بخشی از مقاله


جهانی شدن بنگاه‌های اقتصادی


روند جهانی شدن، فرصت ها و چالش های مختلفی را برای كشورها ایجاد كرده و قواعد جدیدی را در نظام بین المللی به وجود آورده است. سطح توسعه كشورها تأثیر مستقیمی بر نحوه مشاركت و میزان بهره مندی آنها از این روند دارد و نتایج حاصله نیز اهداف توسعه ای كشورها را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

 

روند جهانی شدن، فرصت ها و چالش های مختلفی را برای كشورها ایجاد كرده و قواعد جدیدی را در نظام بین المللی به وجود آورده است. سطح توسعه كشورها تأثیر مستقیمی بر نحوه مشاركت و میزان بهره مندی آنها از این روند دارد و نتایج حاصله نیز اهداف توسعه ای كشورها را تحت الشعاع قرار خواهد داد.


از همین روست كه محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معتقد است هرچه تعامل و حضور بنگاه های اقتصادی كشور با اقتصاد جهانی غیرقابل انفكاك تر شود، اقتصاد ایران غیرقابل تحریم تر می شود.این بدان معنی است كه هر چه درجه درهم تنیدگی اقتصادی بنگاه ها با اقتصاد جهانی بالاتر رود، امنیت اقتصادی كشور با امنیت اقتصادی جهان گره می خورد.او تأكید دارد كه با رسیدن به چنین مرحله ای احتمال و توان این كه برخی كشورها با تصمیم گیری های سیاسی بخواهند برنامه حذف اقت

صاد ایران از عرصه جهانی را طراحی كنند، كمتر می شود.
● جهانی شدن بنگاه ها
سازمان جهانی تجارت یكی از نهادهای مؤثر در روند جهانی شدن است و از طریق موافقتنامه های متعدد در زمینه تجارت كالا، خدمات و مالكیت معنوی، سیاست های تجاری اعضا را هماهنگ می كند.آغاز روند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت از یك سو از نظر وضعیت اقتصاد كشور و از سوی دیگر از نظر وضعیت رقبا و سایر اعضای سازمان جهانی تجارت و تبعات ویژه و خاصی كه می تواند به اقتصاد كشور تحمیل كند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.از همین رو فراهم كردن زمینه های مساعد برای گسترش رقابت، كاهش هزینه های تولید و تولید كالا و خدماتی با كیفیت بالا و قابل رقابت با كالا و خدمات مشابه سایر كشورها به گونه ای كه دستیابی كشور به پیامدهای مثبت عضویت را تسریع كرده و تبعات و آثار منفی آن را به حداقل برساند. نیازمند این است كه زیرساخت های لازم از هم اكنون فراهم شود.
مركز ملی مطالعات جهانی شدن كه چند سال قبل با هدف تدوین راهبرد جامع ملی در قبال فرایند جهانی شدن و تدوین و ارائه پیش نویس سیاست های كلی نظام در قبال جهانی شدن در ابعاد فرهنگی اقتصادی و سیاسی تشكیل شد، از ابتدای امسال با هدف مشاركت دادن استانداری ها، دانشگاه ها و مراكز علمی و پژوهشی، بخش های صنعتی، بازرگانی، معدنی، كشاورزی و اتاق های بازرگانی در ارائه تحلیل های علمی از مزیت های رقابتی و الزامات پیش رو یك سلسله همایش های استانی را برنامه ریزی كرد كه دومین همایش از آن با عنوان «جهانی شدن بنگاه های اقتصادی ایران» روز پنجشنبه در بندرعباس برگزار شد.محمد نهاوندیان، رئیس مركز ملی مطالعات جهانی شدن در این همایش در توضیح ضرورت در پیش گرفتن رویكرد جهانی شدن در بنگاه های اقتصادی گفت كه بنگاه های اقتصادی می توانند با تعامل درهم تنیده با اقتصاد جهانی، از این روابط به عنوان یك سوپاپ اطمینان در مقابل تحریم های احتمالی كشور استفاده كنند.
● نگاه بخشی، پاشنه آشیل جهانی شدن


نهاوندیان معتقد است بسیاری از خسارت هایی كه اقتصاد كشور در گذشته متحمل شده است، ناشی از نگاه بخشی نگر و نه نگاه ملی بوده است.به دلیل وجود چنین نگاه حمایتی دولتی از یك بخش بخصوص حمایت های تعرفه ای، سایر بخش ها را تحت تأثیر قرار داده است.دستاورد این رویكرد این بوده كه به گفته رئیس مركز مطالعات جهانی شدن، سیاستگذاران اقتصادی كشور همواره با این سؤال رو به رو بوده اند كه به عنوان مثال آیا باید واردات پارچه را تسهیل كنند و یا تولید پنبه را، كارخانجات نساجی را مورد حمایت قرار دهند یا واردات پوشاك را.«بنگاه ها باید توجه كنند در حضور اقتصاد ملی در عرضه اقتصاد جهانی نگاهشان یك نگاه ملی باشد نه نگاه بخشی.» گفتنی است دومین همایش جهانی شدن بنگاه های اقتصادی كه به میزبانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بندرعباس برگزار شد، برخلاف همایش اول در مشهد، به دلیل برخی ناهم


از جمله اهداف مهم دولت همسو با توسعه اقتصادی کشور، رشد اشتغالزایی، افزایش تولید و بهبود هر چه بیشتر وضعیت کشاورزی است که در این راستا بانک صادرات ایران آمادگی کامل برای اعطای تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط و تحقق اهداف و برنامه‌های دولت را دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، آقای دکتر حمید برهانی مدیرعامل این بانک در گردهمایی مدیران و مسئولان شعب منتخب بانک صادرات استان تهران ضمن بیان مطلب فوق خاطر نشان ساخت: بانک صادرات ایران از گسترش بنگاه‌های اقتصادی زود بازده و کارآفرین حمایت می‌کند و در این راه از کلیه ظرفیتهای خود بهره خواهد گرفت.
براساس این گزارش مدیرعامل بانک صادرات ایران از اشتغالزایی و افزایش تولید بعنوان مسئولیتهای اجتماعی و حرفه‌ای این بانک نام برد و تأکید کرد: باید با برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از کلیه ظرفیتها، فرصتهای جدید شغلی را در اختیار جوانان بیکار و جویندگان کار قرار دهیم.
دکتر برهانی از تکریم ارباب رجوع و احترام به مشتریان بعنوان شعار و اصول محوری بانک صادرت نام برد و افزود: بانک صادرات قصد دارد از طریق ارایه خدمات نوین و توسعه کمی و کیفی این خدمات رضایت هر چه بیشتر هموطنان گرامی را جلب نماید.
وی در پایان سخنانش یادآور شد: مهمترین سرمایه‌های بانک صادرات اعتماد بسیار زیاد مردم به این بانک، تلاش و دلسوزی بی‌دریغ کارکنان و مشارکت همه جانبه این بانک در آبادانی میهن اسلامی است.
گفتنی است در این گردهمایی آقای قدرت ا... شریفی عضو هیأت مدیره بانک صادرات ایران نیز ضمن تشریح برنامه‌ریزیهای انجام شده، پرداخت هرچه بیشتر تسهیلات به بخشهای مولد و اشتغالزا را مورد تأکید قرار داد.

اعجاز کار گروهی در بنگاه های اقتصادی

تعیین اهداف مهمترین کاری است که باید پس از تشکیل گروه انجام شود. داشتن گروهی که از انگیزه قوی برخوردار است اما هر یک از اعضای آن هدف های متفاوتی را دنبال می کنند هیچ فایده یی ندارد.

● شناخت اهداف گروه
تعیین اهداف مهمترین کاری است که باید پس از تشکیل گروه انجام شود. داشتن گروهی که از انگیزه قوی برخوردار است اما هر یک از اعضای آن هدف های متفاوتی را دنبال می کنند هیچ فاید

ه یی ندارد. ممکن است پس از تشکیل گروه و در طول فعالیت آن، به تدریج اهداف گروهی تغییر کنند. مثلاً زمانی که محصول جدیدی وارد بازار می شود معمولاً اولین اولویت کاری گروه تمرکز بر فعالیت های تحقیقاتی در مورد رقبا است و چنانچه هدف جلب رضایت مشتری باشد مهمترین هدف پیدا کردن راهی برای بالابردن استاندارد خدمات است. بسته به شرایط موجود و کاری گروه های کار اهداف مناسب را تعیین و در اولویت قرار می دهند و ملزم به پیدا کردن راه های مناسب جهت دستیابی به آنها می گردند
.
● اهمیت گروه

گروه ها حداقل به دو دلیل حائز اهمیت هستند. اول اینکه نتیجه کاری که با تعدادی مشخص به صورت گروهی انجام می شود، از کاری که همین تعداد به صورت انفرادی انجام می دهند، بهتر خواهد بود. وقتی که گروه در جهت انجام دادن کاری تلاش می کند، استعداد نهایی و تشریک مساعی میان خود را به وجود آورده و موجب استفاده کردن از تجربیات یکدیگر از طریق فعل و انفعالی که میان آنها به وجود می آید خواهد شد.
در شرایط مناسب اعضای گروه یکدیگر را در جهت دستیابی به اطلاعات بیشتر و در نتیجه حل مشکل کمک می کنند و در شرایط غیرمناسب عملکرد گروه به مراتب بدتر از عملکرد همان تعداد به طور انفرادی خواهد بود. دوم اینکه کار گروهی برای به وجود آوردن رضایت خاطر کارکنان جهت رفع نیازهای داخلی و ارتباطی وسیله کارسازی است. کار گروهی باعث رضایت خاطر فردی اعضا از طریق ارتباط شان با حل مشکل خواهد شد و همچنین احساس وابستگی به موسسه و اهداف آن خواهند کرد. این احساس وابستگی باعث تلاش بیشتر کارکنان شده و پیشبرد اهداف را در پی خواهد داشت

 

● گروه ها و تیم ها به عنوان بهبود بخشان اجرایی

یکی از مزایای استفاده از گروه دستیابی به یک نوع همکاری و همیاری است. اعضای یک گروه اگر به صورت تیم کار کنند قادر به تولید محصول بیشتر و بازدهی بالاتر خواهند بود. بسیاری از مسائل ظاهراً حل نشدنی، با مشارکت گروه های ذی نفع در ارائه یک راه حل، از طریق فرآیند منظم حل مساله حل شده اند. این روش، تنها به دلیل جنبه های فنی راه حل نبوده که موثر واقع شده بلکه به دلیل حس تعهد افراد نسبت به راه حلی بوده است که خود آن را ارائه کرده بودند.


عواملی که در همیاری یک گروه موثرند عبارتند از؛ توانایی اعضای گروه در استفاده از نظرات یکدیگر، تصحیح اشتباهات هم، رفع سریع مشکل به محض پیدایش آن و اطلاع رسانی به موقع برای رسیدن به هدف. در شرکت هال مارک با تشکیل تیم افزایش کیفیت کار و رسیدن به اهداف در نصف زمانی که این گروه به صورت انفرادی کار می کرد به دست آمد، برای اینکه بتوان از هم نیروزایی یک گروه استفاده بهینه کرد مدیران باید مطمئن شوند که دانش و مهارت های اعضای گروه مرتبط با کار گروهی آنها است.
به عنوان مثال در این شرکت تخصص و مهارت گروه هنرمندان کار نویسندگان را تکمیل می کرد و بالعکس. یکی از رموز موفقیت گروه ها مطابقت دادن اعضای گروه با نوع وظایفی است که برعهده آنها گذاشته می شود. وظیفه گروه مدیریتی نیز این بود که آزادی و استقلال کافی را به کارمندان خود بدهند تا آنها بتوانند به هنگام بروز هرگونه مشکل آن را برطرف سازند. به منظور افزایش این همکاری، مدیران باید به کارکنان خود اختیار عمل دهند تا آنها بتوانند به عنوان مربی، راهنما یا منابع گروه عمل کنند.
این مساله یکی از اصلی ترین علت های اختیار دادن به کارکنان از جانب مدیران است. توجه داشته باشید که توانایی بالقوه یک گروه کاری خوب محدودیت ندارد. هنگام ارجاع کارهای «غیرممکن» اعضای گروه همزمان با تلاش خود در جهت تبدیل «غیرممکن» به واقعیت اعتماد به نفس یکدیگر را تقویت می کنند
گروه ها، تیم ها و پاسخ دهی به مشتریان
جوابگویی به متقاضیان همواره کار ساده یی نیست. به عنوان مثال در سازمان های تولید کننده نیازها و علایق متقاضیان برای یک محصول جدید باید با هزینه و امکان پذیری تولید، قوانین امنیتی دولتی، رقابت های بازار و ... در تعادل باشد. در سازمان های خدمات درمانی پاسخگویی هر چه سریع تر به بیماران و ارائه با کیفیت درمان ها، نیز باید با تامین نیازهای پزشکان و همچنین تحت کنترل نگه داشتن هزینه های درمانی در تعادل باشد.
در سلسله مراتب یک سازمان برای برطرف کردن نیازهای مشتریان باید از تخصص و مهارت های مختلف و گوناگونی بهره برد. در بسیاری از موارد کارمندان رده پایین در تماس بیشتر با مشتری ها بوده و نیازهای آنان را بهتر می دانند. البته باید توجه داشت که این کارکنان اطلاعات تکنیکی پایینی دارند و ممکن است با همه مسائل آشنایی نداشته باشند در حالی که کارکنان واحدهای فنی و

تحقیق و توسعه از اطلاعات و دانش کافی برخوردارند. با برقرار کردن رابطه کاری بین کارکنان که مستقیماً با مشتریان در ارتباط هستند و متخصصان بخش تحقیق و توسعه و شکل دهی آنها به صورت یک تیم می توان میزان پاسخگویی به مشتریان را بالا برد.
در این حالت است که مدیران اطمینان خاطر پیدا می کنند که تخصص و اطلاعات لازم جهت تامین نیازهای مشتریان وجود دارد. به همین علت این اصل بسیار اساسی است که در یک کار گروهی باید تمامی تخصص ها و معلومات گروه در بین اعضا پخش و تقسیم شده باشد. مدیران آگاه باید به

این نکته توجه کنند که اعضای تیم آنها به چه نوع اطلاعات و تخصص هایی نیاز دارند تا بتوانند نیازهای مصرف کنندگان را برطرف سازند. با آگاهی از این مساله آنها قادر خواهند بود که تیم های موفق و کارا تشکیل دهند

. مفهوم دولت الكترونیك

دولت الكترونیك استفاده سهل و آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم به مشتری، به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته می‌باشد.

ـ دولت الكترونیك شیوه‌ای برای دولتها به منظور استفاده از فناوری جدید می‌باشد كه به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح كیفیت خدمات وارائه فرصتهای گسترده‌تر برای مشاركت در فرایندها و نمادهای مردم سالار را اعطا می‌كند.

ـ دولت الكترونیك، یك دولت ارقامی (دیجیتالی) بدون دیوار و یك دولت بدون ساختمان و سازمانی مجازی است كه خدمات دولتی را به صورت بلاواسطه به مشتریان ارائه می‌دهد و موجب مشاركت آنان در فعالیتهای سیاسی می‌گردد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید