دانلود پاورپوینت اولویت بندی شاخص های استعداد یابی در رشته تکواندو از نظر مربیان برگزیده کشور

PowerPoint قابل ویرایش
74 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت اولویت بندی شاخص های استعداد یابی در رشته تکواندو از نظر مربیان برگزیده کشور توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت اولویت بندی شاخص های استعداد یابی در رشته تکواندو از نظر مربیان برگزیده کشور قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

مقدمه

یافته های جدیدعلم تربیت بدنی و ورزش قهرمانی، موفقیت ورزشکاران را در گروی عامل گزینش و انتخاب صحیح و هدایت صحیح منابع انسانی می داند . بنابر این جهت گزینش و انتخاب صحیح ، شناخت بهتر و دقیق تر استعدادها به منظور افزایش سطح کیفی مهارت ورزشکاران و در نتیجه، ورزش قهرمانی ضرورت دارد .

استعداد، جوهر، ذات، حقیقت و دارایی است که یک شخص یا یک گروه دارند که کار آنها را از دیگر افراد متمایز می کند.

اسلاید ۲ :

در سال های گذشته انتخاب ورزشکار برتر بر اساس تلاش و تمرینات مداوم ورزشکاران بوده است که با صرف هزینه گزاف صورت می گرفته است اما در دنیای امروز یک روش سیستماتیک جایگزین روش سنتی گردیده که عبارت است از فرآیند استعداد یابی .

استعداد یابی در ورزش فرایندی است که به شناسایی افراد مستعد برای ورزش های خاص اشاره دارد . بطوری که دانشمندان و پژوهشگران علم تربیت بدنی ، معیارهایی را برای گزینش افراد برای هر رشته ورزشی ارائه می دهند ، که مربیان و متخصصان هر رشته بر اساس آن معیارها بازیکنان را انتخاب و به پرورش و تعلیم آنها می پردازند .

اسلاید ۳ :

بیان مسئله

محقق در نظر دارد با نظر خواهی از مربیان برگزیده تکواندو ، شاخص های مهم استعداد یابی در رشته ورزشی تکواندو را بررسی نموده و اهمیت و ضرورت هر یک از آنها را درجه بندی نماید و دریابد که:

 – میزان اهمیت شاخص های استعداد یابی در حیطه های آنتروپومتریک، آمادگی جسمانی – حرکتی ،  روانی و مهارتی از دیدگاه مربیان چگونه

 می باشد؟

– کدامیک از شاخص ها از درجه اولویت بیشتری برخوردار است؟

اسلاید ۴ :

ضرورت و اهمیّت تحقیق

دلیل عمده ای که نظر محقق را به این موضوع جلب نمود این بود که مربیان قبل از اقدام به آموزش از میزان استعداد های افراد باید اطلاع داشته باشند . و آنها را به رشته هایی راهنمایی کنند که امکان موفقیتشان بیشتر است این عمل هم از اتلاف وقت و صرف هزینه های غیر ضروری جلوگیری خواهد کرد و هم مانع از شکست افراد در فعالیت های آینده خواهد شد.

یافته های این تحقیق می تواند راهنمای مناسبی برای کلیه مربیان تکواندو در سطح کشور باشد . تا بر اساس آن بازیکنان مستعد را بر اساس اولویت شناسایی ومیزان موفقیت خود و شاگردانش را در کلیه سطوح تعیین نمایند.

اسلاید ۵ :

ب : اهداف اختصاصی

۱- توصیف شیوه های رایج در شناسایی و هدایت نوجوانان مستعد تکواندو از دیدگاه مربیان برگزیده کشور

۲- توصیف میزان اهمیت و اولویت بندی عوامل مهم اندازه های بدنی ( آنتروپومتریک ) در استعداد یابی تکواندو از نظر مربیان برگزیده کشور.

 ۳- توصیف  میزان اهمیت و الویت بندی عوامل مهم آمادگی جسمانی – حرکتی در استعداد یابی تکواندو از نظر مربیان برگزیده کشور.

۴- توصیف میزان اهمیت والویت بندی عوامل مهم روانشناختی در استعدادیابی تکواندو از نظر مربیان برگزیده کشور.

۵- توصیف  میزان اهمیت و الویت بندی عوامل مهم مهارتی در استعداد یابی تکواندو از نظر مربیان برگزیده کشور.

۶- توصیف وضعیت  سن شروع استعداد یابی در تکواندو از نظر مربیان برگزیده کشور

۷- الویت بندی حیطه های  آنتروپومتریکی، آمادگی جسمانی- حرکتی ، روانی ومهارتی در استعداد یابی تکواندو از نظر مربیان برگزیده  کشور.

۸- توصیف و اولویت بندی ارگانهای  مسئول در امر استعداد یابی تکواندو.

اسلاید ۶ :

پیش فرضهای تحقیق:

۱- مربیان برگزیده کشور نسبت به شاخص های لازم برای استعداد یابی اطلاع کافی دارند .

۲- مربیان برگزیده کشور با دقت و صداقت به پرسش نامه ها پاسخ داده اند .

۳- درک مربیان برگزیده کشور از مفاد پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش ، مشابه و غیر جهت دار است .

۴- پرسشنامه طراحی شده از روایی و اعتبار لازم برخوردار است .

۵- مربیان همکاری لازم را با تأکید بر تخصص و تجربه پژوهشگر مبذول می نمایند.

اسلاید ۷ :

الف  ) محدودیت های خارج از کنترل محقق :

۱- مربیان برگزیده تحقیق اطلاعات علمی و تخصصی یکسانی ندارند.

۲-محدود بودن منابع تحقیق در رابطه با موضوع تحقیق

۳- احتمالا احساسات و برداشتهای شخصی پاسخ دهندگان به پرسش نامه درنتایج اثر گذار باشد.

اسلاید ۸ :

ب – محدودیت هایی که تحت کنترل محقق بوده اند

۱- جامعه آماری مربیانی هستند که در سطح لیگ تکواندو مردان کشور(نونهالان – نوجوانان – بزرگسالان)   فعالیت دارند.

۲- تحقیق حاضر فقط در بخش کیوروگی (مبارزه) تکواندو آقایان انجام شده است.

اسلاید ۹ :

جامعه آماری تحقیق:

جامعه آماری این پژوهش را کلیه مربیان تیم های حاضر در لیگ برتر ، دسته یک کشور ، نوجوانان و نونهالان مردان  کشور تشکیل می دهند. که بر اساس گزارش فدراسیون تکواندو ۴۵ نفر میباشند.

اسلاید ۱۰ :

نمونه های آماری :

شامل کلیه جامعه آماری که تعدادشان ۴۵ نفر می باشد

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 74 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد