بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اقدامات انجام شده از سال 1376 لغایت 1386

  • پیشنهاد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور طی نامه شماره 2/42249 مورخ 76/4/2 درخصوص اصلاح رشته شغلی مربی آموزش فنی وحرفه ای ورتبه بندی به سازمان امور اداری و استخدامی (سابق) ارسال و پس از تصویب، طی نامه شماره 2/42/32607مورخ 76/8/14جهت اجراء به این سازمان ابلاغ و در ضوابط رسته فنی و مهندسی و دررشته شغلی مربی در چهار سطح(مربی (مربی) - مربی(مربی ارشد) - مربی(سر مربی) -مربی(استاد مربی) ) درج گردیده است.

—جهت اجرایی شدن این مصوبه، جلسه ای در مورخه 76/11/14 با عضویت مدیران وقت سازمان تشکیل، و صورتجلسه پیوست تنظیم و مسئولیت های هرکدام از دفاتر مربوط مشخص و نحوه اجرای ارتقاء گروه مربیان طی نامه ای به مدیریت اموراداری اعلام گردیده است.

اسلاید 2 :

اقدامات انجام شده اجرایی از سال 1376 لغایت 1386

—دفتر بودجه و تشكيلات در راستاي اجراي مصوبه جلسه 77/4/14 شرايط احراز عناوين پست هاي مربی، مربي ارشد، سر مربي و استاد مربي تهیه و پس از تاييد اعضاء كميته متشکل از مدیریت اموراداری، مدیریت اجرایی، مدیریت بودجه و تشکیلات و مدیریت برنامه ریزی، جهت اجرای آزمون رتبه بندی مربیان به معاونت اداري و پشتيباني وقت ارسال نموده است.

—مديریت امور اداري وقت سازمان با توجه به نامه شماره 9/1238 مورخ 79/8/10 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(سابق) درخصوص نحوه صدور حكم كارگزيني مربيانی كه از سطوح مربي، مربی ارشد، سرمربي و استادمربي برخوردار مي گردیدند به مديران مناطق طي بخشنامه 51328 مورخ 79/9/13 ابلاغ گرديده است. صدور احکام ارتقای شغلی مربیان واجد شرایط(مربی ارشد، سرمربی و استاد مربی) منوط به تائید مدیریت اجرایی آموزش شده است.

—دفتر پژوهش استانداردهای آموزشی مربیان را در چند حرفه تهیه و تدوین نموده ولی به دلایل برخی از مشکلات بطور کامل تحقق نیافت.

اسلاید 3 :

  • رتبه بندی مربیان تا زمان اجرای طرح تبیین مسیر شغلی کارشناسان که هيات محترم وزيران به منظور جذب و نگهداري نيروهاي متخصص كارشناسي و مديريت طي تصويب نامه شماره 4169/ت 25703 هـ مورخ 81/5/23 فوق العاده ويژه اي را در سه سطح (ارشد، خبره، عالي) به دستگاههای اجرایی ابلاغ نمود، ادامه داشت.

—مربيان با مدرك تحصيلي ليسانس وبالاتر براساس مصوبه 1406/171221 مورخ 84/12/3 مشمول برقراري فوق العاده ويژه گرديدند و احكام كارگزيني آنان درصورت كسب امتياز مربوطه و تاييد هيات مميزي از تاريخ 85/1/1 صادر گرديده است.

—از آنجایی که برقراری فوق العاده ويژه در سه سطح (ارشد،خبره، عالي)  با رتبه بندی مربیان در سیستم اتوماسیون اداری (راد سامانه) تداخل داشت به همین دلیل رتبه بندی و عناوین تعیین شده مربیان از احکام کارگزینی آنان حذف گردیده است.

اسلاید 4 :

اقدامات انجام شده اجرایی از سال 1386 لغایت 1390

—با توجه به افزایش نقش و جایگاه مربیان سازمان به عنوان اصلی ترین محور توسعه کمی و کیفی آموزش های فنی و حرفه ای ضرورت اجرای طرح بیش از پیش اهمیت یافته و با تاکید مسئولین وقت سازمان، مرکز تربیت مربی اقدام به تهیه آئین نامه اجرائی این طرح نموده و در جلسه شورای معاونین سازمان در تاریخ 86/11/28 به تصویب اعضاء رسید. ریاست محترم وقت سازمان آئین نامه رتبه بندی مربيان را طی نامه شماره 1/13685-1مورخ 86/12/5 به کلیه مناطق ابلاغ گردید.

—در راستاي اجراي طرح رتبه بندي مجدد مربیان سازمان بر اساس آئین نامه مذكور مقرر گرديد مرکز تربیت مربی هر ساله (حداکثر دو بار) آزمون جامع ارتقاء سطح مربیان را برگزار نماید.

اسلاید 5 :

— در سال 87 افراد واجد شرایط در آزمون جامع که ضوابط و شرایط آن قبلاً توسط مرکز تربیت مربی به استان ها ابلاغ گردیده بود، توسط مدیریت اجرائی آموزش(دفتر بهسازی و نظارت فعلی) با فرایندهای تعریف شده پس از بررسی های تیم کارشناسی به مرکز تربیت مربی معرفی شدند.

—با توجه به فراوانی تعداد مربیان برق و فناوری خودرو در سطح سازمان اولویت برگزاری آزمون جامع ارتقاء سطح مربیان(مربی به مربی ارشد) به اين دو رشته اختصاص يافت و در شهریور 87 آزمون مذكور برگزار گرديد.

—در دي ماه 87 علاوه بر رشته برق و فناوری خودرو براي رشته های: جوشکاری، صنایع چوب، نقشه کشی، ماشین ابزار و CNC، رایانه، تاسیسات، تکنولوژی آموزشی و طراحی تکنولوژی دوخت نیز آزمون سطح ارشد مربي در دو مرحله کتبی و عملی برگزار گردید و نتایج آن به منظور بهره مند شدن مربیان قبول شده از امتیازات در نظر گرفته شده در بند ب آئين نامه طرح طبقه بندي مربيان مورخ 86/11/28 به شورای معاونین سازمان ارسال گردیده است.

اسلاید 6 :

اقدامات انجام شده اجرایی از سال 1386 لغایت 1390مزايا و امتيازات بند ب آئين نامه طرح رتبه بندي مربيان :
1- براي افزايش انگيزه و استفاده از ظرفيت هاي علمي و توانمندي هاي مربيان در سطوح مختلف، مزايا و امتيازات به شرح جدول ذيل تعيين و اعلام شده است.

اسلاید 7 :

2- علاوه بر موارد فوق وعده های ديگري براي افزايش ضريب حق التدريس مربيان در سطوح مختلف و همچنين پرداخت فوق العاده شغل هاي ديگر متناسب با سطوح مختلف مربيگري مشروط به تصويب هيئت محترم وزيران اعلام گردیده است.

3- تا زمان تصويب موارد مندرج در بند2 جهت ايجاد انگيزه در مربيان مبنی بر شرکت در آزمون جامع، به حائزين سطوح مختلف مربيگري براي سطح مربي ارشد معادل يك ماه و براي سطح سرمربي معادل دو ماه و براي سطح استاد مربي معادل سه ماه حقوق در زمان احراز سطح بالاتر در نظر گرفته شده است.

اسلاید 8 :

دلایل عدم استفاده از مزایای پیش بینی شده دربند ب آئین نامه رتبه بندی مربیان سال 86

  • هر گونه افزايش حقوق و مزايا و برقراری و یا افزایش درصد فوق العاده ويژه و فوق العاده خاص و... و اعمال آنان در احكام كارگزيني با بخشنامه هاي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي، معاونت توسعه مديريت و سرمایه انساني رئيس جمهوري و يا به موجب تصويب نامه هيات محترم وزيران و يا ساير مراجع قانوني صورت مي پذيرد.
  • ضمناً جهت اخذ مجوز برای مزایای بند ب آئین نامه مذکور مکاتبات متعددی با امضای مقام عالی وزارت با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور انجام گرفت که با اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری با افزایش مزایا موافقت بعمل نیامده و فوق العاده های پیش بینی شده در طرح رتبه بندی نیز لغو گردیده است.

اسلاید 9 :

اقدامات انجام شده اجرایی از سال 1390 لغایت 1392

  • در مورخه 90/8/1 با توجه به اهمیت موضوع و پاسخ به مطالبات مربیان، به دستور ریاست محترم سازمان کارگروهی تحت عنوان کارگروه ویژه ساماندهی مربیان ایجاد و با عضویت معاونین سازمان،تعدادی از مدیران ستادی و استانی باتشکیل جلسات متعددی فعالیت نموده و مصوبات آن به شورای معاونین جهت نهایی شدن ارائه می گردید.
  • یکی از این موضوعات طرح رتبه بندی مربیان بوده که با ابلاغ رئیس کارگروه به تعدادی از اعضاء، بطور مشخص تیمی با عضویت مدیرکل دفتر بودجه و تشکیلات(آقای کیائی)- مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز(آقای عزیزی)- نماینده مرکز تربیت مربی(آقای مکرمی)- نماینده اداره کل امور اداری(آقای خوش بین)- نماینده حوزه معاونت آموزش(آقای یلمه) تشکیل گردیده و طی مطالعه و بررسی سوابق این موضوع و با استفاده از ظرفیت ها و فرصت های داخلی در نهایت دستورالعمل داخلي ارتقا و رتبه بندي مربيان رسمي، پيماني و حق التدريس تهیه و پس از تصویب در کارگروه ویژه ساماندهی مربیان، به شورای معاونین ارائه گردید.

اسلاید 10 :

اقدامات انجام شده اجرایی از سال 1390 لغایت 1392

  • علیرغم اینکه طرح ها و دستورالعمل های قبلی رتبه بندی مربیان به دلیل عدم پشتوانه شفاف قانونی و عدم توفیق در اخذ مجوزهای قانونی توسط مسئولین سازمان، اجرایی نگردید، دستورالعمل اخیر نیز که با توجه به ظرفیت های داخلی سازمان پیش بینی شده بود به دلیل تغییرات مدیریتی و عدم فعالیت کارگروه ویژه اجرای این دستور العمل نیز محقق نگردید.
  • دفتر حقوقی سازمان نیز با توجه به استعلام صورت گرفته ایراداتی را مبنی بر کافی نبودن استدلال های دستورالعمل را اظهار نمودند که قابل برطرف شدن آنها با اصلاحاتی در محتوا بوده است.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید