بابل باغ فردوس 3-38001
11 مهرگان بابل اميركلا جنب استخر ضراب پوري 4-3245591
12 امام خميني بروجرد خيابان دكتر فاطمي 3503363
13 چمران بروجرد خيابان سيد مصطفي خميني 3502033


14 امام رضا (ع) بندرعباس پشت امام زاده سيد مظفر 33338
15 ام ليلا بندرعباس پشت امام زاده سيد مظفر 33339
16 ولي عصر بيرجند خيابان غفاري 443001
17 امام رضا بيرجند خيابان طالقاني 2226777
18 دكتر طاهري تالش بلوار وليعصر خيابان جعفر طيار 3122
19 نورنجات تبريز خيابان حافظ 3452753
20 گروه پزشكي شمس تبريز خيابان آبرسان 6583040
21 آبان تبريز بلوار شهريار 6581010
22 اميرالمومنين (ع) تبريز خيابان قدس 9-2818190
23 زكريا تبريز خيابان مدرس 8-5537762
24 چشم پزشكي حكيمان تبريز خيابان شريعتي جنوبي نرسيده به دانشكده پرستاري 6-4785051
25 شهريار تبريز بلوار استاد شهريار 6581490
26 شفاء تبريز ابتداي خيابان منجم 9-2807168
27 گلسار رشت خيابان گلسار 25-7721718
28 فاميلي رشت خيابان پيستون 2220940-2226559
29 درمانگاه سحر رشت چهار راه گلسار 7720469
30 آريا رشت جاده انزلي نرسيده به فرودگاه 7723011
31 مركز جراحي محدود شفا زنجان شرق شهرك كارمندان سجاده – كاوازنگ 425973-4241552
32 نيمه شعبان ساري ميدان امام – بلوار پاسداران 114-2260111
33 امير مازندراني ساري سه راه كشاورزي- ابتداي امير مازندراني 3255201
34 شفا ساري بزرگراه وليعصر 3242901


35 مهرسازي ساري بلوار كشاورز 2226797
36 خاتم الانبياء شاهرود بلوار دانشگاه جنب دبيرستان اميركبير 3339661
37 مركزي شيراز شيراز بلوار چمران- بعداز پل زرگري 15-63884411
38 دنا شيراز بلوار مطهري كوي دنا 17-6280411
39 شهر شيراز خيابان مشير فاطمي 7-2337905
40 ارديبهشت شيراز بلوار چمران 5-6284831
41 فرهمند فر شيراز خيابان قصرالدشت(گودگري) 6260066
42 دكتر مير شيراز ابتداي خيابان عفيف آباد 6267515
43 مركز جراحي محدود پارس قزوين خيابان پادگان مطابق بيمارستان رجايي 3-336001
44 دهخدا قزوين خيابان فردوسي شمالي 3342060
45 پاستور قزوين جاده نوروزيان 222274
46 خليج فارس قشم جاده قشم 9-5225930
47 حضرت معصومه قم خيابان امام جنب مسجد امام حسن(ع) 9-6051801
48 كسري كرج خيابان كسري 4-416233
49 قائم كرج بلوار دانش آموزان 2701941
50 ارجمند كرمان خيابان شريعتي 228989-222200
51 بيستون كرمانشاه بلوار كيانشهر جنب شهرك رسالت 4-8001703
52 فلسفي گرگان فلكه سرخواجه 2222714
53 مسعود گرگان گرگانپارس خيابان فروردين 2226835


54 560 منطقه اي گرگان گرگان بلوار جانبازان 2229595
55 دكتر موسوي گرگان خيابان وليعصر 2227351
56 امام حسين گلپايگان روبروي پمپ بنزين جاده اصلي 21-41020
57 برزويه گنبد كاووس خيابان امام خميني جنوبي – نبش چهار راه امام زاده 2227150
58 شفا لاهيجان خيابان كاشف شرقي اول ميدان خرمشهر 30-2222316
59 موسي بن جعفر مشهد خيابان تهران ميدان برق 4-8596021
60 سينا مشهد خيابان رازي شرقي 7-8544315
61 آريا مشهد خيابان گلستان جنوبي 8-2229094
62 امام زمان مشهد پنجراه، پايين خيابان چهار راه گلريز 10-3652000
63 بنت الهدي مشهد خيابان بهار 3-8950051
64 امام حسين(ع) ملاير پارك سفيه ضلع شرقي خيابان دانشگاه 2220001
65 بوعلي همدان خيابان مهديه 14-8465011

بيمه‌هاي اتومبيل
1- تعريف خسارت شخص ثالث عبارتست از:
زيان‌هاي مستقيمي كه در اثر برخورد دو وسيله نقليه مورد بيمه به اموال و اشياء تحت مالكيت يا تصرف قانوني به اشخاص ثالث وارد مي‌شود.
2- مدارك لازم جهت دريافت خسارت از بيمه نامه شخص ثالث مالي كه شامل سه مرحله به شرح ذيل مي‌باشد.
الف ) مدارك لازم جهت تشكيل پرونده بدون كروكي:
1- مراجعه طرفين حادثه (مقصر و زيانديده) با خودروهاي مربوطه
2- اصل گواهينامه طرفين حادثه (مقصر و زيانديده)


3- اصل بيمه نامه معتبر مقصر و زيانديده در زمان تصادف
4- برگه اعلام خسارت مربوط به بيمه نامه مقصر حادثه ( كوپن)
تذكر : تعيين اصالت حادثه و پرداخت منوط به تشخيص و تائيد كارشناسان شركت بيمه آسيا مي‌باشد. بديهي است در صورت هر گونه ابهام طرفين حادثه موظف به تهيه گزارش كارشناس تصادفات (كروكي) مي‌باشند.
ب) مدارك لازم جهت تشكيل پرونده با ارائه برگه كارشناس تصادفات (كروكي)
1- حضور راننده و يا مالك قانوني خودرو زيان ديده درزمان حادثه
2- اصل گزارش كارشناس تصادفات (كروكي)
3- اصل برگه اعلام خسارت مربوط به بيمه نامه مقصر حادثه ( كوپن)
4- كپي بيمه نامه مقصر حادثه
5- اصل گواهينامه زيانديده حادثه
6- اصل بيمه نامه معتبر زيانديده


7- در صورتي كه شماره گواهينامه مقصر در كروكي پليس قيد نشده باشد اصل گواهينامه مقصر حادثه الزامي است.
ج) مدارك لازم جهت تشكيل پرونده ( گزارش كارشناس تصافدات) كروكي عدم سازش:
1- حضور راننده و يا مالك قانوني خودرو زيان د يده در زمان حادثه
2- اصل برگه اعلام خسارت مربوط به بيمه نامه مقصر حادثه ( كوپن)
3- كپي بيمه نامه مقصر حادثه
4- در صورتي كه شماره گواهينامه مقصر در كروكي پليس قيد نشده باشد اصل گواهينامه مقصر حادثه الزامي است.
5- اصل گواهينامه زيانديده حادثه
6- اصل بيمه نامه معتبر زيانديده
ارائه كليه مدارك و گزارشات مربوط به حادثه شامل:
الف: برگ گزارش كارشناس تصادفات (كروكي)
تذكر: در صورتي كه پرونده برگه گزارش كارشناس تصادفات (كروكي) نداشته باشد گزارش كارشناس رسمي دادگستري مبني بر علت تامه تصادف الزامي است.
ب: اوراق تشكيل پرونده در پاسگاه با حوزه انتظامي شامل اوراق بازجويي طرفين حادثه (مقصر و زيانديده)


ج : برگه اعلام رأي دادگاه ذيصلاح در خصوص حادثه و تعيين تكليف پرونده
د: برگه ارزيابي حادثه برآورد خسارت كارشناس رسمي دادگستري( در صورت درخواست و عودت طرفين حادثه كارشناس رسمي دادگستري)
تذكر : كليه اوراق فوق توسط مرجع ذيصلاح برابر اصل گردد.
3- مراحل دريافت خسارت از بيمه نامه شخص ثالث مالي كه بستگي به مبلغ زيانديدگان دارد


در صورتي كه خسارت مبلغ (000/000/2) دو ميليون ريال باشد و مدارك پرونده كامل باشد خسارت در يك مرحله و همان روز پرداخت خواهد شد ولي اگر مبلغ خسارت بيش از (000/000/2) دو ميليون ريال باشد و مدارك پرونده كامل باشد خسارت بصورت 70% علي الحساب در وجه مالك پرداخت مي شود و بقيه خسارت پس از تعمير و رؤيت اتومبيل مقصر پرداخت خواهد شد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید