بخشی از مقاله

صدور بيمه هاي درمان


الف- بيمه درمان گروهي
به منظور حمايت از افراد جامعه در زمينه جبران هزينه هاي درماني ناشي از بيماري و حادثه شركت بيمه آسيا بيمه اي را تحت عنوان بيمه درمان بصورت گروهي و جهت گروه هاي بالاي پنجاه نفر ارايه مي نمايد. بدين رو شركت ها و موسساتي كه تحت پوشش سازمان بيمه تأمين اجتماعي، خدمات درماني كاركنان دولت و يا ساير سازمانهاي مشابه هستند مي‎توانند با خريد اين بيمه كاركنان خود و افراد تحت تكفل را كه شامل همسر، فرزندان و والدين تحت تكفل آنان مي باشد، تحت پوشش قرار دهند.
-پوششهاي قابل ارايه:


1- جبران هزينه هاي دوران بستري در بيمارستان:
1/1- درمان طبي و اعمال جراحي ناشي از حادثه يا بيماري، آنژيوگرافي قلب و انواع سنگ شكن، سقف تعهدات ساليانه حداقل 000ر000ر5 ريال تا حداكثر 000ر000ر50 ريال قابل ارايه خواهد بود.
2/1- جبران هزينه هاي زايمان (طبيعي و سزارين) تا سقف يك در هزار مبلغ تعهد بيمارستاني و حداكثر تا مبلغ 000ر000ر5 ريال.
2- جبران هزينه هاي پاراكلينيكي و درمان سرپايي شامل:
1/2- سونوگرافي، ماموگرافي، ام.آر.آي، انواع اسكن و سيتي اسكن، راديوتراپي، انواع آندوسكوپي، اكوكارديوگرافي تا سقف حداكثر 10 درصد مبلغ تعهد بيمارستاني.
2/2- تست ورزش، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، آنژيوگرافي چشم تا سقف حداكثر 5 درصد مبلغ تعهد بيمارستاني.
3/2- شكستگيها، گچ گيري، ختنه، بخيه، كرايوتراپي، اكسيزيون ليپوم و تخليه كيست و ليزر درماني تا سقف حداكثر 5 درصد مبلغ تعهد بيمارستاني.
3- جبران هزينه هاي مربوط به رفع عيوب انكساري چشم مشروط بر اينكه درجه نقص بينايي هر چشم 4 ديوپتر يا بيشتر باشد با تائيد پزشك معتمد بيمه گر قبل از انجام عمل حداكثر براي هر چشم تا مبلغ 000ر500ر1 ريال قابل پرداخت است.
4- جبران هزينه هاي اعمال جراحي تخصصي شامل: جراحي مغز و اعصاب (به استثناء ديسك ستون فقرات)، قلب، پيوند كليه و مغز استخوان حداكثر تا دو برابر مبلغ تعهد بيمارستاني مي‎باشد.
5- جبران هزينه هاي انتقال بيمار با آمبولانس در موارد اورژانس داخل شهر 000ر200 ريال و بين شهري 000ر500 ريال در سال مي‎باشد.
6- هزينه هاي بيمارستاني بيمه شدگاني كه به علت فقدان امكانات لازم با تائيد بيمه گر به خارج از كشور اعزام مي‎شوند براساس ضوابط بيمه نامه پرداخت خواهد شد.
- حداكثر سن بيمه شده براي گروه هاي كمتر از هزار نفر 60 سال مي‎باشد و از آن به بعد بيمه گر اضافه نرخهاي زير را براي بيمه شدگان با بيش از سن 60 سال اعمال مي نمايد:
- 61 الي 69 سالگي تمام 50%
- 70 سالگي به بالا 100%
ب- بيمه مسافرين عازم به خارج از كشور:
شركت بيمه آسيا به منظور رفاه حال هموطناني كه عازم خارج از كشور مي باشند، با يك شركت معتبر بيمه اي در خارج از كشور قرارداد همكاري منعقد نموده است كه طي آن هزينه هاي درماني بيمه شدگان در كشور مقصد، طبق ضوابط بيمه نامه تسويه مي گردد.


پوششهاي ارائه شده در اين بيمه نامه شامل كليه هزينه هاي درماني، جراحي و بستري شدن بيمه شده كه ناشي از حوادث يا بيماري ناگهاني بوده و به تجويز پزشك انجام پذيرد، مي‎باشد. بدين ترتيب چنانچه بيمه شده در طول سفر يا مدت اقامت در خارج از كشور دچار حوادث (بجز حوادث ناشي از كارورزي) يا بيماري ناگهاني گردد (بجز بيماريهاي موجود، عود شونده مزمن يا بيماريهايي كه بيمه شده قبلاً به آن مبتلا و تحت درمان بوده است). بشرط آنكه مدت سفر از 92 ر

ي اين بيمه نامه مي‎توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1- تأمين فوريتهاي دندانپزشكي به استثناء پركردن قطعي و پروتز تا مبلغ 150 يورو.
2- رفع مشكلاتي نظير مفقود يا ربوده شدن پاسپورت، بليط، ويزا و مانند آن.
3- هزينه عيادت ضروري يك نفر ملاقات كننده در صورتي كه بيمه شده مجبور به بستري شدن در بيمارستان بيش از 10 روز باشد.
4- هزينه انتقال جسد به ايران و هزينه هاي مربوط به آن.
5- مساعدتهاي حقوقي نظير تحت تعقيب قرار گرفتن به دليل مسئوليت مدني يا ايراد خسارت به اشخاص ثالث يا خشونت غيرعمدي يا عدم رعايت قانون به استثناء مسئوليت هاي ناشي از استفاده مالكيت يا نگهداري وسيله نقليه موتوري تا مبلغ يك هزار يورو.
حداكثر مبلغ تعهد 000ر50 يورو براي هر بيمه شده در طول مدت اعتبار بيمه نامه مي‎باشد.
صدور بيمه نامه بصورت انفرادي بوده ليكن براي افرادي كه طي يك گروه با مدت و مقصد يكسان نسبت به اخذ پوشش بيمه اي اقدام نمايند، برحسب تعداد از 5% تا 20% تخفيف در نظر گرفته مي‎شود.
پوشش بيمه نامه فقط در خارج از كشور بوده و اعتبار آن از لحظه خروج از مرزهاي هوايي و زميني و دريايي كشور جمهوري اسلامي ايران به منظور شروع سفر لغايت ورود به مرزهاي مورد اشاره به منظور پايان سفر و يا خاتمه مدت بيمه نامه هر كدام كه مقدم باشد، ملاك عمل است.
حداكثر سن بيمه شدگان 80 سال تمام مي‎باشد.
مدت بيمه نامه برحسب درخواست متقاضي از 1 الي 92 روز متوالي تعيين مي گردد و قابل افزايش به 6 ماه و يكسال نيز مي‎باشد.
اين بيمه نامه در صورت عدم خروج بيمه شده از كشور و يا عدم دريافت ويزا با كسر مبلغي بعنوان هزينه اداري و حداكثر ظرف مدت 3 ماه از تاريخ صدور بيمه نامه قابل ابطال مي‎باشد.
مراحل و مدارك موردنياز صدور بيمه نامه:
1- تكميل فرم پيشنهاد كه شامل اطلاعات گذرنامه اي متقاضي مي‎باشد.
2- ارايه گذرنامه يا تصوير آن جهت صدور بيمه نامه.
3- حق بيمه كه بصورت نقدي دريافت مي گردد.
پرداخت خسارت به دو طريق انجام مي پذيرد:
1- مراجعه به مراكز درماني طرف قرارداد با بيمه آسيا توسط معرفينامه
2- مراجعه مستقيم به مراكز درماني
بيمه آسيا بمنظور صرفه جويي در هزينه ها و ايجاد تسهيلات با مراكز پزشكي قرارداد همكاري منعقد نموده بدينرو در صورتيكه بيمار تمايل به استفاده از اين مراكز را داشته باشد مي بايست مدارك لازم را تهيه به نزديكترين واحد صدور معرفي نامه به مركز درماني مورد نظر و يا شركت نمايندگي صادر كننده بيمه نامه مراجعه و نسبت به دريافت معرفي نامه براسا شرايط و مقررات بيمه نامه اقدام نمايد. بيمار در هنگام ترخيص هزينه هائي را كه در تعهد بيمه نامه نمي باشد راسا پرداخت مابه التفاوت توسط مركز پزشكي به حساب بيمه آسيا منظور خواهد شد. متعاقباً مدارك از طرف مركز پزشكي تحويل بيمه آسيا شده تا پس از انجام محاسبات لازم وفق تعرفه هاي توافق شده با مركز پزشكي پرداخت گردد ضمناً نماينده بيمه گذار مي‎تواند پس از تسويه خسارت مدارك را جهت تحويل به بيمار به منظور ارائه به بيمه گران اول دريافت نمايد.
در اين صورت بيمه شده موظف است پس از دريافت چك خسارت خود از بيمه گر اول فتوكپي برابر اصل و يا تائيديه مبلغ پرداخت شده را به همراه فتوكپي مدارك جهت برآورد قطعي خسارت و تسويه حساب به بيمه آسيا تحويل نمايد.
3- در صورتيكه بيمار استفاده از خدمات مراكز درماني بصورت آزاد را در نظر داشته باشد لازمست در هنگام ترخيص كليه هزينه ها را پرداخت، متعاقبا به بيمه گر اول خود مراجعه پس از دريافت سهم وي از هزينه هاي انجام شده مدارك پزشكي را كه توسط بيهم گر اول برابر اصل شده و يا با ضميمه نمودن تائيديه مبلغ پرداخت شده آن جهت انجام محاسبات لازم به بيمه آسيا تحويل نمايد. روش محاسبه خسارت مربوط به اينگونه صورت هزينه ها مطابق با تعرفه هاي توافق شده با مراكز پزشكي همطراز و طرف قرارداد با بيمه آسيا خواهد بود.
مدارك لازم جهت صدور معرفينامه بستري شدن در بيمارستان و مراكز جراحي محدود
طرف قرارداد با بيمه آسيا
1- يك قطعه آخرين عكس بيمار.
2- رونوشت آخرين حكم كارگزيني و يا آخرين فيش حقوقي بيمه شده اصلي و يا آخرين ليست حقوق و دستمزد ارسالي از جانب بيمه گذار به بيمه گر اول كه توسط بيمه گذار برابر اصل شده باشد.
3- اصل شناسنامه بيمه شده اصلي و بيمار.
4- تكميل قسمت اول فرم بستري شدن در بيمارستان توسط بيمه گذار.
5- گواهي پزشك معالج مبني بر نوع بيماري و نام بيمارستان موردنظر و تاريخ دقيق بستري.
6- اصل دفترچه عكسدار تأمين درمان از سازمان بيمه تأمين اجتماعي و يا خدمات درماني و يا ساير بيمه گران (طبق شرايط بيمه نامه) بيمه شده اصلي و بيمار براي بيمه شدگان تحت پوشش مراكز ياد شده معتبر در تاريخ بستري.
7- گزارش مشروح حادثه براي بيمه شدگان حادثه ديده برحسب مورد تنظ

يم شده از طرف بازرس شعبه تأمين اجتماعي، خدمات درماني، بيمه گران مشابه و يا مقامات ذيصلاح.
8- براي انجام عمل هاي سنگ شكن و D & C (كورتاژ) جواب سونوگرافي و سينه، جواب ماموگرافي الزاميست.
9- راديوگرافي مربوط به اعمال جراحي بيني.
10- براي انجام عمل فتق ناف خانمها، لازم است بيمار با مدارك لازم شخصاً مراجعه نمايد.
11- اصل برگه اتورفراكتومتر (مربوط به تعيين ديد چشم) منضم به گواهي پزشك معالج جهت انجام اعمال جراحي به طريق ليزيك.
12- فرم كامپيوتري عمل PRK مربوط به رفع عيوب انكساري چشم بعد از عمل جراحي ارائه گردد.
• مدارك فوق شامل بيماراني كه به صورت آزاد در مراكز پزشكي بستري خواهند شد نيز مي‎باشد.
• اعمال جراحي مربوط به رديف هاي 9 و 10 و 11 لازم است بيمار قبل از هر اقدامي با همراه داشتن مدارك لازم شخصاً‌ به پزشك بيمه گر مراجعه نمايد.
• مدارك موردنياز ديگر بر حسب مورد از بيمار درخواست خواهد شد.


آتش سوزي «پيوست شماره 2»
بسمه تعالي
وظايف بيمه گذار در صورت وقوع حادثه:
بيمه نامه اي كه شما در اختيار داريد مي‎تواند داراي پوشش خطرات ذيل باشد:
آتش سوزي- صاعقه- انفجار- سيل- زلزله- طوفان- آبديدگي و تركيدن لوله ها آب- شكست شيشه- سقوط هواپيما- ضايعات ناشي از ذوب برف و باران- سرقت- رانش زمين- ريزش و فروكش.
چنانچه به علت تحقق هر يك از خطرات فوق موارد بيمه شده متع

لق به شما آسيب ديده و خسارت به آن وارد شود حتماً با مراجعه به يكي از شعب شركت و يا مشاور بيمه خودتان اقدام ذيل را انجام دهيد:
1- تكميل فرم اعلام خسارت و اعلام كتبي مراتب حداكثر ظرف مدت 5 روز از زمان اطلاع از وقوع آن.
2- ارائه اصل بيمه نامه آتش سوزي.
3- از زمان اطلاع از وقوع حادثه تا بازديد كارشناسان شركت بيمه، كليه اقداماتي را كه براي جلوگيري از توسعه خسارت لازم است بعمل آيد.
4- بدون اجازه بيمه گر در مورد بيمه تغييراتي نداده تا تعيين علت حادثه دچار مشكل نشود.
پس از بازديد كارشناسان ارزياب خسارت و هماهنگي با آنان انجام اقدامات ذيل الزامي است:
1- نجات آن قسمت از اموال بيمه شده كه سالم مانده و يا آسيب كمتري ديده اند.
2- ارائه صورت اشياء نجات داده شده و محل جديد آنها و مبلغ تقريبي خسرات حداكثر ظرف ده روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه.
3- ارائه صورت ريز اموال موجود در روز حادثه و فهرست اموال از بين رفته و آسيب ديده با قيد ارزش آنها ظرف 15 روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه.
4- همكاري لازم با كارشناسان بيمه گر به منظور تعيين حدود تعهدات و ارزيابي خسارت.
5- ارائه گزارش مقامات انتظامي يا قضائي و گزارش سازمان آتش نشاني محل در مورد علت حادثه.
6- چنانچه اشخاص ثالث در ايجاد حادثه مقصر يا مسئول شناخته شوند بيمه گذار كليه حقوق خود عليه اشخاص مذكور را در مراجع قضائي بايد به بيمه گر منتقل نمايد. (اصل قائم مقامي)
- در ارتباط با خسارت واحدهاي صنعتي به منظور اجتناب از توفق توليد پس از وقوع حادثه تا بازديد كارشناسان بيمه گر واحدهاي مذكور مي‎توانند نسبت به انجام تعميرات لازم و راه اندازي خط توليد اقدام نموده و موارد خسارت ديده را در جاي مناسب نگهداري نمايند.
1- تعريف مسئوليت مدني: در هر مورد كه شخص ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد مي گويند در برابر او مسئوليت مدني دارد. خواه اين ضرر ناشي از تقصير خود وي، وابستگان وي و يا اموال تحت تصرف وي باشد. موضوع مسئوليت در ارتباط مستقيم با قانون است و هر قدر جامعه اي قانونمندتر باشد مسئوليت در آن گسترده تر و روابط افراد با يكديگر مشخص و معين وشفاف تر است.
2- انواع مسئوليت :


1-2- مسئوليت اخلاقي (وجداني) : اگر كسي را درحال غرق شدن مشاهده كنيم و او را نجات ندهيم از نظر اخلاقي و وجداني مسئول هستيم ولي از نظر قانوني مسئوليتي نداريم كه بيمه پذير نيست.
2-2- مسئوليت قانوني: كه شامل مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني مي‎باشد.
1-2-2- مسئوليت كيفري: مسئوليت كيفري مثل مسئوليت جرايم رانندگي كه به علت تعارض با نظم و مصلحت جامعه پذير نيست.


2-2-2- مسئوليت مدني كه شامل مسئوليت قراردادي و مسئوليت شبه جرمي مي‎باشد كه بيمه پذير مي باشند.
در مسئوليت قراردادي زيان ديده و عامل بروز حادثه مشخص هستند و اثبات حق زيانديده ساده است مثل قرارداد حمل و نقل ولي در مسئوليت شبه جرمي عامل بروز حادثه مشخص است ليكن زيانديده فرد خاصي نيست بلكه هر يك از افراد جامعه ممكن است متحمل خسارت مالي يا بدني شود.
انواع بيمه مسئوليت هاي شبه جرمي
1- بيمه مسئوليت عمومي كه موضوع بيمه جبران خسارتهاي مالي و جاني وارد به اشخاص ثالث مي‎باشد.
2- بيمه مسئوليت كارفرما در مقابل كاركنان كه موضوع بيمه جبران غرامتهاي جاني وارد به كاركنان ناشي از مسئوليت كارفرما مي‎باشد.
3- بيمه مسئوليت كالا
4- بيمه مسئوليت حرفه اي
حال كه با مفهوم مسئوليت و بيمه مسئوليت آشنا شديم با توجه به انواع بسيار متنوع بيمه هاي مسئوليت كه در شركت سهامي بيمه آسيا صادر مي‎شود به معرفي برخي از آنها مي‎پردازيم:
1- بيمه مسئوليت حرفه اي پزشكان و پيراپزشكان با پيش كد 41 و 40
1-1- موضوع بيمه: عبارتست از بيمه مسئوليت مدني حرفه اي پزشكان و پيراپزشكان در قبال اشخاصي كه بعلت خطا، غفلت و يا قصور پزشك يا پيراپزشك در تشخيص، معالجه، مداوا، اعمال جراحي و بطور كلي انجام امور پزشكي دچار صدمات جس

ماني يا رواني گرديده و يا فوت شوند.
2-1- تعهد بيمه گر در قبال هر يك از بيماران، معادل مبلغي است كه از سوي مراجع قانوني ذيصلاح تعيين مي گردد و در هر صورت از مبلغ تعيين شده در شرايط خصوصي بيمه نامه تجاوز نخواهد كرد.
3-1- مدت بيمه نامه يكسال و حق بيمه آن نقدي است.
2- بيمه مسئوليت كارفرما در مقابل كاركنان ساختماني با پيش كد 43
1-2- موضوع بيمه: عبارتست از جبران غرامات جاني ناشي از صدمات جسمي وارد به كاركنان ساختماني در حين اجراي عمليات ساختماني در محل مذكور در جدول مشخصات بيمه نامه كه به دليل وقوع يك حادثه مشخصي واقع گرديده باشد.
2-2- تعهد بيمه گر مشروط به احراز مسئوليت كارفرما در مقابل كاركنان پرداخت غرامت فوت و نقص عضو دائم اعم از كلي و جزئي و پرداخت هزينه هاي پزشكي ناشي از حوادث تا مبالغ مندرج در بيمه نامه مي‎باشد.
3-2- پرداخت حق بيمه مي‎تواند بصورت قسطي و با توافق بيمه گر و بيمه گذار باشد.
4-2- مبلغ حق بيمه با توجه به متراژ كل زيربنا، تعداد بلوك، تعداد طبقات و ميزان غرامت تعيين شده از طرف بيمه گذار محاسبه مي گردد.
5-2- جهت احداث پروژه هايي ساختماني مثل سدسازي، راهسازي، ساخت تونل و … هم بيمه نامه مسئوليت كارفرما در مقابل كارگران صادر مي‎شود و نرخهاي حق بيمه آن بسته به موضوع كار و مبلغ و مدت پروژه و شرايط درخواستي از 8/0 در هزار تا 5 در هزار جهت فوت و نقص عضو و 8/0 درصد تا 5/2 درصد جهت هزينه هاي پزشكي متفاوت مي‎باشد.
3- بيمه مسئوليت كارفرمايان واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي در مقابل كاركنان با پيش كد 45
1-3- موضوع بيمه: عبارتست از مسئوليت مدني كارفرما براي جبران خسارت بدني ناشي از حوادث كار كه به كارگران در حين انجام وظيفه و در محل كار وارد مي‎شود.
2-3- تعهد بيمه گر مشروط به احراز مسئوليت كارفرما از طرف مراجع ذيصلاح قانوني پرداخت غرامت فوق و نقص عضو دائم اعم از كلي و جزئي و پرداخت هزينه هاي پزشكي ناشي از كار تا مبالغ تعيين شده در بيمه نامه مي‎باشد.


3-3- مبلغ حق بيمه با توجه به تعداد كاركنان، كاركنان با ارائه نام يا بدون ارائه نام، موضوع كار و ميزان غرامت تعيين شده از طرف بيمه گذار محاسبه مي گردد.
5-3- كاركنان مي‎توانند بصورت با نام و بدون نام بيمه شوند و حق بيمه كاركنان بصورت با نام حدود 30% ارزانتر از كاركنان بصورت بدون نام مي‎باشد.
6-3- در صورتيكه كارفرما در طول مدت بيمه (يكسال) موجب بروز خسارتي نگردد در زمان تمديد بيمه براي هر سال 10% و نيز دو سال 20% تخفيف عدم خسارت دريافت مي نمايد.
4- مسئوليت مديران هتلها در مقابل ميهمانان
1-4- موضوع بيمه: عبارتست از جبران مسئوليت مدني مديران هتلها ناشي از قصور و تقصير آنان در انجام امور مربوط به ميهمانان هتل كه منجر به صدمات جسماني و يا فوت ميهمانان گردد.
2-4- تعهد بيمه گر مشروط به احراز مسئوليت بيمه گذار توسط مراجع قضايي پرداخت غرامت فوت و نقص عضو دائم اعم از كلي و جرئي و پرداخت هزينه هاي پزشكي مي‎باشد كه بيمه گذار مسئول آن شناخته شده است و حداكثر تا مبالغ تعيين شده در جدول مشخصات بيمه نامه خواهد بود.
3-4- مبلغ حق بيمه با توجه به تعداد اتاقها و تختهاي هر هتل و ميزان غرامت فوت و نقص عضو دائم اعم از كلي جزئي و پرداخت هزينه هاي پزشكي مي‎باشد كه بيمه گذار مسئول آن شناخته شده است و حداكثر تا مبالغ تعيين شده در جدول مشخصات بيمه نامه خواهد بود.
3-4- مبلغ حق بيمه با توجه به تعداد اتاقها و تختهاي هر هتل و ميزان غرامت تعيين شده از طرف بيمه گذار محاسبه مي گردد.
4-4- پرداخت حق بيمه مي‎تواند به صورت قسطي و با توافق بيمه گر و بيمه گذار باشد.
5-4- اين بيمه نامه فقط مخصوص هتلها مي‎باشد و شامل مهمانسراها و مسافرخانه ها نمي باشد.
5- مسئوليت مدني منجيان و مديران استخرها
1-5- موضوع بيمه: عبارتست از جبران مسئوليت مدني بيمه گذار ناشي از قصور و تقصير وي در انجام امور مربوط به استفاده كنندگان از استخر كه منجر به صدمات جسماني و يا فوت استفاده كنندگان از استخر گردد.
2-5- تعهد بيمه گر مشروط به احراز مسئوليت بيمه گذار توسط مراجع قضايي پرداخت غرامت فوت و نقص عضو دائم اعم از كلي و جرئي و پرداخت هزينه هاي پزشكي مي‎باشد كه بيمه گذار مسئول آن شناخته شده است و حداكثر تا مبالغ تعيين شده در جدول مشخصات بيمه نامه خواهد بود.
3-5- مبلغ حق بيمه با توجه به مدت زمان بيمه، مساحت استخر و ميزان غرامت تعيين شده از طرف بيمه گذار محاسبه مي گردد.


4-5- پرداخت حق بيمه مي‎تواند بصورت قسطي و با توافق بيمه گر و بيمه گذار باشد.
5-5- استخر بايد داراي مجوز تاسيس از تربيت بدني و منجيان غريق بايد داراي گواهينامه رسمي و معتبر فدراسيون نجات غريق باشند.
6- مسئوليت مدني دارندگان و سرويس كاران آسانسور


1-6- موضوع بيمه: عبارتست از جبران مسئوليت مدني بيمه گذار ناشي از قصور وي در انجام امور مربوط به آسانسور كه منجر به صدمات جسماني و يا فوت سرنشينان آسانسور گردد.
2-6- تعهد بيمه گر مشروط به احراز مسئوليت بيمه گذار توسط مراجع قضايي پرداخت غرامت فوت و نقص عضو دائم اعم از كلي و جزئي و پرداخت هزينه هاي پزشكي مي‎باشد كه بيمه گذار مسئول آن شناخته شده است و حداكثر تا مبالغ تعيين شده در جدول مشخصات بيمه نامه خواهد بود.
3-6- مبلغ حق بيمه، با توجه به سال ساخت آسانسور، ظرفيت آسانسور و ميزان غرامت تعيين شده از طرف بيمه گذار محاسبه مي گردد.
4-6- پرداخت حق بيمه مي‎تواند بصورت قسطي و با توافق بيمه گر و بيمه گذار باشد.
5-6- بيمه آسانسور داراي تخفيف عدم خسارت جهت هر سال 5% و حداكثر چهار سال 20% خواهد بود و در صورتيكه آسانسورها بيش از 100 دستگاه باشند حق بيمه با 20% تخفيف گروهي محاسبه خواهد شد.
7- بيمه مسئوليت بيمه گذار در مقابل همسايگان مجاور ناشي از سرايت آتش سوزي و انفجار
1-7- موضوع بيمه: عبارتست از مسئوليت مدني بيمه گذار در مقابل همسايگان مجاور و زيرين ناشي از سرايت آتش سوزي و انفجار تا مبالغ تعيين شده در جدول مشخصات بيمه نامه.
2-7- تعهد بيمه گر پس از احراز مسئوليت بيمه گذار توسط مراجع قضايي جهت جبران غرامات جاني و مالي وارد به همسايگان حداكثر تا مبالغ تعيين شده در جدول مشخصات بيمه نامه خواهد بود.
3-7- نرخ حق بيمه با توجه به نوع استفاده از مكان موضوع بيمه و تراكم و نوع كار مناطق ماجور تعيين مي‎شود.
8- بيمه مسئوليت مدني مراكز نمايش
1-8- بيمه مسئوليت مدني دارندگان مراكز نمايش اعم از سينما، تئاتر و سالنهاي كنسرت موسيقي در ارتباط با جبران غرامات جاني ناشي از مسئوليت مدني بيمه گذار در مقابل تماشاگران از لحظه ورود به مركز نمايش تا نقطه خروج از مركز نمايش كه مستقيماً در نتيج

ه هرگونه حادثه ناگهاني و غيرمترقبه حادث گردد.
2-8- تعهد بيمه گر مشروط به احراز مسئوليت بيمه گذار توسط مراجع قضائي پرداخت غرامت فوت و نقص عضو دائم اعم از كلي و جزئي و پرداخت هزينه هاي پزشكي و حداكثر تا مبالغ تعيين شده در جدول تعهدات بيمه گر مندرج در بيمه نامه خواهد بود.
3-8- در اين بيمه نامه در صورت درخواست بيمه گذار ممكن است مسئوليت در مقابل اشخاص ثالث نيز تحت پوشش بيمه قرار گيرد.
4-8- مبلغ حق بيمه براساس تعداد صندلي، تعداد نوبت نمايش در هر شبانه روز و تعداد روزهاي نمايش محاسبه مي گردد. حق بيمه براي پوشش مسئوليت مركز در مقابل اشخاص ثالث معادل 10% حق بيمه مذكور خواهد بود.
«خسارت بيمه هاي مسئوليت»
مدارك موردنياز، با توجه به نوع بيمه نامه مسئوليت تعيين مي گردد.
- در صورت فوت:
1) اعلام كتبي خسارت توسط بيمه گذار
2) تصوير شناسنامه باطل شده متوفي (تمام صفحات)
3) تصوير شناسنامه وراث (تمام صفحات)
4) نظريه پزشكي قانوني و جواز دفن
5) برگ انحصار وراثت (بمبلغ نامحدود)
6) قيم نامه (در صورتي كه متوفي وراث صغير داشته باشد)
7) خلاصه رونوشت وفات
8) گزارش مقامات انتظامي محل حادثه
9) گزارش بازرس كار (از سازمان كار و امور اجتماعي)
10) گزارش كارشناس فني (آسانسور)
11) اصل راي مراجع قضايي (در صورت مراجعه به دادگاه) يا رضايت نامه قانوني
12) قرارداد سرويس و نگهداري (آسانسور)
13) مجوز تاسيس (استخر)
14) تصوير كارت ناجيان غريق حاضر در محل حادثه (استخر)
15) تصوير برابر با اصل پرونده باليني (از طرف بيمارستان)
16) گزارش كارگاهي (بيمه مسئوليت كارفرما در مقابل كارگران)
17) گواهي پزشك معالج
- در صورت مصدوميت:
1) اعلام كتبي خسارت توسط بيمه گذار
2) گزارش كارگاهي (بيمه مسئوليت كارفرما در مقابل كارگران)
3) گواهي پزشك معالج
4) تصوير شناسنامه مصدوم.
5) اصل فاكتورهاي هزينه هاي پزشكي
6) تصوير برابر با اصل پرونده باليني مصدوم (از طرف بيمارستان)
7) گزارش مقامات انتظامي يا استشهاد از افراد حاضر در محل حادثه
8) اصل راي مراجع قضايي (در صورت مراجعه به دادگاه)
9) گزارش بازرس كار


10) گزارش كارشناس فني (آسانسور)
11) قرارداد سرويس و نگهداري (آسانسور)
12) مجوز تاسيس (استخر)
13) تصوير كارت ناجيان غريق حاضر در محل حادثه (استخر)
14) ليست تائيد شده تأمين اجتماعي (در رابطه با بيمه نامه هايي كه حق بيمه آن براساس تعداد نفرات محاسبه گرديده است)
15) كارت حضور و غياب و يا مداركي مبني بر اشتغال مصدوم در محل مورد بيمه.


مراحل بررسي
1- اعلام خسارت
2- نامه درخواست مدارك
3- تكميل مدارك درخواستي
4- بازديد (درصورت نياز)
5- بررسي و ارسال به حسابداري
6- صدور چك و تحويل به بيمه گذار
7- دريافت رسيد از بيمه گذار و خاتمه پرونده
بيمه گذاران و يا نمايندگان قانوني آنها با مراجعه به مركز در تهران، سرپرستي ها و شعب شهرستانها مي‎توانند خسارات خود را دريافت نمايند.

بيمه هاي باربري
مراحل صدور و بررسي خسارت قراردادهاي مسئوليت مؤسسات حمل و نقل
1- مراحل صدور قراردادها
الف: درخواست بيمه گذار
ب: تنظيم قرارداد با توجه به درخواست بيمه گذار
ج: امضاء قرارداد توسط بيمه گذار و بيمه گر و پرداخت سپرده توسط بيمه گذار
د: اجراي قرارداد
ه: در پايان قرارداد در صورتي كه ضريب خسارت كمتر از 50% باشد اشتراك در منافع توافق شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.


جهت صدور قرارداد بيمه گذار مي‎تواند به نمايندگي ها و يا شعب و سرپرستي هاي بيمه آسيا مراجعه نمايد.
2- مراحل بررسي خسارت مسئوليت مؤسسات حمل و نقل
الف: اعلام خسارت توسط راننده و يا صاحب كالا و يا بيمه گذار
ب: بازديد توسط كارشناس بيمه گر
ج: تشكيل پرونده و درخواست مدارك توسط كارشناس محاسب
د: مدارك موردنياز:
1- اعلام خسارت كتبي بيمه گذار و معرفي صاحب كالا
3- فاكتور و مدارك خريد كالا
4- اصل گزارش مقامات انتظامي محل حادثه به انضمام كروكي
5- گزارش كارشناس بازديد كننده
6- اصل صورتجلسه تنظيمي خسارت كالا در حضور راننده
7- در صورت سرقت محموله:
الف: اصل گزارش مقامات انتظامي و آگاهي در خصوص چگونگي اعلام سرقت، توقيف كاميون جلب راننده و اقدامات و نتايج حاصله
ب: آدرس راننده و مالك كاميون حامل كالا
8- بررسي مدارك توسط كارشناس محاسب
9- در صورت تكميل مدارك و محاسبه خسارت پس از تاييد مسئول مربوطه نسبت به پرداخت خسارت اقدام خواهد شد.
بيمه گذار مي‎تواند جهت اعلام خسارت به هر يك از شعب و يا سرپرستي ها بيمه آسيا مراجعه نمايد.
پرداخت خسارت به صاحب كالا در آدرس صاحب كالا انجام خواهد گرفت.
اصلاحات موردنياز در درختواره:
صدور بيمه هاي باربري شامل:
1- بيمه نامه باربري وارداتي با شرايط C , B , A
2- بيمه نامه باربري صادراتي با شرايط C , B , A
3- بيمه نامه باربري ترانزيت با شرايط C , B , A
4- بيمه نامه حمل داخلي
5- بيمه نامه مسئوليت شركت هاي حمل و نقل داخلي
6- بيمه نامه مسئوليت شركت هاي حمل و نقل بين المللي C.M.R
7- بيمه مسئوليت طرح تضمين تعهدات در مقابل گمرك
خسارت بيمه هاي باربري:
8- بيمه نامه باربري وارداتي با شرايط C , B , A
9- بيمه نامه باربري صادراتي با شرايط C , B , A
10- بيمه نامه باربري ترانزيت با شرايط C , B , A
11- بيمه نامه حمل داخلي
12- بيمه نامه مسئوليت شركت هاي حمل و نقل داخلي
13- بيمه نامه مسئوليت شركت هاي حمل و نقل بين المللي C.M.R
14- بيمه مسئوليت طرح تضمين تعهدات در مقابل گمرك
الف- مراحل صدور بيمه نامه:
1- دريافت پيشنهاد صدور بيمه نامه باربري (كتبي يا تلفني)
2- بررسي پيشنهاد، تعيين نرخ حق بيمه و ساير شرايط
3- بازديد از محموله حسب مورد
4- وارد نمودن اطلاعات در رايانه و چاپ بيمه نامه


5- صدور قبض رسيد حق بيمه
6- بررسي بيمه نامه و تأئيد آن (امضاء)
7- ممهور نمودن بيمه نامه- تفكيك بيمه نامه
8- بايگاني


ب- مدارك موردنياز صدور بيمه نامه:
1- ارسال پيشنهاد صدور بيمه نامه
2- ارسال تصوير پروفرما يا فاكتور
ج- اطلاعات موردنياز بيمه گذاران
1- آگاهي از خطرات تحت پوشش بيمه نامه
2- اطلاع از وظايف بيمه گذار بهنگام وقوع خسارت

1- اعلام خسارت كتبي به اداره خسارت باربري بيمه آسيا بلافاصله پس از اطلاع- تلفن 8913997 و 8900074 و فاكس 8915200
2- مراجعه به نزديكترين شعبه بيمه آسيا جهت بازديد (در صورت وقوع حادثه در داخل كشور)
3- مراجعه به نمايندگي لويدز و يا يكي از بازديد كنندگان معتبر بين المللي كشور ؟؟؟ حادثه (در صورت بروز حادثه در خارج از كشور)
4- ارائه مدارك موردلزوم به شرح ذيل به اداره خسارت باربري جهت تكميل پرونده
الف- رونوشت غيرفتوكپي و ممهور به مهر بانك (بارنامه- فاكتور- صورت بسته بندي، گواهي مبداء، گواهي بازرسي كالا در مبداء)
ب- تصوير پشت و روي جواز سبز گمركي (در واردات) و اظهارنامه خروجي (در صادرات)
ج- اصل كليه مدارك مثبته خسارت (صورتمجلس گمركي و يا گزارش مقامات بندري، گزارش مقامات انتظامي محل حادثه، گزارش بازديد لويدز و …) با توجه به نوع و محل حادثه
د- فتوكپي قبض انبار گمركي
ه- اصل بارنامه حمل (نسخه مخصوص گيرنده كالا) و نيز صورتجلسه با راننده كاميون بهنگام تحويل كالا در مقصد (در صورت بروز حادثه در مسير داخلي)
و- ساير مداركي كه با توجه به نوع و محل وقوع خسارت از جانب اداره خسارت باربري درخواست مي‎شود.
5- جهت دريافت چك در تهران به مسئول بخش صدور چك در اداره خسارت باربري و در شهرستانها به اداره خسارت سرپرستي منطقه مربوطه مراجعه نمايند.
بيمه مسئوليت شركتهاي حمل و نقل بين المللي كالا (سي. ام. آر)
راه نامه C . M . R سندي است كه در مسير حمل با كاميون مورد استفاده قرار مي‎گيرد و مخصوص حمل كننده مي‎باشد. سند مزبور تحت مقررات و كنوانسيون بين المللي حمل و نقل جاده اي يا مقررات بين المللي حمل كالا از طريق جاده صادر مي گردد و حدود مسئول

يت متصديان حمل جاده اي را مشخص مي نمايد.
شركت ها و مؤسسات حمل و نقل بين المللي براساس قانون بيمه ايران و كنوانسيون حمل و نقل بين المللي كالا از طريق جاده (سي. ام. آر) مي‎تواند با استفاده از اين پوشش مسئوليت خود را در مقابل صاحبان كالا بيمه نمايند.
بيمه تأمين تعهدات شركت هاي حمل و نقل بين المللي در مقابل گمرك ايران
براساس توافق بعمل آمده بين شركت هاي بيمه و گمرك جمهوري اسلامي اير

ان، شركت هاي حمل و نقل بين المللي كه در امر ترانزيت كالا فعاليت دارند مي‎توانند با عقد قرارداد تحت شرايطي تعهدات خود را در مقابل گمرك كه شامل حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني، جريمه فقدان تمام يا قسمتي از كالاي ترانزيت كه طبق مفاد قانون امور گمركي، آيين نامه اجرايي آن و دستورالعمل هاي متكي بر قانون كه بيمه گذار متعهد پرداخت آن به گمرك ايران مي‎باشد را بيمه نمايند.
ضمناً در صفحه آخر آدرس ها و شماره تلفنهاي مديريت و معاونتها به شرح ذيل اصلاح شود.

به نام خدا
بيمه حمل و نقل كالا يا همان بيمه باربري، قديمي ترين رشته در بيمه هاي بازرگاني است. در اين نوع بيمه، خسارت هاي وارده به كالا در اثر وقوع خطرهاي بيمه شده در مسير حمل، جبران مي‎شود.
با توجه به اين كه افراد ذينفع در معاملات بين المللي (خريدار، فروشنده، بانك و شركتهاي حمل و نقل) مليت هاي مختلفي دارند و در هر كشور، قوانين و مقررات خاصي حاكم است براي هماهنگي بيشتر در اكثر كشورهاي دنيا از شرايط يكساني براي ارائه پوشش بيمه نامه هاي باربري استفاده مي‎شود. در حال حاضر در بازار بيمه لندن شرايط يكسان C , B , A مورد استفاده قرار مي‎گيرد كه در ذيل به طور خلاصه توضيحاتي درباره خطرهاي تحت پوشش و استثنائات شرايط ياد شده كه در حال حاضر در كشور ما نيز رايج است ارائه مي‎شود.

 


شرايط C
خطرهاي بيمه شده: آتش سوزي، انفجار،‌به گل نشستن و زمينگير شدن، غرق، واژگوني كشتي يا شناور، واژگوني يا از راه از ريل خارج شدن وسيله حمل زميني، تخليه كالا در بندر اضطراري، تصادم يا برخورد كشتي يا شناور با هر وسيله حمل ديگر و يا با اجسام خارجي به جز آب، تلف يا آسيب وارده به كالاي مورد بيمه كشتي در اثر فداكردن كالا در جريان خسارت عمومي،‌ به دريا انداختن كالا جهت سبك سازي كشتي، سهم الشراكه بيمه گذار از زيان همگاني و هزينه هاي تجارت SALVAGE و تحقق شرط مسئوليت مشترك در تصادم.
شرايط B
خطرهاي بيمه شده: كليه خطرهاي بيمه شده در شرايط C و همچنين خطرهاي زير، در شرايط B تحت پوشش قرار مي گيرند.
زلزله، آتش فشان، صاعقه، به دريا افتادن كالا از روي عرشه كشتي، ورود آب دريا، درياچه يا رودخانه به كشتي، شناور، وسيله كانتينر يا انبار كالا، تلف كلي هر بسته كامل از كالا حين بارگيري يا تخليه از كشتي يا شناور. همچنين خطرهاي اضافي دزدي، دله دزدي، پارگي، قلابزدگي، آبديدگي، روغن زدگي، شكست، ريزش و خسارت ناشي از كالاهاي ديگر برحسب نوع كالا با منظور نمودن درصد يا مبلغي به عنوان فرانشيز تحت پوشش بيمه مي‎باشد.
شرايط A
خطرهاي بيمه شده: در اين نوع بيمه كليه خطرها به جز استثنائات ذكر شده در شرط مذكور تحت پوشش قرار مي گيرند.
استثنائات:


1- موارد استثناء در شرايط C , B :
• تلف، آسيب و يا هزينه ناشي از سوء عمل ارادي بيمه گذار.
• نشست و ريزش عادي، كسر عادي وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسيدگي عادي مورد بيمه.
• تلف، آسيب يا هزينه ناشي از كافي نبودن يا نامناسب بودن بسته بندي يا آماده سازي مورد بيمه براي حمل (بسته بندي) مندرج شامل بار چيني در كانتينر و ليفت وان نيز مي‎شود. به شرط اينكه چنين عملي قبل از شروع بيمه كالا بوسيله بيمه گذار يا كاركنان وي انجام شده باشد.
• تلف، آسيب يا هزينه ناشي از عيب ذاتي يا ماهيت مورد بيمه.
• تلف، آسيب يا هزينه اي كه علت اساسي آن تأخير باشد، حتي اگر اين تأخير ناشي از خطرهاي بيمه شده صورت پذيرد. (به استثناء هزينه هاي قابل پرداخت در خسارت همگاني).
• تلف، ‌آسيب يا هزينه ناشي از ورشكستگي يا عسار مالكان، مديران و اجاره كنندگان يا گردانندگان كشتي و يا قصور در انجام تعهدات مالي از طرف آنها.
• آسيب و تخريب عمدي كالاي مورد بيمه يا قستمي از آن توام با سوء نيت از طرف هركس.
• تلف، آسيب يا هزينه ناشي از كاربرد هر نوع سلاح جنگي كه با انرژي اتمي يا شكست، تركيب هسته اي و يا واكنش مشابه ديگري كه با نيرو و يا ماده راديواكتيو عمل نمايد.
اين بيمه به هيچ وجه زيان، آسيب يا هزينه ناشي از موارد ذيل را پوشش نمي دهد:
• آسيب يا هزينه هاي ناشي از عدم قابليت دريانوردي كشتي يا كرجي.
• نامناسب بودن كشتي، كرجي، وسيله حمل، كانتينر يا ليفت وان جهت حمل سالم مورد بيمه، مشروط بر اين كه بيمه گذار يا كاركنان وي از چنين عدم قابليت دريانوردي يا نامناسب بودن در زمان بارگيري كالاي مورد بيمه در وسايط مذكور اطلاع داشته باشند.
• بيمه گر از هرگونه نقض تعهدات ضمني مربوط به عدم قابليت دريانوردي كشتي و نامناسب بودن كشتي براي حمل مورد بيمه به مقصد صرف نظر مي نمايد، مگر اينكه بيمه گذار يا كاركنان وي از چنين موضوعي اطلاع داشته باشند.
• از بين رفتن كالا، آسيب ديدگي يا هزينه هاي ناشي از جنگ، جنگ داخلي، انقلاب، شورش، قيام و يا زد و خوردهاي داخلي ناشي از اين امور يا هر گونه عمل خصمانه توسط يا بر عليه يكي از دو قدرت متخاصم.
• توقيف، ضبط، مصادره، تصرف،‌يا اثرات ناشي از
بيمه حمل داخلي
در اين نوع بيمه نامه، مورد بيمه در مقابل خطرهاي ناشي از آتش سوزي وسيله نقليه، تصادف و واژگوني وسيله نقليه و … حسب مورد، تحت پوشش بيمه قرار مي‎گيرد.
بيمه مسئوليت شركت هاي حمل و نقل داخلي


شركت ها و مؤسسات حمل و نقل داخلي براساس قانون تجارت و ساير مقررات مربوطه، موظفند محمولاتي را كه توسط ارسال كنندگان و يا صاحبان كالا جهت حمل به مقاصد موردنظر به آنها واگذار مي گردد، صحيح و سالم به مقصد برسانند. با توجه به قلمرو و توسعه شهرها و پيشرفت روزافزون صنعت و تكنولوژي در عصر حاضر و افزايش ارزش كالا، مسئوليت شركت هاي حمل و نقل نيز افزايش يافته است. جبران آثار وقوع خطرهاي متعدد در جاده هاي بين شهري از جمله تصادف، واژگوني، آتش سوزي و … جزء مسئوليت مؤسسات حمل و نقل مي‎باشد. در صورت وقوع هر يك از خطرهاي مذكور، مسئوليت سنگيني ايجاد خواهد شد كه جبران آن براي شركت هاي حمل و نقل به آساني امكان‌پذير نخواهد بود.
با بيمه مسئوليت، شركت ها و مؤسسات حمل و نقل مي توانند، ضمن اعمال دقت و مراقبت هاي لازم، با خاطري آسوده مبادرت به حمل و نقل كالا نموده و مسؤوليت ناشي از خسارت هاي وارده به محمولات مورد حمل را كه اثر خطرهاي بيمه شده حادث شده باشد را به آسيا واگذار نمايند. بيمه مسئوليت شركت هاي حمل و نقل داخلي به صورت قرارداد ساليانه تنظيم مي‎شود و نرخ حق بيمه آن نيز نازل است.


قابل توجه بيمه گذاران محترم
حق بيمه بيمه هاي باربري و مسئوليت شركت هاي حمل و نقل با توجه به نوع پوشش بيمه اي موردنياز و نيز نوع كالا و بسته بندي، نوع وسيله و مسير حمل در بيمه نامه

هاي باربري وارداتي، صادراتي و حمل داخلي متفاوت است، لذا به بيمه گذاران محترم توصيه مي‎شود قبل از هر اقدامي جهت انتخاب پوشش بيمه اي مناسب (با توجه به خطرهايي كه كالا را در مسير حمل تهديد مي‌كند) با كارشناسان مربوطه مشورت نمايند. ضمناً به منظور جلوگيري از بروز هر گونه مشكل احتمالي به هنگام وقوع خسارت، بلافاصله پس از دريافت بيمه نامه و يا قبل از امضاي قرارداد، مندرجات آن را از نظر مشخصات و شرايط به دقت مطالعه و در صورت وجود هرگونه مغايرت با موارد درخواست و يا ابهام، مراتب را به واحد صادر كننده اعلام نمايند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید