بخشی از مقاله

طراحي ايستگاههاي آتش نشاني

-3-فضاهاي جانبي
3-3-1-در مجاورت آشيانه : 1-انبار فوم ، جهت انبار كردن اين مواد در گالن هاي مخصوص ،‌2-انبار شيلينگ هاي يدك شامل اتاق بسيار تميز و خشك با امكان تهويه طبيعي و نصب قفسه ها با چنگك هايي كه محل آويران كردن سر لوله ها است .


3-محل دستگاه ها تنفسي با تهويه مناسب به هواي باز و امكان نظافت در حد بالا و 4-بخش شارژ باطري شامل يك اتاق تميز با هواي مطبوع و تازه با كابينت هاي درب دار مجهز به وسايل شارژ باطري متناسب با ابعاد و كلاس ايستگاه مي بايد پيش بيني گردند .
3-3-2-پيش بيني يك چاله سرويس جهت بازديد و تعميرات جزيي وسايل نقليه عملياتي در محوطه يا آشيانه وسايل نقليه الزامي است . (از اين مكان مي توان جهت شستن وسايل نقليه نيز استفاده كرد)‌.


3-3-3-پيش بيني فضاهاي جانبي در زيرزميني كه فاقد دسترسي مناسب است مجاز نيست .
3-4-درب هاي آشيانه
3-4-1-جهت كنترل وضعيت حرارت آشيانه و نيز امنيت آن نصب درب ورودي و خروجي آشيانه الزامي است .
3-4-2-لوله هاي به كار رفته در درب هاي آشيانه بايد از مقاومت كافي در برابر لنگر ايجاد شده در اثر وزن و طول زياد درب ها برخوردار باشد .
3-4-3-در ايستگاه هاي بدون خدمه در زمان ماموريت . مي بايست سيستم باز و بسته شدن درب به گونه اي باشد تا باعث تاخير در اعزام گروه به ماموريت نگردد .
3-4-4-استفاده از سيستم الكتريكي جهت باز و بسته شدن دربها الزامي است .


3-4-5-ضروري به نظر مي رسد درب ها به ژنراتور هاي اضطراري برق وصل باشد تا در هنگام قطع برق نيز با مشكلي روبرو نشوند .
3-4-6-كليه‌ آلات و ابزارهاي اتوماتيك كه براي باز كردن درب ها نصب مي گردد بايد به طريقي تنظيم شده باشند كه در صورت قطع برق يا پريدن فيوز و كار نكردن ژنراتورهاي اضطراري ، باز كردن درب به طريق دستي ، به فوريت امكان پذير باشد .
3-4-7-جهت اطلاع افراد و وسايل نقليه عبوري مجاور ايستگاه از زمان شروع عمليات ، مي بايد به نصب چراغ گردان در خروجي ايستگاه و در محلي كه بخوبي قابل رويت است ، اقدام كرد .


3-5-محل شستشو :
3-5-1-پيش بيني مكان مناسب جهت شستن وسايل نقليه در محوطه يا آشيانه الزامي است .
3-5-2-محل شستشوي ماشين ها بايد به وسيله يك كانال مناسب از محوطه اي كه وسايل نقليه نگهداري مي شوند ، جدا گردند .
3-6-مواد و مصالح :


3-6-1-محوطه تردد وسايل نقليه عملياتي و آشيانه مي بايد با مواد و مصالح مناسب جهت هدايت آبهاي سطحي كانال هاي پيش بيني شده براي اين منظور شيب بندي شوند .
3-6-2-ديوارهاي آشيانه بايد از نوع موادي ساخته شود كه به راحتي قابل شستشو باشد و در كف اين محل بايد به اندازه كافي كف شور جهت تخليه آبهاي ريخته شده در اثر شستشو كار گذارده شود . اين كار امكان شستشو با شيلنگ را در اين مكان ميسر و‌آسان مي كند . ضمناً شيرهاي آب گرم و سرد در مركز و در كناره ديوارها در حد نياز بايد نصب گردند .
3-6-3-جايگاه هاي وسايل نقليه ماشين آتش نشاني بايد از مصالح غيرلغزنده مقاومي ساخته شود كه به هيچ عنوان چه در شرايط خشك و چه در شرايط مرطوب لغزنده نباشند .
3-6-4-سطح زمين اين محوطه بايد مقاومت فشاري لازم جهت ترديد سنگين ترين وسايل نقليه عملياتي را داشته باشند .


3-7-ورودي و خروجي
3-7-1-بايد توجه داشت كه خروجي ايستگاه در مكاني پيش بيني شود كه اراضي مجاور آن فاقد كاربري مزاحم و يا ترافيك زياد باشد .
3-7-2-ضروري است كه ايستگاه و آشيانه داراي يك ورودي و خروجي مستقل از يكديگر باشد تا در صورت مسدود شدن يكي امكان استفاده از ديگري وجود داشته باشد .
3-8-تهويه و نور
3-8-1-در صورت استفاده از فن براي تخليه دود ناشي از وسايل نقليه داخل آشيانه بايد توجه داشت كه موقعيت فن ها به گونه اي در نظر گرفته شود تا باعت آزار و آلودگي هواي كاربري هاي مجاور نگردد .
3-8-2-تهويه آشيانه بايد به گونه اي صورت گيرد تا دود ناشي از وسايل نقليه كاملاً از فضاي آشيانه دفع گردد تا باعث آزار و ناراحتي كاركنان نشود و بهداشت و سلامت ‌آنان را به مخاطره نياندازد .
3-8-3-سطوح نورگير ساختمان آشيانه بايد به اندازه اي باشد كه در تمام ساعات روزحتي المقدور نور طبيعي كافي جهت فعاليت را تامين كند .
3-8-4-براي جلوگيري از انتشار دود ناشي از احتراق موتور وسايل نقليه عملياتي بايد
از لوله هاي خرطومي كه به لوله اگزوز آنها متصل مي شوند و از طريق شبكه لوله كشي شده در كف يا سقف دود را به خارج از فضاي آشيانه هدايت مي كنند استفاده كرد .
3-9-شيب


3-9-1-شيب عمومي آشيانه نبايد به اندازه اي باشد تا احتمال حركت وسايل نقليه در حالت پارك وجود داشته باشد . حداكثر ميزان اين شيب 5/1 درصد است كه جهت دفع آبهاي سطحي كف آشيانه الزامي است .
3-9-2-در محل خروج وسايل نقليه از آشيانه نباشد شيب مثبت كه باعث تاخير در حركت ، سر خوردن خاموش شدن‌ آنها مي گردد ، وجود داشته باشد .
3-10-فضاهاي بهداشتي


3-10-1-در آشيانه و يا در مجاورت آن پيش بيني سرويس هاي بهداشتي ، رختكن و دوش بعد از عمليات ، رختشويخانه ، اتاق خشك كن البسه و پاشويه الزامي است .
3-10-2-در آشيانه و يا در مجاورت آن پيش بيني فضاي كمدخانه جهت لباس هاي عملياتي شامل كلاه آتش نشاني ، اوركت ، چكمه ، دستكش و ... الزامي است .
3-10-3-به علت وجود رطوبت در فضاي خشك كن نصب هواكش اجباري است .
3-10-4-رختشويخانه و فضاي خشك كن البسته ، مي بايد در مجاورت يكديگر
پيش‌بيني شوند .
3-11-ميله فرود
كاركنان عملياتي ايستگاه هاي آتش نشاني در زمان حضور در ايستگاه طبق برنامه روزانه فعاليت هاي مختلفي را انجام مي دهندو در فضاهاي مختلف ايستگاه حضور پيدا مي كنند . بنابراين در زمان اعلان عمليات كاركنان در هر نقطه از ايستگاه كه باشند مي بايد در كمترين زمان ممكن به آشيانه وسايل نقليه عملياتي مراجعه كنند . براي كاهش اين زمان تدابير مختلفي پيش بيني مي شوند . يمي از اين تدابير كه در ايستگاه‌هاي دو طبقه مورد استفاده قرار مي گيرد ، كاهش زمان حركت عمودي يعني از طبقه بالاتر به آشيانه توسط ميله فرود و يا سرسره فرود است . هرچند استفاده از ميله فرود به ويژه زماني كه ارتفاع آن افزايش مي يابد و يا در زمان استراحت شبانه به دليل احتمال سقوط حوادثي به دنبال دارد ، وليكن در كاهش زمان دسترسي به‌آشيانه نقش موثري را يافا مي كند .


سرسره فرود ضمن دارا بودن ويژگي هاي مثبت ميله فرود فاقد احتمال سقوط و آسيب‌ديدگي هاي ناشي از آن است .
3-11-1-از مليه فرود فقط براي يك طبقه ارتفاع استفاده كرد و هرگز نبايد در ساختمان هاي چندطبقه جهت فرود از مليه فرود استفاده نمود .
3-11-2-ميله فرود بايد در طبقه همكف به وسيله يك حفاظ لاستيكي ضخيم و محكم براي كاستن ضربه ناشي از فرود احاطه شود .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید