بخشی از مقاله

بررسی آب مورد نیاز برای باغ

در بسیاری از مناطق آب منبع محدودیت گیاهان به آب آشامیدنی خوب نیاز ندارند، بنابراین بسیاری از آبهای موجود طبیعی را با جمع آوریآب باران و برگرداندند آن، یا بازیابی آب تلف شدۀ خانگی به دست می آورند. شاید آب کافی نباشد، شما می توانید آب معرفی تان را همانند قیمت هایی که برای خودتان و محیط هزینه کاشیو کاهش دهید.

 


(دستورالعمل) مخزن
مخزنی بای جمع آوری آب باران در باغ نصب کنید. توجه کنید، مناسبترین نوع مورد نظر شما چیست ؟ (صفحه 36 جمع آوری آب را نگاه کنید). همچنین صحیح مخزن برای تأثیر بیشتر مهم است. هرگزمخزن آب را بدون کنترل اولیه توسط مقررات شورای محلینصب نکنید، که جزئیاتی مانند فواصل مرزها و سیستم فاضلاب را می طلبد. ببینید لولههای زیرن کجا هستند و نصب مخزن خود را

نزدیکبه ان در نظر بگیرید. آن لوله های اضافی راذخیره می کند و به آسانی می توانید هرجریانی را به داخل خزن آب هدایت کنید. توجه کنید که مخزنتان را در جای سرد طبیعی قرار دهید، قسمت جنوب یا شرق خانه ایده آل است. احتمالاً جلبک ناخواسته افزایش می یابد در مخزنهایی که آب آنها گرم است. اگر می توانید، سعی کنید مخزن را در نقطۀ بلندی در باغ قرار دهید. با این روش،

شما می توانید با استفاده از نیروی جاذبه، به جای پمپ آب را به اطراف انتقال دهید. اگر به پمپی برای افزایش فشار برای پاشیدن آب بالای تپه نیاز دارید، اطمینان حاصل کنید که قدرت خروجی ضدباد و باران در آن نزدیکی باشد. جعبۀ الکتریستی خارجی می تواند برای این کار مفید باشد. برای واحدها و خانه های کوچک جایی که فضا (محدود) است، دیوار آبی را در نظر بگیرید، یک سیستم مخزن عمودی موجود از مخزنهای آهن آلات که بتواند حفاظرا دو برابر کند.


از چند نوع سوراخ سایه مانند استفادهکنید، تا اززمینه ی رشد پشه ها در مخزنتان جلوگیریکنید.
آب باران بین 30 تا 40 درصد آبی که در باغ استفاده می کنید رافراهم می کند.
حفاظی برای مخزن
اگرچه مخزنهای آب سودهای محیطی و اقتصادی را فراهم می کنند، آنها به طور خاص جذاب نیستند و می توانند در فضای کوچک بدنما باشند. اینجا چندین ایده برای پنهان کردن مخزن وجود دارد. شما ممکن است بتوانید یک مخزن را زیر زمین قرار دهید. آن به نوع خاک یا صخره در باغ بستگی دارد و اینکه آیا راه دستیابی به گودال تجهیزات وجود دارد و مقدار پولی که شما هزینه می کنید.


مخزن را همرنگی دیواررنگ کنید بنابراین تناسب بهتری با محیط اطرافش خواهد داشت. ظرف های خیزران در جلویمخزن برای پوشاندن حفاظ قرار دهید. ایده ی دیگر برای حفاظ مناسب برپاکردن قاب هایی از نیزار و خیزران یا درخت چای (از آهن آلات ذخیره سازید و تأمین کننده هایی را طراحی کنید.)
چرا آب باران را استفاده میکنید ؟
نصب مخزن آب پول و صورت آب شما را پس انداز می کند و طی دوره های خشکسالی و قحطی، پشتیبانی برای شما فراهم میسازد. همچنین شما تا حدی به محیط اطرافتان کمک خواهید کرد از طریق :
کاهش فشار در ذخیره سازی آب


ذخیره سازی آب آشامیدنی سودمند
محافظت از سرچشمه های رودخانه
کاهش تخلیه شدن جریان آب
ایجاد منبع آماده برای آتش نشانی
ص 2برای پوشش فصلی سریع سالیانه چیزهایی مثل آفتابگردان و نخود سبز شیرین پرورش دهید. داربستی در اطراف مخزن قرار دهید و آن را با گیاهان بالا روند، سریع الرشد همیشه سبز مثل پرتقال ترامپت بالا رونده بپوشانید. (پیروستگیا و نوستا).


ص 2 یک ردیف درختچه های همیشه سبز در جلوی مخزن بکارید و انها را به عنوان حفاظ زندۀ عریض پرورش دهید. چندین انتخاب مناسب شامل باتل براش (شیشه شور)، مخروطیان که توله، (فوتو کاوا A درخت کریسمس نیوزلند)، فتونیایا برداغ. سیم هایی بین دو دیرک در جلوی مخزن بکشید و گیاهی مثل مرکبات بهعنوان داربست پرورش دهید. شاخه ها را با طناب به سیم ها ببندید و آنها را برای دستیابی به تدثیر یکسان هرسکنید.
واقعیتی درباره ی ...


آب اصلی
برخی مردم تصور می کنند که آب اصلی به خاطر دارا بودن کلر برای گیاهشان مضر است. در واقع، سطوح پایین کلر در آب و میزان سریع تجزیه ی آن در معرض نور به این معنی است که کلر هیچ تأثیری روی گیاهان باغ ندارد. در برخی مناطق، جای که جریان آب اصلی الکی است، با این حال عادی است که اسید پی اچباران برای گیاهان اسید دوست مانند کاملیا، آزالیا، گل بوشهری و مرکبات کمی بهتر است. این منفعت دیگر استفادۀ آب باران در باغتان است.
استفاده ی آب تیره
آب مواد شوینده و حمام منبع بزرگ دیگر برای باغهستدر جایی که (بارندگی) کم است. میانگین تولید آب تیره خانگی در هفته بین 200 و 800 لیتر است. اگر سیستم آبی که نصب کرده اید مؤثر است، نیاز کمی خواهید داشت تا از این اب به طور مرتب استفاده کنید. این هشدارها (دستوالعمل ها)را به کار بگیرید تا آب تیره را سالم سازید. (همچنین بازیابی آب ص 38 را نگاه کنید).


درخواستهای قانونی را توسط شورای محلی کنترل کنید. بیشتر نویسندگان اصرار می کنند که آب درخواستهای قانونی را توسط شورای محلی کنترل کنید. بیشتر نویسندگان اصرار می کنند که آب باید در مرزی که تولید می شود، نگه داشته ود. بنابراین آن نباید داخل زمین همسایه یا داخل کانالهای آب شود. بهترین راه ذخیرۀ آب تیره در باغ، استفادۀ آن در زیر سطح سیستم آبیاری است. اگر ابتیره را مستیقماً روی سطح باغ بریزید، ممکن است بلرتی سلامتی انسان و حیوان خطرناک

باشد. فقط آب شستشو رااستفاده کنید، تا اینکه جمع مواد شوینده را به باغ داخل نکنید. از آب ماشین لباسشویی که پر از کهنه است استفاده نکینید چون آن ممکن است محتوی مواد مدفوع باشد که پاتوژنز را انتقال می دهد.
در جایی خاک، آب تیره مصرف کند، سنگ گچ خاک را تهدید می کند تا به تجزیۀ نمک هایی مانند سدیمسدیم کمک کند. (در برخی مواد شوینده و پودرهایشوینده وجود دارد)، که می تواند در نهایت زندگی گیامرا نابود سازد. هم چنین قاتی کردن اب باران یا جریان آب اصلی کمک خواهد نمود.
آب شستشو شده ی ماشین لباسشویی را به داخل باغ بازیافت کنید. چربیصابون در آب تیره می تواند خاک را دافع کند. اگر این اتفاق بیفتد، خاک را با عامل خیس کننده هر 6 ماه یا بیشتر تهدید میکند. وقتیهوا بارانی است آب تیره را استفاده نکنید. اجازه دهید باران در کانال جریان یابد. آب تیره را برای آبیاری سبزیجات یا جاهایی که بچه ها بازی می کنند، استفاده نکنید.


PH خاکتان را کنترل کنید. آب تیرهمقدار الکل خاک را افزایش می دهد، که به کمبود آهن در گیاهان منجر می شود. (نشانه هایش برگ های زرد جوید و رگبرگ های سبز راشامل می شود). اگر لازم است مشکل را با افزودن سولفات یا آهن به خاک جبران کنید. آب تیره را در باغ استفاده نکنید، اگر احتمال می دهید که (محتوی) فسفر است. (در برخی مواد شوینده وجود دارد). گیاهان بومیو متغیر با فسفر اضافی می جنگند، چون که فسفر اضافی برای آنها ستمی است. فسفذ خیلی اضافی در گیاهان دیگر می تواند آنها را دچار فقر آهن سازد. کود شیمیایی کم تری مصرف کنید.
ص 3 طراحی سازگار (همخوان) با آب


کلید رمز ایجاد باغ به آب همخوان بستگی دارد در اماده سازی خاک خوب قبل از کاشتن و اینکه توجه فوری بعد از کاشتن فراهم سازید. عناصر اصلی مقداری مواد ارگانیک و کاه (برگ) هستند. اگر می خواهید در باغ اب ذخیره شده را کاهش دهید،اینها الگوهای خوبی برای همه ی باغ ها هستند نه فقط باغهایی که در نواحی خشک هستند.
شروع به کار کردن
خاک را حفر کنید تا کلوخ های بزرگ را جدا کنید و همۀ سنگ ها را خارج نمایید. این کمک خواهد کرد تا رطوبت به ذرات زمین نفوذ کند. خشکی خاک را به خوبی و درستی باد استفاده کنندۀ خشکی کنترل کنید. زهکشیخوب برای طراحی باغ با آب همخوان ضروری است. کودهای گیاهی طبیعی، کود قارچ فراوانی به خاک بیفزایید، و خاک را تا حد امکان به طور عمیق حفر کنید. گیاهان را بر طبق نیازشان به آب گروه بندی کنید.


با این روش، شما می توانید همۀ گیاهان تشنه را با همدیگر آبیاری کنید و گیاهان فشن را رها کنید تا با آب بارانتغذیه کنند. گودال نعلبکی شکلیدر اطراف مرکزی هر گگیاه ایجاد کنید تا اینکه جریان بارندگی به سوی ریشه مستقیم شود. حتی گیاهانی که بیشترین مقاومت را در برابر خشکسالی دارند، زمانی که اولین بار کاشته می شوند، آب نیاز دارند، بنابراین منطقه رابا آبیاری میتوانید کاملاً خیس کنید، آب را کم کم اضافه کنید و مطمئن باشید که آب جذب می شود. نواحی ریشۀ گیاه را با برگ بپوشانید توجه داشته باشید که در اطراف ریشه ساقۀ گیاه نریزید. در غیر اینصورت گیاه شروع، پوسیدن می کند. اجازه دهید تا ریشه ها جوانه بزنند و کم کم آبیاری را کاهش دهید تا اینکه گیاهان با مقدار بارندگی طبیعی باقی بمانند.
انتخاب آب های همخوان


با انتخاب دقیق آب را صرفه جویی کنید پوستانرا پس انداز کنید. قبل را خرید نیاز آنها به رطوبت را تحقیق کنید. درختان استرالیایی بومی، درختچه ها و علفهای نواحی کم باران، همه از عهده ی دوره های خشک طولانیمدت برمی آیند. اطالیپتوس ها و اقاقیای استرالیایی (گونه اقاقیا) نمونه های خوبیبرای باغ با آب همخوان هستند، برای اینکه برگ های آنها به صورت عمودی آویزان است

، کم تر در معرض آفتاب قرار می گیرند و میزان از دست رفتن آب را کاهش می دهند. گیاهان با برگ های نقره و خاکستری مانند گوش برّه انتخاب کنید. (استاچی بیزانتینا). اینها با موهایکرک دار پوشیده شده اند که تبخیر آب را کاهش می دهند. بسیاری از گیاهان هوایی مثل موس اسپانیای (تیلانوسیا آشنودیس)، اصلاً به آبیاری نیاز ندارند، کنترل کنید باقی رطوبت آنها را با رطوبتی که در هوا طراحی می شود.
کنترل زهکشی
برای اینکه بفهمید، چه مقدار

آبدر خاک باقی می ماند، سوراخی را حفر کنید و آن را پر از آب کنید. زمان بک
گیرید که چه مقدار طول می کشد تا خاک آب را جذب کند.
X بین 0 تا 60 دقیقه : لازم است خاک را تقویت کنید قبل از اینکه گیاه بکارید.
X بین 1 تا 4 ساعت : مقداری کود طبیعی بیفزایید.
بین 4 تا 8 ساعت : خاک مناسب است، شروع به کاشتن کنید.
X بیش از8 ساعت : زهکشی خاک بد بوده است، سنگ گچ هایی را حفر کنید و دوباره تلاش کنید.
ص 4، 10 نکتۀ کاشتن و فراموش کردن
گیاه
گل گیوه آبی (سنکوسرپنز) پوشش زمینی تمام آفتاب / خشکی زهکشی خوب
بروملیدز (نوع فراوان)  پوشش زمینی یا انبوه تمام آفتاب تا سایه
رزماری ساحلی (وستریلنیگا فروستی کوسا)  درختچه تمام آفتاب / خاک زهکشی خوب
بوبیلایخزنده (می پروم پاروی فولیوم)  پوشش زمینی تمام آفتاب قسمتی تا سایه
دینلا (گونه ی دینلا)  علفی شکل انبوه سایه
لوماندرا (لوماندرا لنگی فولیا)  علف آفتاب کامل


بوته های کتان نیوزلند (گونه های فرمیوم)  خشک انبوه آفتاب کامل
گیاهان گوشتی (نوع فراوان)  پوشش زمینی برای درختچه ها آفتاب کامل
علفهای توسوک (گونۀ پوا)  علف آفتاب کامل
گیاه یوکا (گونه ی یوکا)  درختچۀ انبوهی شکل آفتاب کامل
راه حل های زیرکانه
باغ هایی که آب کم استفاده میکنند نباید سبیه بیابانها به نظر آیند. اینجا چندین راه حل وجود دارد. شاید غیرمنطقی به نظر آید، اما باغ های دارای جوانه، جنگل بارانی به مقدار آب فراوانی نیاز دارند. بسیاریاز گیاهان جنگل بارانی مثل نخل ها و سرخس درختی در دوره های خشک طولانی مدتبدون رطوبت فصلی می توانند زنده بمانند. آنها زمانی که بارندگی کم است به یک لایۀ پوشالطبیعی

خوب و آبیاری عمیق (پراکنده) نیاز دارند. بدون برگ هایشان، گیاهان برگ ریز در طول زمستان به اب نیاز دارند، و بسیاری از آنها با رطوبت بسیار کم در تابستان زنده می مانند. آنها بیشترین آب را در بهار دارند، زمانی که برگ ها و گل های جدید شکل می دهند. خوشبختانه، در بسیاری از مناطق، این دورۀ بارندگی زیاد هماهنگ است. باغ های آبی بعد از کاشتن، آب زیادی مصرف نمی کنند.
آنها گهگاهی آنها را با مقدار کمی آب پرکنید تا تعادل خود را از طریق که از طریق تبخیر از دست داده اند، دست آوردند.


کارشناسان خشکی
کاکتوس ها از شرایط هوایی خشک و ز
رطوبت کم لذت مخصوصاً در زمستان لذت می برند و به آب کمی نیاز دارند. پرورش کاکتوس درظرف ها یا در زمین بستگی به شرایط آب و هوایی دارد. آنها به خاک زهکشی خوب یا گلدانهای مناسب نیاز دارند. برای روییدن کاکتوس، همچنین به نور، گرما تهویۀ مناسب نیاز است. در اوایل بهار به آنها

کمی آب بیشتری بدهید برای اینکه این زمانی است که آنها گل می دهند و میوه و دانه شکل می دهند. برای کاهش آب فروان در مناطق خشک فقیر یا مرطوب، در بسترهای بلند یا زیر لبۀ بام کاکتوس پرورش دهید. پوشال شنی در اطراف کاکتوس استفاده کنید. به همان خوبی که رطوبت خاک را نگه می دارد و تبخیر را کاهش می دهد، شن رطوبت را تحت کنترل خود نگه می دارد.
ص 5 راهنمای گیاهان


پولتان را پس انداز کنید و با پرورش تولید شیمیایی آزا و گلها مواظب محیطتان باشید.
ایجاد کرت سبزی
طعم هیچ چیز شبیه به طعم تازۀ سبزی نیست، تنها از زمین بکنید یا از گیاه پیچکی بچینید. یک کرت بنری به شما آسودگی تولید ضروری با دست را می دهد و با کاشتن توسط دست خودتان به شما می توانید کودهای ساختگی یا آفت کش ها را کاهش دهید، یا خودداری کنید. این برای سلامتیتان و محیطتان خوب است و اگر دقیق برنامه ریزی کیک ممکن است تمام سال سبزیجات تازه داشته باشید.
چگونگی شناخت کرت گیاهی
اولین کرت سبزی را خیلی بزرگ ایجاد نکنید. از مقیاس کوچک استفاده کنید و اگر تصور کردید فضای بیشتری نیاز دارید، بعداً می توانید فضا را توسعه دهید. گونه های مقاوم در برابر بیماری را

انتخاب کنید که در شرایط آب و هوایتان به خوبی رشد خواهند کرد. برای ذخیرۀ سبزیجات مستمر، بذرهای کوچک و موفق ایجاد کنید. دانه ها و نهال بذری پیشرفته را به جای خرید سبدهای کلی استفاده کنید چون سبد ممکن است بیش از حد نیاز شما گیاه داشته باشد. میان ردیف ها و میان گیاهان جدا از کاه استفاده تا رشد گیاه را افزایش دهد. اگر هر گیاهی ظاهر شد، سریعاً آن را بیرون بکشید، برای گیاهان سایه کنید، در تابستان به طور همزمان حفاظ های سایه مانندی

بسازید که بتوانیدد محفل جوانه زدن گیاهان آن را خارج کنید. به گیاهان محصولات که رشد آنها را سریع می کند بدهید و هر روز آنها را کنترل کنید. فقط 5 دقیقه برای آبیاری و چیدن هر محصول لازم دارید، و مواظب آفت ها و بیماری ها باشید. برخی آسیب ها به برگ ها بپذیرید و قسمتهای دیگر گیاه را که نمی خواهید بخورید، به جای (کود) شیمیایی برای کنترل آفت ها استفاده کنید. سعی کنید با گیاهان به عنوان اولین خط دفاعی دولت باشید. (ص 226 دوستان طبیعی را ببینید.). اگر ب

ه کمک بیشتری نیاز دارید، استفاده کنترل بیولوژیکی یا برخی فرات مفید که معرض شده اند را در نظر بگیرید.
باغ سبزی را اول صبح یا عصر آبیاری کنید، هرگز در گرمای روز آبیاری نکیند چون که رطوبت از طریق تبخیر از دست خواهد رفت. مصرف مواد غذایی را افزایش دهید و از استقرار آفت ها و بیماری ها جلوگیری کنید، از کاشتن نمونه هایی از همان نوع سبزی در همان قسمت از باغتان در فصول موفق خودداری کنید. برای مثال کلم بروکلی را بعد از محصول کلم پیچ نکارید، آنها هر دو نمونه هایی از

خانواده براسیکاهستند. گلهای تزیینی گیاه استوقدوس در میان سبزیجات بکارید تا از طریق گرده افشانی حشرات را جذب کنند. نخود سبز شیرین را مجاور لوبیا سبز بکارید تا به وسیله ی گروه افشانی اولیه لوبیا سبز تشویق خواهد شد.
ص 6 تنوع (گونه های) سبزی کوتوله
سبزی تنوع زمان برداشت
لوبیا پیشتاز، پیشگگام، پیشرو تابستان
چغندر کوچک (بچه) بهارتا تبستان


هویچ کوچک چهار فصل
فلفل قرمز فلفل قرمز تایلندی بهار تا پاییز
کاهو سالاد فوری چهار فصل
نخود سبز محصول نوبرماسی پاییز تا بهار
تربچه سالاد قرچ قروچ چهار فصل
گوجه فرنگی خیلی کوچک، ریز بهار تا پاییز

انتخاب مکان مناسب
زهکشی را کنترل کنید. سوراخی تقریباً به عمق 30 سانتی متر حفر کنید و با آب پرکنید. اگر آب ساعت ها طول کشید تا در سوراخ فرو رود، لازم است لولۀ کشاورزی نصب کنید تا آب اضافی را خارج کنید یا سبزی ها را در مکان مرتفع بکارید. مکانی که انتخاب می کنید هر روز حداقل 6 ساعت، ترجیحاً از صبح به بعد آفتاب دریافت نماید. اکر حیاط واقع کنید. اگر چمنی در باغتان در

نقطۀ آفتابی وجود دارد، جای کاشت را در آن جا در نظر بگیرید. چمن کاری را حفر کنید و در جای دیگر استفاده کنید، علف را با پوشش روزنامه و پلاستیک از بین ببرید، یا باغ بلندی ایجاد کنید. (ایجاد باغ بدون حفر کردن را ص 231 نگاه کنید). کرت سبزی را خیلی نزدیک درختان نهال بزرگ نکارید. درختان روی سبزیجات سایه می اندازند و به آنها در آبیاری و مواد غذایی سهیم می شوند.

ایجاد باغ سبزی کوچک
اگر زمین سفت است، کاهو در گلدان بزرگ بکارید. اطراف گوجۀ کوچک را با کاشتن کاهو دستۀ ترۀ لطیف احاطه کنید.شکل های سبزیجات غیررونده مثل کدو سبز و کدو تنبل را جستجو کنید. شکل کوتولۀ این انواع را امتحان کنید که برایکاشتن در ظرف ها مناسب هستند. چغندر قند (حداقل به عمق 20 سانتی متر از خاک نیاز دارید تا ریشه ها شکل بگیرند) ، فلفل قرمز، فلفل هندی،

 

بادنجان، لوبیا، کاهو، ریواس، موسیر، ریشه نقره ای و گوجه فرنگی. فراموش نکید شما می توانید باغ عمودی به خوبی باغ تخت داشته باشید. سه پایه ای برای نخود فرنگی و لوبیاهای بالارونده ازطریق بستن سه ترک چوبی یا چوبهای خیزران به سمت بالا بسازید و سپس توریسمی اطراف چوبها را بپوشانید.
دلایل مخالف و موافق
آیا سبزیجات خانگی پول شما را (پس انداز) می کنند ؟
در اولین سال پس انداز کردن با وجود هزینه های موجود، حصار کشی، حاشیه، کودها و کاشت سفت خواهد بود. اگر شما به خرید نهال ها و کودها ادامه دهید، هزینه های در حال تکوین بر پس انداز شما غلبه می کند. برای پس انداز بیشتر، گیاه را به صورت دانه بکارید، کود گیاهی و برگ

ایجادکنید، کودهای آزاد از مزارع جستجو کنید و مصرف کودهای شیمیایی را محدود کنید. علاوه بر این گیاهانی را برای کاشت انتخاب نمایید که در سبزی فروش ها ارزشمند باشند مانند : گوجه فرنگی، سبزیجات آسیایی، لوبیای رونده، شوگر اسنپ، نخود فرنگی، نخود فرنگی زمستانی، ریشه نقره ای.
شروع موفقیت آمیز :
سعی کنید سبزیجاتس از نوع سنّتی بکارید که سبزیجات آباد واجدادی نامیده شده اند. بسیاری از اینها طعم خوب، برداشت فراوان و مقاومت خوب در برابر بیماری دارند. از آن جایی که آنها می توانند چیده و بلافاصله مصرف شوندف برای باغ های خانگی مناسب هستند.
سبزیجاتی برای تمام فصول
محصول زمان برداشت
مارچوبه بهار
چغندر ده هفته بعد از بذر افشانی
کلم پیچ تابستان تا پاییز 8 تا 16 هفته بعد ازبذر افشانی
هویج چهار فصل
زردک 18 تا 20 هفته بعد از کاشت
سیب زمینی بهار


کدو حلوایی پاییز
ذرت شیرین بهار تا پاییز یا 10 هفته بعد از بذرافشانی
سیب زمینی شیرین پاییز یا 20 هفته بعد از کاشت
گوجه فرنگی هر تابستان تا پاییز (هوای گرم در چهار فصل)
مارچوبه دستورالعمل برداشت
اولین سال بدون چیدن رها کنید. در سال دوم فقط چیزهایی که زیر خاک پخش است را بچینید. چاقوی تیز استفاده کنید.
چغندر قند چغندر قند جوان بسیار خوشمزه است، اما محصول می تواند در زمین باقی مانده و پس از چند ماه برداشت شود.


کلم پیچ کل گیاه را هنگامی که سرش (برگ آن) سفت و گوشتالو است، برداشت کنید.
هویج پیوسته بچینید تا محصول (تکثیر) یابد.
زردک پیوسته بچینید تا محصول تکثیر شود. زردک های کوچم را 2 تا 3 ماه بیرون بکشید یا تا 6 ماه در زمین رها کنید.
سیب زمینی پس از گل دادن، هنگامی که برگ ها شروع به زرد شدن نمودند، بچینید.
کدو حلوایی زمانی که ریشه ها پژومردن و زمانی که گیاه روند یکی پس از دیگری مرد برداشت کنید.
ذرت شیرین زمانی که نخ های ابریشمقهوه ای سد، ذرت آمادۀ چیدن است.
سیب زمینی شیرین زمانی که گیاهان زرد شدند، غده ها رمیده اند.
گوجه فرنگی برای بهترین طعم، بگذارید میوه های گیاه روند برمند.


مارچوبه دستورالعمل ذخیره و پخت
ریشه ها را قطع کیند سپس در ظرف کوچک در یخچال قرار دهید. با پلاستیک بپوشانید.
چغندر قندر برگ ها را می توان برایاستفاده درسالادها چید.
کلم پیچ می توان قاچ کرد، مدت 3 تا 4 دقیقه آب پز نمود و در فریزر ذخیره کرد.
هویج هویج های کوچک جوان طعم بسیار خوبی دارند.
زردک مدت یک 1 تا 2 هفته جلوی آفتاب یاچندین هفته در سبزیجات تازه ذخیره کنید.
سیب زمینی زیر آفتاب قرار دهید تا از جوانه زدن جلوگیری نمایید. (به شکل آلکالویید).


کدوحلوایی (پوست سخت) در نقطۀ گرم قرار دهید، اما در جای خشک و خنک رویسیممشبک نگهدارید.
ذرت شیرین برای طعم بهتر،بلافاصله پس از چیدن، بپزید.
سیب زمینی شیرین غده ها رادر آفتاب برای درمان به مدت چندین روز پس از چیدن رها کنید.
گوجه فرنگی در نواحی بلند دارای میوه، گوجه فرنگی هایدرشت بذر را بچینید و رسیده ها را داخل خانه قرار دهید تا آسیب آفت را کاهش دهید.

ص 7گوجه فرنگی
اگر خوب برنامه ریزی کنید، سر مرکز سیمس گوجه های خانگی خواهید داشت، زمانی از سال که خرید آن گراناست. نهال ها را اواخر بهار بکارید. در نواحی سرد، گیاهان را در ظرف ها و گرما نگه دارید، نقطۀ امن تا اینکه همۀ تهدید سرما بگذارید. در همه نواحی، اگر شبهای سرما و یخبندان قابل پیش بینی است، نهال را شب ها بپوشانید، برای اینکه دمای پایین از شکل گیری میوه جلوگیری می کند. انواع زودرس مثل نوع مار ماند انتخاب کنید. اینها زمان کم تری برای میوه دادن از انواع دیگر می گیرند و بیشتر در برابر سرما مقاومند، بنابراین احتمال زیاد اواسط تابستان محصول بدهند. وراف دی سارماند، 77 روزبعد از کاشتن می رسد. آفتابی ترین قسمت باغ را برای بستر گوجه فرنگی انتخاب کنید، و کودهای طبیعی زیادی حفر کنید، مثل خاک برگ و کود گیاهی پوسیده خوب که ظرفیت خاک را برای نگه داشتن رطوبت بالا می برد. گیاهان گوجه را خوب آبیاری کنید. اولین بار که گلها ظاهر شد، غذای مایع با کودهای طبیعی را آغاز کنید.
هویج ص8 :
پرورش هویج جالب است، برای اینکه پرورش آن آسان است. آنها از زمانیکهدانۀ آنها کاشتهمیشود، تقریباً سه ماه طول می کشد تا بزرگشوند و می توان بهصورت خام یا پخته خورد.


در نواحی گرم دانه ی هویج را هر زمان می توان بذر افشانی کرد. در نواحی معتدل از جولای تا مارچ بذر افشانی کنید. در آب و هوای سرد از آگوست تا فوریه بذر افشانی کنید. خاک را به دقت آماده کنید. هویج ها، اساساً به خاک های شنی یا خاکبرگ با زهکشی خوب نیاز دارند. اگر خاک رسی دارید هویجرا دربستر بذر افشانی کنید و انواع ریشه ای مثل چکنتی زود رس را امتحان کنید.
همه ی تخته سنگ ها و تکه های سنگ را خارج کنید، چون که اینها باعث می شوند ریشه ها به شاخه و معیوب شوند، دانه های هویج ریز هستند و دست گرفتن آنها مشکل است،

بنابراین قبل ازبذر افشانی، آنها را با شن خوب مخلوط کنید. (یا دانه ها را داخلکاغذ بخرید). سپس به آسانی شن و مخلوط دانه را در طول ردیف آماده بریزید. شاخ و برگ اضافی هویج را زمانی که به بلندی 5 سانتی متر رسید، حدود 2 تا 3 سانتی متر بزنید. و دوباره زمانی که به بلندی 15 سانتی متر رسیدند حدوداً 5 سانتی متر بزنید.
سبزیجات آسان بای تازه کارها شامل، سبزی آسیایی، هویج، گوجهفرنگی، لوبیا سبز، کدو حلوای، تربچه، محصول کاهو، ریشه نقره ای و کدو سبز را تکرار کنید.
کاهو ص 8 :
از نهالستان محلی راهنمایی برای بهترین نوعبذر کاهو بخواهید. چندین نوع مختلف برای بذر افشانی در زمانهای مختلف سال موجود است. از بذر افشانی در هوای سوزان خودداری کنید. اگر دمای هوا 30 درجه سانتی گراد یا بالا بود، دانه ها را مرطوب کنید و آنها را در کاغذ بپیچید و در یخچال حدوداً یک روز قبل از بذر افشانی قرار دهید. گیاه را در باغ بکارید و اگر فضا محدود اس

ت از ظرف بزرگ کاسه ای شکل با ترکیب کیفیت خوب استفاده کنید. این برایبالکن یا ایوان کوچک ایده آل است. بعضی انواع صحنۀ جذابی را ایجاد می کنند. خاک را تا وقتی که نهال ها جوانه بزنند مرطوب نگه دارید. هر روز تابستان آبیاری کنید، اما در گرمای روز از آبیاریاز بالا خودداری کنید. اگر چه گیاهان رسیده به آفتاب کامل نیاز دارند، از مقوا برای ایجاد سایه استفاده کنید یا گیاهان بلندتر مثل لوبیا برای ایجاد گیاهان جوید از آفتاب بعدالظهر استفاده کنید تا زمانی که آنها جوانه بزنند، در آب و هوای داخلی گرم، کاهو به سایۀ کمی در تابستان نیاز دارد.


پرورش گوجه فرنگی در لاستیک کهنه
در اینجا دربارۀ چگونگی بازیابی لاستیک و به طور همزمان رشد محصول خوشمزه آمده است. شما نیاز دارید :
2 عدد لاستیک ماشین کهنه
علف خشک، خاک برگ یا ظرف ترکیب دانۀ گوجه فرنگی (غدۀ گوجه فرنگی)
لاستیک ماشین کهنه را صاف روی زمین قرار دهید. لایه ای از علف خشک، خاک برگ، غده گوجه فرنگی بیفزایید وسپس یک جفت دانۀ گوجه فرنگی روی آن قرار دهید. گوجه فرنگی را با قرار دادن علف بیشتر، خاک برگ یا غدۀ گوجه فرنگی بر روی آن خاک کنید. خوب آبیاری کنیدبه محض اینکه گوجه ها رشد کردند، لاستیک دیگری روی لاستیک اول قرار دهیدو علف بیشتر، خاک برگ یا غدۀ گوجه فرنگی بیفزاید.


اگر لازم است، مراحل را تکرار کنید تا گیاهان رشد کنند. بعد از چند ماهاولین گوجه های کوچک را شروع به برداشت کنید. بعد از اینکه برگ هاپژمردن، همۀ محصول را برداشت کنید.
پرورش باغ سبزی ص 9 :
آمدن رایحۀ سبزیجات از میان باغ در روز گرم، آفتابی، ماهیت تابستان است. حتی اگر اتاقی برای باغ سبزی درشت نداریدف می توانید همیشه آب چند سبزی برای تازگی و طعم غذایتان بگیرید. همچنین برخی گیاهان به عنوان حشرات کنترل کنندۀ زمین درست عمل می کنند و بسیاری از انهاخواص دارویی دارند.


انتخاب مکان مناسب
شما می توانید آنها را در بستر خودشان پرورش دهید، در ردیف آخر یا میر سنگی میان بستر یا الگوی هندسی(قرار) دهید.اگر شما قصد دارید گیاهان را برای پختن استفاده کنید، ناحیه ای را انتخاب کنید که در آشپزخانه نزدیک باشد. اگر فقط می خواهید از زیبایی و وبوی خوش لذت ببرید، یا زنبورهایعسل را جذب کنید، این نکات را در نظر بگیرید. سبزیجات در هر دماییاز باغ که آفتابیست، در هم بکارید، یا یک نامۀ دلنشین برای آنها ایجاد کنید. جای کاشت انواع سبزیجات گرما دوست مثل رشد آویشن را در باغچه ی سنگی در نظر بگیرید.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید