دانلود مقاله مبلمان

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مبلمان

مقدمه
صنعت مبلمان ، از سنت به مدرن
صنعت چوب که با قدمت تاریخ بشر ، از انسان بدوی با انسان مدرن همگام با قافله تمدن بشری طی طریق کرده ، امروز با گذشت هزاران سال پررنگ تر از گذشته جایگاه اصیل خود را دربدنه اقتصاد مدرن جهان حفظ کرده است .

صنعت بهره برداری از چوب با هدف تولید فرآورده های مورد نیاز بشر ، در مقاطع مختلف تاریخ با پیشرفت ها وجهش های علمی و تکنولوژیک انسان هماهنگ و همراه شد و ضعیتی را پدید آورد که ارزش تولیدات انواع مبلمان چوبی جهان به ارقام میلیاردی رسید .
صنعت تولید مبلمان و مصنوعات چوبی که تا اواسط قرن بیستم به عنوان یکی از اصناف تولیدی هر کشور ، صرفاً منطبق با فرهنگ و نیاز بومی آن کشور به تولیدات محصولات مورد نیاز مردم می پرداخت ، رفته رفته به یکی از مهمترین شاخه های صنعتی مولد اشتغال و ثروت در درون کشورهای در حال توسعه و نیز یکی از شاخه های مهم تجارت بین الملل تبدیل شد .
بنابرگفته کارشناسان ، تاریخ کهن چوب ایران حاکی از آن است که صنایع چوبی ، ریشه در تاریخ چن هزارساله این کشور دارد .

۵۰ سال گذشته گذری بر خط سیر صنعت چوب و مبلمان ایران در ۴۰ خورشیدی به صورت نشان می دهد این صنعت که تا اواسط دهه سنتی دنبال می شد به تدریج تحت تأثیرجهش های علمی و تکنولوژیک بهره برداری از چوب و تولید مبلمان در جهان ، حرکت رو به رشدی را آغاز کرد و کمتر از یک دهه ظهور و بروز جدیدی را درعرصه صنعت و اقتصاد ایران به نمایش گذاشت .
۷۰ رشد ونمو مجدد اقتصاد ایران آغاز و پس ازبا آغازدهه باز سازی زیرساخت های اقتصاد کشور در این دهه ، شرایط رشد و توسعه مجدد صنعت چوب ومبلمان در ایران فراهم شد .

روش های تبلیغاتی و بازاریابی :

عنوان تعداد مبلغ (ریال )
آگهی روزنامه
کارت تبلیغاتی
بروشور
تلویزیون
بازاریاب ۱
۱
۱
۱ (آگهی )
__ ۰۰۰/۵
۰۰۰/۴
۰۰۰/۱۰
۰۰۰/۰۰۰/۱
۱۵% قیمت فروش
جمع کل ۰۰۰/۰۱۹/۱

توجیه اقتصادی :
ما با راه اندازی این سبک و کار و سرمایه ای معادل ۰۰۰/۷۸۱/۱۴۳ ریال و هزینه های معادل ۰۰۰/۰۱۹/۱۷ ریال توانسته ایم به مبلغ ۰۰۰/۹۸۱/۲ ریال کسب کنیم .
اما ، ما با استفاده از دستگاه های دقیق خارجی می توانستیم تولید خود را بهبود بخشیم و درنتیجه در آمد وسودی بیش تر کسب خواهیم کرد .

 

روش تأمین منابع مالی :
ما از طریق موجودی های بانکی خود توانسته ایم سرمایه اولیه را فراهم کنیم وبرای سرمایه گذاری مجدد از وام های بانکی و درصورت نیاز از قرض الحسنه فامیلی نیز استفاده کردیم .

مشخصات نیروی انسانی :

عنوان سمت تاریخ تولد سابقه کاری تحصیلات
مدیر
حسابدار
فروشنده
سرپرست
کارگر۱
کارگر ۲
کارگر ۳
کارگر ۴
بازاریاب ۳/۴/۴۲
۲۷/۱۰/۵۷
۲۹/۵/۶۱
۷/۲/۵۷
۲/۷/۶۰
۴/۹/۶۷
۹/۱/۶۴
۱۰/۴/۶۶
۱۴/۷/۶۴ ۲۰ سال
۴ سال
۱ سال و ۲ ماه
۵ سال
۱ سال
۱سال و ۱ ماه
۲ سال
۱ سال
۱ سال دیپلم
کارشناسی
دیپلم
کارشناس
سیکل
دیپلم
دیپلم
سیکل
فوق دیپلم

چارت تشکیلاتی و سازماندهی :

کروکی کارگاه

گزارش مختصر از بازدید :
در مرحله اول چوب ها را از کارخانه چوب می خریم . ودر اتاق مخصوص ، به وسیله شوفاژ گرما آن را خشک می کنیم دلیل خشک کردن چوب این است که اگر چوب خیس باشد و از آن استفاده کنیم یا درهنگام کار می شکند و یا اسکلت مبل پس از خشک شدن چوب خراب می شود . پس لازم است که از چوب خشک استفاده کنیم . در مرحله دوم چوب ها را به صورت الوار در آورده و الگوی مبل را روی آن می کشیم و به وسیله دستگاه اره فلکه آنها را جدا ، و با چسب چوب و میخ به هم وصل می کنیم .
فهرست تجهیزات مورد نیاز :
بـرآورد تجـهیزات
نام تعداد مبلغ (ریال) مبلغ کل (ریال)
اره فلکه ۱ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ۰۰۰/۰۰۰/۵
رنده چوب ۲ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ۰۰۰/۰۰۰/۷
کندگی ۱ ۰۰۰/۰۰۰/۸ ۰۰۰/۰۰۰/۸
فرز ۱ ۰۰۰/۵۰۰/۸ ۰۰۰/۵۰۰/۸
فرزمچی ۲ ۰۰۰/۲۵۰/۲ ۰۰۰/۵۰۰/۴
دریل ۱ ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۶۰۰
پمپ باد ۱ ۰۰۰/۵۰۰/۵ ۰۰۰/۵۰۰/۵
گیره دستی ۱۰ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰
دستگاه سمباده ۱ ۰۰۰/۵۰۰/۲ ۰۰۰/۵۰۰/۲
میز صندلی ۱ ۰۰۰/۲۵۰ ۰۰۰/۲۵۰
جمع ۲۱ ۰۰۰/۶۰۰/۳۷ ۰۰۰/۳۵۰/۵۲
فهرست مواد مصرفی :
مواد مصرفی تعداد مبلغ (ریال )
چسب چوب
میخ
دمپایی
گوشی
دستکش ۱۲ کیلو
۱۵ جعبه
۱۰ جفت
۵ عدد
۱۰جفت ۰۰۰/۲۴۰
۰۰۰/۱۵۰
۰۰۰/۲۰۰
۰۰۰/۱۵۰
۰۰۰/۱۰۰
جمع کل ۰۰۰/۸۴۰
برآورد هزینه حقوق :
سمت خالص دریافتی
مدیر ۰۰۰/۰۰۰/۲
حسابدار ۰۰۰/۵۰۰/۱
فروشنده ۰۰۰/۷۰۰
سرپرست ۰۰۰/۲۰۰/۱
کارگر ۱ ۰۰۰/۷۰۰
کارگر ۲ ۰۰۰/۷۰۰
کارگر ۳ ۰۰۰/۷۰۰
کارگر ۴ ۰۰۰/۷۰۰
بازاریاب ۰۰۰/۸۰۰
جمع کل ۰۰۰/۰۰۰/۹
صورت حساب سود ( زیان )
درآمد : ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال

کسرمی شود هزینه ها :
هزینه برق صنعتی ۰۰۰/۴۰۰
هزینه تلفن ۰۰۰/۳۰۰
هزینه اجاره ۰۰۰/۵۰۰/۳
هزینه تعمیرات ۰۰۰/۰۰۰/۲
هزینه حقوق کارکنان ۰۰۰/۰۰۰/۹
هزینه تبلیغات ۰۰۰/۰۱۹/۱
هزینه بهره ۰۰۰/۸۰۰
جمع هزینه ها :
سود خالص ۰۰۰/۰۱۹/۱۷ ریال
۰۰۰/۹۸۱/۲ ریال
برآورد سرمایه
سرمایه اولیه ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰ ریال
اضافه می شود :
سرمایه گذاری مجدد ۰۰۰/۰۰۰/۳۰
۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰
جمع
اضافه می شود :
سود خالص ۱۰۰/۹۸۱/۲
۰۰۰/۷۸۱/۱۶۳
کسر می شود :
برداشت ۰۰۰/۲۰۰/۱۹
۱۰۰/۷۸۱/۱۴۳
سرمایه پایان دوره

تــرازنـامه
دارایـی هـا بـدهی هـا
بانک ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ حساب پرداختی ۰۰۰/۰۰۰/۱۵
حساب دریافتی ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ وام پرداختی ۰۰۰/۰۰۰/۲۰
پیش پرداخت اجاره ۰۰۰/۴۸۱/۶ اسناد پرداختی ۰۰۰/۷۰۰/۴
پیش پرداخت بیمه ۰۰۰/۰۰۰/۱۲
ملزومات ۰۰۰/۰۰۰/۴۲ جمع بدهی ها : ۰۰۰/۷۰۰/۳۹
اثاثه ۰۰۰/۶۵۰/۱۰
تجهیزات ۰۰۰/۳۵۰/۵۲ سرمایه ۰۰۰/۷۸۱/۱۴۳
جمع داریی ها : ۰۰۰/۴۸۱/۱۸۳ جمع بدهی و سرمایه : ۰۰۰/۴۸۱/۱۸۳

بازپرداخت بدهی ها :
با ضامن شدن پدر یکی از اعضای گروه توانستیم از یک شعبه بانک صادرات وامی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال بگیریم که بهره ی ۴% به مبلغ ۰۰۰/۸۰۰ ریال ماهیانه و اقساط ۳۶ ماهه واز حساب جاری تولیدی پرداخت می شود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 14 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
  1. پی جی ما گفت:

    از مطالب مفیتون متشکریم . از وبسایت ماهم دیدن کنید. pgma.co

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد