دانلود مقاله مدیریت زنجیره تامین

word قابل ویرایش
57 صفحه
11700 تومان
117,000 ریال – خرید و دانلود

مدیریت زنجیره تامین

چکیده
در تعامل بودن با برنامه ریزی و ذخیره سازی برای موادی که شرکت شما نیاز دارد و ساخت و تحویل محصولات و خدمات به طور تقریبی تلاش بعضی از افراد هر سازمان را به خود معطوف می کند. و این در حالی است که مدیریت زنجیره تامین ،‌یا به عبارت دیگر زنجیره ارزش، فرصتهای بزرگی را برای کاهش هزینه ها و افزایش رضایت مشتری و در نتیجه حفظ مشتری در اختیار ما قرار می

دهد. در این راستا، ‌مشتری محور فعالیت های مدیریت زنجیره را تشکیل می دهد. و این همان چیزی است که موفقیت شرکت ها را در آیند ه رقم خواهد زد. از این رو، سازمان های مختلف باید بیش از پیش قابلیت های درونی خود متمرکز شده و با استفاده از فرآیندگرایی و تشکیل تیمهای ایجاد تحول کسب و کارهای اضافی را حذف کنند و در مقابل به فعالیتهای ارزش افزا بپردازند،‌با این هدف که رضایت مشتری حاصل شود. در این میان،نباید از نقش اساسی فناوری اطلاعات در بهبود و تسهیل ارتباطات بین اعضای زنجیره تامین غافل شده در حقیقت این اطلاعات است که اتصالات نامرئی حلقه های زنجیره تامین را ایجاد می‌کند. بدیهی است که انتخاب مناسب و سرمایه گذاری کافی بروی تکنولوژی اطلاعات گامی موثر در جهت مدیریت اثربخش زنجیره تامین خواهد بود. از

سوی دیگر ، وجود عواملی همچون رقابت ، جهانی سازی ، تقاضای دائما در حال تغییر مشتری ، پیشرفت صنعت ارتباطات و قوانینی که دولتها برای کنترل بازار در نقاط مختلف جهان وضع می کنند و همچنین الزامات زیست محیطی ، مدیریت زنجیره تامین را به یک ضرورت تبدیل کرده اند. این مقاله نقش اساسی مدیریت زنجیره تامین را درجهت موفقیت در عرصه فعالیت های اقتصادی و گامهای لازم در جهت ایجاد یک زنجیره تامین مشتری گرا، را با استفاده از دیدگاه فرآیندی مورد بررسی قرار می دهد. همچنین چشم انداز آینده مدیریت زنجیره تامین و دیگاه‌های ارائه شده در این زمینه بیان خواهد شد.

لغات کلیدی :

مدیریت زنجیره تامین ، فعالیت های ارزش افزا ، فرآیندگرا ، قابلیت های درونی ، فرآیند کسب و‌کار ، مشتری گرا .

مقدمه :
در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی سازمانها جهت افزایش توان رقابتی خود تلاش می کردند تا با استاندارد سازی و بهبود فرآیندهای داخلی خود محصولی با کیفیت بهتر و هزینه کمتر تولید کنند.
در آن زمان تفکر غالب این بود که مهندسی و طراحی قوی و نیز عملیات تولید منسجم و هماهنگ پیش نیاز دستیابی به خواسته های بازار و در نتیجه کسب سهم بازار بیشتر می‌باشد. لذا سازمانها تمام تلاش خود را به افزایش کارآیی معطوف می کردند.

در دهه ۸۰ میلادی با افزایش تنوع در الگوهای مورد انتظار مشتریان سازمان ها به طور فزاینده ای به افزایش انعطاف پذیری در خطوط تولید و توسعه محصولات جدید برای ارضای نیازهای مشتریان علاقه شدند. دردهه ۹۰ میلادی به همراه بهبود در فرآیندهای تولید و بکارگیری تکنیک های مهندسی مجدد مدیران بسیاری از صنایع دریافتند که برای ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرآیندهای داخلی و انعطاف پذیری در تواناییهای شرکت کافی نیست بلکه تامین کنندگان قطعات و مواد نباید موادی با بهترین کیفیت وکمترین هزینه تولید کنند و توزیع کنندگان محصولات نیز باید ارتباط نزدیکی با سایتهای توسعه بازار تولید کننده داشته باشند.

با چنین نگرشی رویکردهای زنجیره تامین و مدیریت یکپارچه آن پا به عرصه وجود نهاد. از طرف دیگر با تو سعه سریع فناوری اطلاعات در سالهای اخیر و کاربرد وسیع آن در مدیریت زنجیره تامین بسیاری از فعالیتهای اسای مدیریت زنجیره تامین با روشهای جدید در حال انجام است. (۱) بطوریکه مفاهیم زنجیره تامین و مدیریت آن به یکی از مهمترین مفاهیم مدیریتی در دهه اخیر تبدیل شده است. ریز شدن بیش از اندازه در پروسه رساندن محصول به بازار خروش-و مدیریت این پروسه جهانی به صورت تاثیرگذار- اثر مهم ومثبتی را در اقتصاد تولید داشته است.

همچنین بکاربردن مدیریت زنجیره تامین منحصر به تولید سودهای کلان در محیطهای رقابتی شده است. و متعاقبا به انجام رسانیدن سفارشات با سرعت و اطمینان بیشتر به یک اصل تبدیل شده است. (۲)

فصل اول
مدیریت زنجیره تامین
در ابتدای این فصل به بررسی چند تعریف از سوی صاحبنظران مدیریت زنجیره تامین می پردازیم:
زنجیره تامین : زنجیره ای است که همه فعالیتهای مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف کننده را شامل می شود .
(AVDON LAVDON 2002) مدیریت زنجیره تامین : عبارتست از فرآیند یکپارچه سازی فعالیتهای زنجیره تامین و نیز جریانهای اطلاعاتی مرتبط به آن از طریق ایجاد بهبود و هماهنگی در فعالیتهای زنجیره تامین تولید وعرضه محصول.(AVDON LAVDON 2002)

مدیریت زنجیره تامین عبارتست از ایجاد یکپارچگی بین جریان های مالی اطلاعاتی و مواد در شبکه ای از شرکت ها یا سازمانها از منبع تا مصرف کننده که محصولات یا خدمات را از منابع تولید و به مصرف کننده عرضه می کنند. (پروفسور در علوم مدیریت وعملیات مهندسی Haa l.lee )
مدیریت زنجیره تامین عبارتست از ایجاد حرکت زمین به زمین محصولات به سمت مصرف کننده یا کاربر نهایی با در نظر گرفتن قابلیت های محیطی.(پروفسور و رئیس بخش آموزش لجستیک و زنجیره تامین ،
Ed Marien ) بدین ترتیب scm 2 شامل تمام فعالیتهایی است که با اکتشاف و استخراج مواد خام از زمین شروع می شود و تا زمانیکه این مواد دیگر قابل استفاده نیستند ادامه می یابند.

شکل (۱) نمایی از یک زنجیره تامین پیشرفته و جریان های موجود در آن را نمایش می دهد.

شکل (۱) زنجیره تامین پیشرفته

در هر مرحله ازاین فرآیند ارزش افزوده ایجاد می شود. یا به عبارت دیگر انجام فعالیت های هر مرحله سبب ارتقای ارزش محصول و حرکت آن به سمت مشتری می شود. در سطح «منبع» دو ردیف تامین کننده بریا سازندگان داریم. برای مثال (۱) استخراج کننده های مواد خام (۲) کسانی که بروی مواد خام عطیات تکمیلی انجام می دهند. البته به طور معمول تعداد آنها از ۲ ردیف بیشتر می باشد اما درجهت عملی شدن اهداف مدیریت بسیاری از شرکت ها تنها با ۲ یا ۳ رده در تماس هستند.
مرحله بعد مرحله ساخت می باشد جائیکه سازنده ها موادی را که تدارک دیده اند به منظور ساخت محصولات برای مشتریان استفاده می کنند. پس این محصولات به مرحله تحویل‌ که دربرگیرنده توزیع کنندگان فروشندگان -خرده فروشان و سایرین می باشد –جهت توزیع بین

مشتریان نهایی جاری می‌شوند. در نهایت جریانی شکل می گیرد که از منبع شروع شده و تا تحویل محصول نهایی ادامه دارد. در همین زمان جریان دیگری اتفاق می افتد. اطلاعات به سمت بالا و پایین جریان دارند تا اتلاف ها و ناکارآمدیهایی را که ناشی از بی اطلاعی افراد از نیازها و فعالیتهای سایر افراد زنجیره عرضه می باشد راکاهش دهند. پول یا جریان نقدی در جهت مخالف حرکت می کند یعنی از مصرف کننده نهایی به سمت منبع . همچنین در هر مرحله جریان کلاس

دیگری وجود دارد که توسط موادیکه برای بازیافت استفاده مجدد و غیره در حرکتند بوجود می آیند.
این مورد توسط پیکانهای خمیده ایکه در سمت راست شکل وجود دارد نشان داده شده است.
و در پایان یک زنجیره عرضه دیگر جهت تامین خدمات و قطعات بعد از فروش برای آن دسته از اشخاصی که محصول نهایی اصلی را خریداری کرده اند در جریان می باشد.
تصویر جریان زنجیره تامین به عنوان زنجیره ای از فعالیتها جهت معرفی کردن روابط داخلی

شرکامفید است اما در واقعیت پیچیدگی کار به مراتب بیشتر است. در هر صحنه از این فرآیند انتخابهای ساخت خرید و جود دارد . در هر یک از این تصمیم گیری ها همچنین امکان وجود عرضه کنندگان فراوان وجود دارد که هر یک از آنها ممکن است دارای تصمیم گیری ها ی ساخت خرید باشد. در شرایط واقعی زنجیره تامین پیچیده ترین و قابل رقابت ترین عنصر فرآیند تحویل سفارشات تکمیل شده به دست مشتری است.
همچنین مدیریت زنجیره تامین را می توان به شکل یک فرایند دید. شکل (۲) این فرایند را در ۵ مرحله نشان می دهد که شامل برنام ریزی- تدارکات –تحول (اجرای تحویل تدارکات)اداره کردن و ارزیابی که در ادامه هر یک از این موارد را بیشتر بررسی خواهیم کرد.

شکل (۲) فرآیند مدیریت زنجیره تامین

اهداف زنجیره تامین:

اهداف زنجیره تامین به شرح زیر می باشد:
۱- ارتقای زمان پاسخگویی به سفارشات وانجام سفارشات با تضمین بالاتر
۲-محصول یا خروجی با کیفیت بهبود یافته واثرگذار(کارآمد)
۳-کاهش مقادیر موجودی در کل سیستم
۴-ایستادگی و مقاومت در طول زنجیره تامین
در حالیکه امروزه بیشترین توجه در زنجیره تامین به کاهش مقادیر موجودی معطوف شده است. مهمترین و بیشترین سودآوری ناشی از تاثیرگذاری بر نحوه ارتباط با مشتریان می باشد. چنین سودهایی که بر مبنای ارتباط صحیح با مصرف کننده و مشتری شکل می گیرد بیشتر از هر چیز دیگری در موفقیتهای مالی تاثیرگذارمی باشد. با این وجود بدلیل اینکه سودآوریهای ناشی از ارتباط با مشتری را نمی توان اندازه گرفت و در مقابل اطلاعات دقیقی از کار درحال انجام (wip)‌ و داره های مربوط به محصول در اختیار سازمان می باشد باز هم تمایل به استفاده از همین روشهای

 

سودآوری می باشد. با چنین دیدگاهی زنجیره تامین با مفاهیم تولید به موقع (JIT)‌ که در دهه ۱۹۷۰ در ژاپن و اتحادیه تولیدکنندگان آمریکای شمالی و اروپا دردهه ۱۹۸۰ معرفی شده تفاوتی نخواهد داشت. مهمترین وجه تمایز استفاده از فناوری اطلاعات و فراگیرساختن مدلهای عطیاتی می باشد که استفاده از این تکنیک‌های را به مقدار زیادی سهولت بخشیده است.
این نکته بسیار مهم است که استراتژیهایی ساده ای مثل کانبان در حالت کلی و عمومی موفقیت چندانی بدست نمی آورند. کارخانه های بزرگتر و با محصولات پیچیده و ترکیبی نیاز به راه حلهای پیچیده ای دارند ونمی توان تکنیکهای ابتدایی و ساده را برای آنها برگزید و همین امر باعث بوجود آمدن پیشرفت‌های قابل ملاحظه ای در رابطه استفاده از فن آوریهای مدرن شده است . (۲) عامل دیگری که موجب افزایش میزان تواناییهای مدیران تولیدی شده است پاسخگویی سریعتر به مشتری می باشد.در این مورد یکی از تولیدکنندگان بیان کرده است که کاهش موجودی اتفاقی است بر حسب تصادف که زمانی ممکن می شود که شمارست و صحیح امر تولید را انجام داده باشد.
از نقطه نظرها انجام صحیح عملیات تولید به معنی ایجاد فرآیند شغلی وکسب کار جهت ارضای نیاز مشتریان هر چه سریعتر می باشد. که یکی از نتایج بالقوه آن اعتماد و اطمینان به کل فرآیند انجام سفارشات خواهد بود که خود باعث کاهش نوسانات در تمامی سیستمهای موجودی می

در دهه ۱۹۷۰ زمانی که بسیاری از سازمانها تکنولوژی اطلاعات را آغاز کردند مکانیزه کردن فعالیتها بزرگترین خواسته انها بود. اولین کاربردهای it در زمینه بهبود عملیاتی اخذ سفارش مدیریت موجودی و سیستمهای تهیه صورتحساب بکار گرفته شد. هدف از این کار کاهش هزینه های

پردازش داده ها در فعالیتهای منفرد و جدا از هم بود اما به سرعت معلوم شد که بهبودهای مهم در کارآیی از طریق دستیابی به سیستمهای عملیاتی مرتبط با هم حاصل می شود برای مثال شرکت ها می توانند با حداقل کردن سیستم اخذ سفارش به سیستم موجودی به گردش مواد و قابلیت اطمینان بالاتری دست یابند.

با پیشرفت سیستمهای اطلاعاتی سیستمهایMRP بوجود آمد تا مشکلات شرکتها را در برنامه ریزی تولید و خرید مواد کاهش دهد. با توسعه این سیستمها سیستمهایMRPII وERP‌ شکل گرفت و با بکارگیری امکانات شبکه سیستمهای IOS بوجود آمد. و امروزه تجارت الکترونیکی نقش

در مدیریت اطلاعات به عنوان بخشی از مدیریت زنجیره تامین به عهده گرفته است.
مدیریت زنجیره تامین رویکردی مشتری گرا دارد. لذا نیازمند ارتباط کامل بین همه شرکاء زنجیره جهت اطلاع از نیازهای مشتری وهمچنین میزان تامین این نیازها می باشد. برای تسهیل مدیریت اطلاعات در زجیره انواع گوناگونی از نرم افزارها باید بکار گرفته شود.
این نرم افزارها ابزار دستیابی به استراتژی SCM یعنی یکپارچگی و تمرکز کل زنجیره جهت برآورده ساختن نیازهای مشتریان می باشد.
تکنولوژی اطلاعات می تواند با فراهم ساختن کاملترین و به روزترین اطلاعات مدیران اجرایی را در انجام بهتر امورشان یاری دهد. انواع مختلفی از بسته های نرم افزاری برای هر رابطه ای در زنجیره موجود دارد.
هر چه رایانه و تجهیزات ارتباط شبکه ای ارزانتر میشود نرم افزاریهای مناسب تری نیز تهیه می گردد .
انواع این نرم افزارها به اساس نوع روابطی که ایجاد می کنند سه گروه تقسیم می شوند:
۱- نرم افزارهایی که روابط داخل سازمان را ایجاد می کنند.

۲- نرم افزارهایی که سازمان را به مشتریان متصل می کنند.
۳- نرم افزارهایی که سازمان را به تامین کنندگان متصل می کند.
با برقراری ارتباط بین شبکه های داخلی شرکتهای حاضر در یک زنجیره تامین اطلاعات مورد نیاز در کل زنجیره را یکپارچه کرد. سیستمهای اطلاعاتی که از یکپارچه کردن سیستمهای اطلاعاتی چند شرکت بوجود می آیند به عنوان سیستمهای اطلاعاتی چند شرکتی یا فراسازمانی (IOS) شناخته می شوند.

بکارگیری تکنولوژی تجارت الکترونیک در مدیریت زنجیره تامین :
عبارت تجارت الکترونیک E-Cammerce جهت توصیف عملیات خرید فروش و مبادله محصولات خدمات و اطلاعات از طریق شبکه های رایانه ای و بخصوص اینترنت به کار می رود. Ec در مفهوم گسترده تر خود تنها شامل خرید و فروش نمی شود بلکه ارائه خدمات به مشتریان همکاری و تشریک مساعی بین شرکتهای همکار و تعاملات افراد از طریق شبکه های الکترونیکی را نیز در بر می گیرد.

گاه تا زمانی که چنین مفهوم گسترده ای برای EC مورد نظر می باشد از اصطلاح Business تا استفاده می شود. به گفته مدیر عامل IBM عبارت E-Business هم چیز را در مورد زمان سیکل سرعت –جهانی شدن –افزایش بهره وری دسترسی به مشتریان جدید تقسیم دانش بین موسسات و . . . را جهت بدست آوردن امتیاز رقابتی از طریق به کارگیری شبکه های رایانه ای در بر می گیرد.
بسته به اینکه طرفین استفاده کننده از تکنولوژی EC چه کسانی هستند می توان انواع گوناگونی را برای آن قائل شد:
C-Commerce در این نوع شرکتهای همکار در یک زمینه بخصوص از طریق شبکه های الکترونیکی به همکاری و تشریک مساعی می پردازند. چنین همکاری اغلب بین شرکتهای حاضر در یک زنجیره تامین اتفاق می افتد.
‌‌B2C‌ : در این حالت شرکتهای سازنده با مشتریان نهایی ارتباط ایجاد می کنند.

 

B2B‌ : در این حالت دو یا چند شرکت به معامله و ارتباط با یکدیگر مبادرت می کنند.
B2E‌ : در این حالت سازمان برای ایجاد ارتباط و همکاری با کارکنانش از شبکه های الکترونیکی سود می برد.
B2C : در این حالت دولت از طریق شبکه های الکترونیکی برای شهروندان ارائه خدمات می کند.
از بین انواع روشهای EC گزینه C-Commerce مورد توجه این می باشد که به معنی تعاملات EC بین سازمانها بوده و تنها شامل خرید و فروش نمی باشد برخی از این تعاملات به قرار زیر است:
تعاملات فروشندگان –تامین کنندگان : فروشگاههای بزرگی همچون وال مارت با تامین کنندگان عمده کالاهای خود در زمینه برنامه ریزی وکنترل موجودی و نیز پیش بینی تقاضای بازار همکاری می کند.

تعاملات طراحی محصول: کلیه گروههایی که درگیر طراحی محصول به خصوصی هستند اطلاعات خود را به شرکت گذارده و از ابزارهای بخصوصی استفاده می کنند به عنوان مثال طراحان مختلف در جاهای مختلف بطور همزمان برروی یک نقشه کار می کنند. به این ترتیب تامین کنندگان می توانند به طرحهای مورد نظر مشتریان بطور مستقیم دسترسی داشته باشد. اطلاعات مربوط به طرحهای مختلف همچون اطلاعات مالی ، BOM محصول ، . . . نیز بطور مشترک و با همکاری گروههای طراحی تولید و به روز می شوند.

 

ساخت و تولید مشترک: تولید کنندگان – ساخت قطعات و عملیاتهای زیر مونتاژ را به تامین کنندگان واگذار کرده و از طریق ارتباط رایانه ای مشکلات مربوط به هماهنگی جریان کار- ارتباطات را حل می کنند. فرآیند منبع یابی نیز می تواند با استفاده از همین ارتباط رایانه ای انجام شود. برخی از فعالتیهایی که نیاز به هماهنگی دارند به شرح زیر میباشد:
برنامه ریزی و زمانبندی تولید مدیریت ظرفیت –پیش بینی تقاضا –برنامه ریزی موجودی و …
طراحی : زمینه های مکانیکی –الکترونیکی –تست و… نیز ایجاد تغییر در طراحی محصول
اطلاعات محصول جدید: مدیریت نمونه سازی-اعتبارسنجی محصول وتست آن و اعتبار منبعی طراحی
مدیریت سفارشات: اخذ سفارش و طبقه بندی آن –برنامه ریزی تاریخ تحویل و..
خرید و تدارکات: تعیین فروشندگان مواد –برگزاری مناقصه –انتخاب تامین کننده –منبع یابی

استراتژیک .

مهمترین منافع C-Commerce عبارتند از هموارسازی مدیریت زنجیره تامین کاهش موجودی در زنجیره کاهش هزینه ها عملیاتی افزایش نهایت مشتریان بهبود امتیاز رقابتی زنجیره.
با بکارگیری تکنولوژی اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین می توان ساختارجدیدی برای زنجیره تامین متصور شد. همچنین بسیاری از فرآیندهای موجود در این زنجیره نیاز به بازنگری –حذف بوروکراسی ومکانیزه کردن زنجیره خواهد داشت در ساختار جدید زنجیره تامین جریان مالی تجلی حذف شده و بجای آن پردازشها و نقل انتقالات اطلاعات مالی افزوده شده که از طریق بانک ها صورت می گیرد.
همچنین عملیات طراحی محصول که در گذشته توسط سازنده انجام می گیرفت هم اکنون بر اساس بازخوردهای تهیه شده توسط تمام شرکا و باهمکاری کلیه اعضا صورت می گیرد. کلیه تعاملات نیز از طریق صفحات web امکان پذیر است.

بکارگیری سیستمهای برنامه ریزی پیشرفته (Aps‌ ) سیستمهای ERP و IDS با اینکه بطور جامع اطلاعات مربوط به شرکت و زنجیره تامین راگردآوری می کند اما نمی توانند پردازشهای مورد نیاز برای مدیریت لجستک زنجیره را بروی این اطلاعات نهایی انجام دهند. در حال حاضر نرم افزارهایی تهیه شده اند که قادرند اطلاعات مورد نیاز خود را از سایر نرم افزارها تهیه کرده و بر مبنای اطلاعات به انجام برنامه ریزی ها مورد نیاز همچون برنامه ریزی و زمانبندی تولید و کنترل موجودی بپردازند.
APS از جمله این سیستمها می باشد. APS‌ها برنامه های نرم افزاری هستند که از داده های سیستمهای دیگر که سازمانها جهت نشان دادن وضعیت تولید و موجودی خود به کار می برند استفاده میکنند و تلاش می کنند تا بهترین مجموعه اقدامات لازم برای سازمان شناسایی و ارائه کنند. مهمترین شکل پیاده سازی یک ‌APS اطمینان یافته از این مساله است که آیا نرم افزارAPS با نرم افزارهای تولید کننده اطلاعات اولیه همچون IOS هماهنگ می باشد یا نه؟

با بکارگیری APS در زنجیره تامین می توان به برنامه ریزی هماهنگ و جامع در زمینه تولید موجودی پرداخت به گونه ای که اطلاعات مربوط به وضعیت تولید وموجودی کلیه شرکا توسط IOS تهیه می‌شود پس تو خوانده می شود و با در نظرگرفتن کلیه مسائل بهترین برنامه تهیه می شود و هدف APS کاهش زمان انتظار سفارش و کاهش طرح موجودی به همراه افزایش هماهنگی می باشد . لذا سیستم APS باید به تمام اطلاعات سودهند دسترسی سریع داشته باشد تا قادر به انجام چنین کاری میشود. یک APS میتواند هماهنگی و یکپارچگی زنجیره تامین را تسهیل تند و میتواند اطلاعات مربوط به ظرفیت تامین کنندگان و نیز سایر محدودیتها را به کار گرفته و در تصمیم گیری دخالت دهد. همچنین اطلاعات مربوط به سیستم حمل و نقل در زنجیره را بکار خواهد تب تا تضمین کند که برنامه توزیع و تحویل به هم نمی خورد.

۱- پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین:
۱-۱- مشکلات پیش روی مدیریت زنجیره تامین
مهمترین مشکل برای مدیریت زنجیره تامین احتمالا عنصر انسانی می باشد. شکست در مدیریت صحیح زمینه های مرتبط با اعتماد و اطمینا و امنیت و اعتقاد کافی در روابط حاکم نیست هر یک از اعضا فکر می کنند که عضو دیگر زنجیره با هزینه وی سود می کند. زمانی که ارتباطات ناکافی باشد اعضای زنجیره به اندازه کافی برای افزایش سود و زنجیره احساس مسئولیت نخواهد کرد و در صورت عدم تحصیل سودانگیزه برای مدیریت زنجیره کاهش خواهد یافت. به لحاظ ساختاری

مهمترین مشکلی که زنجیره با آن رو به روست مشکل تعدد مراکز تصمیم گیری برای تولید تبدیل و جریان کالا می باشد. این امر موجب تشدید نوسانات تقاضا در طول زنجیره (از انتهای زنجیره به سمت ابتدای آن ) می شود. هر چقدر از انتهای زنجیره (مشتری نهایی) به سمت ابتدای زنجیره (اولین تامین کننده) حرکت کنیم نوسانات تقاضا شدیدتر می شو د.
بدین ترتیب موجودی انباشته زیادی در بین اعضای زنجیره ایجاد می شود که باعث بالارفتن هزینه و قیمت نهایی کالا شده و قدرت رقابت زنجیره را کاهش می دهد. چهار علت عمده که باعث ایجاد این مشکل می شود عبارتنداز:

پردازش روند تقاضا: با افزایشی کوچک در تقاضای مشتری نهایی اعضا در طول زنجیره تلاش می کنند که خود را با این افزایش تقاضاهماهنگ کرده و آمار مواجه با افزایش تقاضای آتی شود این در طول زنجیره مرتبا تشدید می شود.
خرید انبوه: جهت استفاده از تخفیف خرید و صرفه جویی در هزینه سفارش کالا و مواد اعضا در طول زنجیره دست به خرید دوره ای می زنند که باعث نوسانات شدید تقاضا برای اعضای ابتدای زنجیره می‌شود.

نوسانات قیمت: با پیش بینی افزایشی قیمت کالا تقاضا به صورت موقت افزایش می باید این افزایش در طول زنجیره تشدید می شود. اما به دلیل خرید نیازهای آتی در زمان حال تقاضا در مدت زمان کوتاهی به شدت کاهش می یابد که باعث می شود اعضای ابتدایی زنجیره با افزایش موجودی مواجه شوند.
سهمیه بندی: با افزایش تقاضا عرضه کننده اقدام به سهمیه بندی عرضه می کند خریدار با علم به این موضوع تقاضای بیشتری اعلام می کند تا پس از سهمیه بندی بتوان به میزان نیاز واقعی کالا تحویل بگیرد.این امر باعث اشتباه عرضه کننده در پیش بینی نیاز واقعی خواهد شد.
با توجه به چنین مشکلاتی مدیریت زنجیره تامین به هماهنگی بالایی در بین اعضا نیازمند است لذا اطلاعات باید به گونه ای در طول زنجیره را کاهش داده هرگاه هر یک از اعضا بخواهد موجودی خود را به تنهایی به حداقل برساند ممکن است که سود چندانی برای کل زنجیره حاصل نشود . چرا که با وجود کاهش موجودی در شرکت این موجودی در انبار تامین کننده ویا توزیع کننده ذخیره شده و

از انبار حذف نخواهد شد. برنامه ریزی هماهنگ به دنبال این است که بگونه ای با مشتریان و تامین کنندگان خود همکاری کند که اطمینان یابد زمانبدی تولید و تحویل همه اعضا منطبق بر تقاضای مشتری نهایی است . جهت دستیابی به چنین سطح عملکردی در زنجیره چهار اهرم اصلی نیاز است:
۱) یکپارچگی در تصمیمات مربوط به جریان انبارش و تبدیل کالا و مواد در طور زنجیره
۲) یکپارچگی در اطلاعات جریان های اطلاعاتی سیستمهای اطلاعاتی و تکنولوژی اطلاعاتی در کل زنجیره
۳) یکپارچگی در روابط اعضای داخل زنجیره
۴) یکپارچگی در استراتژی سازمانی
برای دستیابی به این ۴ اهرم ۴ نوع مدیریت در سطح زنجیه مورد نیاز است :
۱) مدیریت جریان تبدیل و انبارش موجودی در کل زنجیره (مدیریت لجستیک)
۲) مدیریت اطلاعات
۳) مدیریت روابط
۴) مدیریت استراتژیک
بدین ترتیب کله اعضا استراتژی واحد در جهت حضور در بازار براساس توانایی های زنجیره اتخاذ خواهد کرد.
به علاوه از آنجا که شرایط محیطی زنجیره می تواند به شدت متغیر باشد و همین تغییرات لزوم بازنگری ارائه و راه حلهای مناسب و نیز تعیین استراتژی های آینده را ایجاب می کند به مدیریت استراتژیک زنجیره نیای باشد.

 

۱-۲- آماده سازی شرکت برای مدیریت زنجیره تامین
یک شرکت در زنجیره تامین جا باید ابتدا تلاش کند تا به شراکت شکل دهد و بصورت فعال زنجیره را مدیریت کند. اغلب شرکتی که توان بازار زیادی در زنجیره دارد تبدیل به رهبر زنجیره می شود.این شرکت باید با تشریح منافع تشکیل زنجیره برای خود و سایر اعضا تلاش کند تا فعالیتهای اعضای زنجیره را برای تشکیل هماهنگ کند وبرای این کار رهبر زنجیره باید جایگاه حاصل از تشکیل مدیریت زنجیره تامین را به اعضا خاطرنشان ساخته و منافع حاصل برای هر عضو را تشریح کرده و مکانیزمی را برای تقسیم عادلانه سود در زنجیره پیشنهاد کند. بطور کلی مدیریت زنجیره تامین در چهار مرحله شکل می‌گیرد:

۱) نیاز به شکل دهی یک اتحاد
۲) پیگیری اتحاد
۳) تثبیث اتحاد
۴) بکارگیری و استمداد را اتحاد در مرحله نیز به شکل دهی اتحاد سازمانها در می یابند که برای ایجاد رقابتی نیازمند همکاریهای نزدیکتر با عرضه کنندگان مواد ونیز توزیع کنندگان محصولات خود می باشد.
در مرحله دوم شرح کاملی از نیازمندیهای استراتژیک جهت ایجاد زنجیره تامین را تهیه کرده و براساس آن معیارهای انتخاب عرضه کنندگان و توزیع کنندگان را شکل خواهندداد.
سپس براساس همین معیارها به ارزیابی شرکتهای داوطلب همکاری پرداختند و براساس نتایج حاصل ارزیابی تصمیمات نهایی در زمینه شکل گیری زنجیره و اعضای آن همچنین ساختار شبکه ای تامین کنندگان ایجاد می شود. در مرحله سوم با تدوین یک قرارداد مکتوب می بایست استاندارد های کارآیی مورد انتظار را مشخص کنند. همچنین دستورالعمل هایی برای حل مشکلات قابل پیش بینی به تصویب برسانند. در صورت پایبندی اعضا به تعهدات خود زنجیره در عمل ایجاد شده واستمرار خواهد یافت این استمرار تا زمانی ادامه می یابد.
که اعضا به لحاظ استراتژیک نیازمند همکاری با هم بوده و به تعهدات خود عمل کنند.

شش گام مرتب آماده کردن شرکت برای پیاده سازی
۱- تشخیص : اولین گام منطقی تشخیص این مطلب است که آیا ما برای مواجه با تقاضای مشتری جهانی سازی و.. آمادگی دارم یا نه ؟
ما برای ارتقای مشارکت کارکنان شرکای خارجی در زنجیره تامین چه کاری باید انجام دهیم؟
آیا استانداردهای اجرایی ما به روز هستند ؟ چگونه خودمان را با شرکت های خارج یا داخل صنعت خودمان مقایسه کنیم؟

۲- استراتژی : شرکت ها باید استراتژی زنجیره تامین خود را به عنوان یک عنصر اصلی از برنامه های بازرگانی کلان بررسی کنند. ذخیره سازی تولید و توزیع در کارخانه ها ما تا چه حد می توانند یکپارچه شوند تا ارزش های اقتصادی. و همچنین رضایت مشتری حاصل شود .

۳- موقعیت تجاری : هیات مدیره بسیاری از شرکت ها از انجا که زنجیره تامین یکپارچه منجر به پرداخت پول زیادی می شود براحتی متقاعد نمی شوند بنابراین ایجاد موقعیت های مناسب بازرگانی در جهت یکپارچه سازی زنجیره تامین یک الویت مهم برای مدیران زنجیره تامین خواهد بود.

۴- مشارکت : هدف باید ایجاد مشارکت در امر تجزیه و تحلیل طراحی واجدی راه حل هایی باشد که منجر به اثربخشی هزینه یا خدمات در سطوح سازمان و شرکای خارجی می شوند. افرادیکه در این تیمها بکار گرفته می شوند باید برای تمامی مراحل زنجیره تامین از تدارک تا ساخت و سرویس دهی به مشتری آموزش ببنید. تیمها تلاش می کنند تا با حمایت مدیریت عالی سازمان هزینه ها را کاهش و رضایت مشتری را افزایش دهند.
۵- تجارت الکترونیک : حال باید شرایطی فراهم شود تا مشتریان بتوانند از طریق اینترنت کالای مورد نظر خود را سفارش دهند. از آنجا که مدیریت زنجیره تامین بر رویکردی مشتری محور استوار است. ارتباط به موقع و کامل بین همه عناصر زنجیره تامین جهت اطلاع از نیازهای مشتری و میزان تامین نیازها از ضروریات زنجیره است. برای تسهیل جریان اطلاعات و مدیریت دقیق آن بستری مناسب از نرم افزارها و سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه و شبکه های اینترنت و اینترنت مورد نیاز است.
۶- تامین کنندگان صهبانی : ما به شبکه‌ای جهانی زنجیره تامین نیاز داریم تا سازمانهای مجازی را پشتیبانی کنیم . زیرا آنها نیاز دارند تا یک محدوده کامل از خدمات را در تمام دنیا از طریق الگوهای جدید ارتباطی ارائه دهند.

مدیریت زنجیره تامین رویکردی مشتری گرا
نیرو و قدرت SCM عبارتست از از توانایی آن در وارد کردن مشتری به عنوان یک شریک در داخل زنجیره تامین. مشارکت دادن مشتریان داخل زنجیره تامین چندین حسن دارد.
اول آنکه جریان یافتن اطلاعات مربوط به مشتری نهایی را در طول زنجیره بهبود می بخشد هر چه سازمان اطلاعات بیشتری از مشتریان خود داشته باشد با عدم اطمینان محیطی کمتری مواجه خواهد بود. لذا احتیاج چندانی به اجرای سیستمهای ذخیره موجودی برای مقابله با عدم اطمینان نخواهد داشت. و در نتیجه زمان سیکل موجود کاهش یافته و سرعت تحویل سفارشات مشتریان بهبود خواهد یافت.
دومین امتیاز در گه کردن مشتری در زنجیره تامین آنست که عملیات توسعه محصول با سایر عملیاتها در طول زنجیره یکپارچه خواهد شد. به عبارت دیگر تمام شرکتهای حاضر در زنجیره

جهت توسعه محصول مورد نظر مشتری با یکدیگر همکاری خواهند نمود.
مدیریت زنجیره تامین صرفا تلاش برای رسیدن به کارآیی بالاتر جهت تدارک دیدن تجهیزات مورد نیاز برای بازرگانی و تجارت نمی باشد. چیزی که در بطن این تلاشها نهفته است قابلیت سازمان برای ارتقای کیفیت وخدمات ارائه شده به مشتری می باشد. متخصصان زنجیره تامین بروی دو مسئله عمده توافق دارند که برنده و بازنده را در آینده مشخص می کند.

اول اینکه کسانی برنده هستند که از تکنولوژی و قابلیت های درونی خود به نحوی کارآمد برای ارضای تقاضای دائما در حال تغییر مشتریان استفاده میکنند و دوم اینکه تعداد بازندگان از برندگان بسیار بیشتر است . حال سوال اینست که چگونه ا زتکنولوژی و قابلیت های درونی سازمان خود برای دستیابی به رضایت مشتری استفاده کنیم؟ آیا سازمان ما برای اینکه در آینده جزوبرنده ه

ا قرار بگیرند خود را به میزان کافی آماده کرده است؟ برای قائل شدن به این هدف نباید تنها توجه خودمان را به تکنولوژی معطوف کنیم . برای تحقق امر شیوه حرکت بسوی این تحولات سازمانی باید استراتژی مبنا و فرآیندگرا باشد.

حقیقت اینست که تحولات امری اختیاری نیستند زیرا اگر شرکت شما پنج سال بعد همان فرآیندی را که امروز برای تولید محصولاتش استفاده می کند به کار گیرد این احتمال وجود دارد که شرکت شما سهم بازار در آمد ومنافع خود را از دست بدهد. و در مقابل رقابای شما به طور کامل بازار را در دست می‌گیرند و سیمای خود را به عنوان رهبران بازار ارتقا می بخشند.
آنچه که مدیران اجرایی باید انجام دهند اینست که فرایند تغییرات را بر اساس طرح مدیریت زنجیر تامین مشتری گرا پی ریزی کنند. این فرآیند مدیران اجرایی را در مسیری از تغییرات قرار می دهد که با یک استراتژی جدید تجاری برای ایجاد همکاریها شروع می شود و با اجرایی زنجیره تامین تغییر یافته پایان می پذیرد.

شکل (۳) فرآیند تغییرات به وسیله مدیریت زنجیره تامین مشتری گرا را نشان میدهد.

استراتژی تجاری
گونه های مختلفی از سازمانهای مجازی بوجود آمده اند . در یک سازمان مجازی موجودیتهای زیادی به نیروهای سراسری موجود در زنجیره تامین می پیوندند تا یک محصول یا خدمت معمولی را تولید کنند. زمانیکه محصول به پایان چرخه عمر خود می رسد سازمان حجازی از تمام کسانی که برای تولید کالا یا خدمات به او پیوسته اند جدا می شود.
یک سازمان مجازی در یک سناریوی صهبانی مشتکل از بازارها و رقبای جهاین محصولات با چرخه عمر کوتاهتر و مصرف کنندگانی با سطح بالایی از انتظارات فعالیت می کند. در عصری که سازمان های مجازی وجود دارند نجات شرکت ها به افزایش توانایشان در جهت شناسایی قابلیشان و تمرکز بروی آنها بستگی دارد. البته منظور اینست که چگونه باید قابلیت های درونی سازمانی خود را با سازمانهای دیگر ترکیب کنیم تا محصول یا خدمتی ارائه بدهیم بلکه چگونگی انجام سریع آن با هزینه پایین وکیفیت بالا مدنظر می باشد.
در اینجا سه سوال عمده مطرح می شود:
۱- قابلیت های درونی سازمان شما چیست؟
۲- آیا سازمان شما به سرعت و با موفقیت می تواند با سایر شرکت ها همکاری کند؟
همکاری با یکدیگر در جهت نظارت بر مواردی همچون رفتار سازمانی فناوری اطلاعات تجارت الکترونیک-امدا پاداش براساس میزان کارایی و رضایت مشتری.
۳- سازمان شما با چه سرعتی خود را تغییرات سازگار می کند و از مزایای آن بهره مند می شود؟
تغییرات بسیار سریع اتفاق می افتند و تنها شرکت هایی که استراتژی کاری خود را براساس برنامه های عملیاتی سالیانه زنجیره های تامین و کارمندان پی ریزی کرده اند قادرند تا به سرعت خود را با تغییرات سازگار کنند و از مزایای آن بهره مند شوند. فرآیند پایه ای (رجوع شود به شکل ۳) به گونه ای طراحی شده است که بتوان یک استراتژی کاری متناسب تشکیلات اقتصادی خود طراحی کنید.

تعهد به کیفیت
با فرا رسیدن هزار سوم بازار سازندگان را انتظار می کشد که بر سطوحی از کیفیت نایل شده باشند که امروزه به کسی به آنها دست یافته است. و این کاملا امکان پذیر است که سازندگان کیفیت محصولاتش را با پیش فرض تعداد خرابی در میلیون سنجش کنند.
فرآیند کیفیت باید محکم به حلقه های زنجیره تامین بسته شود. در و اقع اقتصاد توسعه یافته با تامین کنندگان کم هزینه برای بازار و دستیابی به رضایت فراگیر مشتری مواجه خواهد بود که در آن اتلاف ها و عوامل نارضایتی مشتری به هیچ وجه تحمل نمی شود.

بهترین شرکت ها کسانی هستند که در کیفیت جزء لاینفک تمامی فرآیندهای آنها و مشغله هر روز کارمندان می باشد بطوریکه واژه کیفیت در کتاب فرهنگ لغات آنها قرار دارد. مونتاژ یک اتومبیل و تحویل آن ظرف یک هفته نیازمند یک زنجیره تامین هستند باید روی انتظآرات مشتری و نیازهای مشتری نهایی متمرکز باشند.
کارآیی زنجیره تامین در کل به اندازه آرام ترین حرکت حداقل کارآیی موجود در انجام وظیفه فعالیت کارکرد یا همکاری (مشارکت ) می باشد. کارآیی های پایین به سرعت باید اصلاح شوند تا کارآیی کل زنجیره تامین ارتقا یابد:
پاسخ به سوالات زیر تعیین می کنند که شرکت شما برای پاسخگویی به تقاضایی کیفی در آینده در چه موقعیتی قرا ردارد؟
آیا سازمان شما یک پروژه برنامه یا فرآیند کیفیتی دارد؟
آیا تلاش های شما برای کیفیت منحصر به رضایت مشتری شده است؟
آیا معیارهای ارزیابی رضایت مشتری براساس دیدگاه مشتری تعیین شده اند؟
آیا شرکت های همکار شما از همان معیارهای رضایتمندی مشتری استفاده می کنند؟
اگر شما از کارمندانتان بپرسید آیا آنها می دانند که معیارهای رضایت مشتری کدام هستند؟
آیا کارمندان شما می دانند که زنجیره تامین چگونه براساس فرآیندهای رومزه و برای پاسخگویی به معیارهای رضایت مندی مشتری اجرای می شوند؟
از آنجا که میزان کارآیی زنجیره تامین با توجه به ضعیف ترین ارتباط موجود تعیین می شود کمترین ریسک موجود در اجرای فرایند بطور مرحله ای منجر به توقف فرآیند بهبود در سراسر زنجیره تامین خواهد شد.
برای جلوگیری از این توقف مدیران اجرایی باید تعهد نسبت به کیفیت را در تمام فعالیتهایی که در سازمان انجام می شود داخل کنند. این ذات کیفیت است که باید در طول تمامی فرآیند تغییر شکل سازمان بکار گرفته شود.

سفر به سوی تغییرات آغاز شد: طراحی مدیریت زنجیره تامین مشتری گرا

سازمان مجازی تنها در صورتی موفق خواهد بود که هر کدام از شرکت ها و سازمانهای وظیفه گرا نقش فرآیند سفارش برای پول و اثر ممتاز آن را بروی فرایند اجرای تغییرات فهمیده باشند.
در آینده این نقشها تحت عنوان محصول نهایی که باید تولید شود بطور واضح تشریح خواهد شد.
در آینده تولید محصول نهایی هماهنگی جریان مواد وارتباطاتی که تمام فرآیند ها را تسهیل می کنند به طور قابل توجهی متفاوت خواهند بود. با مطالعه شرکت های عالی رتبه امروزی که از هم اکنون برای اجرای چنین عملکردی تلاش خود را آغاز کرده اند ما می توانیم عملکرد زنجیره تامین را هنگامیکه سازمان های مجازی به صورت زمان فعالیت می کنند مشاهده کنیم .

در صنایع خودروسازی بهترین کارخانه ها درصدد چشمگیری از اتومبیل هایشان را بر اساس پاسخ به تقاضای مشتری تولید می کنند تا برای انبار کردن و افزایش موجودی.
کارخانه مونتاژ سیگنال ساخت را از یک نمایشگاه مجازی ماشین در اینترنت دریافت می کنند که شامل یک لیست کامل از مواد و قطعات مورد نیاز برای اتومبیل می باشد.

به مجرد دریافت همان سیگنال ساخت تامین کنندگان جریان قطعات و زیر سیستمهای ارسالی به کارخانه مونتاژ را نظارت می کنند تا مطمئن باشند که اتومبیل درباز زمانی تعیین شده کامل خواهد شد. سیگنال ساخت به صورت صوتی تصویری به تامین کنندگان و کارخانه های مونتاژ ارسال می شود. از تکنولوژی صوتی برای ارسال سیگنال ها به محیطهای کاری گوناگون استفاده می شود. اطلاعات تصویری حجم انبوه کاغذبازیهای که طی فرآیند مونتاژ خودرو تولید می شود از بین می برند.

مشخصات کامل طرح برای هر مرحله از مونتاژ خودرو در اختیار همه کارمندان قرار خواهند گرفت.
در آینده چرخه عصر اتومبیل ها بسیار کوتاهتر خواهد شد تا آنجا که هنگامیکه یک اتومبیل در حال تولید می باشد نماز طراحی اتومبیل جایگزین آن به اتمام رسیده است . در آینده محافظه کاری هایی که امروزه برای محرمانه نگه داشتن طراحیها انجام می شود جای خود را به اشتراک گذاری اطلاعات خواهند بود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 11700 تومان در 57 صفحه
117,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد