دانلود پاورپوینت برنامه ریزی شهری

PowerPoint قابل ویرایش
92 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت برنامه ریزی شهری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت برنامه ریزی شهری قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

تعریف برنامه ریزی :

برنامه ریزی فرایندی برای نیل به آینده ای مطلوب

تقسیمات برنامه ریزی از دیدگاه شهرسازی:

برنامه ریزی از دیدگاه مسائل اجتماعی و اقتصادی :

برنامه ریزی کلی (کلان) Macro planning

برنامه ریزی بخشی Sectorial planning

برنامه ریزی در سطح خرد Micro planning

اسلاید ۲ :

برنامه ریزی از دیدگاه مکانی

برنامه ریزی ملی National planning

برنامه ریزی منطقه ای Regional planning

برنامه ریزی شهری Urban planning

برنامه ریزی روستایی Rural planning

برنامه ریزی از دیدگاه زمانی

برنامه ریزی بلند مدت (۱۰ تا ۲۰ سال)

برنامه ریزی میان مدت (۳ تا ۷ سال)

برنامه ریزی کوتاه مدت (۱ تا ۲ سال)

اسلاید ۳ :

تعریف کارگاه و تجهیزات :

عبارت است از فضایی که ضمن داشتن مساحت محدوده ای کافی دارای تجهیزات باشد

تعریف کاربری زمین :

بررسی نوع استفاده از زمین به نسبت انواع فعالیتهای مختلف اعم از بهداشتی، درمانی و…

اسلاید ۴ :

تعریف ساختمانی و تراکم ساختمان مسکونی

تراکم ساختمانی نسبت سطح زیربنای ساختمانهای مسکونی به مساحت زمین

تعریف تراکم و سرانه

 

اسلاید ۵ :

تراکم

پراکندگی متوسط جمعیت در یک واحد سطح ( درایران معمولاً هکتار)  تراکم بر دو نوع است. 

                                جمعیت

تراکم خالص = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                 زمین مسکونی تحت کاربری مسکونی

                                     جمعیت

تراکم ناخالص = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                 کل مساحت یک محدوده یا تمام شهر با انواع کاربری

اسلاید ۶ :

تعریف بلوک

مجموعه ای از ساختمانها و قطعات مختلف مسکونی یا غیرمسکونی که اطراف آن از راه، فضای عمومی یا اراضی بایر تشکیل شده است.

اسلاید ۷ :

تعریف بر

لبه ها و محدوده های اطراف هر بلوک را بر گویند که بر حسب نوع استقرار هندسی بلوک و به تعداد اضلاع هندسی آن بر وجود دارد.

اسلاید ۸ :

تعریف حوزه نفوذ شهر:

در ایران مکانهایی که دسترسی مراکز جمعیتی اطراف آن به خدمات شهری  باشد

تعریف حریم شهر (حوزه استحفاظی):

در ایران مناطق خارج از محدوده قانونی شهر که در آن کنترل فعالیتهای عمرانی تحت نظر شهرداری

تعریف محدوده شهر:

در ایران محدوده هایی که براساس قوانین مربوط به شهرداری تعیین شود و براساس قانون جزء  مناطق شهری محسوب شود و شهرداری در این محدوده ها پروانه ساختمانی صادر می نماید.

اسلاید ۹ :

تعریف برنامه عمرانی میان مدت شهر:

در ایران برنامه عمرانی شهری برای دوره ده ساله و با توجه به شرایط و امکانات خاص هر شهر تعیین می شود.

اسلاید ۱۰ :

انواع نقشه های موجود :

نقشه های مقیاس شهری درایران توسط سازمان نقشه برداری کشور و معمولاً در مقیاس ۱:۲۰۰۰ تهیه میشود.

فرق بین نقشه های تهیه شده از سوی سازمان نقشه برداری و مرکز آمار ایران در این است که نقشه های سازمان نقشه برداری دقیق تر و خطوط میزان منحنی و ارتفاع مشخص ولی نقشه های مرکز آمار ایران  حدود بلوکها و بعضی کاربریها را نشان می دهد.

برای مطالعه کاربری شهری نیاز به عکسهای هوایی می باشد.

برای مطالعه حوزه نفوذ نیازمند به نقشه های منطقه ای.

نقشه های منطقه ای توسط سازمان جغرافیای کشور و با مقیاسهای (۱:۲۵۰۰۰۰، ۱:۵۰۰۰۰، اخیراً ۱:۲۵۰۰۰) تهیه می شود.

در دوران اخیر استفاده از عکسهای ماهواره ای در مقیاس شهری و منطقه ای کاربرد پیدا کرده است.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 92 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد