مقاله بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رفتار شهروندان در استفاده از راه آهن شهری تهران

word قابل ویرایش
15 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
8700 تومان

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رفتار شهروندان در استفاده از راه آهن شهری تهران

چکیده:
این تحقیق با عنوان بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رفتار شهروندان در استفاده از راه آهن شهری تهران در سال ١٣٨٨می باشد.
از میان مجموع نظریه ها و دیدگاه های بررسی شده برای تدوین چهارچوب نظری و فرضیات از نظریه های یادگیری اجتماعی باندورا نظریه کنش موجه آیزن و فیش باین ، نظریه رضایت اجتماعی فریدینبرگ ، نظریه کنترل اجتماعی و نظریه کنش اجتماعی پارسنز استفاده شده است .
روش پژوهش در این مطالعه پیمایش بوده و اطلاعات لازم بوسیله ابزار پرسشنامه از میان شهروندان تهران جمع آوری شده است . از میان فرضیه های تحقیق بین مشاهده شهروندان، آگاهی شهروندان از قوانین و عملکرد مترو ، اعتماد شهروندان، رضایت شهروندان از عملکرد، کنترل اجتماعی شهروندان و رفتار شهروندان در مترو رابطه معنادار وجود دارد و فرضیه های تحقیق تأیید شد. اما بین رسانه ، تحصیلات ، جنسیت ، تاهل ، پایگاه اجتماعی – اقتصادی و رفتار شهروندان رابطه ای وجود نداشت و فرضیه تحقیق رد شد.

مقدمه :
مجموعه تحولات اقتصادی – اجتماعی که در قرن اخیر در ایران شکل گرفته است باعث توسعه ناموزون کلان شهرها به ویژه کلان شهر تهران گشته است ، به طوری که بدون اینکه زیر ساخت های شهری برای یک زندگی شهری ایجاد گردند خیل عظیم جمعیت از مهاجران از شهرها کوچک برای یافتن فرصتهای شغلی جدید وارد این شهر می شوند و بر تعداد مسایل و مشکلات شهری می افزایند.
همزمان با این تحولات ، شهروندان برای رفع نیازهای خود نیازمند شبکه ارتباطی منسجم شهری می باشند اما به دلیل توسعه ناموزون شهری ، شاهد تهدید منابع انرژی ، زیست محیطی , انسانی و اتلاف وقت مردم و ناراحتی روحی و روانی شهروندان می باشیم .
در کلان شهر تهران روزانه ١٨ میلیون سفر درون شهری با وسایط مختلف برای کارهای شغلی ، تحصیلی ، خرید و تفریحی و…انجام می شود(شرکت مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک تهران ، ١٣٨٧: ١٩) در این میان مترو تهران با جابجایی ١.۴٠٠.٠٠٠ نفر مسافر در روز نقش مهمی در شبکه حمل و نقل عمومی دارد(روابط عمومی شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران , ١٣٨٨)، حضور این تعداد مسافر با نیازها، سلایق و فرهنگ های مختلف در مترو تهران باعث مجموعه رفتار ها و کنش های متفاوت در این حوزه شهری می باشد؛ لذا برای ایجاد انضباط اجتماعی در این مجموعه عمل به قوانین و رفتار هایی که متناسب با این وسیله عمومی می باشد، امری ضروری به نظر می رسد.

بیان مسئاله و اهداف تحقیق :
رفتار یک حرکت نظام دار است که از کنشگر سر میزند و ناظر بر یک مقصود و هدف است ، این هدف درذهن کنشگر وجود دارد و کنش در جریان حرکت نظام دار از محیط طبیعی و امکانات اجتماعی «محیط هنجاری» بهرهگیری میکند و با انتخاب وسایل لازم به طرف مقصود حرکت میکند. مجموعه تحولات اجتماعی _اقتصادی که در حوزه شهری ایجاد شده است باعث تنوع روز افزون نیازهای شهروندان در بخش های مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی گردیده است ؛ که مجموعه این تحولات باعث تقویت شبکه های ارتباطی شهروندان شده است .
در این میان توجه به زیر ساخت های حمل و نقل شهری با توجه به گسترش شبکه ارتباطی در جهت پاسخگویی به نیازهای نقل و انتقال شهروندان امری ضروری به نظر می رسد، لذا همزمان با گسترش شبکه ارتباطی شهروندان در حوزه های مختلف شهری برای رفع نیازهای خود توجه به ظرفیت های حمل و نقل عمومی از طریق شبکه های ارتباطی جدید بسیار مهم به نظرمی رسد. به همین جهت ایجاد شبکه های ارتباطی مانند مترو، BRT،… در جهت توجه به امر سرعت ، دقت و امنیت در حوزه ارتباط شهری می باشد.
ورود تکنولوژی جدید مترو به شبکه حمل و نقل عمومی درون شهری نیازمند فرهنگ و رفتار متناسب استفاده کننده از این وسیله می باشند؛ بطوری که در این مدت شاهد شکل گیری فرهنگ مترو با رعایت هنجارهای رسمی و غیررسمی از طرف شهروندان می باشیم ، و با توجه به سیاست های راهبردی مترو تحت عنوان «سرعت ، دقت و امنیت »در حوزه حمل و نقل عمومی ، رعایت قوانین مترو از طرف شهروندان امری ضروری به نظر می رسد به عبارتی قوانین باید به صورت مجموعه رفتارهایی در جهت انضباط رفتاری از طرف شهروندان عمل شود تا سیستم در جهت کارکرد خود با پویایی و انضباط به کار خود ادامه دهد.
زمانی که شهروندان تهرانی به عنوان مسافر وارد فضای داخلی مترو میشوند با مجموعه ای از سخت افزارها از قبیل «پله های برقی دوربین های مداربسته ، گیت های ورودی ، قطارها،..»، غرفه های تجاری، تابلوهای تبلیغاتی ، کارمندان و مجموعه ای انبوه از شهروندان مواجه میشود که هر کدام از آنها در شکل دهی رفتار شهروندان در عمل به قوانین ، اصول و تبعیت از الگوهای رفتاری (هنجارهای رسمی و غیررسمی ) موثر هستند؛ ولی ما شاهد قانون گریزی و عدم رعایت هنجارهای رسمی و غیر رسمی از طرف شهروندان در راه آهن شهری تهران می باشیم به طوری که رفتارهایی همچون «عدم ارایه بلیط به گیت های ورودی ، خاموش و خراب کردن پله های برقی ، عدم رعایت حق تقدم در ورود و خروج به قطارها، عبور از خط قرمز و جلوگیری از بسته
شدن درب های قطارها، که منجر به تاخیر قطارهای اعزامی » می گردد، بارها از طرف مسافرین در طول روز به صورت های مختلفی مشاهده می شود، مجموعه این اعمال باعث رفتارهای و برخوردهای متقابل بین شهروندان و کارمندان مترو و از طرفی بین خود شهروندان ایجاد می شود.
از طرفی مجموعه محرومیت های که از طرف حاکمیت در بخش های مختلف جامعه بر شهروندان اعمال میشود باعث تسری آن به تمام عرصه های زندگی میشود و زمانی که شهروندی از مترو استفاده میکند با این تصور که مترو متعلق به دولت میباشد در جهت پاسخ به محرومیت ها از فرصت ها و موقعیت های پیش آمده جهت ضرر رساندن به آن استفاده میکند.
مجموعه ای از این رفتار ها باعث بی انضباطی اجتماعی یا بی انضباطی رفتاری در مترو می شود و در کارکرد درست سیستم مترو و بخش های مختلف زندگی اجتماعی شهروندان تاثیرمی گذارد؛ به طوری که باعث تاخیر قطارها، بی اعتمادی شهروندان و زیان اقتصادی به مجموعه مترو می شود, در حوزه فردی باعث اتلاف وقت و انرژی افراد, ایجاد شخصیت پرخاشگر و تهدید جان انسانها می گردد؛ در حوزه اجتماعی شاهد نارضایتی شهروندان از عملکرد مترو و تنش و پرخاشگری در روابط اجتماعی می گردد و در حوزه فرهنگی شاهد شکل گیری الگوهای رفتاری نابهنجار در مترو می شود.

بنابراین مجموعه خواسته ها، نیازها و رفتارهایی که شهروندان در کنش متقابل با مجموعه شرکت راه آهن شهری تهران صورت می گیرد در حوزه های فردی ، اقتصادی ، اجتماعی ، مدیریتی و فرهنگی تأثیر متقابل می گذارد. در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سوالات زیر هستیم .
الف )نگرش شهروندان تهرانی نسبت به عملکرد راه آهن شهری تهران چگونه است ؟
ب)چه رفتارهایی از طرف شهروندان در راه آهن شهری تهران صورت می پذیرد؟
پ)چه فرایندهای اجتماعی مسبب رفتار شهروندان در راه آهن شهری تهران میشود؟
ت) پیامدهای رفتار شهروندان در راه آهن شهری تهران چیست ؟
ج) چرا شهروندان چنین رفتارهای را در راه اهن شهری تهران انجام میدهد؟
چ) چه عوامل اجتماعی و فرهنگی بر رفتار شهروندان در راه آهن شهری تهران تاثیر می گذارد؟
خ)چه راهکارهایی برای بهبود رفتار شهروندان در عمل به قوانین مترو می توان ارایه داد؟

چهارچوب نظری :
کنش یا رفتار «رفتار شهروندان در راه آهن شهری تهران » یک حرکت نظام دار است که از کنشگر سر میزند و ناظر بر یک مقصود و هدف است ، این هدف در ذهن کنشگر وجود دارد و کنش در جریان حرکت نظام دار از محیط طبیعی و امکانات اجتماعی «محیط هنجاری » بهرهگیری میکند و با انتخاب وسایل لازم به طرف مقصود حرکت میکند. در این حرکت از طرف کنشگر (افراد) هدفی تعقیب و از وسایل محیطی نیز استفاده میشود و این یک فرآیند نظام دار و معمولاً ارادی و عقلانی است که معمولاً نیز هدف تحقق میبخشد.
بر اساس نظریه ها و مباحث نظری مطروحه از جمله عواملی که می تواند بر رفتار شهروندان در راه آهن شهری تهران تاثیر داشته باشد یادگیری اجتماعی است ، «بطوریکه بسیاری از رفتارهای شهروندان از طریق فرایند جامعه پذیری شکل میگیرد. انسانها با مشاهده رفتار دیگران سعی می کند اعمال و رفتار خود را مطابق آن انجام دهند»(بلایی ،١٢١:١٣٧٧)در این میان شهروندان تهرانی نیز از طریق یادگیری ، رفتار خود را در راه آهن شهری تهران شکل و استمرار میدهند. باندورا در نظریه یادگیری اجتماعی بر فرایند جامعه پذیری افراد در شکل دهی رفتار تاکید دارد، در این نظریه بر این نکته تاکید می شود که رفتار، تنها ازتجربه فرد متاثر نمی شود بلکه با مشاهده رفتار دیگران یادگیری انجام می شود.

همان طوریکه در بیان تاثیر و تاثیرات بین متغیرها در مباحث مطرح شده قبلی عنوان گردید آگاهی و اطلاع شهروندان از ابعاد، قوانین ، روشها، الگوها و عملکرد راه آهن شهری تهران می تواند بر اعمال و رفتار شهروندان در راه آهن شهری تهران تاثیر بگذارد این نکته تاکید بر نظریه کنش موجه آیزن و فیش باین در شکل گیری قصد و نیت افراد می باشد، بطوریکه آیزن و فیش باین «بر آگاهی و اطلاع شهروندان از ابعاد،
معنی و عملکرد سازمان در شکل دهی رفتار اشاره دارد و این آگاهی بر قصد و نیت افراد تاثیر مستقیم داشته و باعث شکل گیری رفتار شهروندان می شود»(علوی تبار علیرضا، ١٣٧٩ :٢١). از طرفی رضایت شهروندان از عملکرد راه آهن شهری تهران در نگرش آنها نسبت به این سیتم موثر خواهد شد بطوریکه باعث حضور فعالانه و سازگار در قبال ارزشها، هنجارها و ضوابط اجتماعی نهاده شده می شود و این نکته بر نظریه رضایت اجتماعی ادگارد فریدینبرگ تاکید دارد؛ از نظر ادگارد فریدینبرگ «فرد نارضایتی خود را به شکل منفعلانه و ناسازگارانه در قبال ارزش ها، هنجارها و ضوابط اجتماعی نهاده شده بروز داده و در مقابل آنها حالت دفاعی همراه با احساس نفرت ، بدبینی ، انفعال و بی تفاوتی به خود می گیرد»(محسنی تبریزی ,١٣٧٠ :۶٠)
با توجه به مباحث و نظریه های مطروحه کنترل اجتماعی یکی از متغیرهایی است که شهروندان در عمل به انضباط رفتاری در راه آهن شهری تهران به آن توجه می کند به عبارتی کنترل اجتماعی ادامه فرایند جامعه پذیری است و جامعه پذیری یک نوع همنوایی داوطلبانه و اختیاری است ولی وقتی همنوایی به طور اختیاری صورت نگیرد مکانیسم های کنترل اجتماعی برای انتقال ، تحمیل و اجرای هنجارها و انتظارات اجتماعی به کار می رود از جمله این عوامل نظارت و کنترل کارمندان ، دوربین های مدار بسته و فشارهای اجتماعی میباشد. (ستوده ، ١٣٨٠ :١٣۶)
اعتماد اجتماعی یکی از متغیرهایی است که در رفتار شهروندان تاثیر دارد به طوریکه هر چه اعتماد شهروندان به عملکرد و برنامه های راه آهن شهری تهران بشتر باشد مشارکت و عمل به انضباط رفتاری شهروندان بیشتر خواهد بود. پارسنز در نظریه کنش اجتماعی «شخصیت را نظام تمایلی هنجاری شده ای میداند که در اثر تعامل نظامهای آلی (ارگانیک ) و اجتماعی (جامعه ) در خلال فرایند جامعه پذیری تکوین و رشد می یابد و همزمان به صورت نظام واسط بین نظام آلی و نظام اجتماعی عمل می کند؛ گرایش و رفتار نیازهای هستند که طی فرایند جامعه پذیری هنجاری می شوند؛ پارسنز بعدنژندی نظام شخصیتی را متناظر بر وجه سیاسی می داند که ناظر به تمایل به اضطراب ، بی اعتمادی و یاس است در مقابل آن بر تمایل به آرامش ، اعتماد و امید دارد.»(چلبی , ١٣٨١: ٩٩-١٠٠) از جمله عواملی که می تواند در رفتار شهروندان در راه آهن شهری تهران تاثیر داشته باشد رسانه «دیداری ، شنیداری و نوشتاری » میباشد، بطوریکه در آموزش و القای معانی فرهنگ مترو به شهروندان تهرانی نقش بازی میکند. پارسنز در نظریه کنش اجتماعی خود بر نقش نظام فرهنگی در تولید، اشاعه و حفظ اعیان فرهنگی «مفاهیم ، ارزشها، باورها وهنجارها» تاکید دارد در این میان رسانه در تولید و باز تولید این عناصر در جهت جامعه پذیری و اجتماعی کردن شهروندان نقش مهی ایفا می کند.

روش شناسی :
روش مطالعه در این تحقیق از نوع تحقیق پیمایشی میباشد و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. واحد مشاهده فرد میباشد لذا اطلاعات لازم برای تحقیق , از افراد گردآوری میشوند و واحد تحلیل در این تحقیق نیز فرد میباشد. جمعیت آماری در این تحقیق شهروندان تهرانی استفاده کننده از مترو، درسال ١٣٨٨ میباشد. طبق آمار ارایه شده توسط روابط عمومی شرکت راه آهن شهری تهران تعداد کل مسافرین که به طور متوسط روزانه از مترودر سال ١٣٨٨ استفاده می کنند ١۴٠٠٠٠٠ نفر میباشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران که روشی متداول در محاسبات جمعیت نمونه هست ٣٨٧ نفر تعیین شد. برای نتخاب افراد نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بهره خواهیم گرفت . به طوری که بر اساس تقسیم بندی خطوط مترو به شرق –غرب و شمال -جنوب ایستگاه های مترو را به پنج قسمت شمالی ، جنوبی ، مرکزی ، شرقی و غربی تقسیم کرده به طوریکه در نیمه شمالی ایستگاه هایی که بین طالقانی تا ایستگاه قلهک قرار دارند به عنوان ایستگاه نیمه شمالی انتخاب می شوند؛ ایستگاه های که بین مولوی وحرم مطهر قرار دارند، ایستگاه های نیمه جنوبی ، ایستگاه های که بین میدان حر تا صادقیه
ایستگاه های نیمه غربی ؛ ایستگاه های که بین دروازه شمیران تا تهران پارس ایستگاه های نیمه شرقی و ایستگاه های دروازه دولت ، سعدی ، امام خمینی ، پانزده خردا، خیام ، ملت ، بهارستان ، حسن آباد و امام علی ایستگاه مرکزی تعریف می شوند بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده ایستگاه شریعتی و ایستگاه بهشتی برای نیمه شمالی ، ایستگاه دروازه دولت و بهارستان برای مرکزی ، ایستگاه شهرری و علی آباد برای نیمه جنوبی ، ایستگاه نواب صفوی و صادقیه برای نیمه غربی ، ایسگاه علم صنعت و تهران پارس برای نیمه شرقی انتخاب شد. بر این اساس حجم نمونه را به طور مساوی بین ایستگاه ها به تعداد ۴٠ نفر توزیع گشت به طوری که سعی شد تعداد مرد و زن به طور مساوی انتخاب گردد در تحقیق حاضر برای بررسی اعتبارمقیاس های پرسشنامه از اعتبار صوری ، بهره گرفته شده است بدین منظور پرسشنامه طراحی شده با تعاریف نظری و عملیاتی هر متغیر در اختیار داورانی از دانشگاههای مختلف قرار گرفت و با لحاظ کردن نظرات داوران مختلف ، پرسشنامه نهایی تحقیق طراحی شد. از نظر داوران تقریباً همه گویه های طراحی شده برای مقیاس های پرسشنامه از اعتبار بالایی برخوردار بودند. در تحقیق حاضر برای بررسی پایایی مقیاس های بکار رفته از ضریب آلفای کرومباخ استفاده میشود, ضریب آلفای کرومباخ برای سنجه یادگیری اجتماعی ٨٢/.، سنجه اعتماد اجتماعی ٧٨/., سنجه رضایت شهروندان ٧۵/., سنجه رسانه ٨١/., سنجه آگاهی ۶٩/., سنجه کنترل اجتماعی ٧٧/., سنجه نگرش شهروندان به رفتار مسافران ٨٢/. و سنجه رفتار شهروندان ٧٢/. بدست آمده است .

یافته های تحقیق :
یافته های پژوهش را به دو بخش توصیفی و تحلیلی تقسیم کردیم . در ذکر یافته های توصیفی ابتدا به یافته های مرتبط با مشخصه های آماری گروه نمونه می پردازیم . سپس یافته های تحلیلی , نتایج تبینی آزمون فرضیات و همبستگی متغیر وابسته با متغیرهای مستقل بیان خواهد شد.

یافته های پژوهش در زمینه متغیرهای زمینه ای :
توزیع فراوانی سنی پاسخگویان نشان میدهد که ٣/۶ درصد از افراد نمونه ١٠-١۴ ساله ، ١۴/٧ درصد پاسخگویان ١۵-١٩ ساله ، ٢٢/٢ درصد افراد نمونه ٢٠-٢۴ ساله و ١٣/٩ درصد آنان ٢۵-٢٩ ساله , ١١/١ درصد ٣٠-٣۴ ساله , ٧/٧ درصد ٣۵-٣٩ ساله , ۶/۴ درصد ۴٠-۴۴ ساله , ۴/۶ درصد ۴۵-۴٩ ساله , ۵/١ درصد ۵٠-۵۴ ساله , ٢/۵ درصد ۵۵-۵٩ ساله ، ٣/١ درصد ۶٠-۶۴ ساله , ١/١ درصد ۶۵-۶٩ ساله ، ٧/ درصد نیز ٧٠-٧۴ ساله و ٣/ درصد نیز٧۵ ساله و بالاتر می باشند. ٧۵ ساله ها به بالا کمترین درصد ٣/ را به خود اختصاص دادهاند. میانگین سنی نیز ٣٠/٨٨ سال می باشد, مردان ۵٠/۴ درصد افراد پاسخگو و زنان ۴٩/۶ درصد افراد مورد مطالعه را تشکیل می دهند. همانطور که در روش شناسی گفته شد در انتخاب افراد نمونه نسبت جنسی رعایت شده است . ۵/٢ درصد افراد نمونه تحصیلات ابتدایی , ١٠/٩ درصد افراد نمونه تحصیلات راهنمایی ٣۵/٩ درصد افراد نمونه تحصیلات دیپلم ١٣/٧ درصد افراد نمونه تحصیلات فوق دیپلم ٢۵/٨ درصد افراد نمونه تحصیلات لیسانس و ٨/۵ درصد افراد نمونه تحصیلات بالاتر از لیسانس دارند, بیش از نیمی از افراد نمونه دارای مدارک دیپلم و کارشناسی تشکیل می دهند. متاهل ۵۶/٨ درصد افراد پاسخگو و مجرد ۴٣/٢ درصد افراد مورد مطالعه را تشکیل می دهند. شاغل ۴٨/٨ درصد افراد پاسخگو، بیکار١٠/١ درصد افراد پاسخگو٣۶/٧ درصد مورد مطالعه دانش آموز و دانشجو را تشکیل می دهند. ٢٨/٢ درصد از شهروندان پایین تر از دو سال , ٣۶/٢ درصد از شهروندان بین دو تا چهار سال , ١۵/٢ درصد از شهروندان بین چهار تا شش سال , ٧/٢ درصد از شهروندان بین شش تا هشت سال , ١٢/۴ درصد از شهروندان بین هشت تا ده سال از مترو استفاده می کنند, ۶١/٢ درصد از پاسخگویان بین یک تا شش بار، ٢٨/٧ درصد از پاسخگویان بین شش تا دوازده بار, ٧/۵ درصد از پاسخگویان بین دوازده تا هیجیده بار, ١/٠ درصد از پاسخگویان بین هیجیده تا بیست چهار بار، ۵/ درصد از پاسخگویان بین بیست چهار تا سی بار، ٣/ درصد از پاسخگویان بین سی تا سی شش بار، میانگین استفاده شهروندان از مترو در طول هفته ۶/۴۶ می باشد و بیشترین مقدار استفاده شهروندان از مترو در طول هفته بین یک تا شش بار می باشد.

یافته های پژوهش در زمینه متغیرهای مستقل :

رضایت شهروندان از عملکرد مترو حاکی از آن است که ۴۵/٠ درصد شهروندان از عملکرد مترو رضایت متوسط دارند ٣۶/٠ درصد شهروندان از عملکرد مترو رضایت زیاد و خیلی زیاد دارند ١٩/٠ درصد شهروندان از عملکرد مترو رضایت کم و خیلی کم دارند در مجموع شهروندان با میانگین ٣/١٧ که نشان از رضایت متوسط به بالا از عملکرد مترو می باشد. ۶۶.٩ درصد پاسخگویان خیلی کم در رفتارشان به دیگران توجه میکنند. از طرفی ٢۵.۶ درصد از شهروندان در اعمال شان کم به دیگر مسافران توجه میکنند. ٧.۵ درصد پاسخگویان متوسط و زیاد رفتارشان را بر اساس دیگران مطابقت می کنند. در مجموع ٣٨/٠ درصد شهروندان اعتماد متوسطی نسبت به عملکرد مترو دارد, ٣۵/١ درصد شهروندان اعتماد زیاد و خیلی زیاد نسبت به عملکرد مترو دارد و تنها ٢۶/۶ درصد شهروندان اعتماد کم و خیلی کمی نسبت به عملکرد مترو دارد. نمره میانگین این شاخص ٣/٠١ میباشد. ۴٧/۴ درصد پاسخگویان اظهار کردن که اگر کارکنان ، دوربین های مدار بسته و پلیس در مترو حضور نداشته باشد هرگز حاضر نیستن مقررات مترو را زیر پا بگذارند و از طرفی ٢٠/۴ درصد از پاسخگویان اظهار کردن بندرت مقررات مترو را در صورت حضور نداشتن کارکنان ،
دوربین های مدار بسته و پلیس در مترو زیر پا بگذارند، ۵/٢ درصد پاسخگویان اظهار کردن که اگر کارکنان ، دوربین های مدار بسته و پلیس در مترو حضور نداشته باشد گاهی و اغلب اوقات مقررات را رعایت نمی کنند. میانگین شاخص کنترل اجنماعی شهروندان ١/٣٣ می باشد. ۶۴/٣ درصد پاسخگویان اظهار کردن که اطلاع رسانی های که از طریق برشورها انجام می شود در حد خیلی کم وکم می باشد؛ از طرفی ٢٠/٧ درصد از پاسخگویان اظهار کردن که اطلاع رسانی های که از طریق برشورها انجام می شود در حد متوسط می باشد و ازطرفی ١۵/٠ درصد از پاسخگویان اظهار کردن که اطلاع رسانی های که از طریق برشورها انجام می شود در حد زیاد و خیلی زیاد می باشد میانگین شاخص رسانه «برشورها» ١/٩٢ می باشد نگرش شهروندان به رفتار مسافرین نیز نشان می دهد که ۵٠/۶ درصد از شهروندان معتقد هستند گاهی وقت ها مسافرین رفتار های خارج از قوانین مترو را انجام می دهند, ٣٩/٠ درصد از شهروندان معتقد هستند بندرت و هرگز رفتار های خارج قوانین مترو را انجام نمی دهند و فقط ١٠/۴ درصد از شهروندان اغلب اوقات و همیشه رفتار های خارج قوانین مترو را انجام می دهند. میانگین شاخص نگرش شهروندان به رفتار مسافرین در مترو نیز ٢/۶٨ می باشد که نشان شهروندان گاهی اوقات مشاهده میکنند مسافرین رفتار های خارج از قوانین مترو را
انجام میدهند

یافته های پژوهش در زمینه متغیرهای وابسته :
شاخص رفتار شهروندان نیز نشان می دهد که ٩٠/۵ درصد از شهروندان هرگز رفتار های خارج از قوانین مترو را انجام نمی دهند, ٨/۵ درصد از شهروندان بندرت رفتار های خارج قوانین مترو را انجام می دهند و فقط ١/٠ درصد از شهروندان گاهی اوقات رفتار های خارج قوانین مترو را انجام می دهند. میانگین شاخص رفتار شهروندان در مترو نیز ١/١ می باشد که نشان از میزان بالای رعایت مقررات و قوانین مترو توسط شهروندان است .

بررسی رابطه بین متغیر های زمینه ای و متغیر وابسته :
بر اساس نتایج آزمون تی مستقل که بین دو گروه پسر و دختر یا رفتار شهروندان در مترو اجرا شده , مشاهده می شود که اختلاف معناداری بین میزان رفتار شهروندان در مترو بین دو گروه پسر و دختر وجود ندارد. بین متغیرهای زمینه ای «وضعیت تاهل , سن و مقطع تحصیلی » با رفتار شهروندان در مترو انجام شده بود نمره میانگین و انحراف معیار رفتار شهروندان در مترو بر اساس مجرد و متاهل چندان تفاوتی با همدیگر ندارند, میزان رفتار شهروندان در راه آهن شهری تهران براساس وضعیت تاهل تفاوتی ایجاد نمی شود و میزان کی دو این رابطه نیز معنادار نمی باشد. از طرفی هر چه بر مقطع تحصیلی و سن افراد پاسخگو افزوده می شود تغیری در رفتار شهروندان صورت نمی گیرد و میزان کی دو این رابطه از لحاظ آماری معنادار نمی باشد

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 15 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد