بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مفهوم كسب و كار خانوادگي

تعریف کسب و کار خانوادگی

هندلر (Handler, 1989) :

کسب و کار خانوادگی ، به مثابه سازمانی است که اصلی ترین تصمیمات و برنامه های عملیاتی آن برای انتقال و جایگزینی رهبری ، تحت تاُثیر و نفوذ اعضای خانواده ای قرار دارد که این اعضا در مالکیت و یا مدیریت آن سازمان نقش اصلی را بر عهده دارند.

اسلاید 2 :

تعریف کسب و کار خانوادگی

Rosenblatt, deMik, Anderson, & Johnson, 1985

هر نوع کسب و کاری که بخش عمده مالکیت یا کنترل آن در اختیار یک خانواده باشد و خانواده به طور کامل و یا پاره وقت ، مستقیماً در آن درگیر می باشد.

Babicky, 1987

نوعی کسب و کار کوچک می باشد که توسط یک یا چندین نفر از اعضای یک خانواده که از ابتدا ایده تحقق آن را داشته و برای موفقیت آن سخت تلاش نموده اند شروع شده است.

اسلاید 3 :

Lyman, 1991

کسب و کاری که : مالکیت آن بطور کامل در اختیار خانواده باشد ؛ حداقل یکی از مالکان آن در کسب و کار مشغول به کار باشد ؛ عضو دیگری از خانواده در کسب و کار مشغول به کار باشد یا حتی اگر وی به صورت رسمی در استخدام کسب و کار نیست به طور منظم از بیرون به آن کمک نماید.

Leach, et al (1990) & Astrachan, 1993

شرکتی که بیش از 50 درصد سهام و آراء آن در تسلط یک خانواده می باشد ، و / یا گروهی از خانواده ها کنترل اصلی شرکت را بر عهده دارد ، و / یا اکثریت مدیران ارشد آن از اعضای یک خانواده هستند.

اسلاید 4 :

برآیند تعاریف کسب و کار خانوادگی

lشركت ها، مؤسسات و كسب و كارهايي كه بوسيله ارتباطات و تعاملات خانوادگي و افراد خانواده تحت تاًثير قرار مي گيرند.

l كسب و كاري كه متعلق به افراد يك خانواده مي باشد و توسط افراد فاميل و غيرفاميل اداره مي شود.

lنوعي كسب و كار بزرگ و چند مليتي كه توسط چندين خانواده محلي اداره مي شود.

lنوعي كسب و كار مشترك ميان چند شريك غير فاميل كه هركدام از آنها پسر و يا دختر و يا ديگر افراد خانواده و فاميل خود را در آن درگير نموده است.

اسلاید 5 :

تشریح کسب و کار خانوادگی

lيك كسب و كار خانوادگي گاهي مي تواند فراتر از يك شركت خانوادگي باشد. و گاهاً نيز فقط در قالب يك شركت خانوادگي باشد.

lدر تعريف اين نوع كسب و كار سه عامل مهم مطرح مي باشد: خانواده،مالكيتومديريت.

lهمگرايي عامل خانواده و تنها يكي از دو عامل مالكيت یا مديريت (خانواده و مالكيت يك كسب و كار ، يا خانواده و مديريت يك كسب وكار) مي تواند به تعريف يك كسب و كار خانوادگي بسنده كند.

اسلاید 6 :

سهم شركت هاي خانوادگي از كل شركت هاي موجود در

 

lاروپا حدود 60 – 93 درصد

lايالات متحده حدود 95 درصد

lآمريكاي مركزي و جنوبي حدود 65 درصد

اسلاید 7 :

lحدود 35 درصد (175 شركت) از 500 شركت بزرگ آمريكايي از نوع شركت هاي خانوادگي مي باشد.

lشركت هايي مانند

ØPeugeot 

ØHenkel 

Ø BMW 

Ø Dr. Oetker 

Ø Johnson & Johnson 

ØIKEA 

Ø Tetra Pak   

از نوع شركت هاي خانوادگي مي باشند.

اسلاید 8 :

نقش و اهمیت خانواده و کسب و کارهای خانوادگی در توسعه کارآفرینی

خانواده به عنوان انتقال دهنده جبهه اي از اصطلاحات آيين ها و رفتارهاي اجتماعي مانند توفيق طلبي ; استقلال طلبي و خطر پذ يري در عرصه فعاليت اقتصادي و همسازي با واقعيت هاي کاري در جامعه به اعضاي خود

اسلاید 9 :

نقش و اهمیت خانواده و کسب و کارهای خانوادگی در توسعه کارآفرینی

حرفه خانوادگي به عنوان نوعي آموزشگاه و آزمايشگاه واقعي در جهت تعليم و پرورش مفاهيمي همچون استقلال، فرهنگ تلاش و كار، خطر پذيري، مسئوليت پذيري، نقش آفريني و خبرگي و پختگي 

اسلاید 10 :

ابعاد تشکیل دهنده کسب و کار خانوادگی

بعد خانوادگی 

بعد کسب و کار 

بعد مالمیت 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید