دانلود مقاله نرخ سود بانکی

word قابل ویرایش
13 صفحه
18700 تومان

نرخ سود بانکی


نرخ سود بانکی
استخدام
در این بخش درصد سود حساب های سرمایه گذاری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را به صورت یکجا مشاهده می نمایید و می‌توانید با مقایسه نرخ سود بانکها و موسسات، برای سرمایه گذاری انتخاب مناسب تری داشته باشید.
این اطلاعات منحصراً توسط تیم سایت بانکی جمع آوری شده و به روز می‌شود. لذا کاربران محترم تغییرات مربوط به سود بانک ها را تنها از طریق همین وب سایت پیگیری نمایند.


به مدیران وب سایت های دیگر که قصد استفاده از این مطالب را دارند نیز توصیه می‌شود حتماً از لینک به صفحات سایت بانکی استفاده نمایند تا خوانندگان آنها از آخرین تغییرات بانک ها که اطلاعات آن توسط تیم بانکی به روز می‌شود، آگاهی داشته باشند.
• کاربران محترم برخی بانک ها و موسسات مالی در پایان مهلت سررسید حساب ها مبالغی را به عنوان اضافه سود لحاظ می کنند, به سبب موقتی بودن ونامشخص بودن مبالغ آن در جداول زیرمحاسبه نشده است.

ملی ملت کشاورزی صادرات سپه تجارت
کوتاه مدت عادی 9ویژه12 6 6 6 6 6
کوتاه مدت 4 ماهه 12 8 - 8 8 8
6 ماهه 12 6و9ماه
11 4ماه وبیشتر


11 11ونه ماهه11 11 11
یک ساله 14.5 14 14 14 14 14
دوساله 15.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
سه ساله 16 15 15 15 15 15
چهارساله 17 16 16 16 16 16
پنج ساله 17.5 17 17 17 17 17


پست بانک مسکن صنعت و معدن رفاه توسعه صادرات توسعه تعاون
کوتاه مدت عادی 6 7 6 6 6 9
کوتاه مدت
4 ماهه _ 9 12 - - -
6 ماهه - 12 12 11 (9ماهه)12 12
یک ساله 14 14 14 14 14 14


دوساله 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
سه ساله 15 15 15 15 15 15
چهارساله 16 16 16 16 16 16
پنج ساله 17 17 17 17 17 17
سرمایه سامان
کوتاه مدت عادی 9
پشتیبان9 6
4 ماهه 12 8سه ماهه
6 ماهه - 11
9 ماهه - -
یک ساله 14 14
دوساله 14.5 14.5
سه ساله 15 15

چهارساله 16 16
پنج ساله 17 17
کارآفرین پاسارگاد پارسیان اقتصاد نوین
کوتاه مدت عادی 6 6 عادی 9 پشتیبان 9 خاص - بی نام
12 9 پشتیبان 9
4 ماهه 8 - سه ماهه 8 12
6 ماهه 11 - 11 -
یک ساله 14 14 14 14
دوساله 14.5 14.5 14.5 14.5
سه ساله 15 15 15 15
چهارساله 16 16 16 16
پنج ساله 17 17 17 17
قوامین سینا مهر اعتباری توسعه بانک شهر مولی‌الموحدین ثامن‌الائمه
کوتاه مدت 15.55 روزشمار 16.55 چهل و پنج روزه 9 روزشمار 13.5
روزشمار 6 عادی 9 13.5
روزشمار روزانه عادی 13.5
3 ماهه 16.75 - 6 - 14 -
4 ماهه - 12 14 - 12 - 14
6 ماهه 17.25 - 14.5 11 - 15.5 ماهانه 14.5
9 ماهه 17.45 - 15 - - - 15
یک ساله 19 14 16 14 14 17.5 ماهانه
18.5سر رسید 16
دوساله 19.7 14.5 16.5 14.5 14.5 17.75ماهانه
40سررسید 16.5
سه ساله 19.8 15 17 15 15 18 ماهانه
65سررسید 17
چهارساله 19.8 16 17.5 16 16 سبز 4ساله100
18.25 17.5
پنج ساله 21.05 17 18.5 17 17 سر رسید150
19 18.5
نرخ بهره در نرخ سود بانکی
به بهای پول وام گرفته شده نرخ بهره اطلاق می شود. هرگاه مبلغی پول برای مدت معینی به وام داده شود، مبلغی که در آینده وام گیرنده به وام دهنده می پردازد، بیش از مبلغ دریافتی اولیه خواهد بود. این پرداخت اضافی یا نرخ بهره را می توان به صورت نسبت مابه التفاوت مبلغ دریافتی و مبلغ بازپرداخت در پایان یک دوره معین به کل پول دریافتی بیان کرد. بدین ترتیب هرگاه 100 ریال به وام داده شود و در پایان سال 105 ریال دریافت گردد
نرخ بهره سالانه برابر خواهد بود با 5 درصد یا:
05/0 = 100 / ( 100- 105)
معمولاً نرخ بهره برای یک سال محاسبه می شود و هرگاه مدت آن مشخص نشود منظور همان دوره سالانه است.
باید توجه داشت که در هر زمان نرخ های بهره گوناگونی می توان یافت که به انواع مختلف وام مانند وام سرمایه گذاری ثابت، وام مسکن، وام سرمایه در گردش، قروض کوتاه مدت یا بلند مدت دولتی و غیره مربوط می شود.
علت وجود این نرخ های متفاوت را باید در دلایل وجودی خود نرخ های بهره جستجو کرد. این دلایل عبارتند از:
1. رجحان زمانی: مبلغ وام داده شده در حقیقت پس اندازی است که در اثر تعویق مصرف به وجود آمده است. هر اندازه تمایل به مصرف حال پول نسبت به مصرف آینده آن زیادتر باشد بدیهی است که مبلغ بیشتری باید برای تعویق مصرف پول پرداخت، یعنی نرخ بهره بیشتر خواهد بود.
2. امکان غیر نقدینگی: وام دادن عموماً به معنای مبادله پول با یک دارایی غیر پولی مانند اوراق قرضه یا اسناد خزانه است که به عنوان یک وسیله پرداخت برای کالاها و خدمات مورد پذیرش همگانی نیست. هر گاه قبل از تاریخ سر رسید، نیاز وام دهنده به پول بیش از موجودی او باشد، ناچار باید یا دارایی غیر پولی خود را به پول تبدیل کند، یا دست به استقراض بزند. این تبدیل دارایی غیر نقدی به وجه نقد ممکن است با مشکلات، تاخیر و حتی زیان همراه باشد، و لذا معاوضه ی یک دارایی نقدی (یعنی پول) با دارایی دیگری که از نقدینگی کمتری برخوردار است می تواند در صورت نیاز وام دهنده به پول متضمن ریسک زیان برای او باشد. بنابراین در جریان وام دادن تقبل این ریسک باید جبران گردد، و همین است که ضرورت وجود نرخ بهره را ایجاب می کند.

3. امکان نکول: ممکن است وام دهنده نسبت به باز پرداخت وام از سوی وام گیرنده مطمئن نباشد و وام در حقیقت نکول نشود. تقبل این ریسک نیز دلیل دیگری است برای وجود نرخ بهره، و میزان چنین ریسکی نیز به نوع وام پرداختی بستگی دارد.
4. تورم: هرگاه تورم قیمت ها در اقتصاد وجود داشته باشد، ارزش واقعی مبلغ وام تا زمان سررسید به نسبت میزان تورم کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب برای جبران خطر کاهش قدرت خرید پول وام دهنده، وجود نرخ بهره ضرورت می یابد.
عوامل بالا دلایل وجود نرخ بهره مثبت را بیان می کنند. نرخ بهره پرداختی برای هر نوع وام اساساً قیمت آن وام به شمار می رود؛ یعنی قیمتی که برای استفاده از پول پرداخت می شود.
بر این اساس اقتصاددانان تعیین نرخ بهره را بر پایه عرضه و تقاضا بیان کرده اند: تقاضا برای وام برای مصرف کنندگانی که قصد خرید اعتباری دارند و بنگاه هایی که در پی سرمایه گذاری هستند؛ و عرضه توسط صاحب پس اندازهایی که قصد وام دادن آن را دارند.
امروزه یکی از بحث بر انگیز ترین مسایل اقتصادی مطرح در ایران مساله نرخ سود بانکی و دستور رییس جمهوری به کاهش نرخ بهره بانکی و یک رقمی کردن آن است. این در حالیست که تورم در ماه فروردین سال 1387 هجری شمسی بیشتر از 24 درصد اعلام شد و متوسط نرخ تورم کشور در سال گذشته شمسی بیشتر از 18 درصد بود.
بحثهای مختلفی در مورد ضرورت و عدم ضرورت کاهش نرخ بهره بانکی توسط کارشناسان اقتصادی مطرح می شود . اما رییس جموری ایران کاهش نرخ بهره بانکی را برای اصلاح اقتصاد و شکوفایی آن ضروری می داند. "نرخ سود سابق بانکی اشکال شرعی دارد و باید عقود اسلامی به طور کامل عملیاتی شود و در چنین صورتی است که اقتصاد شکوفایی به وجود خواهد آمد و کشور به پیشرفت کامل خواهد رسید" .
سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی نیز با اعلام نرخ شود 10 درصدی و با بیان اینکه ارتباطی بین نرخ سود بانکی و تورم وجود ندارد، گفته "در این خصوص بحثهای کارشناسی در کمیسیون اقتصادی دولت انجام شد و طرفین قانع شدند که هیچ ارتباطی بین نرخ سود بانکی و تورم در تئوری و عمل وجود ندارد. "
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارای با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها که هم اکنون نرخ تورم آنها رو به افزایش است، نرخ سود بانکی در حال کاهش است، افزود: نمونه این مورد کشور آمریکا است که نرخ تورم این کشور در سال جاری حدود دو درصد افزایش یافت اما نرخ بهره آن به شدت کاهش یافته است.


نرخ بهره بانکی چیست؟
نرخ بهره بانکی هزینه ای است که قرض گیرنده برای استفاده از پول دیگران باید (بانک) باید بپردازد.این هزینه در واقع هزینه فرصت پولی است که مالک به جای سرمایه گذاری دربخشهای دیگر به یک فرد یا موسسه اقتصادی وام داده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 13 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مالیات و نرخ سود سپردهای بانکی

word قابل ویرایش
35 صفحه
18700 تومان
مالیات و نرخ سود سپردهای بانکی: ۱ـ مقدمهمالياتها همواره به عنوان يكي از ابزارهاي مهم سياستگذاري مالي با هدف تأمين درآمد، رعايت عدالت اجتماعي و تخصيص مجدد منابع و تثبيت اقتصادي از سوي دولتها به كار گرفته مي شوند.با وجود گسترش نقش دولت در اقتصاد ايران در چند دهه گذشته، نظام مالياتي در ايران نه تنها نتوانسته نق ...

مالیات و نرخ سود سپردهای بانکی

word قابل ویرایش
35 صفحه
18700 تومان
مالیات و نرخ سود سپردهای بانکی: ۱ـ مقدمه مالياتها همواره به عنوان يكي از ابزارهاي مهم سياستگذاري مالي با هدف تأمين درآمد، رعايت عدالت اجتماعي و تخصيص مجدد منابع و تثبيت اقتصادي از سوي دولتها به كار گرفته مي شوند.با وجود گسترش نقش دولت در اقتصاد ايران در چند دهه گذشته، نظام مالياتي در ايران نه تنها نتوانسته ...

تحقیق در مورد کاهش نرخ سود بانکی و اثر ان بر میزان سرمایه گذاری در ایران

word قابل ویرایش
12 صفحه
18700 تومان
کندی روند سرمایه گذاری ، نبود قوانین کار آمد و بروز شده در ایران و همچنین تورم بیش از اندازه و رشد نقدینگی که در سالهای اخیر رشد فزایده ای نیز داشته است و همچنین افزایش فعالیتهای واسطه گری و نبود بازار سرمایه کار آمد ما را بر آن داشت تا بررسی هرچند کوتاه در خصوص عوامل بروز چنین مشکلاتی را در جامعه ایران اسلام ...

دانلود تحقیق آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد

word قابل ویرایش
16 صفحه
18700 تومان
آفتاب: مدیر عامل سابق بانک تجارت تأکید کرد «کارنامه عملکرد و مدیریت من در بانک تجارت مشخص است با این حال مسئولین به دلایلی که از آن آگاه نیستم تصمیم گرفتند که من را عزل و شخص دیگری را جایگزین کنند.»داوود زارع اسکندری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب در پاسخ به این سؤال که «آیا عزل شما به دلیل مخالفت با نظر ...

دانلود مقاله سود بانکی و بررسی کاستن نرخ بهره بانکی

word قابل ویرایش
33 صفحه
18700 تومان
سود بانكي و بررسي كاستن نرخ بهره بانكي1. مقدمهنرخ سود بانكي از جمله متغيرهايي است ك نقش بسيار مهم و كليدي در سياست‌هاي پولي و روابط اقتصادي جوامع ايفا مي‌نمايد. طي سال ‌هاي گذشته لزوم انجام بررسي‌هاي فراگير و نگاهي جامع و همه جانبه در زمينه نظري و عملي، در خصوص مبحث نرخ‌هاي سود بانكي همواره احساس شده است. در ...

دانلود مقاله بررسی رابطه بین نرخ بازده داراییها ، عدم تقارن اطلاعاتی ، اهرم مالی ، جریان وجوه نقد عملیاتی ، تمرکز مالکیت ، ارزش بازار سهام با مازاد سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Word قابل ویرایش
129 صفحه
34700 تومان
بررسی رابطه بین نرخ بازده داراییها، عدم تقارن اطلاعاتی، اهرم مالی، جریان وجوه نقد عملیاتی، تمرکز مالکیت، ارزش بازار سهام با مازاد سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچكيده: 1فصل اول: كليات تحقیق1-1مقدمه 32- 1 تاریخچه موضوع تحقیق 43-1 بیان مسأله 54-1 چارچوب نظری 85-1 فرضیات تحقیق 116-1 ...

دانلود مقاله بررسی تاثیر نسبت های سودآوری و نرخ رشد آن ها بر بازده غیر عادی آتی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ( 1388

word قابل ویرایش
15 صفحه
21700 تومان
بررسی تاثیر نسبت های سودآوری و نرخ رشد آن ها بر بازده غیر عادی آتی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1388-1380)چکیده:بر اساس مطالعات صورت گرفته، سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی که در مدل های تصمیم گیری خود بیشتر به سمت سود و نسبتهای مالی در بر گیرنده این عامل (مانند نسبت بازده سرمایه گذا ...

مقاله بررسی رابطه بین نرخ تسعیر ارز و نرخ تورم با ریسک سیستماتیک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تاکید بر هموارسازی سود

word قابل ویرایش
26 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** "بررسي رابطه بين نرخ تسعير ارز و نرخ تورم با ريسک سيستماتيک سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با تاکيد بر هموارسازي سود" چکيده : هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بين نرخ تسعير ارز و نرخ تورم با ميانگين ريسک سيستماتيک سهام در شرک ...