بخشی از مقاله

چکیده :

دوران کودکی مرحله مقدماتی زندگی هر فرد بوده که سنگ بنای اولیه دوران بعدی زندگی را تشکیل می دهد . توجه خاص به افراد در این دوران از لحاظ جسمانی ، ذهنی ، روانی ، عاطفی ، اخلاقی و غیره می تواند ضامن تشکیل یک جامعه ی سالم باشد . بنابراین برنامه ریزی صحیح در دوران کودکی بخصوص در اوایل دبستان می تواند روند تکاملی فرد را متحول نماید . بازی های رایانه ای یکی از سرگرمی های کودکی و حتی بزرگسالی در عصر جدید است .

هدف اصلی در این مقاله آن است که به مطالعه تاثیر بازی های رایانه ای بر کودکان ابتدایی - از چشم انداز هوش ، روان ، رفتار و جسم کودکان - و تاثیر که این بازی ها بر کودکان ابتدایی دارد بررسی شود و برای این کار سعی شده با اتکا بر نظریه پیاژه به تجزیه و تحلیل اثرات بازی های رایانه ای بر مدارس ابتدایی بپردازیم و اطلاعات مورد نیاز با کاربرد روش اسنادی و یا استفاده از تکنیک فیش برداری جمع آوری شده است.

مقدمه

بازی های رایانه ای قدمتی حدود 50 ساله دارد . بازی های رایانه ای در دنیای امروز به عنوان یک رسانه نافذ و قدرتمند جایگاه خاصی را در میان کودکان و نوجونان و همه اقشار جامعه به خود اختصاص داده است و هم اکنون میلیون ها نفر به طور فردی و گروهی و دسته جمعی به این گونه بازی ها پرداخته و اشتغال دارند

شتاب روز افزون و محبوبیت بیش از حد بازی های رایانه ای به ویژه میان کودکان و نوجونان موجب نگرانی پدران و مادران شده است . پدران و مادران از پیامدها و اثرهای زیانبار و اعتیاد آور این گونه بازیها به ویژه ماهیت خشونت آمیز آنها نگران هستند . به باور آنان این نوع بازیها موجب بروز خشونت و رفتارهای ضد اجتماعی در فرزندانشان می شود و از سوی دیگر از میزان ارتباطات اجتماعی آنان می کاهد و عملکرد اجتماعی ضعیف را به دنبال دارد .

با وجود این بازی های رایانه ای نیز به مثابه شمشیر دولبه عمل می کند و در ظاهر امر نشانه های منفی و مثبتی به همراه دارد که پژوهش های عملی و شواهد عملی باید پاسخ لازم را بدهد و نه حدس و گمان های شخصی و ذهنی . در حال حاضر گسترش بازی های رایانه ای به تهدید بزرگی برای خانواده ها تبدیل شده است .

از آنجایی که اغلب متخصصان تعلیم و تربیت تاکید دارند که فعالیت بدنی بر توانایی های ادراکی تاثیر گذار است . همچنین نتایج تحقیقات بسیاری از پژوهشگران حاکی از تاثیر بازی های رایانه ای بر توانایی های ادراکی بوده ، بنابراین با توجه به تغییر شیوه ی زندگی نسل جدید بجاست که هرچه بیشتر در زمینه اثرات این گونه فعالیت ها بر توانایی های ادراکی بوِیژه هماهنگی چشم و دست کودکان تحقیق به عمل آید تا با برنامه ریزی صحیح در غنی کردن اوقات کودکان ، روند تکاملی آنها را بهبود ببخشیم.

"    ژان پیاژه " حرکت را به عنوان نخستین عامل در کسب ساختارهای شناختی فرایند به ویژه در سنین کودکی و نوزادی می داند

از طرفی افراد بسیاری در سطوح سنی جامعه مشاهده می شوند که قادر به انجام صحیح مهارتهای حرکتی بنیادی نیستند و بهترین زمان برای آموزش مهارتهای حرکتی سالهای ابتدایی مدرسه می باشد

"اسپنسر" بازی را انگیزه مصرف بی هدف انرژی زیادی بدن می داند 

پس هر کدام از اهل فن برای بازی و اثرات آن عقاید مختلفی دارند محتوای بازی نوع فعالیتی را تشکیل می دهد که کودک باید در دوران بلوغ و بزرگسالی داشته باشد . در این تئوری فرض بر آن است که بازی کودک نوعی آماده سازی او برای آینده است .

در همه موجودات ، عشق به پیروزی وجود دارد و لازمه موفقیت آنها در تنازع بقا است . ارضای این غریزه را می توان به جای کسب پیروزی از راه خشونت از طریق بازی های آرام به دست آورد.

بیان مسئله

خمیر مایه ی وجودی انسان ها را حوزه های مختلف تشکیل داده که هریک به هم مربوط بوده و در تقابل با یکدیگر ند، بنابراین حیطه بدنی ، ذهنی ، ادراکی و عاطفی برهم موثرند و در کل رفتار شخص تحت تاثیر روابط درونی این حیطه ها بر یکدیگر بروز می کند .

یکی از عوامل محیطی بسیار مهم در رشد توانایی های ادراکی حرکتی کودکان چگونه طی شدن سال های اولیه و حساس زندگی کودک می باشد

از توانایی های حرکتی می توان به توانایی های هماهنگی اشاره کرد که خود به دو جز هماهنگی حرکات دست و چشم ، هماهنگی حرکات پا و چشم تقسیم شده است و از شاخص هایی هستند که با اطلاعات بینایی و عضو فعال صورت می گیرد .

از بخش های مهم در توانایی های ادراکی ، مربوط به تمیز بصری ، یا به عبارتی توانایی در تعقیب نمونه ها و اشیا از طریق حرکات چشم است

حال برای ایجاد این هماهنگی ها نیاز به بازی در سنین کودکی ضرورت پیدا می کند و امروزه بازی های رایانه ای جایگاهی را در بین انواع بازیها به خود اختصاص داده است .

"پیاژه" معتقد است بازی به فرد فرصت می دهد که جهان خارج از خود و انطباق آن با جهان داخل یعنی خود نائل آید 

به عقیده برخی از پژوهشگران بازی های رایانه ای یک فعالیت شناختی است که می تواند باعث پیشرفت مهارتهای شناختی و ادراک بصری - حرکتی شود

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید