مقاله تأثیر معاصرسازی و مرمت بناهای تاریخی بر جذب توریست (نمونه موردی قلعه والی ایلام )

word قابل ویرایش
13 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
استان ایلام با وجود آثار تاریخی و فرهنگی فراوان ، شرایط بسیار مطلوبی را در جذب گردشگران دارا می باشد. قلعه والی از بناهای دوران قاجار می باشد که در شهرستان ایلام قرار دارد. این قلعه دارای معماری سنتی بوده و تزئینات آن معرف معماری دوران قاجار است . هدف از این پژوهش معرفی قلعه والی و بررسی تأثیر معاصرسازی بر بناهای تاریخی است . روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای ، اینترنتی و مطالعات میدانی می باشد. در این پژوهش بعد از معرفی محدوده مطالعاتی و قلعه والی ، اقدامات صورت گرفته در جهت معاصرسازی و مرمت تشریح و با ارائه آمار بازدیدکنندگان در چند سال اخیر تأثیر این اقدامات بر بنای موردنظر بررسی شده است . نتایج حاصل از پژوهش گویای آن است که اقدامات معاصرسازی در برنامه ای بلندمدت می تواند باعث افزایش میزان بازدیدکنندگان و به تبع آن رونق صنعت گردشگری در استان شود.
کلمات کلیدی : معاصرسازی ، توریست (گردشگر)، ایلام ، قلعه والی
Abstract
With so many historical and cultural works, Ilam province has very optimal conditions. Vali castle is one of the
buildings of Qājār period located in Ilam city. This castle has a traditional architect ture and its decoration
represented the architecture of Qājār era. The purpose of this research is to introduce Vali castle also, to consider the
effect of contemporization on historical buildings. Research method is descriptive analytical and data gathering tools
is library, Internet (web) or field studies. After introducing studying extent and Vali castle, this research performed
actions in order to contermorization and explaining repairments and by presenting the statistics of visitors during
recent years, the effect of such actions on this the respective builinding was considered. Research resultus suggested
that contemporization action in a long- term plan resulted in increasing the rate of visitors subsequently developing
tourism industry in Ilam province.
Keywords: Contemporization, Tourist (visitor), Ilam, Vali Castle
١- مقدمه
صنعت توریسم در قرن بیست و یکم به یکی از پویاترین بخش های اقتصادی در جهان تبدیل شده است . در حال حاضر گردشگری یکی از ارکان اصلی اقتصادی در جهان است و از ارکان توسعه پایدار می باشد، رونق صنعت توریسم و گردشگری در هر منطقه باعث رونق اقتصادی منطقه ، ایجاد اشتغال ، ایجاد روابط فرهنگی و اقتصادی و همچنین اشاعه فرهنگ آن منطقه می شود. در چند دهه اخیر تلاش های فراوانی در کشور و همچنین استان ایلام برای رونق این صنعت صورت گرفته است و به این منظور برنامه هایی در دستور کار قرار گرفته و اقداماتی نیز اجرایی شده است . معاصرسازی بناهای تاریخی از جمله برنامه هایی است که در راستای رونق صنعت گردشگری بوده است . هدف از معاصرسازی القای فضای سنتی به بنا و همچنین نگهداری بناهای تاریخی و مرمت آنها است .
استان ایلام دارای آثار باستانی فراوانی می باشد که در نقاط مختلف استان پراکنده شده اند. قلعه والی از جمله بناهای تاریخی است که در شهر ایلام واقع شده و از آثار دوره قاجار می باشد. این قلعه در سال ١٣٢۶ ه .ق ساخته شده و هدف از ساخت آن یک دژ مسکونی – نظامی بوده است . این بنای تاریخی در زمان جنگ تحمیلی دچار آسیب هایی شده است که توسط مسئولین وقت مرمت گردیده است و تا سال ١٣٨۵ به عنوان اداره میراث فعالیت داشته است . در سال ١٣٨۵ این اثر ملی به موزه مردم شناسی تغییر کاربری داده شده است . در طول این سال ها همواره اداره میراث فرهنگی برای معرفی و مرمت این بنا اقداماتی را انجام داده است 
٢- ادبیات موضوع
٢-١- معاصرسازی
مفهوم معاصرسازی ، اقدامات و پیش بینی هایی برای بهتر کردن کیفیت محیط کالبدی و فضایی است به گونه ای که با ایجاد امکانات نو، بهتر ساختن محیط فضایی میسر می شود. معاصرسازی از سوی نظریه پردازان مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است ، «کریستوفرالکساندر» معاصرسازی را، حرکت از تعادل نیمه پایدار می داند و معتقد است با معاصرسازی عناصر فرعی می توان به تعادل پایدار رسید. «کنزو تانگه » ارتباط میان سنت و شرایط نو زندگی برای زندگی در شهرهای امروزین را معاصرسازی می داند و بر حفظ سنت ها بر پایه پاسخ به نیازهای نو تأکید می کند. «کامیلو بویی تو»، نیز معاصرسازی را تزریق عملکرد جدید به بناهای قدیمی می داند
راه رسیدن به هویت و معاصرسازی در بافت های تاریخی ، ایجاد شرایط مناسب به منظور حفظ و نگهداری مدام بنا، تهیه و تنظیم قوانین در جهت جلب حمایت های دولت ، تحکیم حس تعلق به مکان ، احیا و ابقا و ارتقای هویت و ایجاد شرایطی در جهت نشان دادن فضای سنتی در بنا است [۶]. به طور کلی می توان گفت هدف از معاصرسازی ایجاد و القای فضای سنتی به بناهای تاریخی است . یکی از اقدامات مهم در امر معاصرسازی و احیا، بحث مرمت می باشد. مرمت بر حسب تعریف ، ایجاد قابلیت انجام وظیفه یا وظایفی در ساختمان ، سازه یا اجزاء عناصر آن است که در وضع موجود قادر به انجام تمام و کمال آن وظیفه یا وظایف نیست. سازگاری مصالح به کار رفته در مرمت و مقاوم سازی بناهای تاریخی دارای اهمیت بسزایی است . مرمت شامل دو شاخه دانش و تجربه در زمینه مقاوم سازی ، حفظ و مرمت به ویژه در مورد سازه های دارای ارزش تاریخی که از خشت و مصالح بنایی ساخته شده اند امری جدید است
٢-٢- توریسم (گردشگر)
(Tourist) به معنی گردش ، گشت ، گشتگری و همچنین سفر تفریحی معنی شده است لغت توریست گردشگری به مجموعه فعالیت ها و اقداماتی گفته می شود که به شکلی مرتبط با فرد گردشگر صورت می گیرد و همچنین به کلیه فعالیت هایی اطلاق می شود که گردشگران در هنگام مسافرت به مکانی خارج از محل سکونتشان انجام می دهند. بنابراین در درجه اول گردشگری به سفری اطلاق می شود که دور از خانه و یا محل کار است و دوم ، اقامت کوتاه مدتی که گاهی ممکن است بدون توقف شبانه باشد
گردشگری در هر منطقه اثرات مثبت فراوانی را به دنبال دارد. کسب درآمد برای ساکنان بومی و ایجاد اشتغال ، امکان حفظ و اشاعه باورها، ارزش ها و آداب و رسوم ، جلوگیری از رکود و سکون مناطق واجد شرایط طبیعی از جمله این اثرات می باشد
٢-٢-١- بررسی مشکلات صنعت توریسم
الف : ضعف شبکه ارتباطات و راه ها: از جمله مشکلات موجود در حوزه صنعت گردشگری در کشور و همچنین استان ایلام عدم کیفیت راه های زمینی و همچنین مشکلات موجود در حمل و نقل های هوایی است .
ب : نارساییهای اقامتی : کیفیت پایین و هزینه زیاد فضاهای اقامتی از مشکلات و معضلات صنعت گردشگری در استان می باشد.
پ : کمبود راهنماهای توریستی : در اکثر بناهای تاریخی و جاذبه های توریستی راهنما وجود ندارد و توریست خارجی و داخلی در شناخت گنجینه های هنری ، تاریخی ایران بی بهره می مانند
٣- معرفی محدوده مورد مطالعه
شهرستان ایلام با مساحتی ٢١۶۵ کیلومتر مربع از شهرستان های استان ایلام می باشد و مرکز این شهرستان شهر ایلام می باشد که مرکز استان نیز است این شهرستان در مرکز استان واقع شده است و با شهرستان های ایوان ، سیروان ، مهران ، ملکشاهی ، بدره همسایه است . بنابر سرشماری سال ١٣٩٠ جمعیت این شهرستان ٢١٣۵٧٩ نفر است
شکل (١): نقشه استان ایلام
٣-١- محدوده قلعه والی
این قلعه در شهرستان ایلام واقع شده است . قلعه مذکور در خیابان پاسداران و در جنب اداره میراث فرهنگی استان ایلام قرار دارد.
قلعه والی مسکونی – نظامی بوده و در زمینی به مساحت ۴۶٨٧.١٧ مترمربع احداث گردیده است
شکل (٢): عکس هوایی قلعه والی
شکل (٣): محدوده قلعه والی
۴- قلعه والی

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 13 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد