بخشی از مقاله

چکیده

این پژوهش با هدف تحلیل نقش تشکل های نابینایان و عوامل مؤثر بر زمینه یابی و زمینه سازی اشتغال انجام گرفت. در این پژوهش به بررسی موضوعاتی همچون تشکیل کارگروه اشتغال به صورت میان رشته ای زیر نظر تشکل های نابینایان، نقش تشکل های نابینایان در سنجش، استعداد یابی و شخصیت شناسی به منظور احراز شغل، توانبخشی و آموزش حرفه ای با حمایت تشکل های مرتبط، آشنایی با سیاست های ملی حاکم بر حوزه ی اشتغال و جایگاه معلولان در آن، تغییر و اصلاح قوانین و برطرف کردن موانع حقوقی در جهت حمایت از اشتغال نابینایان زیر نظر کارگروه حقوقی تشکل های دارای تخصص، پژوهش و تحلیل راهکارهای عملی در دستیابی به اشتغال پایدار درکوتاه مدت پرداخته شد که بر اساس آن نتایج زیر به دست آمد.

انجام مطالعات علمی و گسترده در زمینه اقدامات انجام گرفته از سوی تمامی تشکل های نابینایان در کشور، تعیین نقاط ضعف و قوت تشکل های فعال در این حوزه، تدوین برنامه ی زمان بندی شده به منظور ایجاد شبکه ای از تشکل های نابینایان به منظور دستیابی به اهداف، رایزنی با سازمان های مرتبط با نابینایان و شبکه حاکمیت به منظور آموزش و ایجاد قوانین پایدار در جهت حمایت و رفع موانع پیش روی، ایجاد اشتغال پایدار در کوتاه مدت با توجه به خزانه دانش و مالی تشکل های فعال.

مقدمه

تحقیق دربارهی کار موردتوجه شاخه های مختلف علوم انسانی و اجتماعی و به ویژه رشته های روانشناسی حرفه های صنعتی ،اجتماعی،بالینی و روانکاوی قرارگرفته است. از نظر روانشناسان، کار، نقش مهمی درسلامت افراد داشته و روانشناسانی نظیر مازلو احساس رضایت ازکار را عاملی عمده برای سلامت انسان به حساب می آورند. متفکران و رهبران جوامع بر اهمیت کار تأکید کرده اند. و در ادیان مختلف و به ویژه دردین اسلام نیزنقش حیاتی کارمورد توجه خاص قرار گرفته است. در شرایط کنونی جامعه ی ما،مطالعه ی نقش کار وروش های افزایش اشتغال افراد عادی و معلول از اهمیت خاصی برخوردار است

کار در زندگی معلولان ذهنی و جسمی نقش مهم تری دارد. دلیل این امرآن است که اشتغال به کار می تواند در تأمین مایحتاج زندگی ، برقراری روابط مناسب اجتماعی ، رفع کمبودها و ایجاد اعتماد به نفس فرد معادل نقش جبران کننده ای داشته باشد .

به طور کلی ، ارزش کار معلول را می توان از نظر اقتصادی، اجتماعی ، روانی و درمانی بررسی کرد. با به کارگیری روزافزون دستگاه های اتوماتیک یا خودکار و با بهره گیری از روش های بهتر تولید، می توان انتظار داشت که نقش اقتصادی کار انسان، چه عادی و چه معلول، باز هم کاهش یابد ؛ ولی به نظر می رسد که بر اهمیت نقش های اجتماعی ، روانی و درمانی کار افزوده شود . اگر کار قادر است زندگی اقتصادی و اجتماعی بهتر و آسایش خاطر بیشتری را برای افراد عادی جامعه فراهم آورد؛ به همین ترتیب می تواند علاوه بر نقش های اقتصادی و اجتماعی مزبور آثار درمانی مفیدی نیز برای بیماران روانی و معلولان جسمی و عقب ماندگان ذهنی داشته باشد. همچنین، ایجاد احساس اهمیت و اعتماد به نفس، سرگرمی و استقلال اقتصادی از نقش های دیگر کار است که افراد معلول به آن نیاز دارند.

از جمله گروه های معلولان، نابینایان می باشند که از لحاظ تقسیم بندی شغلی تفاوت های ویژه ای با سایر معلولیتها دارند. آنان از مهمترین حس خود که بیش از 75 درصد اطلاعات را به مغز مخابره می کند بی بهره هستند با این حال شرایط هوشی و ذهنی نرمالی دارند این خود باعث می گردد تا نیازمند توانبخشی و مددکاری ویژه ای بوده و نیازهای خاصی را در حیطه شغلی دارا باشند. ارائه توانبخشی ومددکاری درجهت زمینه یابی و زمینه سازی شغلی ویژه نابینایان بر عهده سازمان های دولتی و خصوصی مختلفی است. از جمله این نهادها تشکل های فعال درحوزه نابینایان هستند که می توانند با جمع آوری اطلاعات و دسته بندی آن به ارائه راهکارهای منطقی و صحیح تری نسبت به سایر مراکز مرتبط با این قشر بپردازند.

این تشکل ها که غلباً از نخبگان نابینا و کم بینا و افراد عادی تحصیلکرده تشکیل یافته و دارای توانمندی های بالقوه بسیاری بوده و آمادگی دارند تا صحیح ترین اطلاعات و منطقی ترین راهکارهای به روز را جمع آوری کرده و با تجارب شخصی و خصوصی خود درآمیخته و بسته های اطلاعاتی را در اختیار اعضای خود قرار دهند. این بسته ها می تواند شامل بسته های حمایتی در راستای اشتغال زایی، آموزش و ... باشد

تشکیل کارگروه اشتغال به صورت میان رشته ای زیر نظر تشکل های نابینایان

علم و تمدن به بشرثابت کرده که باید بر خلاف گذشته، تنها با توجه به یک بعد از دانش و یک جانبه نگری، اطلاعات مختلف را جمع آوری و نسبت به حل مشکلات اقدام و با استفاده از منابع و توانمندی های مختلف نسبت به حل مسائل خود عمل کند.ادغام علومی چون روانشناسی، پزشکی، جامعه شناسی و علوم مرتبط با معنویت نشانه ای از این مدعا است.به نظرمی رسد مشکل اشتغال نیز از این مقوله جدا نباشد و نیازمند مداخله چند جانبه و نگرشی چند محوری است.

کوتاه نظری است اگر فکر کنیم اشتغال همچون گذشته تنها نیازمند آموزش و تجربه زیر نظر والدین و نزدیکان است و افراد می توانند شغل پدری خود را تصاحب کنند. عوامل مختلفی همچون آموزش، استعداد، میزان درآمد، مسائل حقوقی، مسائل اجتماعی، فناوری اطلاعات و ... در احراز شغل دخیل هستند.

با توجه به این دستاورد و بینش، حل مشکل اشتغال تنها با استفاده از ارائه ی بودجه های کلان استخدامی و از طریق رایزنی با شرکت ها و مراکز صنعتی انجام نخواهد شد.تشکیل کارگروه های منسجم که از اعضای مختلف با گرایش های مختلف علمی، آموزشی و دارای تجارب در حیطه های متفاوت که توانایی تکمیل و تشکیل اتحادی را به منظور حل مسائلی این چنین دارند، راهگشا است

مزیت تشکیل کارگروه های این جنین، این است که موضوع شغل را در تمام جنبه های مختلف بررسی کرده و از طریق بازخورد های درون گروهی توانایی ارائهی بسته هایی با محتوای چند بعدی را خواهند داشت. با این حال بررسی وضعیت اشتغال معلولان و به صورت خاص نابینایان نیازمند آن است که پا را نیز از این فراترگذاشته و اندیشه ای نوتر به کار ببندیم. مسئلهی شغل وکار در میان این گروه از اجتماع نیازمند تحلیل های روانی، استعداد یابی های تخصصی، آموزش های منحصر به فرد، و دانش حقوقی مرتبط است به نحوی که نیازهای نابینایان را شامل گردد. به عنوان مثال اگر افراد عادی نیازمند ارائهی قوانین حقوقی به منظور حمایت های کاری باشند، افراد با نیازهای خاص علاوه بر این حمایت ها متقاضی قوانین تکمیلی هستند تا کمبودها را برطرف کرده و موجب ارائه ی سیستم توانبخشی به آنان گردد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید