بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

اهداف:

1.از دانشجویان خواسته میشود که مزایای مزرعه جوجه های گوشتی نوین را نسبت به تجهیزات قدیمی تشخیص دهند.

2.از دانشجویان خواسته میشود که تجهیزات مزرعه جوجه گوشتی نوین به طور مفهومی درک کنند.

اسلاید 2 :

تجهیزات لازم در یک مرغداری به شرح زیر هست:

دستگاه های سردکننده ها

دستگاههای گرم کننده ها

دستگاههای تامین کننده جیره غذایی

دستگاههای تامین کننده آب آشامیدنی

دستگاههای تامین کننده نور

دستگاههای تهویه

دستگاههای دارو دهنده 

دستگاههای هشدار دهنده

اتاق کنترل

اسلاید 3 :

هر مزرعه پرورش جوجه های گوشتی شامل دو یا چند سالن میباشد.
و مدت زمان پرورش هر یک از گله های جوجه گوشتی شامل 8هفته می شود.

اسلاید 4 :

این یک مرغ داری تازه تاءسیس که دارای ابعادی با 40فوت عرض و 500فوت طول می باشد و ظرفیت نگهداری 22000 جوجه مرغ گوشتی را در هر دوره پرورش دارا می باشد.

اسلاید 5 :

در این قسمت از شهر جورجیا فرآوری جوجه مرغ های گوشتی انجام می گیرد.

اسلاید 6 :

این دستگاه مرغ مادر است که با سیستم تابشی کار می کند و بر خلاف سیستم های قدیمی که با بخار آب گرم کار می کرند این وسیله در مدت غیبت هیتر ها در دو هفته نخست بکار می رود.

اسلاید 7 :

در دو هفته نخست پرده ها را پایین میاورند و سالن را به این طریق نصف می کنند تا نصفی از سالن گرم شود و از طرفی انرژی هم کمتر حدر می رود.

اسلاید 8 :

این دستگاه این امکان را به شخص می دهند که به صورت دستی سیستم گرماساز  و سرماساز  را کنترل کنند.

اسلاید 9 :

لوله های قطره ای قابل گردش که در هفتۀ اول رشد تا زمانیکه پر در آورند اجازه ریزش زیاد جیره به داخل دانخوری را نمیدهند و این امر از تکان خوردن سینیها هم جلوگیری میکند و نیز دسترسی جوجه های کوچک به دان خوری ها آسان میباشد.

اسلاید 10 :

اینها سینی های دان خوری قابل شستشو.برداشت.جمع آوری کردن و انبار کردن هستند حتی پس از مصرف کردن مستعمل شدن به عنوان دانخوری.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید