مقاله در مورد استان خوزستان

word قابل ویرایش
36 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

استان خوزستان
خوزستان در عصر سوم و چهارم زمین شناسی
خوزستان در عصر سوم و چهارم زمین شناسی بوجود آمده است . در منطقه خوزستان و عربستان در دوران دوم زمین شناسی ، دریائی وسیع وجود داشت کهع به اقیانوس هند متصل بود و خشکی های این مناطق منحصر به چند جزیره کوچک و بزرگ بوده که در اثر عوامل آتش فشانی از زیر آب سر برآورده و آن جزائر در جائی قرار داشت که اکنون کوههای دماوند ، الوند ، ، زردکوه و دنا قرار دارد .

بنام خداوند بخشنده مهربان
مقدمه
من استانی که برای تحقیق انتخاب کرده ام استان خوزستان است استانی که اجداد من از سالهای بسیار دور در یکی از شهرهای آن (ابتدا در شوشتر که یکی از قدیمی ترین شهرهای ایران و مرکز خوزستان در آن سالها بوده) و بعداً شهر اهواز که تاکنون نیز مرکز آن استان می باشد و من هم در این شهر به دنیا آمده ام . استان خوزستان یکی از استانهای پهناور و دارای جلگه های حاصلخیز و رودخانه های پرآب و معادن عظیم نفت و گاز می باشد .

کلمه خوز به معنی شکر است و خوزستان به معنی شکرستان است چون در قدیم خوزستان مرکز نیشکرکاری و تهیه شکر بوده است . استان خوزستان به این نام نامیده شده است . استان خوزستان در زمانها قدیم مرکزی برای علم و دانش و تربیت علما بوده و دانشگاه جندی شاپور یکی از آن مراکز بوده است . که دانشگاه جندی شاپور فعلی از آن نام گرفته است .
شهر اهواز که اکنون مرکز استان خوزستان است تا قبل از سلطنت رضاخان شهری کوچک به نام ناصری ودارای جمعیتی اندک بوده و پس از آنکه مرکز استان قرار گرفت و جمعیت آن روبه فزونی گذاشت .

رودخانه کارون از وسط شهر از شمال به جنوب در حرکت است و شهر را به دو قسمت تقسیم می کند . اولین مدرسه ابتدایی که در این شهر تاسیس گردید حدود سالهای ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ بوده که با سعی و کوشش جد من و آوردن معلم از شیراز با مخارج ایشان بوجود آمد و چون در آن زمان شیخی به نام شیخ چاسب بر استان خوزستان حکم روایی می نمود این مدرسه به نام چاسبیه نامیده شد .

مشخصات جغرافیایی و انسانی شهرهای خوزستان
استان خوزستان با مساحتی بالغ بر ۲۸۲/۶۷ کیلومترمربع پنجمین استان از لحاظ وسعت می باشد که در جنوب غربی ایران قرار دارد . استان خوزستان از شمال به استان لرستان و از شمال شرقی به استان چهار محال بختیاری و کهکیلویه و بویراحمد و از جنوب به خلیج فارس و از مغرب به کشور عراق محدود است .

سابقه تاریخی خوزستان
یکی از قدیمی ترین تمدن های بشری در شش هزار سال پیش در شوش پدید آمد . هزار سال بعد دولت مقتدر عیلام در شوش پایه گذاری شد و این دولت در سه هزار سال پیش از میلاد مسیح توسط آشوریان در هم شکسته شد . خوزستان در دوره هخامنشیان ، اشکانیان و ساسانیان نه تنها بر عظمت اش افزوده گشت بلکه شهرهایی نیز در آن ایجاد گردید . خوزستان در دوران بعد از اسلام نیز آباد بود و تا انقراض حکومت صفویه به چنگ افغان ها افتاد . در دوران نادر و کریم خان زند خوزستان دوره فترت را گذراند . در دوره قاجاریه به وسیله محمد علی میرزا پسر فتح علیشاه ضمیمه کرمانشان شد .

نام استان و شهرستانها موقعیت جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا به متر جمعیت مرکز شهرستان مساحت استان و شهرستان ها کیلومترمربع جمعیت استان و شهرستان
طول جغرافیایی عرض جغرافیایی
دقیقه ثانیه دقیقه ثانیه
استان خوزستان ۲۳۶/۶۷ ۹۲۰/۱۹۶/۲
اهواز ۴۱-۴۸ ۱۹-۲۱ ۲۰متر ۳۳۴۳۹۹ ۱۰۵۵۶ ۴۹۶۴۶۸
آبادان ۱۶-۴۸ ۲۰-۳۰ ۳ متر ۲۹۴۰۶۸ ۲۷۹۶ ۳۷۶۹۱۱
خرمشهر ۱۱-۴۸ ۲۶-۳۰ ۳ متر ۴۹۰-۱۴۰ ۱۳۵۵ ۱۷۶۶۶۹
شادگان ۴۰-۴۸ ۳۹-۳۰ ۵ متر ۱۰۲۴۶ ۳۱۹۷ ۴۸۹۶۴

دزفول ۲۴-۴۸ ۲۴-۳۲ ۱۴۳متر ۱۲۱۲۵۱ ۷۸۸۴ ۲۶۵۱۰۸
مسجدسلیمان ۱۷-۴۹ ۵۹-۳۱ ۳۶۲متر ۷۷۰۹۸ ۶۹۸۶ ۱۷۹۰۷۳
بهبهان ۱۶-۵۰ ۳۵-۳۰ ۳۰۰متر ۴۹۳۷۸ ۳۸۱۵ ۱۱۴۷۸۰
ماه شهر ۱۳-۴۹ ۳۳-۳۰ ۳متر ۲۹۹۴۰ ۷۲۹۶ ۷۰۹۷۳
سوسنگرد ۱۰-۴۸ ۳۳-۳۱ ۱۳۰متر ۱۴۴۲۰ ۵۸۴۴ ۱۰۰۵۱۹

شوشتر ۵۰-۴۸ ۵۳-۳۲ ۱۵۰متر ۲۶۱۷۳ ۳۵۳۸ ۹۳۸۹۳
ایذه ۵۴-۴۹ ۴۸-۳۱ ۷۶۴ ۱۰۲۵۷ ۶۲۰۱ ۱۳۸۶۳۳
رامهرمز ۳۷-۴۹ ۱۶-۲۱ ۲۰۰ ۱۱۱۳۸ ۴۳۱۳ ۶۸۵۹۰
اندیمشک ۲۱-۴۸ ۲۷-۳۳ ۱۵۰ ۳۲۰۸۵ ۳۴۵۵ ۵۶۳۳۹

شهرهای خوزستان
مرکز استان ، شهر خوزستان می باشد که رودخانه کارون از وسط این شهر می گذرد و شهر را به قسمت های شرقی و غربی تقسیم می نماید . بیشتر مراکز اداری در قسمت غربی رودخانه و مراکز تجاری و مغازه ها در سمت شرقی قرار دارند . قسمت های شرق و غرب شهر توسط شش عدد پل به هم وصل می شوند . که یکی از این پلها که به نام پل آهنی معروف است در زمان رضاخان ساخته شده و مخصوص عبور قطار آهن می باشد و بوسیله این پل بندر امام خمینی به خط سرتاسری راه آهن اتصال پیدا می کند و این بندر که در قدیم به نام بندر شاهپور نامیده می شد در زمان جنگ
بین المللی دوم مورد استفاده متفقین قرار گرفت .

 

از شهرهای عمده خوزستان شهرهای شوشتر ، دزفول ، بهبهان ، آبادان ، خرمشهر ، رامهرمز ، ایذه ، بستان ، سوسنگرد و شادگان را می توان نام برد .
بیشتر مزارع نیشکر کاری در شهرهای شوشتر و دزفول قرار دارد . شهر دزفول مرکز باغات مرکبات و خرمشهر و آبادان و شادگان مرکز نخلستانهای استان خوزستان
می باشند .
شهر شوشتر تا قبل از آنکه شهر اهواز به مرکزیت استان تائید شود مرکز استان خوزستان بوده است . سد شادروان در این شهر قرار دارد . این شد در زمان سلطنت شاهپور اول از سلاطین ساسانی ساخته شده است . بند میزان که بر روی رودخانه کارون در این شهر زده شده آب رودخانه را به دو قسمت تقسیم نموده و شهر شوشتر را مانند جزیره ای در بر می گیرد .

شهر شوش که نزدیک دزفول قرار دارد از شهرهای بسیار قدیمی ایر ان می باشد که در زمان های سلطنت هخامنشیان و ساسانیان پایتخت زمستانی آنها بوده است و آثار بسیاری در این شهر وجود دارد که همه ساله مورد بازدید سیاهان و جهانگردان قرار می گیرد . آرامگاه حضرت دانیال نبی در این شهر واقع است . شهرهای بهبهان و رام هرمز از لحاظ کشت گندم در استان خوزستان مقام بالایی را دارد .

زبان های محلی شهرهای خوزستان
همانطوریکه در تمام استان های ایران زبان رسمی و دولتی زبان فارسی دری می باشد ولی مردمان هر محل زبالن محاوره آنها زبان مادری و به قول معروف زبان محلی است. در شهر های استان خوزستان نیز در هر شهر زبان محلی خودرا بیشتر بکار

می برد . و هرچه شهرها به هم نزدیکتر باشند زبان آنها بیشتر شبیه به هم است . در خوزستان زبان های محلی شوشتری و دزفولی که شبیه به هم اند در شهرهای شوشتر و دزفول با آن صحبت می کنند . زبان عربی که مخصوص شهرهای عرب نشین است مانند هویزه ، سوسنگرد ، دشت آزادگان و شادگان و قسمتی از شهرهای آبادان و خرمشهر و آبادان و خرمشهر به این زبان صحبت می کنند . زبان مردم بهبهان و رامهرمز لهجه ای مخصوص به خود دارد . و زبان لری که در شهرهای شمال خوزستان بدان تکلم می نمایند .

آب و هوای استان خوزستان
آب و هوای استان خوزستان در مناطق کوهستانی و مرتفع با تابستان های معتدل و زمستان های سرد و در نواحی کوهپایه ای دارای آب و هوای نیمه بیابانی و در نواحی پست و جلگه ای هرچه به سمت جنوب و جنوب شرقی پیش رویم خصوصیات اب و هوا از نیمه بیابانی به بیابانی کناره ای تبدیل می شود . عموماً زمستان های این ناحیه کوتاه و معتدل و تابستان های طولانی و گرم

است . حداکثر مطلق درجه حرارت در شهرهای اهواز ، آبادان ، دزفول به ترتیب ۴۹ و ۵۰ درجه است . حداقل مطلق دما در شهرهای مذکور به ترتیب ۱۰- ، ۲۰+ و ۱۰- است . درجه حرارت معمولاً در تیرماه به بالاترین حد خود و در بهمن ماه به پایین ترین حد خود در طول سال می رسد . در این ناحیه تعداد روزهای یخبندان بسیار اندک است .
در خوزستان مقدار بارندگی بسیار کم و معدل بارندگی در طول پانزده سال از ۲۰۵ میلیمتر در اهواز تجاوز نکرده است .

رودخانه ها
رودخانه کارون : سرچشمه اصلی رودخانه کارون از زردکوه بختیاری است که در ط.ل مسیرش شعبه های متعددی به آن اضافه می شود . بعد از گذر از دره ها و دامنه کوههای فراوان به سوی جلگه خوزستان سرازیر می شود . این رودخانه در شمال شهر شوشتر به دو شاخه تقسیم شده و شهر شوشتر را مانند جزیره ای در بر می گیرد . که این دو شاخه در جنوب شهر شوشتر در

محلی بنام بند قیر دوباره به هم پیوسته و به راه خود ادامه می دهند . رودخانه کارون شهر اهواز را به دو قسمت تقسیم نموده و به سوی خرمشهر جزیان می یابد . در شهر شوشتر دو پل ودر شهر اهواز شش پل بر روی آن زده شده است . رودخانه کارون پس از رسیدن به خرمشهر باز هم به دو شاخه تقسیم می گردد که یک شاخه آن به نام بهمن شیر از مشرق آبادان عبور کرده و وارد خلیج فارس می شود و شعبه دیگر آن که همان کارون است وارد اروندرود

می گردد که در سمت غربی آن کشور عراق قرار دارد .

بر روی رودخانه کارون چندین سد زده شده که تعدادی در حال بهره وری و بقیه در حال اتمام می باشد . مقداری از برق مورد مصرف کشور از این سدها تامین می گردد .
رودخانه دز: ذرودخانه دز دارای چندین شاخه مهم است . شعبه های اصلی این رودخانه از ارتفاعات شهرستان اراک ، بروجرد ، علی گودرز و کوههای بلند بختیای شرچشمه می گیرد . رودهایی که به رودخانه دز می ریزند عبارتند از : رودخانه سرخ بختیاری و سرخاب . بر روی دز سدی به همین نام زده شده که از نظر کشاورزی و تولید برق حائز اهمیت بسیار است . این رودخانه به اتفاق رودخانه کارون قریب به ۳۱۴۰۰ کیلومتر مربع از زمین های استان خوزستان را مشروب می نماید .

رودخانه کرخه : این رودخانه نام های گوناگونی دارد .از جمله (چرخه ) که نام یکی از شهرهای عیلام نیز بوده است . نام دیگر آن (گاماساب) یا (گامارود) است ، که به معنی گاومیش آب (یعنی رود بزرگ ) نیز موسوم بوده است . در قرون اسلامی تا قرن دهم هجری این رودخانه را به نام های نهر شوش ، دجله العمیاء (یعنی دجله کوه)‌ و شط الحی نیز گفته اند .

رودخانه کرخه از دامنه های جنوبی الوند سرچشه می گیرد و از دشت اسدآباد و نهاوند در حوالی کنگاور عبور می کند . سپس رود (دیناور) به آن می پیوندد و از پای بیستون می گذرد . قبل از رسیدن به بیستون به جنوب منحرف شده واز دره های کوچکی عبور کرده و سپس سیاه‌آب (قره سو) از مشرق کرمانشاه بدان ملحق می شود و بعد به سیروان می رسد و از اینجا داخل خاک لرستان شده و سیمره نامیده

می شود . این رودخانه از دره های عمیق و عریضی که در جنوب کبیرکوه قرار دارند عبور
می کنند و وارد جلگه خوزستان می شود که از این به بعد به نام کرخه نامیده می شود. رودخانه کرخه از زمین هایی می گذرد که از رسوبات خود آن بوجود آمده اند . در طول مسیر شمالی – جنوبی خود تغییر جهت داده و وارد سرزمین های دشت آزادگان می شودو در پایان وارد باتلاق هویزه (هورالهویزه) درغرب شهر هویزه می شود و در آخرین مرحله پس ازطی این باتلاق وارد اروندرود می شود .

رود مارون (جراحی) : نام اصلی و قدیمی این رودخانه (تاب) است . این رودخانه از کوه نیل سرچشمه می گیرد و از لوداب می گذرد . از این محل به بعد به نام مارون نامیده می شود . از قسمت شمال وارد دشت بهبهان می شود و از شمال غربی این شهر می گذرد . در نزدیکی (چم هاشم )‌ شعبه دیگری از شمال به نام رود (اعلاک) با شعبه اش به نام (رود زرد ) که از رامهرمز می آید به مارون می پیوند . این رود از این محل به بعد به نام رود جراحی معروف است . رود جراحی پس از عبور از رامشیر در شادگان به چند شاخه تقسیم می شود که یک شاخه آن به کارون و شاخه دیگر آن به خوردورق می پیوند

د . رود جراحی سرانجام در بندر امام خمینی به آبهای خلیج فارس می ریزد .
رود خیرآباد (هندیجان) : نام این رود شیرین است . از دیلکان شرچشمه می گیرد . از تسوج شعبه دیگری به نام شاه بهرام به آن ملحق می شود . پس از عبور از روستای نازیکان شعبه دیگری از شمال بدان می پیوندد . در این محل به نام رود خیرآباد معروف است . رودخانه خیرآباد پس از عبور از روستای خیرآباد از سمت راست رود دیگری به نام (آب زرک) دریافت می گردد . سپس در محل سردشت شاخه پرآبی به‌آن متصل می شود . این رود در این محل به نام زهره معروف است . رود زهره پس از رسیدن به هندیجان به نام هندیجان نامیده می شود . رود هندیجان سرانجام در جنوب این شهر به خلیج فارس می رسد .

کوهها
از جمله کوههای مهم استان خوزستان ، کوه چو ، جیال ، ورزرد ، شاویش ،
آب بندان ، مامازاده ، کوه سیاه ، کوه چال و منگشت که یکی از کوههای برفگیر استان خوزستان است می توان نام برد . پیشکوههای زاگرس که در نزدیکی سواحل

خلیج فارس قرار گرفته شامل مقداری سنگهای آهکی و نمکی است و به همین علت آب اغلب رودخانه های این حدود شور و سنگین است و زمین های مجاور را شوره زار تشکیل می دهد . اما در ارتفاعات بلندتر از سنگهای آهکی ترکیب یافته که دارای دامنه های پرشیب و دره های عمیق است . منطقه کوهپایه زاگرس که جنوب غربی ترین و پست ترین طاقدیسهای زاگرس به شمار می رود در زیر رسوبات جلگه ین النهرین در عراق و یا آبهای خلیج فارس دفن می شود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 36 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
  1. باوری گفت:

    سلام. مقاله (جغرافیای خوزستان) را تمایل داشتم خریداری نمایم. در صفحه اول نوشته شده ۴۷۰۰۰ ریال. برای خرید از طریق کارت شتاب سه عنوان دیگر با جمع مالی اضافه نوشته شده که معلوم نیست چه خبره

    • pcbrain گفت:

      دوست عزیز سلام . این مشکل به این دلیل میباشد که شما چند بار روی دکمه خرید مقاله کلیک کردید . انشالله به زودی حل خواهد شد . مقاله برای شما ارسال شد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد