بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

 

 • هرگاه دانش فعلی درباره موضوع مورد نظر کافی نباشد، روشهای تحقیق برای افزایش آگاهی از موضوع ، مورد توجه قرار می‌گیرند. امر تحقیق ممکن است بیشتر معطوف به هدفهای مشخصی باشد. از قبیل اثبات یک نظریه منطقی حاصل از آن بوسیله یافته‌های واقعی تائید می‌شود. در بعضی موارد ، ممکن است هدف تحقیق فقط این باشد که پایه‌ای برای اطلاعات بدست آید که بطور دقیق منعکس کننده وضع جاری امور باشد. هدف تحقیق ممکن است بسیار جامع‌تر باشد و نه تنها شامل کسب ادراکی از عوامل عمل کننده در محیط ، بلکه هم چنین شامل تعیین امکانات کاربرد آنها در کنترل یا اصلاح بعضی جوانب یک پدیده باشد.
 • اين "تحقيق" خود در پي علل و زمينه هاي انجام يك تحقيق مناسب و علمي و مطابق با استاندارهاي متقن است و از بعدي ديگر به بررسي مشكلات و آسيب هايي كه در زمينه سنجش روايي و پايايي امكان دارد به يك پژوهش وارد گردد مي باشد و ضمن شناسايي آسيب ها و مشكلات راه حل هايي را نيز پيشنهاد مي نمايد.

 

اسلاید 2 :

 

 • برخي را عقيده بر اين است که علم همان روش است. در هر حال مي توان به خوبي پذيرفت که هيچ علمي فاقد روش نيست و دست آورد هاي هر پژوهش علمي به همان نسبت حائز ارزشند که با روشهائي درست اخذ شده باشند(ساروخاني،1382: 56). از رهگذر پژوهش و تجربه است که نا آزموده در بوته آزمايش قرار ميگيرد و در ژرفناي تاريک نا آگاهي، بارقه روشن اکتشاف و آگاهي تلألو مي يابد.
 • واژه ي پژوهش يا "تحقيق" در لغت به معناي جستجو كردن ، تفحص كردن، خواهان پرده برداري شدن از امري نهان مي باشد. اما در اصطلاح به هر جستجويي تحقيق علمي اطلاق نمي شود

اسلاید 3 :

 

 • پژوهش علمي جستجويي است كه واجد اين خصوصيات باشد:
 • 1. آگاهانه و هدفمند صورت پذيرد.
 • 2.  مستدل باشد. چنانكه در عرف اهل علم، ( تحقيق ) به معناي اثبات مساله با دليل و برهان است
 • 3.  روشمند عمل باشد.
 • 4. مستقيما به مساله ي اصلي ( مشكل نظري ) بپردازد. ( به تعبير ديگر، در آن از هر دري سخن به ميان نرود. )
 • 5.  هدف از انجام آن رسيدن به حقيقت باشد.
 • مي توان گفت همه اين 5 اصل،بر يك بنيان اساسي نهاده شده است يعني ملاك" صدقيت ".بدين معنا كه داده هاي تحقيق تا چه ميزان با واقعيت تطابق داشته و فرضيه ها تا چه ميزان به اثبات خواهد رسيد. اين تحقيق به دنبال كشف اين مهم و آسيبهاي احتمالي در راه اثبات فرضيه ها است.

اسلاید 4 :

پژوهش علميچيست؟

 • روش معادل فارسي واژه (Method) مشتق از واژه يوناني rσοО يعني در طول و taεm يعني راه و  به معناي دقيق "در پيش گرفتن راهي" و يا معين کردن گامهائي است که براي رسيدن به هدفي ميبايد با نظمي خاص برداشت(خاکي،1378 :34)
  پژوهش و روش علمي اگر يک چيز نباشند کاملا نزديک و وابسته به يکديگرند(هومن،1386: 23)  "روش علمي يا روش پژوهش علمي، فرايند جستجوي منظم براي مشخص ساختن يک موقعيت نا معين است"(بازرگان ،1376: 43). در نهايت بايد اذعان نمود دستيابي به هدف هاي علم يا شناخت علمي ميسر نخواهد شد مگر زماني كه با روش شناسي درست صورت پذيريد. به عبارت ديگر پژوهش از حيث روش است كه اعتبار مي يابد نه موضوع پژوهش(خاكي‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏،پيشين: 65)

اسلاید 5 :

 • تحقيقبنيادي: پژوهشي است كه به كشف ماهيت اشياء پديده‌ها و روابط بين متغيرها، اصول، قوانين و ساخت يا آزمايش تئوري‌ها و نظريه‌ها مي‌پردازد و به توسعه مرزهاي دانش رشته علمي كمك مي‌نمايد.
  تحقيقنظري: نوعي پژوهش بنيادي است و از روش‌هاي استدلال و تحليل عقلاني استفاده مي‌كند و بر پايه مطالعات كتابخانه‌اي انجام مي‌شود.
  تحقيقكاربردي: پژوهشي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي به منظور بهبود و به كمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسايل، توليدات، ساختارها و الگوهاي مورد استفاده جوامع انساني انجام مي‌شود.
  تحقيقعملي: پژوهشي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي و با هدف رفع مسائل و مشكلات جوامع انساني انجام مي‌شود.
  در پژوهش­هاي علوم انساني نظر به اينكه هدف اصلي از انجام پژوهش بررسي يک موضوع به روش ميداني است مي­توان گفت پژوهش مذکور از نظر هدف در حيطه پژوهش­هاي كاربردي مي باشد. از سوي ديگر با توجه به اينكه در اين پژوهش از روش هاي مطالعه كتابخانه اي و نيز روش هاي ميداني نظير پرسشنامه استفاده شده است، مي توان بيان كرد كه پژوهش حاضر بر اساس ماهيت و روش، يک پژوهش توصيفي-پيمايشي است.

اسلاید 6 :

وقتی شما وسیله ای برای اندازه گیری یک مشخصه یا ویژگی دارید باید مطمئن شوید :
این وسیله می تواند آنچه که شما می خواهید را اندازه بگیرد. مثلا اگر شما می خواهید میزان رضایت شغلی را به وسیله یک پرسشنامه در یک جمعیت خاص اندازه گیری کنید، باید مطمئن باشید سوالاتی را که در پرسشنامه گنجانده اید با اطمینان بالایی این مشخصه را (رضایت شغلی) به درستی اندازه خواهند گرفت. به عبارتی پرسشنامه ای دارای اعتبار و" روایی" (Validity) است که برای اندازه گیری یک ویژگی کافی و مناسب باشد.

اسلاید 7 :

درتعریفی دیگر روایی عبارت ازمیزان انطباق مشاهدات وپرسش های تحقیق باهدف اصلی پژوهش می باشد.آیا داده های گردآوری شده تصویر حقیقی همان موضوع مورد بررسی است یا خیر.زمانی مسئله به وجود می آید که داده های جمع آوری شده ظاهراً حاصل روش پژوهش انجام گرفته باشند.

اسلاید 8 :

بطور کلی مقصود از روائي آن است كهوسيله اندازه‌گيري واقعا بتواند خصيصه مورد نظر را اندازه‌گيري نمايد نه متغيرديگري را. اگر وسيله اندازه‌گيري از لحاظ خصيصه مورد نظر داراي روائي كافي نباشد، نتايج پژوهش بي‌ارزش خواهد بود.

اسلاید 9 :

الف)روایی پیش بین

      روایی پیش بین عبارت است از بررسی رابطه ی نمرات و نتایج حاصل از مقیاس آزمون با عملکرد و رفتار افراد در زمان آینده است.در این حالت این سؤال وجود دارد که آیا ابزار اندازه گیری قادر است آنچه را که ادعا می کند پیش بینی کند.به عنوان مثال،یکی ازدلایل اجرای کنکور برای داوطلبان شرکت در دانشگاه ،گزینش دانشجویان در رشته هایی است که بتوانند با توجه به استعدادشان ،دوره آموزشی مورد نظر را با موفقیت طی نمایند.بنابر این اگر بین نمرات قبولی کنکور در یک رشته خاص و شاخص پیشرفت تحصیلی دانشجویان آن رشته (که معمولاً از معدل استفاده می شود)همبستگی وجود داشته باشد می توان گفت آزمون فوق اعتبار پیش بین بالایی دارد.همچنین سازمان هایی که برای استخدام پرسنل کارآمد،اقدام به گزینش و آزمون می کنند،ازیک سری آزمون ها و مصاحبه ها بهره می برند و هدف آنها جذب بهترین پرسنل جهت افزایش کارایی سازمان می باشد.بنابر این در صورت عدم اعتبار آزمون ها و مصاحبه ها ،قادر به جذب بهترین پرسنل نخواهند بود.

اسلاید 10 :

 • روایی همزمان نوعی روایی وابسته به ملاک است که از همبستگی بین نمره های آزمون و ملاک در شرایطی که هر دو اندازه در یک زمان به دست آمده باشند،استفاده می کند.به عبارت دیگر این نوع اعتبار،حالتی از اعتبار پیش بین می باشد که در آن به جای تعیین رابطه بین دو آزمون پس از یک فاصله زمانی،رابطه ی بین دو آزمون به طور همزمان تعیین می شود.
 • در مواردی که نتایج هر دو آزمون شبیه به یکدیگر باشد،محقق می تواند آزمون کوتاه را جایگزین آزمون بلند نماید.بنابر این می توان گفت یکی از اهداف تعیین روایی همزمان بین دو آزمون،جایگزینی یکی به جای دیگری باشد.بدیهی است چنین جانشین سازی هنگامی مفید خواهد بود که بین نمرات هر دو آزمون رابطه ی بالایی وجود داشته باشد و دیگر این که استفاده از آزمون جدید نسبت به آزمون قدیمی دارای مزایای قابل توجهی باشد.(جي آلن،پيشين: 98)
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید