دانلود مقاله ماهیت تعهدات اعضای ملل متحددرحوزه حقوق بین الملل محیط زیست:تغییرات اقلیمی

word قابل ویرایش
25 صفحه
5700 تومان

چکیده:

با مطرح شدن نظریه ی گرمایش جهانی ناشی از تغییرات آب و هوا کمتر کسی احتمال تبدیل شدن این موضوع را به بزرگترین و مهمترین چالش حقوق بین المللی و نظام بین المللی عصرحاضر می داد. تغییرات شدید آب و هوایی در چند دهه ی اخیر زمین را با فجایع زیست محیطی نظیر بالا آمدن آب اقیانوس ها، طوفان ها، افزایش بیماری ها، گرم شدن هوا، آتش سوزی جنگل ها و …مواجه نموده است و پیامدهای این تغییرات بر ساکنین کره ی زمین توجه جامعه بین المللی را به این موضوع معطوف نموده است . سازمان ملل متحد هم به عنوان مهم ترین سازمان در نظام بین الملل که تمام ۱۹۲ کشور جامعه ی جهانی در آن عضو می باشند و این سازمان مسئولیت رسیدگی به تمام امور موجود در تمامی زمینه ها از جمله محیط زیست و مشکلات ناشی از آن و اتخاذ راه حل های مناسب برای بهبود و ادامه روند طبیعی زندگی بشری و توسعه پایدار از طریق تدوین کنوانسیون های مرتبط جهت الزام آور نمودن حقوقی آن در حوزه ی بین الملل اقدام نموده است. از این رو در این مقاله به بررسی کنوانسیون های مرتبط با موضوع تغییرات آب و هوایی پرداخته و آن ها را مورد تحلیل قرار خواهیم داد.

کلید واژگان: تغییرات آب و هوا،حقوق بین الملل،کنوانسیون تغییرات آب و هوا،پروتکل کیوتو

مقدمه :

آب و هوا و تغییر آب و هوایی نقش مهمی را درشکل دادن به محیط زیست، منابع طبیعی، ساختارهای زیربنایی، اقتصاد و دیگر جنبه های زندگی در تمام کشورهای جهان بازی می کند . پیش بینی می شود تغییرات بالقوه ای که در آب و هوا و سیستم های محیط زیستی مربوط به آن از طریق انسان ایجاد میشود و گزینه هایی که برای تعدیل یا تخفیف این تغییرات پیشنهاد شده است، پیامدهای مهمی در مسائل محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی در بر داشته باشد. تغییرات آب و هوایی از بزرگترین چالش های عصر ما می باشد که نتیجه اقدام و فعالیت های بازیگران مختلف از جمله میلیاردها انسان، شرکتها، دولتها و موسسات بین المللی است که اثر جمعی بر محیط زیست را نادیده گرفته اند. پژوهش حاضر به دنبال این سوال اصلی است که با توجه به اهمیت تغییرات آب و هوایی ، نقش سازمان ملل در ترغیب دولتها و تدوین کنوانسیون های مرتبط جهت الزام ملل متحد جهت رویارویی با این موضوع چگونه بوده است؟ در پاسخ به سوال فوق سوالات فرعی زیر مطرح می گردد:-۱ اهمیت و ضرورت حفاظت از محیط زیست و توجه به تغییرات اقلیمی چیست؟-۲ ماهیت تعهدات اعضای ملل متحد در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست چیست؟-۳ راه کارهای عملی سازمان ملل متحد جهت ترغیب کشورهای عضو به پذیرش تعهدات بین الملل در حوزه ی تغییرات آب و هوایی چیست؟فرضیه یا پاسخ اجمالی که می توان به موضوع داد این است که سازمان ملل متحد با تشکیل کنفرانس های بین المللی و منطقه ای متعدد در حوزه ی تغییرات آب و هوایی نقش محوری در رابطه با پذیرش مسئولیت مشترک اما متفاوت در قالب کنوانسیون های مرتبط ،ضرورت همکاری در این حوزه را تبیین نموده است.

آب و هوا، مطالعه هوای غالب یک محل در بلند مدت است. مجموعه اطلاعات آماری آب و هوا و تغییرات آن در توصیف یک منطقه کمک می کند اقلیم نام دارد .(Tarbuck.1998:1) آب و هوا عامل مهم وموثر برتمام اشیا وپدیده های زندگی محیط طبیعی است(.( Critchefield,1983: 1 از این رو مطالعه در مورد تغییرات آب و هوا یکی از

مهم ترین دغدغه های عصر حاضر است. گرمایش جهانی عامل تغییرات آب و هواست.

منظور از گرمایش جهانی افزایش طبیعی یا انسان گسیخته در متوسط دمای هواسپهر در نزدیکی سطح زمین است.

دمای سطح یا نزدیک به سطوح را چهار عامل تعیین می کند. نخست: مقدار آفتابی که زمین دریافت می دارد. دوم:

مقدار آفتابی که زمین منعکس می کند. سوم: نگهداشت گرما بر اثر هواسپهر۱ و نهایتا: تبخیر و چگالشی بخار آب. در طی سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ اقلیم شناسانی از قبیل ماسک((۱۹۸۵-۱۹۸۶ -۱۹۸۷، تورنز((۱۹۹۱-۱۹۹۲ پری((۱۹۹۲-۱۹۹۳، راجرز((۱۹۹۴-۱۹۹۶، تامپسون و پری((۱۹۹۷، و تامپسون((۱۹۹۸ موضوعات گوناگون

اقلیم شناسی کاربردی را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند. این موضوعات مواردی چون ارتباط تقاضا برای انرژی و آب، خطرات هوا بر حمل و نقل، مسائل ناشی از باران های اسیدی، واکنش سیستم های منطقه ای غذا، رابطه متقابل بسیاری از جنبه های سلامت انسان و محیط زیست، نتایج و پیامدهای کاهش لایه ازن، ارتباط میان اثرات شدید هوا، وضعیت بیمه در برابر تغییرات آب و هوا را در برمی گیرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 25 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد