مقاله ارائه مدلی برای حسابداری در جوامع اسلامی با استفاده از تکنیک دلفی

word قابل ویرایش
11 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
حسابداری محصول محیط است ، بنابراین در محیط های مختلف امکان تغییر در نحوه عمل حسابداری وجود دارد(کارمونا و ازامل ، ٢٠٠۶ ).
از جمله عوامل مهم محیطی که نحوه عمل حسابداری را تحت تاثیر قرار می دهد، مذهب و اعتقادات دینی است (عسکری وجاکینگ ، ٢٠٠۴ ).
هافتسد معتقد است مذهب در جوامع اسلامی نقش مهمی در عملیات حسابداری بازی می کند(هافستد، ١٩٨٠)، سلیمان بر نیاز به مدل خاص حسابداری در جوامع اسلامی تاکید دارد(سلیمان ، ٢٠٠٣ ).
لذا در این تحقیق با استفاده از تکنیک دلفی یک مدل برای حسابداری در جوامع اسلامی پیشنهاد شده است ، در روش دلفی ٣ نوع پرسشنامه طراحی و از ٣٠ نفر از خبرگان مرتبط با موضوع نظرخواهی شده است ، یافته های تحقیق نشان می دهد، مدل مناسب برای حسابداری در جوامع اسلامی باید دارای ویژگی هائی نظیر توجه به ذی نفعان و حقوق اقلیت سهامدار، گسترش رفاه و عدالت اجتماعی، توجه به مسئولیت های اجتماعی و حفظ محیط زیست ، شفافیت و افشای کامل اطلاعات ، ارتقا سطح پاسخگوئی به ویژه پاسخگوئی دینی، توزیع عادلانه ثروت ، سودمندی اطلاعات برای تصمیم گیری باشد، نتایج آزمون t زوجی نیز نشان می دهد بین خبرگان در مورد ویژگی های حسابداری مورد انتظار جامعه اسلامی اجماع است .
واژگان کلیدی: دلفی، جوامع اسلامی، گسترش رفاه و عدالت اجتماعی، توجه به مسئولیت های اجتماعی
١. مقدمه
بررسی نقش ارزش های مذهبی بر سیستم حسابداری موضع جدیدی در تحقیقات است ، گروهی از اندیشمندان رشته حسابداری به دلیل تفاوت های محیطی که بین جوامع اسلامی و غربی وجود دارد، معتقد به ارائه تعریفی از حسابداری هستند که مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی باشد، در این زمینه شاهتا (١٩٨٢) استدلال می کند، از آنجا که سیستم حسابداری یک زیر سیستم مالی است باید اهداف نظام مالی اسلامی را برآورده سازد.
به طور کلی؛ موضوع حسابداری در جوامع اسلامی با موضوع حسابداری رایج تفاوت چندانی ندارد اما آنچه این دو را از هم متمایز می سازد، تفاوت در اهداف و روشی است که برای شناخت رویدادها و تحلیل آن استفاده می کنند. بنابراین در این تحقیق با استفاده از تکنیک دلفی یک مدل برای حسابداری در جوامع اسلامی پیشنهاد شده است .
٢. بیان مسئله
فعالیت اقتصادی نیاز به اطلاعات دارد و حسابداری به عنوان یک سیستم مالی، اطلاعات لازم را برای تصمیم گیری و پاسخگویی اقتصادی فراهم می کند، اطلاعات ارائه شده توسط سیستم حسابداری باید با اهداف نظام اقتصادی سازگار باشد اما تفاوت های که میان جهان اسلام و دنیای غرب در حوزه اقتصاد و حتی حوزه های سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیکی وجود دارد، باعث گردیده سیستم حسابداری در کشورهای اسلامی همه توقعات و نیازهای جامعه اسلامی و کاربران مسلمان را برآورده نسازد( تنانی، ١٣٩١).
این تفاوت ها بر حسابداری به عنوان یک سیستم مالی اثر گذار است ، بنابراین این مطالعه ، تلاشی اکتشافی در جهت نیل به یک سیستم حسابداری متناسب با اقتصاد اسلامی است .
٣. سوال پژوهش
– ویژگی های سیستم حسابداری مورد انتظار جامعه اسلامی چیست ؟
۴. مرور ادبیات و سوابق مربوطه
در داخل کشور ایران تحقیقات محدودی در زمینه نقش مذهب بر حسابداری صورت گرفته است ، مسعود معدنچی(١٣٨٢) مقاله ای با عنوان “بررسی تازه ای بر مبانی نظری استانداردهای حساب داری و گزارش گری مالی در اسلام ” را منتشر کرد، هدف از این تحقیق وضع و تدوین مبانی نظری حسابداری و گزارشگری اسلامی است .
حجت اله صیدی(١٣٨٧) نیز مقاله ای با عنوان ” ارائه مدلی برای گزارشگری مالی در بازار سرمایه اسلامی مطالعه موردی در ایران ” را ارائه داد، بررسی های این محقق نشان داد که ، در نظام اقتصادی اسلامی بر شفافیت گزارش های مالی،مسئولیت پاسخ گویی، محاسبه سود واقعی و توزیع عادلانه از اهمیت بسیاری برخوردار است .
محمد حسین پور(١٣٨٣) نیز مقاله ای با عنوان “بررسی اهداف و ویژگی های حسابداری اسلامی در مقایسه با حسابداری مرسوم ” را منتشر کرد، این مقاله به این سوال پاسخ می دهد که آیا حسابداری مرسوم فعلی پاسخ گوی تامین نیازهای گزارشگری مالی در کشورهای اسلامی است یا این که باید حسابداری اسلامی مناسب شرایط کشورهای اسلامی تدوین گردد.
همگام با ایران در خارج از این کشور نیز تحقیقات مختلفی در خصوص نقش ارزش های مذهبی بر حسابداری صورت گرفته است ، سال ١٩٨١ را می توان مبدا آغاز تلاش اندیشمندان و پژوهشگران در زمینه حسابداری موسسات مالی اسلامی دانست ، عبدالمجید در این سال یک سیستم تجربی برای روندهای حسابداری بانک های اسلامی پیشنهاد کرد(عبدالمجمید، ١٩٨١).
سازمان حسابرسی و حسابداری موسسات اقتصاد اسلامی (AAOLFI) در سال ١٩٩١ تاسیس شد و به وضع استانداردهای حسابداری، حسابرسی و دولتی بانک های اسلامی، شرکت های سرمایه داری و شرکت های بیمه پرداخت (عزیز، ٢٠٠٧).

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 11 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد