بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه

منظر شهری ، سطح تماس ” انسان ” و ” پدیده شهر ” است و از این رو بخش قابل توجهی از دانش و عواطف محیطی شهروندان تحت تأثیر آن شکل می گیرد .

منظر شهر بخشی از شکل شهر است که ناظر آن را دریافت می کند به عبارتی شکل شهر در لایه منظر شهری به کیفیتی مستقیماً محسوس تبدیل می شود .یعنی منظر شهر عینیت قابل ادراک و فضای مورد ادراک ما از واقعیت موجود شهر پیرامونمان است .

 منظر شهری خوب می تواند توان رقابتی شهرها را افزایش دهد .

اسلاید 2 :

جایگاه منظرسازی در تعامل انسان ـ محیط

در مرحله اول محیط شهری توسط فرد ادراک می شود

در مرحله دوم محیط شهری توسط فرد مورد شناخت قرار می گیرد

در مرحله سوم فرد نسبت به محیط واکنش عاطفی مثبت یا منفی پیدا می کند

در مرحله چهارم فرد بر اساس محتویات منظر ذهنی ـ ارزیابانه خود به رفتار معینی دست می زند .

اسلاید 3 :

جایگاه منظرسازی در تعامل انسان ـ محیط

—قرائت متن شهر

فهم منظر شهری به مثابه " نظامی از نشانه ها " که قادر

 به پیام رسانی در زمینه های گوناگون می باشد ، ما را

قادر می سازد تا با قرائت متن شهر ، معانی آنرا کشف یا

 تأویل نموده و در نیت مؤلفین آن جستجو کنیم .

منظر شهری در نقش یک راوی و پیام رسان ،

مسئولیت انتقال پیام ها ، داستان ها و

اندرزهای گوناگون را بر عهده می گیرد .

مناظر شهری قادرند نفوذ ارزشهای مذهبی را در شهرهایی

نظیر مکه و بیت المقدس به نمایش گذارند ویا سلطه

 نهاد های اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی را در شهرهایی نظیر

نیویورک، واشنگتن و لاس وگاس به اطلاع بیننده رسانند .

اسلاید 4 :

  • الگوی منظر شهری آرایشی / تزئینی

    این منظر بر دو پایه زیباشناسی " کلاسیک " و " رمانتیک " استوار است که در دو الگوی منظر شهری کلاسیک و منظر شهری رمانتیک تجلی می یابد .

    مهمترین ویژگی این منظر فهم منظر شهری به عنوان نمای دو بعد جداره می باشد

اسلاید 5 :

ویژگی های عمده منظر شهری کلاسیک :

1 . قاعده مندی طرح جداره ها

2 . وجود پیوستگی و کشش افقی در نمای عمومی خیابان هها

3 . وجود خط آسمان مسطح و تقریباً بدون شکستگی عمده

4 . وجود دیدهای بی انتها که تحت تأثیر قواعد پرسپکتیو در مورد خیابان های مستقیم و طویل ایجاد می گردد .

5 . استفاده از عناصر پایانه ای ( همچون ستون های یادبود و مجسمه ها و ... ) برای مسدود کردن مناظر بی انتهای خیابان ها

اسلاید 6 :

ویژگی های عمده منظر شهری رمانتیک :

1 . وجود تنوع در بیان و واژگان طراحی معماری ساختمان ها به نحوی که شکلگیری یک جداره اصطلاحاً " چند صدایی " را موجب می شود .

2 . وجود کشش عمودی در نمای خیابان ها که به واسطه همجواری ساختمان های مختلف الارتفاع صورت می گیرد .

3 . وجود خط آسمان منقطع و شکسته

4 . وجود دیدهای بسته به گونه ای که هر خیابان دارای ابتدا و انتهای تعریف شده است .

5 . در منظر شهری رمانتیک , عناصر جداره به عنوان عناصر پایانه ای عمل نموده و منظره را مسدود می کنند و از اینرو برخلاف مناظر کلاسیک ، نیازی به کاربرد ستون یادبود و مجسمه و ... ندارد .

اسلاید 7 :

نقش منظر شهری آرایشی / تزئینی :

از نظر عملکردی      

 1 . نقش پوسته جدا کننده درون و بیرون ساختمان

2 . نقش عنصر سازه ای ( دیوارهای باربر )

3 . نقش تأمین کننده نور و هوا را ایفا می کند .

از نظر زیبا شناختی

1 . جداره به عنوان یک عنصر تزئینی و آرایشی مطرح می باشد .

2 . اصل زمینه گرایی فرمال در آن رعایت می گردد .

3 . نقش نمایش دهنده ارجاعات تاریخی و سمبولیک را نیز بازی می نماید .

اسلاید 8 :

این منظر چهره ای است که جنبش معماری و شهرسازی مدرن برای شهرها ترسیم نموده است .

بنیان های نظری این منظر را می توان در آراء

 نظریه پردازان برجسته مدرنیزم همچون لوکوربوزیه

، سالیوان و در منشور آتن جستجو کرد .

مفهوم منظر شهری تحت تأثیر منطق طراحی

 " از درون به بیرون " در این دوره دچار تحول می گردد .

اسلاید 9 :

ویژگیهای عمده :

1 ـ ساختار فضایی سه بعدی

2 ـ اضمحلال مفهوم خیابان

3 ـ حذف تزئینات و نقش تزئینی نما و حذف ارجاعات تاریخی در ترکیب بصری مناظر

4 ـ حضور و سلطه تکنولوژی و مصالح مدرن ( شیشه ، بتن ، فولاد ) و تأکید بر خلوص گرایی در کاربرد مصالح و رنگ

از نظر عملکردی

1 ـ جداکردن فضای درون از فضای بیرون ساختمان به وسیله پوسته غیر سازه ای که از آن به " دیوارهای پرده ای " تعبیر می گردد .

2 ـ تأمین نور و هوا و دید

از نظر زیباشناختی

1 ـ ظهور هندسه راست گوشه در مقاطع ، پلان و نما

2 ـ لزوم توانایی نمای شهری در انعکاس بخشیدن و بیان برنامه داخلی بنا

اسلاید 10 :

بنیان های فکری این منظر شهری را می توان در نظریه های پست مدرنیست ها پیدا کرد .

سه نظریه در مورد کیفیت منظر شهری مطرح می شود :

1 ـ ذات محیط کالبدی شهر

2 ـ مقوله ای کاملاً ذهنی و سلیقه ای

3 ـ رویدادی میان خصوصیات کالبدی و توانایی های ذهنی ناظر

ویژگی ها

ویژگی اصلی این منظر : به عنوان یک ساختار اجتماعی ـ فضایی  مطرح می گردد .

1 . اتکا بر پارادایم "مکان"

  1. توجه به حیات خیابان به عنوان عنصر معمارانه و اجتماعی

3 . عمده شدن نقش بعد زمان و مسئله تعامل فضا و زمان

این منظر سه نقش ، عملکردی ، زیبا شناختی (عینی ) و زیبا شناختی ( ذهنی ـ ادراکی ) را بر عهده دارد .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید