بخشی از پاورپوینت

*** متن برخی از اسلاید ها ***

قيمت گذاري را چگونه انجام خواهيد داد ؟
قيمت گذاري هنوز يك هنر است

 

قیمت گذاری بر اساس هزینه ها
قیمت گذاری بر اساس ارزش کالا

 

تمام عناصر آمیخته بازاریابی باید برای حمایت از استراتژی کلی هماهنگ شوند و این امر شامل قیمت نیز می شود
1- قیمت و محصول
2- قیمت و ترفیع
3- قیمت و توزیع


1- در حالت رقابت کامل
2- در حالت رقابت انحصاری
3- در حالت رقابت انحصاری چند جانبه
4- در حالت انحصار کامل


قیمت بالا = تقاضا پائین و باالعکس
1- کنش پذیری
2- عرضه محصولات و قیمتها رقبافرايند قيمت گذاري :
-مرحله اول :
تحليل وضعيت بازار که شامل :
1-فرايند قيمت گذاري است .
2-كنش پذيري تقاضا .
3-ارزيابي – تقاضا در بازار :

4-تغييرات منحني تقاضا :

5-تحليل رقابت كه شامل :

مرحله دوم :
شناسايي موانع و محدوديتهاي قيمت گذاري :
1- هزینه ها
3-انتظارات كانالهاي توزيع
4-تقاضاي مشتري
5-رقابت
6-ملاحظات اخلاقي

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید