دانلود مقاله نقش سیستمهای اطلاعاتی و تکنولوژی در مدیریت زنجیره‌ تامین

word قابل ویرایش
21 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
رویکرد جدیدی که در سالهای اخی بر میدیریت عملیات حاکم شده، رویکود مدیریت زنجیره تامین (SCM) است. زنجیره تامین شبکه ای از تسهیلات و مراکز توزیع است که وظایف تهیه و تدارک مواد خام، تبدیل آن به محصولات نهایی و واسطه‌ای و توزیع این محصولات نهایی به مشتریان را انجام می‌دهد. امروزه شرکتها نیازمندند تا یکپارچگی منظمی را در تمام فرایندهای تولیدی- از ماده خام تا مصرف کننده نهایی – ایجاد کنند. مدیریت زنجیره تامین به عنوان یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد و کالا، اطلاعات و جریان پولی، توانایی پاسخگویی به این را داراست. و جایگاه اطلاعات و تکنولوژی موثر و کاراشدن فرآیندها در مدیریت زنجیره تامین امری بدیهی می باشد. در این مقاله محی شده است نقش سیستمهای اطلاعاتی در مدیرت زنجیره تامین تشریح گردد.
واژه‌های کلیدی : مدیریت – مدیریت زنجیره‌ تامین – سیستمهای اطلاعاتی – سیستمهای اطلاعاتی بین سازمانی – تجهیزات اطلاعات و تکنولوژی

مقدمه
سرعت جهانی شدن اقتصاد و همبستگی فعالیتهای اقتصادی در دهه‌های پایانی قرن بیستم، مرزهای جغرافیایی را به سرعت بیرنگ نموده و ظهور شرکتهای بین المللی شاهدی بر این مدعاست.ظهور این شرکتها به همراه خود روشهای بسیار پیچیده‌ای را در جستجو و خلق بازارها، روشهای نوین مدیریت در تولید و توزیع و کلیه عملیات بازرگانی، ایجاد نموده است. عرصه رقابت چنان پیچیده شده که شرکتهای بزرگ از ملتهای متقاوت با یکدیگر ادغام شده و برای دست یابی به مزیت‌های ویژه در سطح بین‌المللی در کلیه بخشهای تولیدی و خدمات، روشهای نوین را به کار گرفته اند.

در این مسیر بکرگیری تکنولوژیهای برتبر در زمینه‌های اطلاعات و ارتباطات نیز در افزایش سرعت این تحولات سهم بسیار عمده‌ای را داشته است شبکه جهانی اینترنت باعث شده که در دوردست ترین نقاطه بتوان به اطلاعات گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف دسترسی یافته و فرضیه دهکده جهانی، پایه‌های خود را محکم کند. در چنین شرایطی به عنوان یک نتیجه گیری از تغییرات مذکور، سازمانها دریافتند باید در مدیریت شکبه همه کارخانجات و شرکتهایی که ورودی سازمان آنها را – بطور مستقیم و غیر مستقیم – تامین می کردند و همچنین شبکه شرکتهای مرتبط با تحویل و خدمات بعد از فروش محصول به مشتری، درگیر شوند.
با چنین نگرشیس رویکردهای «زنجیره تامین» و مدیریت زنجیره‌ تامین پا به عرصه وجود نهادند.

برطبق این نظریه زنجیره‌ تامین در یک تعریف ساده، شامل تمام فعالیتهای مورد نیاز برای ارائه یک محصول به مشتری نهایی بوده و مدیریت زنجیره‌ تامنی در واقع، مدیریت این فعالیت‌ها در زنجیره تامین است.

مفاهیم مدیریت زنجیره و تحلیل آن: ] ۴[
یک زنجیره تامین شامل همه تسهیلات (امکانات)، وظایف و کارها و فعالیتهایی می‌شود که در تولید و تحول یک کالا یا خدمت از تامین کنندگان (و تامین کنندگان آنها) تا مشتریان (مشتریان آنها) درگیر هستند و شامل برنامه‌ریزی و مدیریت عرضه وتقاضا، تهیه مواد، تولید و برنامه زمانبندی محصول یا خدمت، انبار کردن، کنترل موجودی و توزیع، تحول و خدمت به مشتری می‌شود مدیریت زنجیره‌ تامین همه این فعالیتها را طوری هماهنگ می‌کند که مشتریان بتوانند محصولاتی با کیفیت بالا و خدمات قابل اطمینان در حداقل هزینه به دست آوردند، مدیریت زنجیره تامین می‌تواند برای شرکت میزیتی رقابتی ایجاد کند. بنابراین مدیریت زنجیره تامین دارای سه مولفه کلی به صوت زیر است:

۱- مدیریت اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی در شبکه تامین
۲- مدیریت عملیات و موجودی و جریان مواد در شبکه‌ تامین (مدیریت لجستیک)
۳- مدیریت روابط در داخل و بین اعضای شبکه
این سه مولفه در حقیقت سه مشخصه استراتژیک یک شبکه به شمار می رود و در صورتیکه براساس شرایط مورد نیاز شبکه طراحی نشوند و یا بعد از طراحی آنچنان که شایسته است مورد توجه، بازبینی و کنترل یک نظام و سیستم پویا برای تحلیل و بهبود این سه رکن شبکه است زیر شرایط محیطی می تواند بشدت متغیر بوده و همین تغییرات شدید برروی کارایی و حتی حذف یک شبکه موثر باشد. در نتیجه به مجموع سه مدیریت ذکر شده در فوق، بایستی مورد چهارمی اضافه کرد که عبارتست از :

مدیریت استراتژیک شبکه تامین
بنابراین می توان یک مدل مفهومی برای مدیریت شکبه تامین (scm) به صورت عام طرح کرد شکل (۱) مدل مفهومی در سطح کلان مدیریت شبکه تامین می باشد. توضیحات فوق به خوبی در این مدل بکارگرفته شده اند.

اهمیت اطلاعات در محیط مدیریت زنجیره عرضه هماهنگ
تا قبل از دهه ۱۹۸۰ بسیاری از اطلاعاتی که بین نواحی وظیفه‌ای در داخل یک ارگان و یا ارگان‌های عضو زنجیره‌ عرضه جریان داشتند بر روی کاغذ ثبت می‌شدند: در بسیاری از موارد این نوع محاملات و ارتباطات کند، غیر معتبر، و نزدیک به خطا بود. این نوع تجارت هزینه زیادی در برداشت زیرا باعث کاهش اثربخشی موسسات بازرگانی در قابلیت طراحی پیشرفت، تهیه، تولید، توزیع این محصولات می شد. همچنین این شیوه مانع از ریسک کردن در سرمایه‌گذاری بین سازمانی می‌شود که امکان پیشرفت و سود در آنها زیاد است. در طول این دوران، اطلاعات به صورت عامل رقابتی – انتقادی کم ارزشی درآمده بودند زیرا قابلیت آن توسط اعضاء زنجیره عرضه به خوبی قابل درک نبود. اگرچه در این زمان شرکت‌هایی که مبادرت به استفاده ازمدیریت زنجیره عرضه می‌کنند متوجه اهمیت حیاتی این اطلاعات و همینطور تکنولوژیهای می‌شوند که این اطلاعات را قابل دسترسی می‌نمایند. ] ۶[

امروزه ممکن است زیر ساختارهای بنایدین تکنولوژی اطلاعات پیچیده‌ و جامع باشد. این زیرساختارها پشتیبان شبکه های ارتباطی موسسات بازرگانی به بانک‌ داده‌ها و سیستمهای عامل هستند. در حقیقت قابلیتهای زیرساختارهای تکنولوژی اطلاعات موقعیتی را برای رقابت در زمینه نوآوریهای تجارت به وجود می‌آورد مانند کاهش زمان سیکل، اجرای فرایندهای دوباره طراحی شده بین بخشی ، به کار بردن موقعیت‌های هماهنگ کننده فروشی ، و هدایت خریداران. این زیر ساختارها همچنین محافظ پشرفت مدیریت و نگهدای زنجیره‌های عرضه درون سازمانی هستند.

در یک معنا سیستمهای اطلاعات و تکنولوژیهایی که در این سیستمها بکاررفته‌اند نشان دهنده عنصری بنیادین‌اند که سازمان‌های زنجیره عرضه را به سیستمی متعهد و هماهنگ متصل می‌کنند. در جو رقابتی حاضر، در اهمیت اطلاعات و تکنولوژی اطلاعات تا موفقیت نهایی و شاید حتی در بقای اعتبار مدیریت زنجیره عرضه تردید و جود ندارد. تعدادی از موسسات بازگانی معتبر که در قالب ارتباطات زنجیره عرضه باهم همکاری می کنند. بیشتر موفقیت خود را مدیون اطلاعات و سیستمهایی می‌دانند که برای تقسیم اطلاعات بکا می‌برند. در این زمینه می توان شرکتهای P & G و Wal – Mart را نام برد. شرکت P & G در میان توافقهایی که با خریداران مهم و خرده فروشی انجام دادن متعهد شده است تا برای توسعه این خریداران تبیمی را مامور کرده تا صورتحسابهای اصلی را کنترل کنند. یکی از اهداف اصلی این گروهها تسهیل اطلاعات بین موسات بازرگانی است. و همچنین تعین محدوده مشخص برای لجستیک، مدیریت مالی، حسابداری، MIS ، وسایل مربوط به عرضه می‌باشد.

براساس گفته‌های بوئرساکس و کلاس (۱۹۹۶)، اطلاعات به هنگا و دقیق حالا بیشتر از هرزمان دیگری، در تاریخ تجارت آمریکا مهم و حیاتی است. ۳ عامل تاثیر بیمار زیادی بر روی این تغییرات داشته‌آند: اول خشنود کردن خریداران که یکی از دغدغه‌های فکری مشترک در بین همه است. خدمات رسانی به بهترین، شایسته‌ترین و موثرترین وجه مکن مسئله‌ای بسیار با اهمیت است. از بین کل تجارب خدمات رسانی به مشتریان این اطلاعات ضروری‌ترین می باشند: ترتیب سفارشات – دسترسی به محصولات، جدول زمانی تحویل نامه‌ها و بسته‌های پستی و فاکتورها.

دوم، اطلاعات یک فاکتور قاطع در توانایی مدیون جهت کاهش موجودی و نیازمندی‌های منابع انسانی با یک سطح رقابتی می‌باشد. و در اخر جریانات اطلاعات نقش بسیار مهمی را در برنامه‌ریزی استراتژیک و خردکردن امکانات و منابع بازی می‌کند.

سیستمهای اطلاعاتی بین سازمانی (IOIS)
بسیاری از سازمانهایی که از طبیعیت حیاتی اطلاعات در محیط یک زنجیره عرضه‌ها هماهنگ مطلع هستند از نوعی سیستم‌ اطلاعاتی بین سازمانی استفاده می‌‌کنند. IOIS سیستمهایی هستند برپایه تکنولوژی اطلاعات، که از مرزهای سازمانی فراتر می‌روند. در حقیقت، درسطح نهایی ادغام تمامی اعضای زنجیره عرضه مرتبا با اطلاعات بلادرنگ، پیشتیبانی می شوند. مبنای توانایی تقسیم اطلاعات استفاده موثر از تکنولوژی اطلاعات در درون زنجیره عرضه است. استفاده صحیح از این تکنولوژیها به تصمیم گیرندگان کمک می کند تا با دسترسی زمانی به تمام اطلاعات مورد نیاز از هرجایی درون زنجیره عرضه آشنا می‌شوند.

Barret توضیح می‌دند که IOIS به صورت سیستم پردازش داده / ارتباط داده یکپارچه توسط ۲ یا چندارکان بکار برده می‌شود. این سازمانها ممکن است ارتباط تجای قبلی با یکدیگر داشته باشند. (خریدار – عرضه‌کننده) و یا خیر (اتاق معاملات اعتباری پایاپای) چیز که باید وجود داشته باشد اتصال الکترونیکی کامپیوتری بین دو سازمان است که باعث ماشینی شدن تعدادی از عناصر کارمی‌شود، مانند: پردازش سفارشات، کنترل مراحل سفارشی، بازنگری سطح موجودی،اطلاعات مسیر حمل ونقل، انتقال معاملات که قبلا دستی یا به وسیله نامه انجام می‌شد.

توسعهIOIS دارای ۳ مزیت جداگانه در زنجیره تامین است: کاهش هزینه – بهبود بهره‌وری و استراتژی محصول / بازار.
هنگامی که سازمانها IOIS ها را در زمینه پشتیبانی از تواناییهای مدیریت زنجیره تامین توسعه می‌‌دهند. ممکن است با مخالفتهایی روبرو شوند. بدون شک یکی از مشکلات، گسترش یک زبان مشترک در زمینه طراحی فرمت و الویت موسسات گوناگونی است که در اطراف آن هستند. نیازمندیهای تقسیم اطلاعات خیلی بالاتر از آن چیز است که یک تولید کننده و توزیع کننده مربوطه‌اش جهت پردازش سفارشات به یک روش ثابت نیاز دارند. تمام اطلاعات مربوطه بایستی در نهایت، اطراف و درون تمام سازمانها از نقطه شروع تا نقطه معرف جمع گردد. مانند سفارشات (سفارشی اجزاء تشکیل دهنده ، خدمات ، محصولات نهایی) حمل و نقل داخلی ، تولید، انبارکردن مدیریت موجودی، حمل و نقل خارجی ، فروش، بازاریابی، پیش‌بینی و اطلاعات مربوط به خدمات به مشتریان. اگرچه سازمانها از اهمیت IOIS برای داشتن مدیریت زنجیره‌ عرضه موثر آگاهند ولی هیچ روش استانداردی در زمینه تکنولوژی و یا اطلاعات بکار نمی‌برند:

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 21 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد