دانلود مقاله نحوه استقرار آبادی

word قابل ویرایش
8 صفحه
18700 تومان

نحوه استقرار آبادي


-1) تعداد و نحوه استقرار آبادي ها :
با توجه به تصميمات سياسي و تمركز خدمات در مركز شهرستان ، حوزه نقوذ شهر چناران كليه آبادي ها و نقاط شهري شهرستان مي باشد ضمن اين كه الگوي جاده هاي ارتباطي كه تماما” به مركز شهرستان ها ختم مي شود و همچنين سرويس هاي عمومي كه به مقصد مركز شهرستان اين مسئله را شدت مي بخشد .


ازميان روستاهاي حوزه نفوذ شهر چناران تعدادي از روستاها بخاطر مسافت كم آنها با شهر بطور روزمره و دائم بعضي از خدمات خود را از شهر چناران دريافت مي كنند اين روستاها كه محل دريافت خدمات آنها شهر چناران است و به عبارتي سربار خدماتي محسوب مي شوند حوزة نفوذ مستقيم شهر چناران را تشكيل مي دهند .


مطالعات اين بخش و تعيين روستاها با استناد به طرح هادي چناران كه توسط مهندسان مشاوران در دست تهيه مي باشد تهيه گرديده است .
روستاهاي حوزه نفوذ مستقيم شهر چناران به شرح زيل مي باشند :
در جهات مختلف عبارتند از سمت شمال ، صف آباد ، عباس آباد ، شترپا ، نوروز آباد ،
گل خندان ، فيض آباد جوتان گلم ، حاجي آباد ، يوسف آباد ، مومن آباد ، حيطه طلا ، كرنگان ،
نجم آباد ، حسن آباد عامل زاده ، زنامل ، محمد آباد بلوچ ، نصر آباد ، سرآسياب ، ايل حصار ، دستگرد آق صحرا .
از سمت غرب روستاهاي سمندر ، گنبد ضياء يورد چوپان سفلي ، يوردچوپان عليا ، قل قوچان ، گلشن آباد ، گوه خالصه ، خرم آباد .


ازسمت جنوب ، روستاهاي رضا آباد سرهنگ و خرم آباد و رضا آباد طاهري و جمع آب .
دورترين روستاها بر چناران در شمال شهر ، شترپا با 12 كيلومتر و در جنوب روستاي خليج با فاصله 19 كيلومتر مي باشد . ساير روستاها بخصوص در شمال در فواصل بسيار نزديك از شهر توزيع شده اند و نزديك ترين روستا كوه خالصه با 5 كيلومتر فاصله است .
از نظر موقعيت طبيعي كليه اين روستاها در دشت واقع شده اند . شيب دشت كم بوده و در محل شهر چناران به 5/1 درصد مي رسد . هرچه به شمال و جنوب نزديكتر شويم بر درصد شيب افزوده مي شود .


اراضي واقع در شمال شهر از نظر زراعت مرغوب بوده و پراكندگي و نوع قرارگيري روستاها در اين بخش از شهرستان مؤيد اين گفته مي باشد .
( شمار جدول (1) است )‌
2-1) وضع ارتباطات بين آبادي ها و شهر و سيستم حمل و نقل موجود :


در حوزه نفوذ مستقيم شهر چناران ، طول راههاي ارتباطي روستاي كه در داخل حوزة نفوذ شهر قرار گرفته اند KM 3/143 مي باشد كه راه آسفالته با Km 3/82 بيشترين نقش را در ارتباط آبادي ها و شهر دارد . و 26 كيلومتر از راههاي ارتباطي روستاهاي حوزه نفوذ شهر را راه شوسه و 35 كيلومتر آن را راه هاي خاكي مي دهند .


جاده ارتباطي مشهد – قوچان ( جاده آسيايي ) كه در داخل حوزه نفوذ شهر چناران قرار دارد يكي از مهمترين راه هاي ارتباطي شهر محسوب مي شود و همچنين جاده قديم قوچان نيز كه به موازات جاده آسيايي كشيده شده است از اهميت زيادي برخوردار است .
وجود اين دوجاده نياز ارتباطي بين شهري اين شهرستان و حوزه نفوذ آن را ارتقاء بخشيده است و احتياجي به جاده جديد نمي باشد . در جدول شماره ( ) وضعيت راههاي ارتباطي و همچنين مسافت آنها نشان داده شده است .


جدول شماره 2 – وضعيت راههاي ارتباطي شهر چناران و حوزه نفوذ مستقيم آن

مأخذ : مهندسين مشاورات – طرح هادي چناران – سال 1383 ( در دسته تهيه )

از لحاظ سيستم حمل و نقلي بين شهر و حوزه نفوذ مستقيم شهر چناران وسيلة نقليه اي كه مسافران را جابجا مي كند سواري مي باشد كه همه سواري ها شخصي و رانندگان آنها متعلق به همان روستاهاي حوزه نفوذ مستقيم شهر چناران مي باشند .
مشكلي كه در اين سيستم حمل و نقل وجود دارد اين گونه است كه مسافراني كه از روستاها مي خواهند به شهر بروند مدت زمان زيادي را بايد براي وسيله نقليه سپري كنند ولي مسافراني كه از شهر به روستا قصد سفر دارند با اين مشكل مواجه نيستند .
3-1 ) وضع تأسيسات و تجهيزات زيربناي ، خدمات رفاهي و نحوه توزيع آنها :


تعداد روستاهاي حوزه نفوذ مستقيم شهر چناران 26 روستا مي باشد كه تمامي اين روستاها از امكانات آب و برق برخوردار مي باشند و به طور كلي خدمات رفاهي و تأسيسات و تجهيزات در اين 26 روستا به شرح زير مي باشد .
جدول توضيح اين خدمات به شرح زير مي باشد .
جدول شماره 3 است


با توجه به جدول شماره 3 ، 54 درصد روستاها مغازه ندارند و همچنين 66 درصد روستاها فاقد خانه بهداشت ، 77 درصد روستاها فاقد شعبه فروش نفت و همچنين 79 درصد روستاها فاقد مدرسه راهنمايي هستند . كه اين كمبود امكانات رفاهي در روستاها باعث ايجاد سفر از روستا به
شهر مي شود .
جدول
4-1 ) مشخصات جمعيتي حوزه نفوذ مستقيم شهر چناران :
1-4-1 ) ميزان و نحوه توزيع جمعيت :


طبق آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1375 ، نسبت جمعيت شهرنشين به كل جمعيت شهرستان 9/29 درصد و جمعيت روستايي آن 6/29 درصد و جمعيت عشايري آن 5/0 درصد بوده است . ( مهندسين مشاور اوت 1375 ) كه از 6/29 درصد جمعيت روستايي شهرستان چناران تعداد 6310 نفر در روستاهاي حوزه نفوذ مستقيم شهر چناران در سال هاي 1375-1355


مي باشد . در جدول شماره 4 مشاهده مي شود كه در طي سالهاي 75-55 تعدادي از روستاها نرخ رشد منفي و تعداد نرخ رشد مثبت داشته اند . و از اين ميان با نرخ رشدي برابر 9/13 بيشترين نرخ رشد و روستاي محمد آباد بلوچ با نرخ رشدي برابر 07/4 - داراي كمترين نرخ رشد بوده است . و همچنين در سال 1375 روستاي خرم آباد با جمعيتي برابر 789 نفر پرجمعيت ترين و روستاي
محمد آباد بلوچ با 87 نفركم جمعيت ترين روستاها مي باشند .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 8 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله نحوه استقرار تجهیزات و ماشین آلات در کارخانجات

word قابل ویرایش
86 صفحه
28700 تومان
نحوه استقرار تجهیزات و ماشین آلات در کارخانجاتفهرست:چگونگی استقرار یک سیستم نگهداری و تعمیرات جامع در یک کارخانه صنعتیمقدمهچرخه عمر Life cycleچگونگی استقرار یک سیستم نگهداری و تعمیرات جامع در یک کارخانه صنعتیایجاد یک روش اجرای نگهداری و تعمیرات در یک واحد صنعتی بزرگترین تحول فرهنگی آن مجموعه می باشد لذا برای ...

دانلود فایل پاورپوینت مطالعه و طراحی نحوه استقرار کارکنان و مبلمان اداری

PowerPoint قابل ویرایش
65 صفحه
23700 تومان
 اسلاید 1 : 1- اهميت فضاي اداري: فضاي اداري و نحوه استقرار كاركنان يكي از عوامل اساسي در كارآيي، تسريع در فرايندكار و كاهش نارضايتي كاركنان مي باشد. با توجه به اهميت موضوع، در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران، بهره برداري مطلوب از فضا و ساختمانهاي اداري دستگاههاي دولتي مورد تاكيد ...

دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و نحوه اجرای

PowerPoint قابل ویرایش
6 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : آشنايي با 5S  5S حروف اول پنج واژه ژاپني است كه به ترتيب عبارتند از :    Seiri                                Sort                                  تشخيص    Seiton                             Systematize                           ترتيب      Seiso          ...

دانلود فایل پاورپوینت سمینار توجیهی نحوه انجام ممیزی توسط آزمایشگاه آپای در حوزه امنیت اطلاعات

PowerPoint قابل ویرایش
55 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : بي‌توجهي به امنیت اطلاعات تهدیدی بزرگ برای سازمان ها چه میزان از امنیت  اطلاعات سازمان خود اطمینان دارید ؟ آیا منابع اطلاعاتی (‌پایگاه‌های داده) سازمان خود را  به خوبی می شناسید ؟ آیا دسترسی و استفاده از این اطلاعات به خوبی کنترل می‌شود؟ آیا تا به حال به ...

دانلود فایل پاورپوینت نحوه توزیع اعتبار غیر متمرکز ( بررسی مدل فعلی و مدل پیشنهادی )

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :    ازجمله اساسي‌ترين كاركردهاي مديريت عالي در هر سازمان، تلاش در جهت تقسيم عادلانه منابع آن سازمان مي‌باشد، در يك نگرش كلي، منابع اساسي هر سازمان شامل منابع فيزيكي، منابع انساني، اطلاعات و منابع مالي است،  كه تقسيم و تخصيص عادلانه و منطقي اين منابع بين واحدها ...

مقاله بررسی خصوصیات گیاه شناسی ، زراعی ، اکولوژیکی و درمانی گیاه دارویی سیر و ملاحظات گیاه پزشکی و نحوه مطلوب فراوری آن

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی خصوصیات گیاهشناسی، زراعی، اکولوژیکی و درمانی گیاه دارویی سیر و ملاحظات گیاهپزشکی و نحوه مطلوب فراوری آن چکیده شناخت گیاهان دارویی، از ارزش و اهمیت خاصی در تأمین بهداشت و سلامت جوامع، هم به لحاظ درمان و هم پیشگیری از بیماریها برخوردار است. سیر گیاهی است یکساله که مقاومت زیادی به سرما دارد و فقط از راه ...

مقاله نحوه اثرگذاری اثربخشی کلی تجهیزات OEE در سیستم های مدیریت کیفیت

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نحوه اثرگذاري اثربخشي کلي تجهيزات OEE در سيستم هاي مديريت کيفيت چکيده فرايند نگهداري و تعميرات و شاخص اثربخشي کلي تجهيزات به عنوان يکي از معيارهاي ارزيابي اين فرايند، بخشي از مجموعه سيستم کيفيت يک سازمان محسوب مي شود. پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه ، فعاليت هاي سيستم مديريت کيفيت را بر اثربخشي سازمان تا ...

مقاله اقدامات و راهکارهای اجرایی جهت مدیریت پسماند هادر شهر تهران و نحوه کاربرد GISدر این زمینه ( مطالعه موردی منطقه ١٢شهرداری تهران )

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
اقدامات و راهکارهاي اجرايي جهت مديريت پسماند هادر شهر تهران و نحوه کاربرد GISدر اين زمينه (مطالعه موردي منطقه ١٢شهرداري تهران ) چکيده : امروزه با افزايش توليد پسماند در جوامع شهري و روستايي، سيستم مديريت پسماند مي تواند به عنوان بخشي از سيستم هاي جامع مديريت به حساب آيد. اين سيستم شامل ساختار سازماني، فعا ...