دانلود مقاله نرخ سود بانکی

word قابل ویرایش
13 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

نرخ سود بانکی

نرخ سود بانکی
استخدام
در این بخش درصد سود حساب های سرمایه گذاری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را به صورت یکجا مشاهده می نمایید و می‌توانید با مقایسه نرخ سود بانکها و موسسات، برای سرمایه گذاری انتخاب مناسب تری داشته باشید.
این اطلاعات منحصراً توسط تیم سایت بانکی جمع آوری شده و به روز می‌شود. لذا کاربران محترم تغییرات مربوط به سود بانک ها را تنها از طریق همین وب سایت پیگیری نمایند.

به مدیران وب سایت های دیگر که قصد استفاده از این مطالب را دارند نیز توصیه می‌شود حتماً از لینک به صفحات سایت بانکی استفاده نمایند تا خوانندگان آنها از آخرین تغییرات بانک ها که اطلاعات آن توسط تیم بانکی به روز می‌شود، آگاهی داشته باشند.
• کاربران محترم برخی بانک ها و موسسات مالی در پایان مهلت سررسید حساب ها مبالغی را به عنوان اضافه سود لحاظ می کنند, به سبب موقتی بودن ونامشخص بودن مبالغ آن در جداول زیرمحاسبه نشده است.

ملی ملت کشاورزی صادرات سپه تجارت
کوتاه مدت عادی ۹ویژه۱۲ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶
کوتاه مدت ۴ ماهه ۱۲ ۸ – ۸ ۸ ۸
۶ ماهه ۱۲ ۶و۹ماه
۱۱ ۴ماه وبیشتر

۱۱ ۱۱ونه ماهه۱۱ ۱۱ ۱۱
یک ساله ۱۴٫۵ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴
دوساله ۱۵٫۵ ۱۴٫۵ ۱۴٫۵ ۱۴٫۵ ۱۴٫۵ ۱۴٫۵
سه ساله ۱۶ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵
چهارساله ۱۷ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶
پنج ساله ۱۷٫۵ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷

پست بانک مسکن صنعت و معدن رفاه توسعه صادرات توسعه تعاون
کوتاه مدت عادی ۶ ۷ ۶ ۶ ۶ ۹
کوتاه مدت
۴ ماهه _ ۹ ۱۲ – – –
۶ ماهه – ۱۲ ۱۲ ۱۱ (۹ماهه)۱۲ ۱۲
یک ساله ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴

دوساله ۱۴٫۵ ۱۴٫۵ ۱۴٫۵ ۱۴٫۵ ۱۴٫۵ ۱۴٫۵
سه ساله ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵
چهارساله ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶
پنج ساله ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷
سرمایه سامان
کوتاه مدت عادی ۹
پشتیبان۹ ۶
۴ ماهه ۱۲ ۸سه ماهه
۶ ماهه – ۱۱
۹ ماهه – –
یک ساله ۱۴ ۱۴
دوساله ۱۴٫۵ ۱۴٫۵
سه ساله ۱۵ ۱۵

چهارساله ۱۶ ۱۶
پنج ساله ۱۷ ۱۷
کارآفرین پاسارگاد پارسیان اقتصاد نوین
کوتاه مدت عادی ۶ ۶ عادی ۹ پشتیبان ۹ خاص – بی نام
۱۲ ۹ پشتیبان ۹
۴ ماهه ۸ – سه ماهه ۸ ۱۲
۶ ماهه ۱۱ – ۱۱ –
یک ساله ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴
دوساله ۱۴٫۵ ۱۴٫۵ ۱۴٫۵ ۱۴٫۵
سه ساله ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵
چهارساله ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶
پنج ساله ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷
قوامین سینا مهر اعتباری توسعه بانک شهر مولی‌الموحدین ثامن‌الائمه
کوتاه مدت ۱۵٫۵۵ روزشمار ۱۶٫۵۵ چهل و پنج روزه ۹ روزشمار ۱۳٫۵
روزشمار ۶ عادی ۹ ۱۳٫۵
روزشمار روزانه عادی ۱۳٫۵
۳ ماهه ۱۶٫۷۵ – ۶ – ۱۴ –
۴ ماهه – ۱۲ ۱۴ – ۱۲ – ۱۴
۶ ماهه ۱۷٫۲۵ – ۱۴٫۵ ۱۱ – ۱۵٫۵ ماهانه ۱۴٫۵
۹ ماهه ۱۷٫۴۵ – ۱۵ – – – ۱۵
یک ساله ۱۹ ۱۴ ۱۶ ۱۴ ۱۴ ۱۷٫۵ ماهانه
۱۸٫۵سر رسید ۱۶
دوساله ۱۹٫۷ ۱۴٫۵ ۱۶٫۵ ۱۴٫۵ ۱۴٫۵ ۱۷٫۷۵ماهانه
۴۰سررسید ۱۶٫۵
سه ساله ۱۹٫۸ ۱۵ ۱۷ ۱۵ ۱۵ ۱۸ ماهانه
۶۵سررسید ۱۷
چهارساله ۱۹٫۸ ۱۶ ۱۷٫۵ ۱۶ ۱۶ سبز ۴ساله۱۰۰
۱۸٫۲۵ ۱۷٫۵
پنج ساله ۲۱٫۰۵ ۱۷ ۱۸٫۵ ۱۷ ۱۷ سر رسید۱۵۰
۱۹ ۱۸٫۵
نرخ بهره در نرخ سود بانکی
به بهای پول وام گرفته شده نرخ بهره اطلاق می شود. هرگاه مبلغی پول برای مدت معینی به وام داده شود، مبلغی که در آینده وام گیرنده به وام دهنده می پردازد، بیش از مبلغ دریافتی اولیه خواهد بود. این پرداخت اضافی یا نرخ بهره را می توان به صورت نسبت مابه التفاوت مبلغ دریافتی و مبلغ بازپرداخت در پایان یک دوره معین به کل پول دریافتی بیان کرد. بدین ترتیب هرگاه ۱۰۰ ریال به وام داده شود و در پایان سال ۱۰۵ ریال دریافت گردد
نرخ بهره سالانه برابر خواهد بود با ۵ درصد یا:
۰۵/۰ = ۱۰۰ / ( ۱۰۰- ۱۰۵)
معمولاً نرخ بهره برای یک سال محاسبه می شود و هرگاه مدت آن مشخص نشود منظور همان دوره سالانه است.
باید توجه داشت که در هر زمان نرخ های بهره گوناگونی می توان یافت که به انواع مختلف وام مانند وام سرمایه گذاری ثابت، وام مسکن، وام سرمایه در گردش، قروض کوتاه مدت یا بلند مدت دولتی و غیره مربوط می شود.
علت وجود این نرخ های متفاوت را باید در دلایل وجودی خود نرخ های بهره جستجو کرد. این دلایل عبارتند از:
۱٫ رجحان زمانی: مبلغ وام داده شده در حقیقت پس اندازی است که در اثر تعویق مصرف به وجود آمده است. هر اندازه تمایل به مصرف حال پول نسبت به مصرف آینده آن زیادتر باشد بدیهی است که مبلغ بیشتری باید برای تعویق مصرف پول پرداخت، یعنی نرخ بهره بیشتر خواهد بود.
۲٫ امکان غیر نقدینگی: وام دادن عموماً به معنای مبادله پول با یک دارایی غیر پولی مانند اوراق قرضه یا اسناد خزانه است که به عنوان یک وسیله پرداخت برای کالاها و خدمات مورد پذیرش همگانی نیست. هر گاه قبل از تاریخ سر رسید، نیاز وام دهنده به پول بیش از موجودی او باشد، ناچار باید یا دارایی غیر پولی خود را به پول تبدیل کند، یا دست به استقراض بزند. این تبدیل دارایی غیر نقدی به وجه نقد ممکن است با مشکلات، تاخیر و حتی زیان همراه باشد، و لذا معاوضه ی یک دارایی نقدی (یعنی پول) با دارایی دیگری که از نقدینگی کمتری برخوردار است می تواند در صورت نیاز وام دهنده به پول متضمن ریسک زیان برای او باشد. بنابراین در جریان وام دادن تقبل این ریسک باید جبران گردد، و همین است که ضرورت وجود نرخ بهره را ایجاب می کند.

۳٫ امکان نکول: ممکن است وام دهنده نسبت به باز پرداخت وام از سوی وام گیرنده مطمئن نباشد و وام در حقیقت نکول نشود. تقبل این ریسک نیز دلیل دیگری است برای وجود نرخ بهره، و میزان چنین ریسکی نیز به نوع وام پرداختی بستگی دارد.
۴٫ تورم: هرگاه تورم قیمت ها در اقتصاد وجود داشته باشد، ارزش واقعی مبلغ وام تا زمان سررسید به نسبت میزان تورم کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب برای جبران خطر کاهش قدرت خرید پول وام دهنده، وجود نرخ بهره ضرورت می یابد.
عوامل بالا دلایل وجود نرخ بهره مثبت را بیان می کنند. نرخ بهره پرداختی برای هر نوع وام اساساً قیمت آن وام به شمار می رود؛ یعنی قیمتی که برای استفاده از پول پرداخت می شود.
بر این اساس اقتصاددانان تعیین نرخ بهره را بر پایه عرضه و تقاضا بیان کرده اند: تقاضا برای وام برای مصرف کنندگانی که قصد خرید اعتباری دارند و بنگاه هایی که در پی سرمایه گذاری هستند؛ و عرضه توسط صاحب پس اندازهایی که قصد وام دادن آن را دارند.
امروزه یکی از بحث بر انگیز ترین مسایل اقتصادی مطرح در ایران مساله نرخ سود بانکی و دستور رییس جمهوری به کاهش نرخ بهره بانکی و یک رقمی کردن آن است. این در حالیست که تورم در ماه فروردین سال ۱۳۸۷ هجری شمسی بیشتر از ۲۴ درصد اعلام شد و متوسط نرخ تورم کشور در سال گذشته شمسی بیشتر از ۱۸ درصد بود.
بحثهای مختلفی در مورد ضرورت و عدم ضرورت کاهش نرخ بهره بانکی توسط کارشناسان اقتصادی مطرح می شود . اما رییس جموری ایران کاهش نرخ بهره بانکی را برای اصلاح اقتصاد و شکوفایی آن ضروری می داند. “نرخ سود سابق بانکی اشکال شرعی دارد و باید عقود اسلامی به طور کامل عملیاتی شود و در چنین صورتی است که اقتصاد شکوفایی به وجود خواهد آمد و کشور به پیشرفت کامل خواهد رسید” .
سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی نیز با اعلام نرخ شود ۱۰ درصدی و با بیان اینکه ارتباطی بین نرخ سود بانکی و تورم وجود ندارد، گفته “در این خصوص بحثهای کارشناسی در کمیسیون اقتصادی دولت انجام شد و طرفین قانع شدند که هیچ ارتباطی بین نرخ سود بانکی و تورم در تئوری و عمل وجود ندارد. ”
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارای با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها که هم اکنون نرخ تورم آنها رو به افزایش است، نرخ سود بانکی در حال کاهش است، افزود: نمونه این مورد کشور آمریکا است که نرخ تورم این کشور در سال جاری حدود دو درصد افزایش یافت اما نرخ بهره آن به شدت کاهش یافته است.

نرخ بهره بانکی چیست؟
نرخ بهره بانکی هزینه ای است که قرض گیرنده برای استفاده از پول دیگران باید (بانک) باید بپردازد.این هزینه در واقع هزینه فرصت پولی است که مالک به جای سرمایه گذاری دربخشهای دیگر به یک فرد یا موسسه اقتصادی وام داده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 13 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد