بخشی از مقاله

بررسی اداره استانداری


فصل اول
جایگاه استانداری در ساختار اداری کشور
ساختار اجرایی کشور وزارتخانه ای بنام وزارت کشور وجود دارد که این وزراتخانه بنا به وظیفه اش به تنظیم و نظارت مسائل مختلف در زمینه های سیاسی، امنیتی، انتظامی، اجتماعی و حتی فرهنگی و اقتصادی می پردازد.
این وزارتخانه برای اجرای برنامه ها و وظایف متعددی که دارد دست به ایجاد تشکیلاتی در هر استان زده که به آن تشکیلات استانداری می گویند.


استانداری ها خود به فرمانداری ها، شهرداریها، بخشداریها و دهداریها تقسیم می شوند که این تشکیلات همه به اجرای وظایف وزارت کشور مدد میرساند.


ابتدا از 8 سال پیش طبق قانون شهرداریها تا حدودی از زیر مجموعة استانداریها خارج و بیشتر با شوراها مرتبط شدند. اما همچنان از نظر تشکیلاتی تابع ساختار استانداریها و وزارت کشور هستند. وزارت کشور تمام برنامه های خود را توسط استانداریها و استانداریها برنامه های اجرایی خود را توسط فرمانداریها و فرمانداریها کلیه امور خود را در سطح حوزه مربوطه توسط بخشداریها انجام می دهند.

فصل دوم
وظایف و اختیارات استانداری
• تعریف کلی
• اختیارات استاندار
• مواد قانونی مربوط به استانداران
«وظایف و اختیارات استانداری»


استانداری در هر استان عالی ترین و بالاترین مقام و نهاد اجرای یا نظارتی و دولتی در هراستان می باشد که وظیفه اش تصمیم گیری و نظارت بر کلیه امورات استان است.
نظارت بر انجام وظایف تمام دستگاههای اجرایی، ادارات و سازمانهای استان و رسیدگی به مسائل بودجه و هزینه های استان و اتخاذ مناسب در مواقع بحران نظیر:
- شورشهای خیابانی
- سیل
- زلزله
- بیماریهای واگیردار
- و .....
- استانداری ها در کل اداری 2وظیفة کلی هستند:
1-نظارتی ( ستادی)
2- اجرایی( صنفی)
که در این بین بیشتر وظایف نظارتی(ستادی) و درون همین نهاد انجام میشود.
وظایف اجرایی( صنفی) هر استانداری برعهدة بازوهای اجرایی آن
( فرمانداری ها، شهرداریها و ....) محول شده است.


اختیارات استاندار
استانداری در قلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی کشوردر ارتباط با وزارتخانه ها،مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاههایی که بنحوی ازبودجة عمومی استفاده می نمایند، نهادهای انقلاب اسلامی نیروهای نظامی و انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی را برعهده خواهند بود.


استاندار بعنوان نمایندة عالی دولت در برابر رئیس جمهور هیأت وزیران مسئول بوده و بعنوان نمایندة وزارت کشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزراتخانه است ود رمقابل وسیر کشور پاسخگو می باشد.


از اهم وظایف و اختیارات استانداران در قلمرو مأموریت میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
1- استاندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت استان است.
تبصره1: وظایف امنیتی استانداران را شورای امنیت کشور تعیین مینماید.
2- هدایت و تشکیل مرتب جلسات شورای تأمین استان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن
تبصره2: هدایت و نظارت بر عملکرد شوراهای تأمین شهرستانها و اقدامات امنیتی

فرمانداران و سایر دستگاههای اجرایی محلی و هماهنگی در حفظ آمادگی ارگانهای امنیتی
3- پیش بینی وپیشگیری معضلات امنیتی استان، تعیین و تدوین اولویت ها و سیاستهای امنیتی و تعیین حدود و وظایف و اختیارات امنیتی کلیه دستگاههای اگجرایی استان در چهارچوب وظایف قانونی آنها


4- فراهم آوردن موجبات اجرای طرحها و سیاستهای عام امنیتی و انتظامی مصوبات مراجع قانونی دستورالعملهای مربوطه
5- تأئید تشکیل موقت یا دائم و یا انحلال رده های انتظامی در سطح استان درچهارچوب قوانین و دستورالعمل های مربوطه
6- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، گذرنامه و وظیفه عمومی
7- پیشگیی و مقابله با مشکلات مرزی و نظارت و مراقبت از مرزهای آبی و خاکی استان و برنامه ریزی بمنظور جلوگیری از هر گونه تردد و فعل و انفعالات غیرمجاز در چهارچوب سیاستها و خط مشی های مصوب


8- بررسی و تعیین مناطق ممنوع و محدود برای اسکان وتردد و تعیین گذرهای مرزی مجاز
9- بررسی و ارائه پیشنهادات ایجاد مرزهای رسمی( زمنیی، هوایی، دریایی) استان به وزارت کشور
10- بررسی زمینه های مشترک همکاری با استانهای کشورهای همجوار و انعقاد یادداشت تفاهم همکاری محلی در چهارچوب
11- برنامه ریزی، هدایت و ایجاد هماهنگی لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر، قاچاق سلاح مواد منفجره، کالا و ارز
12- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد،ا قامت، تابعیت، استملاک، وسایر امور به اتباع و نمایندگان خارجی، پناهندگان، معاودین، مهاجرین و آوارگان
13- فراهم آوردن موجبات تشکیل و تقویت شوراهای اسلامی بمنظورجلب مشارکت همه جانبه مردم استان در امور مشارکت پذیر و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت برشوراهای فوق درچهارچوب قوانین و مقررات مربوطه
14- تشکیل و هدایت شوراهایی که مسئولیت آ

نها برعهده استاندار می باشد و رعایت تصمیمات متخذه شوراهای مذکور طبق قوانین و مقررات مربوطه
15- در غیاب شوراهای اسلامی شهر( بجز شهر تهران) استاندار جانشین شورای اسلامی شهر خواهد بود. در این حالت کلیه وظایف شوراهای اسلامی شهرهای تابعه استان بغیرا ز وظیفه مربوطه به تصویب برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن برعهده استاندار می باشد.
16-ایجاد زمینه های لازم برای تأسیس و توسعه مجامع و تشکل های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تخصصی ونظارت بر فعالیتهای آنها بمنظور گسترش مشارکت های مردمی در همه زمینه ها و نهادینه شدن آزادیهای سیاسی و اجتماعی
17- نظارت بر همه پرسی و کلیه انتخاباتی که بموجب قانون برگزار میگردد.
18- انجام مطالعات و اقدمات اجرایی تقسیمات کشوری
19- نظارت بر حسن جریان امرو مربوط به ثبت احوال


20- ایجاد زمنیه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بانوان و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذیربط و نظارت بر فعالیت آنها
21- فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشد و پیشرفت و گست

 

رش آموزش و پرورش، ورزش همگانی، بهداشت عمومی، آموزش عالی و تحقیقات
22- حفظ و حراست از ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی
23- هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری وجلوگیریاز منکرات و فساد اجتماعی
24- فراهم آوردن زمینه های عدالت اجتماعی و فقرزدایی
25- اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی های لازم بمنظور پیشگیری کنترل و مهارت بحرانهای ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از قبیل سیل، زلزله و ....
26- نظارت بر امور ایثار گران و خانواده های معظم شهدا.
27- هماهنگی و نظارت بر مسائل رفاهی کارکنان دولت و هماهنگ نمودن امور رفاهی آنان
28- مطالعه و بررسی امور اداری و استخدامی در استان و ارائه پیشنهادات لازم به سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سایر مراجع ذیصلاح


29- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات
30- نظارت و بازرسی از کلیه ارگانها موضوع ماده یک این مصوبه بجز مواردی که به حکم قانون مستنثی شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگانهای مذکور
31- ارزشیابی عملکرد مدیران براساس مصوبات و دستورالعمل های مراجع ذیصلاح
32- فراهم آوردن زمینه همکاری وایجاد هماهنگی بین فعالیتهای دستگاه های دولتی، سازمانهای محلی،نهادهای انقلاب اسلامی، شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه


33- نظارت و مراقبت در اجرای برنامه های عمرانی( ملی، استانی) ودرصورت لزوم دادن تذکر به مسئولین اجرایی و یا اعلام مراتب به سازمان و وزارتخانه مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی
34- نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و امکانات بالقوه موجود استان
35- شناسایی استعدادهای منطقه ای و تعیین نیازمندیهای استان و تصمیم گیری هماهنگی و هدایت برنامه ریزی و بودجه ریزی استان با تأکید بر اولویت های توسعه منطقه ای در چهارچوب سیاستها و راهبردهای توسعه ملی
36- پیشنهاد وضع عوارض جدید بر فعالیت های اقتصادی و خدماتی در محدوده استان وشناسایی منابع جدید درآمدی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط به جهت اجرای برنامه های توسعه منطقه ای
37- تلاش در جهت کسب منابع درآمدی مقرر در قوانین مربوطه در محدوده استان و همکاری با دستگاه های ملی ذیربط در این خصوص


38- هدایت و هماهنگی فعالیت بانکها و تعیین اولویت ها در اعطای تسهیلات تکلیفی بانکی در چهارچوب سیاستها و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تشویق سرمایه گذاران از طریق تشکیل مؤسسات اعتباری غیردولتی و جذب سرمایه های محلی و سوق دادن آنها به سمت فعالیت های تولیدی و عمرانی
39- نظارت، هماهنگی و هدایت امور مربوطه به صادرات غیرنفتی، مبادلات مرزی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه حراست شده و تأسیس و راه اندازی بازارچه های مرزی طبق قوانین ومقررات مربوطه


40-اجرای سایر وظایفی که در استانها از طریق مراجع ذیصلاح برعهده استاندار محول می گردد.
مواد فانونی مربوط به اختیارات ووظایف استانداران:
بجز وظایف و مسئولیتهای مستقیم استانداران که در بخش قبلی در 40 مورد شمرده شد استانداران پیرامون انجام امور محوله باید پیرو یکسری قوانین و موازین باشند که در ذیل به آنها اشاره شده است:


ماده 3: استانداران به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران با حکم رئیس جمهور منصوب می گردد.
ماده 4: عزل استانداران به پیشنهاد وزیر کشور تأئید رئیس جمهور و حکم وزیر کشور انجام می شود.
تبصره: در صورت استعفاء، غزل، فوت و یا سایر موارد که مانع از انجام وظایف استانداران گردد، سرپرست استانداری موقتاً ازسوی وزیر کشور تعیین می شود وزیر کشور موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه استاندار جدید را با هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
ماده 5: نصب و عزل فرمانداران با پیشنهاد استاندار و تأئید و حکم وزیر کشور خواهد بود.
ماده 6: نصب و عزل بخشداران با پیشنهاد فرماندار و تأئید استاندار و حکم وزیر کشور خواهند بود.
تبصره: اختیارات وزیر کشور موضوع این ماده قابل تفوض به استانداران می باشد.


ماده 7: در صورت استعفاء، عزل، فوت یا سایر مواردی که مانع انجام وظایف فرمانداران و بخشداران باشد سرپرست فرمانداری یا بخشداری از طریق استاندار تعیین می گردد. استاندار و فرماندار موظفند حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به معرفی فرماندار و بخشدار جدید اقدام لازم را معمول دارند.
ماده 8: نصب مدیران کل و یا بالاترین مقامات اداری، مدیران پروژه های ملی بالاترین مقام نهادهای انقلاب اسلامی، فرماندهان نواحی و مناطق نیروهای انتظامی و مدیران صدا و سیما ی جمهوری اسلامی ایران در استان توسط وزراء، یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط با هماهنگی استاندار صورت می گیرد.


تبصره 1: چنانچه بین استاندار و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط در خصوص نصب مدیران استان اختلاف نظر وجود داشته باشد، بمنظور حل اختلاف هیأتی مرکب از وزیر کشور، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط و یکی از معاونین رئیس جمهور با انتخاب رئیس جمهور ظرف مدت یکماه تشکیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
تبصره 2: عزل و تغییر مدیران استان توسط وزیر یا

بالاترین مقام دستگاه ذیربط و با اطلاع استاندار صورت می گیرد.
ماده 9- کلیه مدیران کل و بالاترین مقامات اجرایی در استان و فرمانده ناحیه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع استاندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.


ماده 10- رؤسا و مسئولین ادارات موضوع ماده 8 در شهرستان به هماهنگی فرماندار منصوب می شوند.
تبصره 1: چنانچه بین فرماندار و مدیر کل یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی استان در خصوص نصب رؤسا و مسئولین ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد، بمنظور حل اختلاف، هیأتی مرکب از استاندار بعنوان نماینده رئیس جمهور،مدیر کل و یا رئیس سازمان ذیربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشکیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود.


تبصره 2: عزل و تغییر رؤسا و مسئولین ادرات شهرستان توسط مقامهای مجاز دستگاههای ذیربط با اطلاع فرماندار صورت می گیرد.
ماده 11: کلیه رؤسای ادارات و یا بالاترین مقام اجرائی در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.
ماده 12: در موارد ی که استاندار حضور مدیری را در استان و فرماندار حضور رئیس ادارای را در شهرستان درزمان معین ضروری بدانند مدیر و یا رئیس اداره مزبور موظف است از مرخصی یا مأموریت در آن زمان صرفنظر نموده و در محل خدمت خود حضور یابد.
ماده 13: استانداران می توانند مستقیماً با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ارتباط برقرار نماید و مسائل موردنظر در قلمرو مأموریت خویش را مطرح سازند.
ماده 14- فرمانداران می بایستی از طریق استانداران به مقامات موضوع ماده 13 ارتباط برقرار نمایند.


ماده 15- دراجرای اصل یکصدوبیست و هفتم قانون اساسی بمنظور فراهم آوردن:
زمینه های رشد و پیشرفت منطقه ای و اداره مطلوب و بهینه استان در صورت موافقت رئیس جمهور و تصویب هیأت وزیران در شرایط خاص و حسب ضرورت استانداران بعنوان نماینده ویژه رئیس جمهور تعیین میگردند که در اینصورت تصمیمات آنان در حدود اختیارات مشخص در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.


ماده 16: استانداران می توانند در اجرای وظایف اجرائی در استان که بنحوی با برنامه های توسعه و سیاستهای عمومی، مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذکور و استفاده بهینه از امکانات آنها با رعایت قوانین و مقررات مبادرت به تعیین و ابلاغ دستور العملهای اجرائی نمایند.
تبصره: دستگاههائی که از لحاظ تشکیلاتی بصورت منطقه ای فعالیت می نماینند و فعالیتهای آنها شامل چند استان می گردد لیکن مرکز آنها در یک استان قرار دارد موظفند در مورد فعالیت های مربوط به هر استان با هماهنگی استاندار ذیربط اقدام نمایند.


ماده 17: کلیه واحدهای قضائی در استان موظفند در خصوص مسائلی که بنحوی با آرامش و امنیت عمومی استان مرتبط می باشند هماهنگی های لازم را با استانداران معمول دارند آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شواری عالی اداری خواهد رسید.
ماده 18: کلیه دستگاه های اجرائی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایندکه استانداران از مأموریتهای سازمانی وا قدامات بعمل آمده وآخرین دستورالعملها و ضوابط بخشنامه های صادره آگاهی داشته باشند.
تبصره : کلیه شوراها،ستادها و مجامعی که برای هماهنگی انجام وظیفه دستگاه های اجرایی در استانها طبق قوانین و مقررات تشکیل می گردد زیر نظر استانداران فعالیت خواهند نمود.
ماده19: واحدهای اجرایی استان موظفند به ارائه گزارش عملکرد دوره ای خویش به استانداران می باشند استانداران میتوانند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهای استانی گزارش امور مربوط را دریافت نمایند.


ماده 20: استانداران با هماهگی وزارت کشور وموافقت وزارت خارجه میتوانند با مراکز فرهنگی و اقتصادی کشورهای دیگر ارتباط برقرار نمایند.
تبصره 1: برقراری ارتباط رسمی و اداری با نمایندگان سیاسی و کنسولی در استان برعهده استانداران می باشد.
تبصره 2: هرگونه ارتباط استانداران با مراکز سیاسی کشورهای دیگر حسب مأموریت محوله از طرف مراجع ذیصلاح کشور صورت خواهد گرفت.
ماده 21: در اجرای سیاست عدم تمرکز و بمنظور تسریع در انتقال وظایف اجرائی مؤسسات و شرکتهای دولتی به واحدهای استانی، استانداران موظفند ضمن هماهنگی و همکاری با سازمان امور اداری و استخدامی موجبات تحقق هرچه سریعتر امر فوق را فراهم نمایند.


ماده 22: بمنظور فراهم ساختن زمینه مناسب جهت هماهنگی بین فعالیت های مختلف و افزاش قابلیتها و کارآئی دستگاههای اجرائی وتحقق سیاستهای عمومی و برنامه های توسعه در استان و شهرستان شورای اداری استان به ریاست استاندار و شورای اداری شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می گردد.
ترکیب، وظایف اختیارات و نحوه کار شوراهای مزبور براساس آئین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان اموراداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.
ماده 23: انجام مراسم تشریفات( ا ستقبال،پذیرائی و مشایعت ) از مقامات عالیرتبه داخلی و خارجی که رسماً به استان سفر می نمایند بعهده استاندار می باشد.
تبصره: آئین نامه اجرائی موضوع این ماده و همچنین نحوه انجام مراسم تشریفات مربوطه بموجب آئین نامه ای خواهدبود که پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور خارجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.


ماده 24: کلیه وظایف و اختیاراتی که برعهده استانداران محول گردیده است فرمانداران نیز همان وظایف واختیارات ( باستثنای اختیار مطرح در بند 15 ماده 3 این مصوبه) را در شهرستان محل مأموریت خود را دارا هستند.


فصل سوم:
استانداری قزوین
• معرفی استانداری
• ساختاری استانداری


• دفتر حوزه استاندار
• معاونت سیاسی و امنیتی
• معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی
• معاونت برنامه ریزی
• معاونت عمرانی

«ا ستانداری قزوین»
معرفی کلی :
استانداری قزوین یکی از استانداریها نسبتاً جدید در مقایسه با دیگر استانداریهای کشور است.
این استان دارای فرمانداریها و بخشداریهای ذیل می باشد.

فرمانداریها قزوین تاکستان بوئین زهرا آبیک البرز
بخشداریها
بخشداریها
بخشداریها
بخشداریها
بخشداریها
بخشداریها قزوین

 


محمودآباد
سلم کلایه
رودبار الموت
چوبیندر
اقبالیه تاکستان
اسفرورین
خرم دشت
ضیاءآباد بوئین زهرا
راوند
آوج آبیک الوند
شهرمحمدیه
این استانداری با حدود 180 نفر از پرسنل خود در بخشهای مختلف به ایفای نقش نظارتی خود می پردازد که در بخش بعدی با ساختار اداری آن بطور کامل آشنا می شوید.
ساختار استانداری:
استانداری قزوین، قبل از اینکه سازمان مدیریت در کشور حذف، و وظایف آن در استانداری تقسیم شود، دارای سه حوزة معاونت بوده که این معاونتها عبارت بودند از:
- معاونت برنامه ریزی اداری و مالی


- معاونت امورمالی
- معاونت سیاسی و امنیتی
تا پس از انحلال سازمان مدیریت، ساختار استانداری ها نیز در راستای این انحلال دچار تغییراتی شد که مهمترین آن اضافه شدن یک معاونت دیگر به استانداری قزوین است. هم اکنون استانداری قزوین دارای 4 معاونت میباشد.
- معاونت سیاسی و امنیتی
- معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی
- معاونت برنامه ریزی
- معاونت عمرانی
که در جهت کنترل، نظارت، هماهنگی و رفع اختلافات ارگانهای دولتی ایفای نقش می کنند همچنین این استانداری بعنوان یک نهاد نظارتی سطح بالا وظیفه رسیدگی به شکایات و نیز پاسخگویی به مردم در زمینه تخلفات واحدهای ذیربط را برعهده دارد.این نهاد بعنوان نماینده وزارت کشور نقش بسیار مهمی در زمینه های فرهنگی، اجتماعی،سیاسی و امنیتی و بعنوان نمایندة دولت نقش مهمی در زمینة اقتصادی و عمرانی دارا می باشد.
چارت سازمانی استانداری به شکل زیر می باشد:

 

 


البته چارت فوق دارای ابهامات و احتمالاً اشکالاتی می باشدکه بعنوان نمونه می توان به نبودن بخش هسته گزینش در چارت اشاره نمود.
اما با توجه به اینکه در چارت فوق بعضی بخشها و گروهها لحاظ شده بهتر این است که برای آشنایی بیشتر با تمام بخشهای استانداری به معرفی هر یک از این بخشها و وظایف هر کدام بپردازیم. استانداری قزوین بجز 4 معاونت ذکرشده دارای بخشی بعنوان حوزه دفتر استاندار است که در ذیل حوزه ذکر شده و معاونتهای استانداری به تفصیل معرفی می گردند.
اهداف و وظایف حوزه دفتر استاندار


-انجام امور مربوط به برقراری ارتباط با واحدهای استانی دستگاه های دولتی در جهت تسریع در وظایف و مأموریت های محوله
- ایجاد زمینه های لازم برای انجام برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر وظایف و فعالیت هایی که براساس تشکیلات استانداری ها لازم است در حوزه استاندار انجام پذیرد.
- اعمال مدیریت و هماهگی در فعالیت های واحدهای زیرمجموعه استاندار
- انجام پشتیبانی حوزه استاندار و برقراری ارتباط با حوزه مدیریت داخلی استانداری و سایر دستگاه های اجرایی و سازمان و نهادهای استان
- انجام وظایف و امور مربوط به تشریفات و استقبال از مقامات کشوری و لشکری و مهمانان خارجی
- برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم در رابطه با فرمانداری ها و بخشداریها و شهرداریها و دهداریهای استان


ادارةروابط عمومی و بین الملل
وظیفه اعلام اخبار، دیدگاه ها و مواضع استانداری به تمامی دستگاه های استان را برعهده دارد. همچنین تهیه گزارشها ی خبری از کلیه جلسات و کمیسیون های اصلی و مهم منعقده در استانداری اعلام وقایع مهم مربوط به استانداری به صدا و سیما و جراید وسایت و پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی
رئیس روابط عمومی و امور بین الملل استانداری همچنین می بایست وظایف مربوط به هماهنگی و برنامه ریزی، ورود، پذیرایی و اسکان میهمانان خارجی در استان را با توجه به برنامه های استان انجام دهد. بازدیدهای مقامات خارجی و سفر او به..... از این جمله است.


اهم وظایف این بخش بطور مشروح عبارت است از:
-تهیه و تنظیم برنامه های مربوط به مصاحبه های مطبوعاتی، رادیویی و تلویزیونی و سخنرانی های استاندار و دیگر مقامات استانداری با توجه به خط و مشی های تعیین شده.
-تهیه و تنظیم برنامه های مراسم و بازدیدها یا همکاری واحدهای مربوط
- ایجاد حسن روابط بین کارکنان و مسئولین استانداری از طریق تشکیل جلسات و برپایی سخنرانی ها با همکاری واحدهای ذیربط
- برقراری ارتباط مستمر با واحد روابط عمومی ریاست جمهوری وزارت کشور بمنظور ایجاد هماهنگی در اجرای سیاستها و خط و مشی های کاری دولت در استان.
- برقراری و ارتباط مستمر با روابط عمومی دستگاه های اجرایی و نهاد های انقلاب اسلامی در سطح استان بمنظور ایجاد هماهنگی و ابلاغ سیاست ها و خط و مشی های ابلاغی در زمینه وظایف مربوط


- تماس مستمر و مداوم با ائمه جمعه و نمایندگان است در مجلس شورای اسلامی بمنظور کسب نظرات مشورتی در رابطه با مسائل مختلف استان وهمچنین مشکلات مبتلا به مردم در حوزه انتخابیه و انعکاس آن به مقامات اجرایی استان.
- بررسی جراید و ارائه اخبار و مطالب مهم به دفتر استاندار
- برنامه ریزی بمنظور ایجاد و تأسیس و نگهداری کتابخانه ای متناسب با نیاز فعالیت های واحدهای مختلف استانداری.
حراست


حراست و نگهداری از محیط پیرامونی استانداری،حریم ساختمانها و تأسیسات و تجهیزات بکار گرفته شده در استانداری و همچنین مراقبت از نامه ها، اسناد و مدارک موجود در این ساختمانها از جمله وظایف حراست است که بعنوان حراست فیزیکی نام برده می شود.
حراست پرسنلی نیز مربوط به نگهداری و تهیه سوابق مربوط به پرسنل است ارائه راهنمایی های لازم به پرسنل وآموزش آنان در مقابل جاسوسهای دشمن وسازمان اطلاعات بمنظور حفظ اطلاعات اصلی و مهم این دستگاه از اصلی ترین وظایف حراست پرسنلی است.
- اظهار نظر در موارد پذیرش یا عدم پذیرش داوطلبان ورود به خدمت به استانداری و فرمانداری ها و بخشداریها و شهرداریهای استان مطابق قوانین مقررات و ضوابط مصوب و رسیگی به شکایات واصله در مورد آنها.
- برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت و هدایت کلیه فعالیت ها و اقدامات تأمینی جهت جلوگیری از دسترسی عوامل غیرمجاز به تأسیسات و اسناد و مدارک و تجهیزات و مخابرات استانداری و فرمانداری و بخشداریها و شهرداریهای استان.
- جمع آوری اخبار و اطلاعات پیرامون پرسنل استانداری و واحدهای تابعه و محافظت از آنها و ارائه گزارشهای نوبه ای و موردی به استاندار
- بررسی و تعیین رده حراستی پرسنل جهت دسترسی به اسناد طبقه بندی شده
- اعلام صلاحیت پرسنل جهت تصدی مشاغل و داوطلبان اشتغال، انتقال و مأموریت به استانداری و واحدهای تابعه
- بررسی در مورد متقاضیان دریافت سلاح با همکاری دستگاه های ذیصلاح
- صدور کارت شناسایی کارکنان و انجام و طبقه بندی کلیه امور و اسناد دارای طبقه بندی
- نظارت و مراقبت بر اجرای امور مربوط به حراست اخبار، اسناد، پرسنل و تأسیسات واحدهای تابعه و وابسته به استانداری
- اجرای طرح های آموزشی مربوط به حراست براساس دستورالعمل های صادره از طرف وزارت کشور


- تهیه و کشف رمز و ثبت و صدور نامه ها و دریافت و ارسال نامه های طبقه بندی شده استانداری
- ارتباط مستمر با واحد حراست وزارت کشور بمنظور ایجاد هماهنگی در امور مربوط و اخذ خط مشی ها و دستورالعمل های لازم
- پیشنهاد طرح های حراستی و حفاظتی متناسب با موقعیت استان به واحد وزارت کشور
- انجام امور مربوط به بیسیم و تلکس استانداری


اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات
وظیفه این اداره رسیدگی به شکایات مردم از سایردستگاه های اجرایی استان است همچنین این اداره وظیفه دارد تمامی بخشهای درون و زیر مجموعة استانداری را تحت بازرسی مستمر و دقیق قرار داده و نحوة روند انجام کار آنان را از لحاظ صحیح بودن و منطبق بودن و با موازی خارجی و استاندار کارآنها، دائماً کنترل نماید.
بدیهی است هر یک از بخشهای درونی استانداری با هر یک از کارمندان مذکور وظایف خود را بدرستی انجام ندهند یا مورد شکایت ارباب رجوع قرار گیرند توسط همین دفتر به کار آنان رسیدگی می شود.

مدیرکل حوزه استاندار:
وظیفه نظارت بر امور کارشناسان و منشی های شاغل در دفتر استاندار را برعهده دارد همچنین پاسخگویی به بخشی از مراجعات گروهی و ارباب رجوع هایی که لازم نیست مستقیماً استاندار برای حل مشکل آنان وقت بگذارد را برعهده دارد.
اهم وظایف این بخش عبارت است از:
- نظارت وارزشیابی وظایف، فعالیت ها و مسئولیت ها در دستگاههای اجرایی بمنظورتشخیص دادن و مشکلات موجود و شناخت عوامل مؤثر در پیشرفت اهداف و انعکاس به وزرات خانه یا سازمانهای مرکزی جهت بهره گیری بیشتر در انجام وظایف محوله


- اجرای ارزیابی فعالیت و عملکرد مدیریت دستگاه های اجرایی استان
- نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و ارزشیابی ادارات و مدیران کل و ملحوظ داشتن دستورالعمل ها و ضوابط تعیین شده.
- ایجاد هماهنگی با واحدهای بازرسی و پاسخگویی به عملیات دستگاههای دولتی مستقر در استان بمنظور تبادل اطلاعات و ایجاد وحدت رویه همکاریهای لازم با گروههای بازرسی و نهادهای قانونی کشور بمنظور حسن و ایجاد هماهنگی در این زمینه
- تهیه گزارش متضمن تجزیه و تحلیل ار

زشیابی های بعمل آمده و نتیجه گیری از آنها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی
- برقراری ارتباط مستمر با اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات حوزه ستاد وزارت کشور
- اجرای خط مشی ها، سیاستها ودستورالعملهای ابلاغی و ارائه گزارشهای لازم در چارچوب وظایف محوله
- نظارت و پیگیری بر حسن اجرای برنامه های طرح تکریم مردم وجلب حمایت ارباب رجوع و اجرای نظام ارزیابی این طرح
- ارزیابی و رتبه بندی میزان استقرار طرح و رضایت مندی مردم از انجام طرح و ارائه خدمات
- ارتقاء سلامت نظام اداری، اجرا، و پیگیری آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه خواری و فساداداری
- ارتباط مستمر با دفتر ارزشیابی وزارت کشور معاونت ذیربط در ریاست جمهوری بمنظور هماهنگی در نحوه اجرای برنامه های ارزیابی و ارزشیابی در دستگاه های اجرایی استان.
- نظارت برحسن اجرای ضوابط و مقررات ارزشیابی کارکنان دولت در دانشگاههای اجرایی و مدیران استان براساس قوانین و مقررات مربوط و ضوابط تعیین شده


- تهیه برنامه ها و اجرای ارزشیابی نوبه ای کارکنان دولت و برگزاری دوره های آموزشی لازم و توجه ارزشیابی کنندگان در رابطه با اهداف و برنامه های ارزشیابی
- تهیه و تنظیم و نگهداری شناسنامه ارزشیابی مدیران و کارشناسان محققین ومتخصصین و کارکنانی که خدمات آنان برجسته تشخیص داده می شود.
- اجرای برنامه ارزیای عملکرد مدیریت در دستگاه های اجرایی استان بمنظور تحلیل علمکرد آنها و تبیین نتایج ارزیابی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی در زمینه مدیریت و روشهای انجام کار
- ارزیابی فعالیت ها و نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی مستقر در استان بمنظور شناخت و چگونگگی پیشرفت اهداف و برنامه های تعیین شده و تحلیل آنها
- انجام امور مربوط به ستاد مشاوره شهید رجایی
- نظارت و ارزشیابی وظایف فعالیت ها و مسئولیتهای دفاتر و ادارات استانداری بمنظور تشخیص موانع و مشکلات موجود و شناخت عوامل مؤثر در پیشرفت اهداف و انعکاس به سایر واحدها جهت بهره گیری در انجام وظایف محوله و ا رائه گزارش به استاندار


- تهیه برنامه و اجرای ارزشیابی سالانه کارکنان استانداری و واحدهای تابعه و ارائه آن با استاندار جهت اتخاذ تصمیم نهائی
- بررسی فعالیت های واحدهای استانداری، فرمانداریها، بخشداریها و شهرداریها بمنظور ارزیابی میران کارآئی و عملکرد آنها و ارائه گزارش استاندار
- ارزیابی فعالیت ها ونظارت بر عملکرد دستگاه های دولتی مستقر دراستان بمنظور شناخت و اطلاعا از چگونگی پیشرفت امور و ارائه گزارش به استاندار
- تهیه برنامه و اجرای ارزشیابی سالانه کارکنان استانداری و واحدهای تابعه ارائه آن به استاندار جهت اتخاذ تصمیم نهایی


- آموزش وتوجیه ارزشیابی کنندگان در رابطه با اهداف و برنامه های ارزشیابی
- نظارت بر حسن اجرای برنامه های ارزشیابی ادارات و مدیران کل و ملحوظ داشتن دستورالعملها و ضوابط تعیین شده
- جمع آوری و تقدیم اسامی کارکنانی که خدمتشان برجسته تشخیص داده می شود همراه با شرح فعالیت ها و خدمات برجسته آنان بمنظور فراهم آوردن امکانات تشویق آنان براساس آئین نامه و ضوابط مربوط


- تهیه و تظیم و نگهداری شناسنامه ارزشیابی مدیران و کارکنان محقق ومتخصص و کارکنانی که خدمات آنان برجسته تشخیص داده می شود.
- تهیه گزارش متضمن تجربه و تحلیل ارزشیابی های بعمل آمده و نتیجه گیری از آنها از ارائه پیشنهادهای اصلاحی جهت مقامات مافوق
- بازرسی و رسیدگی به امور ارجاعی از طرف استاندار
- تنظیم برنامه بازرسی موردی و دوره ای و اجرای آن از طریق بازرسیهای مالی و اداری
- انجام همکاریهای لازم با گروههای بازرسی و نهادهای قانونی کشور بمنظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی در این زمینه


- تنظیم گزارش از نتایج بازرسی های انجام شده و ارسال آن برای مراجع ذیربط
- رسیدگی به شکایات ارزشیابی شوندگان و تهیه گزارش جهت ارائه به شورای ارزشیابی بمنظور صدور رأی قطعی در موارد اختلاف
دفتر امور خانواده و بانوان
مدیرکل این دفتر فردی است خانم دارای تحصیلات یا تجارب مرتبط با وظایف ومسائل مربوط به بانوان و امور خانواده بعنوان مثال: مدیر کل این دفتر هر هفته جلساتی را با بانوان شاغل در ادرات استان یا بانوان برگزیده یا دختران دانشجو یا هنرمند یا وصنعتگر برجسته برگزار می کند و مسائل مربوط به بانوان در جامعه را از نزدیک مورد بررسی قرار میدهد.


از جمله سایر وظایف وی عبارت است از:
• ایجاد تسهیلات مناسب برای اشتغال زنان توانمند
• برنامه ریزی سفرهای مذهبی، فرهنگی درون و برون استانی برای بانوان استان
• ایجاد ارتباط با بانوانی که دارای پستهای کلیدی در ادارات هستند برای استفاده از تجارب آنها
اهم وظایف این بخش عبارت است از:
- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در خصوص وضعیت مسائل ومشکلات امور خانواده و بانوان در ابعاد زندگی فردی، خانواده و اجتماعی و جهتدهی به آنان بسوی سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران
- ارتباط متسمر با دفتر اموربانوان حوزه وزارت کشور و اجرای خط مشی ها، سیاستها و دستورالعملهای ابلاغی و ارائه گزارشهای لازم در چارچوب وظایف محوله


مطالعه و شناخت امکانات و تسهیلات مختلف فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی استان و برنامه ریزی جهت استفاده و بهره برداری امکانات مذکور
مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مربوط به زنان بمنظور یافتن راه حل های مناسب برای رفع تنگناهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زنان
-مطالعه و بررسی و برنامه ریزی مناسب جهت فراهم آوردن زمینه های لازم برای آموزش و بالابردن سطح کارآیی و دانش عمومی خانواده ها و بانوان با توجه به
- دریافت و بررسی شکایات کتبی مراجعین از کارکنان و واحدهای استانداری ودیگر ادرات و تهیه گزارش جهت مقامات مافوق
- بررسی پیرامون صحت و یا سقم موارد مورد شکایت و پیگیری در این زمینه جهت احقاق حق شاکی و صدور پاسخ کتبی بمنظور اطلاع شاکی از نتیجه رسیدگی به شکایات
- بررسی و پاسخگویی به مراجعات نهاد محترم ریاست جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت کشور و دیگر ارگانهای مسئول در باب شکایات و خواسته های مردم


- مطالعه و بررسی و تدوین شیوه های سازماندهی خانواده ها و بانوان جهت مشارکت در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و تعقیب آنها
برقراری ارتباط مستمر با دستگاه های اجرائی و سازمانها و نهادهای ذیربط استان در امور بانوان بمنظور تبادل نظر و آگاهی از طرح ها و برنامه ها و ایجاد هماهنگی در جهت رفع مسائل مشکلات زنان در استان
- پیگیری در زمینه نیازهای اعتباری برای اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور خانواده و زنان در استان با همکاری دستگاه های ذیربط
- فراهم آوردن موجبات اجرای وظایف وزارت کشور در ارتباط با مسائل خانواده و بانوان سراسر کشور از طریق استاندار و فرماندار و سایر دستگاههای ذیربط استان
- تعیین مسائل و مشکلات اجرایی برنامه های اجتماعی و رفاه خانواده ها و بانوان و پیگیری از طریق مسئولین ذیربط تا رفع مشکلات
- نظارت و پیگیری در زمینه تشکیل و تأسیس و نحوه فعالیت کانونها فرهنگی اجتماعی خانواده و بانوان بمنظور توسعه مشارکت زنان در عرصه های مختلف
مشاوران استاندار
وظیفه ارائه مشاوره های تخصصی در زمینة شغلی حود به استاندار و یاری رساندن در خصوص اتخاذ تصمیمات لازم را برعهده دارند بعنوان مثال مشاوران استاندار در سراسر روحانیون فردی روحانی است که ارتباط استانداری را با روحانیون، علما، و ائمه جمعه و جماعات استان برنامه ریزی و تنظیم می نماید.


مشاوران استاندار در حوزه های روحانیون – جانبازان و ایثارگران، بانوان و جوانان فعالیت مشاوره ای می کنند.
هسته گزینش
انجام اقدامات اولیه در زمینه بکارگیری پرسنل جدید استانداری ، فرمانداری، بخشداریها،شهرداریها و سایربخشهای وابسته از جمله تحقیق، مصاحبه و انجام بررسیهای لازم برعهده این هسته می باشد.
بدیهی است سوابق کلیه افراد فوق در هستة گزینش نیز نگهداری می شود ودرمواقع ضروری و با حفظ طبقه بندی و تعیین دسترسی افراد صلاحیتدار میتوان به آن مراجعه کرد. همچنین این هسته وظیفه دارد تحقیقات و بررسی های ضمنی خود را در خصوص افراد شاغل دردستگاه ها مرتباً انجام داده تا پرسنل مذکور دائماً در شرایط قابل قبول به سر برده و در صورتی که شرایط اشتغال در استانداری را از دست بدهند با نامبردگان مطابق با قانون برخورد می شود.


معاونت سیاسی و امنیتی
یکی از اصلی ترین معاونین استاندار می باشد که در زمان عدم حضور استاندار در استان او بعنوان جانشین استاندار عهده دار وظایف استاندار میشود. در شرایط عادی این معاون وظایف زیر را دارد:
• رسیدگی به امور مربوط به مسائل سیاسی، اقلیتها، قومیتها، حزبها NGO ها فعالیت های دانشجویی،کارگری، امور انتخابات


• مسائل مربوط به مقابله با عرضة مواد مخدر و اسلحه، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به امور امنیتی استان و امور اتباع و مهاجرین خارجی و آوارگان بیگانه
• نظارت دقیق و نزدیک بر فعالیت فرمانداران بخشداران استان برعهده این معاونت است.
- تلاش در جهت تحقق برنامه های سیاسی، اجتماعی، دولت وارتفاء مشارکت و حضور مؤثر مردم استان در فعالیت های سیاسی و اجتماعی


- حمایت از شوراهای اسلامسی و نظارت بر فعالیت آنها مطابق قوانین و مقررات
- برنامه ریزی و برگزاری انتخاب عمومی و نظارت برا جرای سایرا نتخاباتی که بموجب قوانین ومقررات زیر نظر استانداری یا فرمانداری ها برگزار میشوند مطابق زمانبندی ابلاغی


- ارائه پیشنهادات لازم برای تغیر و اصلاح تقیسیمات کشوری در محدوده استان
- پیگیری ثبت و نگهداری امورسجلی و احوال چهارگانه( موالید، فوت، ازدواج و طلاق) مردم استان
- هماهنگی و هدایت فرمانداران برای تحقق سیاستهای عمومی و برنامه های دولت
- برنامه ریزی در جهت حفظ دستآوردهای انقلاب اسلامی با مشارکت ادارات ذیربط و مشارکت های عمومی و فرمانداراان و بخشداران
- مراقبت دایم نسبت به رویدادهای سیاسی و فراهم کران موجبات گسترش آزادی ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی و اقلیت های دینی شناخته شده و نظارت برحسن انجام امور مذکور
- بررسی ومطالعه پدیده های فرهنگی و اجتماعی و آسیب پذیری های جامعه
- گردآوری و تجزیه و تحیللیل رویدادهای خبری و گزارشات سیاسی و اجتماعی و ... استان انعکاس به وزارت کشور
- برنامه ریزی و تلاش در جهت توسعه تشکل های غیردولتی و امور عامل المنفعه و ایجاد فضای سالم روانی برای مردم و جمع آوری متکدیان و معتادان و کودکان خیابانی و آسیب دیدگان اجتماعی با همکاری دستگاههای مسئول


- برنامه ریزی برای اوقات فراغت جوانان( اعم ا زدختران و پسران)
- تلاش و برنامه ریزی در جهت تأمین و افزایش سلامت و بهداشت جامعه و مردم پیشگیری از بیماریهای واگیردار
- برنامه ریزی در جهت توسعه ورزش همگانی و فراهم نمودن امکانات ورزشی برای بانوان
- پیگیری واقدام در جهت انطباق وضعیت ادارات وسازمانها و نهادها با واحدهای تقسیمات کشوری د ر استان


- برنامه ریزی و انجام نشست های نوبه ای و مستمر با نخبگان و شخصیتهای بانفوذ مذهبی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بمنظور آگاهی از دیدگاههای آنها و تبادل نظر در رابطه با امور مربوط به استان
- پیگیری برگزاری همایشهای علمی مربوط به مسائل ومشکلات فرهنگی و اجتماعی و بزرگداشت نخبگان و مشاهیر استان
- تکمیل پرونده تشکل های صنفی و سیاسی و پیگیری صدور مجوز مربوط به آنها و بررسی درخواستهای اقشار و گروهها در رابطه با برپایی اجتماعات و راهپیمایی ها مطابق دستورالعمل های قانونی
- تجزیه و تحیلی جرایم و تخلفات سیاسی و مقایسه با استانهای دیگر و بررسی سنواتی و اتخاذ تدابیر برای کاهش آنها
- تأمین و حفظ امنیت و استقرار نظم و آرامش در استان و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اطلاعاتی و انتظامی و نظامی
- پیگیری در جهت استقرار واحدهای نظامی و پستهای ایست و بازرسی موقت ودایم
- سازماندهی امور اتباع بیگانه و تردد اتباع ایرانی و بیگانه وامور مربوط به مبادلات در استانهای مرزی و بررسی مسائل امنیتی با کشورهای همسایه


- برنامه ریزی و هدایت اقدامات مربوط به کنترل قاچاق کالا، اسلحه ومواد مخدر در استان
- انجام امور مربوط به اقدامات تردد، اشتغال وازدواج اتباع بیگانه و ثبت و نگهداری اطلاعات آنها
- مطالعه و بررسی عوامل تهدید کننده امنیت و آرامش جامعه و ارائه طرح های لازم در این زمینه
- اتخاذ تدابیر لازم با همکاری اعضاء شورای تأمین استان در هنگام بروز حوادث و بلایای طبیعی ومعضلات سیاسی، امنیتی و اجتماعی
- برنامه ریزی و حفاظت مستمر از اماکن و تأسیسات دارای طبقه بندی، بویژه نقاط و تأسیسات حساس و حیاتی و نظامی دایم بر حمل و استفاده از مواد ناریه
- پیگیری و اجرای قوانین ومقررات که در مورد ورودو خروج و اقامت و اشتغال اتباع بیگانه برعهده دستگاه های مختلف نهاده شده است.


- پیگیری و اجرای دستورالعمل های امنیتی که از سوی شورای امنیت کشور و یا شورایعالی امنیت ملی ابلاغ می گردد توسط دستگاههای ذیربط
- گردآوری و تجزیه و تحلیل رویدادهای خبری و گزارشات امنیتی و نظامی و ..... استان و انعکاس به وزارت کشور
- هماهنگی با استانهای همجوار و برنامه ریزی در جهت مقابله با قاچاق کالا، اسلحه،مهمات ودیگر مسائل امنیتی و انتظامی
- شناسایی نقاط بحران خبر و افراد شرور و سابقه دار و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در رابطه با آنها و نزاعهای دسته جمعی


- تجزیه و تحلیل جرایم و تخلفات امنیتی و انتظامی و مقایسه با استانهای دیگر و بررسی سنواتی واتخاذ تدابیر برای کاهش آنها
- دفتر امور سیاسی و انتخاباتی
اولین زیرمجموعه معاونت سیاسی و امنیتی است که وظیفه رسیدگی به امور سیاسی استان، امور سیاسی اقلیتها، احزاب و امور سیاسی کارگری و دانشجویی و همچنین انتخابات و تقسیمات کشوری را برعهده دارد.
اهم وظایف این بخش عبارت است از:


- بررسی گزارشات و مدارک واصطه در مورد متقاضیان تأسیس حزب، جمیت و انجمن سیاسی و صنفی و انجمن اسلامی و یا اقلیتهای دینی شناخته شده در حوزه استان و انجام تحقیقات و اعلام نظر در این زمینه به وزرات کشور
- نظارت و مراقبت مستمر از نحوه فعالیت احزاب، جمعیتها، انجمن های اسلامی و ارسال گزارشات در این مورد به وزارت کشور و سایر مرجع ذیربط


- پیگیری و تشکیل پرونده تشکل های صنفی و سیاسی جهت صدور مجوزهای لازم
- دریافت و پیگیری درخواستهای اقشار و گروهها در رابطه با برپائی اجتماعات و راهپیمایی ها مطابق دستورالعمل های قانونی
- تهیه و تدوین برنامه ها و سیاستهای عمومی دولت و ابلاغ به فرمانداران و بخشداران در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه
- جمع آوری و جمعبندی اخبار و گزارشات سیاسی استان و تجزیه و تحلیل آن و انعکاس به وزارت کشور


- پیگیری و اجرای برنامه های مربوط به نشستهای مستمر با نخبگان و شخصیتهای ذی نفوذ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بمنظورآگاهی از دیدگاههای آنها و تبادل نظر در رابطه با امور مربوط به استان
- انجام امور مربوط به کلیه انتخابات در سطح استان طبق مقررات و قوانین مربوطه و نظارت بر حسن اجرای آنها
- تهیه و تنظیم آمارهای موردنیاز جامعه و نتیجه گیری از پیشرفت کار
- بررسی و انجام مطالعات لازم در مورد ایجاد، انتزاع، الحاق و یا تبدیل نقاط مختلف استان به روستا، دهستان، شهر، بخش،شهرستان، در سطح استان در چارچوب ضوابط و تعاریف تقسیمات کشوری و ارائه نظرات و پیشنهادات مناسب به وزرات کشور
دفتر امور اجتماعی و شوراها
نظارت و سازماندهی فعالیت امور اجتماعی و رسیدگی به مسائل و شکایات مربوط به شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای استانو N60 را برعهده دارد.


اهم وظایف این بخش عبارت است از:
- بررسی و شناساییی خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و رفاهی استان
- تحقیق پیرامون مسائل و مشکلات و آَسیب های اجتماعی و ارائه راه حل آنها به مقامات مسئول
- بررسی مسائل و نیازمندیهای اجتماعی و فرهنگی منطقه و تعیین اولویت ها در این زمینه و تعامل همکاری با حوزه ستاد وزارت کشور
- بررسی نیازهای استان در زمینه مسائل بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی
- مراقبت در امور بهداشتی و بهبود وضع اجتماعی مردم
- نظارت و پیگیری لازم در مورد رسیدگی و بهبود وضع اماکن عمومی
- اقدام درتجهیز در تشکیل و فعالیت شورای نامگذاری استان براساس مقررات موجود
- بررسی درخواست های مربوط به نامگذاری و تغییر نام واحدهای مختلف تقسیمات کشوری و اماکن عمومی در سطح استان و ارائه پیشنهادات لازم به وزارت کشور


- جمع آوری و تهیه آمار و اطلاعات موردنیاز در زمینه شوراهای اسلامی استان و بررسی اقدامات و عملکرد آنها و بررسی گزارشهای ارسالی شهرستانها
- انجام برنامه ریزی های سالم بمنظور ارتقاء روزافزون و بالندگی شوراهای اسلامی شهر و روستا
- تهیه و تنظیم پیشنهاد برنامه های آموزشی و آشناسازی اعضاء شوراها با وظایف و مسئولیتهای قانونی خود و سایر مسائل موردنیاز در جهت اجرای هرچه مطلوب تر وظایف و امور نظارتی مربوطه و ارائه آن به واحد مربوط جهت اجرا
- بررسی و تنظیم پیشنهاد برنامه آموزشی برای کارکنان استانداری و فرمانداری و بخشداری ها در زمینه آشناسازی آنان با قوانین و آئین نامه ها، دستورالعملهای مربوط به شوراهای اسلامی و ارائه آن به واحد مربوطه جهت اجرا
- برنامه ریزی و اقدامات لازم بمنظور ترویج فرهنگ شورایی در بین اقشار مختلف مردم استان با همکاری دستگاههای ذیربط
- برنامه ریزی و پیگیری در جهت برپایی همایش های استانی و شهرستانی با حضور اعضاء شوراهای اسلامی شهر و روستا بمنظور تبیین سیاستهاو خط مشی های عمومی دولت در استان و تشویق و ترغیب آنان جهت اجرای آن در حوزه نظارتی خود
- بررسی شکایت های واصله از شوراهای اسلامی و رسیدگی لازم مطابق قوانین و مقررات
- بررسی و سنجش لازم بمنظور شناخت زمینه های مشارکت مردم در حوزه موضوعات ا

جتماعی و ارائه راهکارهای مناسب در جهت افزایش آن در استان
- بررسی عوامل مؤثر در جهت اجرای سیاستهای اجتماعی دولت از طریق سازمانهای مردم نهاد
- برنامه ریزی بمنظور توانمندسازی سازمانهای مردم نهاد استان و تبیین نقش و جایگاه آن در جامعه و پیش بینی لازم در جهت قانونمندبودن فعلالیتهای آنها
- نظارت مستمر بر فعالیت سازمانهای مردم نهاد مطابق با قوانین و مقررات از طریق فرمانداران با همکاری سازمانهای ذیربط
- دریافت و تنظیم و تکمیل پرونده متقاضیان تشکلهای مردمی جهت صدور پروانه تأسیس
- ساده سازی و تسهیل روند صدور پروانه فعالیت برای سازمانهای مردم نهاد و پیگیری آن از ط

ریق مراجع ذیربط
- بررسی های لازم در خصوص هویت هیأت مؤسس و دیگر ارگان سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و همکاری سازمانهای ذیربط
- بررسی و رسیدگی به گزارشات و شکایات واصله مربوط به سازمانهای مردم نهاد و اعلام آنها به مراجع ذیربط
- بررسی و مطالعه راهکاهای تشویق و ارتقاء کیفی سازمانهای مردم نهاد از طریق بسترسازی اجتماعی و هدایت منابع مختلف یارانه ای تخصیصی دولت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه
نقدانتظامی و امنیتی
وظیفه رسیدگی جامعه انتظامی استان، امور امنیتی و امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی را برعهده دارد.


اهم این وظایف این بخش عبارت است از:
- جمع آوری اخبار و گزارشات امنیتی و انتظامی از طریق واحدهای ذیربط استان بمنظور بررسی مقدماتی و طبقه بندی آنها جهت طرح در شورای تأمین استان
- دریافت و بررسی خط مشی ها و دستورالعمل های صادره از حوزه ستاد وزارت کشور و شورای امنیت کشور جهت طرح در شورای تأمین استان
- تنظیم صورتجلسات و مصوبات شورای تأمین استان بمنظور ابلاغ به مراجع ذیربط و پیگیری آنها
- بررسی و پیگیری مصوبات شورای تأمین شهرستانها و ارائه گزارش آنها به شورای تأمین استان و انجام اقدامات لازم در این زمینه
- ارزیابی و تطبیق مصوبات شورای تأمین شهرستانها با قوانین و مقررات دستورالعمل ها و

سیاستهای عام امنیتی استان
- انجام امور مربوط به نگهداری اسناد و مدارک و مکاتبات شورای تأمین استان
- بررسی و انجام اقدمات لازم بمنظور هماهنگی ارگانهای امنیتی و نظامی و انتظامی پیگیری اجرایی مصوبات شورای تأمین استان
- پیگیری و انجام امور مربوط به حفاظت مستمر از اماکن و تأسیسات دارای طبقه بندی بویژه نقاط و تأسیسات حساس و حیاتی
- هماهنگی و همکاری با فرمانداری ها در راستای اهداف توسعه و افزایش مشارکت های اجتماعی و تشکیل سازمانهای مردم نهاد در سطح استان
- جمع آوری و تدوین نیازهای اطلاعاتی پایگاه اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان
- تهیه و بهنگام سازی نقشه های شهری و روستایی برای طرح های آماری
- فراهم نمودن زمینه های هماهنگی بین طرح های و برنامه های استانداری با عنایت به سیاست ها و خط مشی های استان و همچنین برنامه ای نمودن فعالیتهای کلیه ادارات استان و استانداری و واحدهای تابعه با توجه به نظام بودجه


- نظارت بر چگونگی انجام آئین نامه ها ودستورالعمل ها و رویه های اجرایی کار
- بررسی و نظارت و ارزیابی مستمر بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و پیشرفت برنامه ها و طرح های دستگاههای اجرای تابع نظام بودجه استانی
- بررسی و نظارت بر نتایج و آثار اجتماعی و اقتصادی برنامه های اجراشده از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای بمنظور استفاده در تهیه و تنظیم این نوع برنامه ها
- پیگیری و نظارت بر اجرای محاسبه قیمت تمام شده فعالیتها در دستگاههای اجرایی
- واگذاری فعالیتها به مجریان و واحدها در راستای استقرار نظام بودجه عملیاتی دستگاههای

اجرایی
- نظارت بر فعالیتهای و عملکرد دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی و ارزیابی آنها بمنظور شناخت و اطلاع از پیشرفت طرح ها و برنامه ها
- بررسی و تدوین برنامه ها و سیاست های کلان امور درآمد و تجهیز و تخصیص منابع
- جمع آوری اطلاعات لازم از نقاط مختلف استان متناسب با برنامه های دستگاه های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی در بخشهای مختلف با تعیین ضرورتها و اولویت ها بمنظور تهیه و نتظیم بودجه تملک دارائی های سرمایه ای سالانه در چارچوب نظام درآمد بودجه استان و هماهنگ با سیاست ها و خط مشی های کلان بخشها
- بررسی مستمر نحوه جذب اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی تابع نظام بودجه استانی در چارچوب موافقتنامه ها و قوانین و مقررات مربوطه و تجزیه و تحلیل آن و ارائه نتایج به شورای برنامه ریزی استان
- بررسی و تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی دستگاه های اجرایی با توجه به ضوابط، دستورالعملهای و بخشنامه های بودجه سنواتی کشور
- همکاری با دستگاه های اجرایی استان در زمینه تهیه طرح ها و پروژه ها و برآورد بودجه آنها مطابق با اهداف و برنامه های بخشهای مختلف پیگیری و انجام امور مربوط به توزیع و ابلاغ اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای، ردیف های مختلف و تبصره های بودجه کل کشور با توجه به خط مشی های تعیین شده
- تلفیق بودجه پیشنهادی استان برای درج لایحه بودجه سنواتی و دفاع و پیگیری در مراجع ذیربط
- بررسی و نظارت بر پیشرفت واجرای طرح ها و پروژه ها و میزان اعتبارات جذب شده و تهیه و تدوین گزارش چگونگی عملکرد اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی عای سرمایه ای و تبصره های بودجه توسط دستگاههای اجرایی
- نظارت بر برنامه ها و فعالیتها و عملکرد دستگاه های اجرائی مشمول نظام بودجه ای استانی و ارزیابی آنها


- بررسی و مبادله موافقتنامه های بودجه جاری و عمرانی دستگاه های اجرائی
- پییگیری و انجام امور مربوط به تخصیص اعبتارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای با همکاری دستگاههای ذیربط
- هماهنگی و پیگیری جلسات و کار گروه های مربوط به تخصیص اعتبارات با حضور دستگاه های ذیربط
- بررسی نارسائی ها و مشکلات و ارائه راه حل های مناسب به دستگاههای اجرائی و پیشنهاد وضع یا تجدیدنظر در قوانین و مقررات و تبصره ها و اصلاح بودجه به مراجع ذیربط درجهت رفع مسائل و مشکلات اجرایی استان
- گزارش گیری از دستگاه های اجرائی بمنظور انجام وظایف تصریح شده در مواد34 و 35 قانون برنامه و بودجه
- اتخاذ و اعمال روشهای اجرایی مناسب بمنظور پیگیری امور مربوط به تحققق وصول درآمدهای دستگاههای اجرائی مشمول نظام بودجه استانی
- بمنظور رعایت در برنامه ریزی درون سازمانی و همچنین تجزیه و تحلیل طرح ها و برنامه های دستگاههای اجرائی و نهادهای انقلاب اسلامی استان در بخشهای مختلف
- هماهنگی و مشارکت در طرح های نظام برنامه ریزی جامع توسعه ملی و منطقه ای و اجرای نظام مصوب با بهره گیری از حداکثر امکانات و در یافت پیشنهادات و نظرات


- برنامه ریزی در جهت توسعه متوازن مناطق مختلف شهری و روستائی و عشایری در قالب برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی کشور با همکاری شوراهای اسلامی ارگانهای اجرائی
- انجام مطالعات و بررسی و شناسائی خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و رفاهی استان بمنظور دستیابی به استعدادها و توانمندیهای استان در جهت کمک به تعیین سیاستها و خط و مشی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
- تدوین برنامه های اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی کوتاه مدت، میان مدت، بلندمدت در چارچوب برنامه های کلان ملی و استانی


- تدوین برنامه های توسعه محلی( شهرستانی) در چارچوب برنامه های کلان استان و ملی با هدایت و همکاری دستگاههای اجرائی در راستای اجرای اهداف نظام مصوب
- بررسی برنامه های منطقه ای و اتخاذ روشهای اجرایی مناسب بمنظور هماهنگ نمودن فعالیت های اقتصادی استان در چارچوب نظام مصوب
- نظارت بر امر برنامه های استانی و هدایت ارگانهای اجرائی در تهیه و تنظیم طرح های اقتصادی با بهره گیری از تجارب و ضرورت های مورد اشاره در نظام مصوب
- تهیه و تدوین و اجرای طرح آزمایش استان با بهره گیری از کلیه امکانات و ظرفیت های موجود در استان
- بررسی و مطالعات لازم بمنظور شناخت استعدادهای اقتصادی استان با هدف کمک به تهیه و تدوین سیاست ها و خط مشی های اجرایی در راستای نظام مصوب
- هماهنگ و همکاری با ارگانهای اجرایی ذیربط در زمینه مسائل اقتصادی و جمع آوری اطلاعات و تهیه و تدوین برنامه های اقتصادی در زمینه اشتغال و سرمایه گذاری با بهره گیری استعدادهای موجود استان در چارچوب خط مشی های نظام مصوب
- سازماندهی ، اجرا، استخراج، و نظارت بر سرشماری عمومی، تخصصی،آمارگیریهای نمونه ای و آماری ثبتی در چارچوب نظام آماری کشور
- ساماندهی، اجرا، استخراج، و نظارت بر سرشماری های عمومی و تخصصی متناسب با اختیارات تفویضی در چارچوب برنامه های ملی مرکز آمار ایران
- ساماندهی، اجرا، استخراج و نظارت بر آمارگیری های نمونه ای در قالب چارچوبهای طراحی شده در مرکز آمار ایران
- ساماندهی آمارهای ثبتی مربوط به سازمانهای اداری استان در چارچوب نظام آمارهای ثبتی کشور
- نظارت برانجام آمارگیری ها و سرشماری های مرکز آمار ایران که توسط دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی در حوزه استان انجام میگیرد.
- جمع آوری آمارهای ثبتی و تهیه، تدوین و انتشار آمار نامه استان در قالب چارچوب سازگار و واحد با استفاده از تعاریف و مفاهیم استاندار شده در مرکز آمار ایران
- جمع آوری نیازهای آماری دستگاههای اجرایی و برنامه ریزی استان
- تهیه و اجرای طرح های آماری موردنیاز استان در چارچوب نظام آماری
- تجزیه و تحلیل نتایج طرح های آماری استان و آماده سازی آنها برای انتشار


- تهیه حساب های منطقه ای( استانی) در قالب چارچوب واحد مورد تأئید مرکز آمار ایران
- ارائه خدمات آماری موردنیاز سازمانهای اداری و مراکز پیش دانشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی ودیگر متقاضیان در سطح استان
- راهنمایی فنی به گروهها و کارشناسان آماری واحدها و سازمان های استانی
- بهنگام سازی چارچوب های آماری طبق دستور العمل های مرکز آمار ایران
- انجام تحقیقات و بررسیهای آماری طبق دستورالعمل های مرکزآمار ایران
- انجام تحقیقات و بررسی های آماری جهت رفع نیازمندیهای برنامه ریزی و طرح های اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای استان
- تهیه و بهنگام سازی نقشه ها و لایه های اطلاعاتی، سیستم های اطلاعات جغرافیایی و پایگاه اطلاعات آماری استان
- این شورا مشتکل از استاندار به عنوان رئیس و مدیرکل سیاسی، فرمانده بسیج، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، ارگانها و دستگاه های اطلاعاتی امنیتی و فرماندار مرکز استان تشکیل شده و تمامی مسائل حساسیت برانگیز و بحران خیز را در استان مورد بررسی قرار میدهد( بصورت

محرمانه) تا از بروز بحران و مشکلات بعدی جلوگیری شود در شرایطی که استان از حال و هوای عادی خارج شود تصمیمات این شورابالاترین تصمیمات استان بوده و برای تمامی مسئولین استان بصورت اجباری لازم الاجرا می باشد. شورای تأمین در استان دقیقاً جایگزین شورای امنیت در کشور است.
- دبیرخانه شوراء وظیفه تهیه صورتحساب ومصوبات شورا را برعهده دارد و رأساً نسبت به تهیه و ارسال مصوبات اقدام و نسخه ای از مصوبات را به همراه نوار مکالمات جهت استفاد ه های بعدی در دبیرخانه بصورت محرمانه و ویژه بایگانی می نماید.
- بمنظور رعایت در برنامه ریزی درون سازمان و همچین تجزیه و تحلیل طرح ها و برنامه های

دستگاههای اجرائی و نهادهای انقلاب اسلامی استان در بخشهای مختلف
- هماهنگی و مشارکت در طراحی نظام برنامه ریزی جامع توسعه ملی و منطقه ای و اجرای نظام مصوب با بهره گیری از حداکثر امکانات و دریافت پیشنهادات و نظرات
- برنامه ریزی در جهت توسعه متوازن مناطق مختلف شهری و روستائی و عشایری در قالب برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با همکاری شوراهای اسلامی و ارگانهای اجرایی
- انجام مطالعات و بررسی و شناسایی خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و رفاهی استان بمنظور دستیابی به استعدادها و توانمندیهای استان در جهت کمک به تعیین سیاستها و خط و مشی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
- تدوین برنامه های اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی کوتاه مدت، میان مدت، بلندمدت در چارچوب برنامه های ملی و استانی


- تدوین برنامه های توسعه محلی( شهرستانی) در چارچوب برنامه های کلان استان و ملی با هدایت و همکاری دستگاههای اجرایی در راستای اجرای اهداف نظام مصوب
- بررسی برنامه های منطقه ای و اتخاذ روشهای اجرای مناسب بمنظور هماهنگ نمودن فعالیت های اقتصادی استان در چارچوب نظام مصوب
- نظارت بر امر برنامه های استانی و هدایت ارگانهای اجرائی در تهیه و تنظیم طرح های اقتصادی با بهره گیری از تجارب و ضرورت های مورد اشاره در نظام مصوب


- تهیه، تدوین و اجرای طرح های آزمایش استان با بهره گیری از کلیه امکانات و ظرفیت های موجود در استان
- بررسی و مطالعات لازم بمنظور شناخت استعدادهای اقتصادی استان با هدف کمک به تهیه و تدوین سیاست ها و خط مشی های اجرایی در راستای نظام مصوب
- هماهنگی و همکاری با ارگانهای اجرایی ذیربط در زمینه مسائل اقتصادی و جمع آوری اطلاعات و تهیه و تدوین گزارشات نوبه ای استان و تجزیه و تحلیل طرح های مذکور
- بررسی و مطالعه و تدوین برنامه های اقتصادی در زمینه اشتغال و سرمایه گذاری با بهره گیری استعدادهای موجود استان در چارچوب خط مشی های نظام مصوب
« اهداف و وظایف معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی»
اهم وظایف این بخش عبارتند از:
- مطالعه، بررسی و نظارت بر کلیه امور مدیریت و منابع انسانی و اداری، رفاهی و استخدامی دستگاه های اجرایی استان
- مطالعه، بررسی وشناخت نارسائی ها و مشکلات دستگاههای اجرایی استان در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و انعکاس آنها به مراجع قضائی
- بررسی وضعیت نیروی انسانی موردنیاز دستگاههای اجرایی استان و صدور مجوزهای استخدامی براساس اختیارات تفویض شده با هماهنگی مراجع ذیربط
- نظارت بر اجرای کلیه امور اداری و ارائه تسهیلات رفاهی و استخدامی کارکنان استانداری و واحدهای تابعه براساس قوانین و مقررات
- بررسی و پیشنهادات در مورد کیفیت نیروی انسانی موردنیاز و انجام تشریفات مربوط به بکارگیری و جذب و استخدام و صدور احکام مطابق قوانین و مقررات مربوطه


- انجام کلیه امور پرسنلی و اداری کارکنان در حدود اختیارات قانونی
- اجرای طرح ها و برنامه های مصوب و ابلاغی شورای عالی اداری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و معاونت توسعه سرمایه انسانی حوزه ستاد وزارت کشور مرتبط با وظایف واعمال نظارت و هماهنگی لازم در این زمینه
- نظارت بر اجرای بودجه تفصیلی ابلاغ شده به استانداری
- نظارت بر اجرای سیاستها و خط مشی های اداری و مالی و استخدامی در قالب سیاست های کلی
- نظارت بر اجرای مسائل مالی اعم از نگهداری دفاتر، اعتبارات، هزینه ها و تهیه و تنظیم صدور اسناد مالی و وصول اعتبارات تخصصی براساس قوانین و مقررات
- نظارت بر جمع آوری و تهیه اطلاعات مربوط به نظام اداری موردنیاز واحدهای ذیربط و سایر واحدهای مرکزی سازمان
« اهداف و وظایف دفتر منابع انسانی و تحول اداری»
- مطالعه آموزشی و شناخت نارسائی های و مشکلات دستگاه های اجرایی استان در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و انعکاس آنها به مراجع ذیربط
- پیگیری ونظارت بر اجرای تشکیلات مصوب دستگاه های اجرایی استان بمنظور انطباق تشکیلات با وضعیت نیروی انسانی
- بررسی و تأئید تغییرات و اصلاحات تشکیلاتی دستگاه های اجرایی استان در سقف پستهای سازمانی مصوب ابلاغی و در چارچوب اختیارات تفویضی


- اجرای طرح ها و برنامه های مصوب و ابلاغی شورای عالی اداری و ریاست جمهوری مرتبط با وظایف و اعمال نظارت و هماهنگی لازم در این زمینه
- پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه ها و طرح های تحول و اصلاحات اداری، توسعه فنآوری اطلاعات در نظام اداری، نوسازی اداری و مصوبات شورای عالی اداری در دستگاههای اجرایی استان و ارائه گزارشهای لازم به مراجع ذیربط
- نظارت وارزشیابی و اجرای مطالعات و پژوهش های موردنیاز در چارچوب سیاستها و برنامه های استان و کشور
- اتخاذ تدابیر و روشهای اجرائی مناسب بمنظور ایجاد انگیزه های لازم در فعالیت های سازمانها و دستگاههای اجرائی استان
- پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه ها و طرح های تحول و اصلاحات اداری
- انجام مطالعات و بررسی های لازم در مورد روشهای انجام کار، تنظیم تشکیلات و سازمان تفضیلی و شرح وظایف شاغلین پستهای سازمانی دستگاه های اجرائی استان در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه
- نظارت بر اجرای تشکیلات مصوب دستگاه های اجرایی استان بمنظور انطباق تشکیلات با وضعیت نیروی انسانی
- بررسی و تأئید تغییرات و اصلاحات تشکیلاتی دستگاههای اجرائی استان در سقف پستهای سازمانی مصوب ابلاغی و در چارچوب اختیارات تفویض شده و همکاری با دفتر تشکیلات و بهبود روشهای وزارت کشور در ارتباط با وظایف محوله
- انجام وظایف دبیرخانه ای ستاد برنامه ریزی تحول اداری استان
- مراقبت و نظارت بر نحوه اجرای روشهای عمومی دستگاه های اجرایی استان و روشها و رویه های اختصاصی ابلاغی از سوی دستگاه های مرکز توسط دستگاههای اجرای استان
- پیگیری و انجام امور مربوط به بهره وری دستگاههای اجرایی استان و مسائل و موضوعات مرتبط با سازمان ملی بهره وری ایران


- نظارت بر انجام کلیه فعالیت ها و روشهای اداری و تشکیلات استانداری و واحدهای تابعه
- نظارت بر چگونگی انجام آئین نامه ها و دستورالعمل ها و رویه های اجرائی کار
- ارتباط مستمر با دفاتر تحت پوشش معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی وزارت کشور در چارچوب خط مشی های تعیین شده در راستای هماهنگی و وحدت رویه در انجام امور مربوطه
- انجام هماهنگی های لازم بمنظور واگذاری فعالیت های مربوط به خدمات فرهنگی،اجتماعی و رفاهی و سایر امور خدماتی دستگاه اجرایی به بخشی غیردولتی براساس روشهای تعیین شده در قانون و مقررات ذیربط
- انجام وظایف دبیرخانه ای ستاد برنامه ریزی تحول اداری استان
- مراقبت و نظارت بر نحوه اجرای روشهای عمومی دستگاههای اجرای استان و روشها و رویه های اختصاصی ابلاغی از سوی دستگاههای مرکز توسط دستگاههای اجرایی استان


- بررسی وضعیت نیروی انسانی موردنیاز دستگاه های اجرایی استان و صدور مجوزهای استخدامی براساس اختیارات تفویض شده با هماهنگی مراجع ذیربط
- اجرای آئین نامه امتحانات و مسابقات استخدامی براساس اختیارات تفویض شده
- نظارت بر اجرای دوره های کوتاه مدت و بلندمدت آموزشی دستگاههای اجرایی استان
- نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات ارزشیابی کارکنان دولت در دستگاههای اجرایی استان و سایر قوانین و مقررات استخدامی
- همکاری و هماهنگی در بررسی، اجرا و ارزیابی دوره های آموزشی


- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوط به برقراری حقوق مزایا و فوق العاده ها و طرح های ارزیابی مدیران، محققان، و متخصصان و سایر طرح های امتیازی در دستگاههای اجرایی استان براساس اختیارات تفویض شده به آنها
- نظارت بر جمع آوری و تهیه اطلاعات مربوط به نظام اداری موردنیاز و ارائه به مراجع ذیربط
- پیگیری و انجام امور مربوط به بهره وری دستگاههای اجرایی استان و مسایل و موضوعات مرتبط با سازمانهای بهره وری ایران
- بررسی و اظهارنظر در ارتباط با تغییرات سازمانی وسایر امور مربوطه در حوزه استانداری
- بررسی و پیشنهاد اعتباری هزینه ای و تملیک دارائیهای استانداری
اداره کل امورمالی و اداری
اداره امور مالی
انجام کلیه امور دریافتها و پرداختهای مستمر و غیرمستمر،تهیه و تنظیم لیست حقوق و مزایای کارکنان و کلیه دریافتها و پرداختهای مالی استانداری برعهدة این اداره می باشد.
اداره امورمالی
انجام کلیه امور پرسنلی و اداری کارکنان استانداریها ، فرمانداریها، و بخشداریهای تابعهف تهیه و صدور احکام استخدامی، تکمیل و تنظیم پرونده های پرسنلی کارکنان و اجرای مقررات انضباطی، مرخصیها انتخابات،مأموریتها، بازنشستگان، بیمه و رفاه کارکنان و نیز کلیه مکاتبات عادی استانداری اعم از وارده و صادره و بایگانی.


دیگر وظایف این بخش عبارت است از:
- انجام کلیه امور پرسنلی و اداری کارکنان استانداری، فرمانداریها و بخشداریهای تابعه و حدود اختیارات قانونی تفویض شده
- انجام تشریفات قانونی استخدام و اقدام در تهیه و صدور احکام استخدامی در حدود اختیارات تفویض شده
- اقدام در تکمیل و تنظیم پرونده های پرسنلی کارکنان و تهیه خلاصه پرونده کارکنان
- اقدام در اجرای مقررات انضباطی کارکنان
- تهیه و صدور احکام مرخصی های کارکنان در حدود قوانین و مقررات مربوط
- اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و ایجاد تسهیلات لازم در زمینه تشکیل کمیته مربوطه
- تهیه و صدور احکام انتقال، انتصابات، و مأموریت مستخمدین در حوزه استانداری براساس قوانین و مقررات
- بررسی و اقدام در زمینه امور پرسنلی، بازنشستگان و موظفین استانداز س
- تهیه احکام مربوط به برقراری حقوق و مزایا( اعم از مستمر یا غیرمستمر) در مورود مستخمدین استانداری و واحدهای تابعه
- ایجاد تسهیلات لازم بمنظور تأمین رفاه کارکنان استانداری و واحدهای تابعه
- ابلاغ مصوبات، بخشنامه ها و دستورات اداری استاندار به واحدهای تابعه


- ارسال و دریافت فاکس و مکاتبات مربوط به استاندار
- دریافت، ثبت و توزیع کلیه مکاتبات عادی استانداری اعم از وارده یا صادره
- تفکیک و ارجاع نامه های رسیده به واحدهای مربوط و پیگیری در این زمینه بمنظور تسریع در جریان امور
- انجام امور ماشین نویسی و تکثیر اوراق و نامه های اداری استانداری
- بایگانی و نگهداری کلیه مکاتبات و اسناد و مدارک و اوراق عادی استانداری
- نگاهداری دفاتر اعتبارات و تأمین هزینه ها براساس اعتبارات تخصیصی به تفکیک مواد و برنامه
- انجام امور در یافتها و پرداختهای مستمر و غیرمستمر مطابق اعتبارات مربوطه و حواله های رسیده


- تهیه و تنظیم و محدوده اسناد هزینه و پرداخت هزینه های مستمر و غیرمستمر استانداری و ثبت ارقام هزینه در دفاتر مربوطه
- تهیه و تنظیم لیست حقوق و مزایای کارکنان
- اقدام در وصول وجوه اعتبارات براساس درخواستهای صادرشده
- انجام وظایف مربوط به تسجیل طبق قانون محاسبات عمومی اختیارات تفویض شده
- رسیدگی به اسناد هزینه از نظر تکمیل مدارک و انطباق با قوانین و مقررات مربوطه
- تهیه فهرست مطالبات کارکنان از بابت دیون سنواتی و غیره و ارسال آنها به مراجع ذیربط
- نگاهداری و تنظیم حساب اعتبارات و تعهدات و دیون و تهیه گزارشهای لازم
- بررسی و تهیه لوازم موردنیاز و انجام تعمیرات ساختمان و اموال و اثاثیه استانداری طبق مقررات و حدود اعتبارات
- خرید و توزیع لوازم و ابزار و وسائل موردنیاز واحدهای تابعه
- تهیه و تنظیم و نگاهداری حساب انبار و اسناد خرید
- تنظیم سرویس تلفن، روشنایی و تأسیسات و برنامه کار خدمتگزاران،رانندگان، و نگهبانان و برنامه کشیک در غیر ساعات اداری و نظارت بر نحوه کار آنها


- مراقبت در حفظ ساختمان و اثاثیه استانداری و پیشگیری از بروز آتش سوزی وسایر اتفاقات
- انجام امور مربوط به وسائط نقلیه و حمل ونقل استانداری و واحدهای تابعه
- دفتر آموزش و پژوهش
از آنجا که طبق قوانین موجود و مصوب دولت، دستگاه های اجرایی موظف به اجرای برنامه های آموزشی برای کارکنان شاغل در دستگاههای دولتی می باشند. این دفتر برنامه های خود را با هدف ارتقاء دانش و مهارتهای نیروی انسانی و افزایش کارآیی و اثربخشی در ارائه خدمات دولتی و بهبود میزان پاسخگویی به مردم تنظیم و سازماندهی می نماید:
از اهم وظایف این بخش عبارت از:
-اجرای سیاستها، خط مشی ها و برنامه های مصوب ستاد وزارت کشور و مؤسسه عالی آموزش و پژوهش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری( مؤسسه عالی) مرتبط با امور آموزشی و پژوهشی مدیریت استان
- تنظیم برنامه های سالانه آموزش های کوتاه مدت در زمینه های مدیریت و فنون اداری در چارچوب سیاستهای ابلاغی
بررسی و احصاء نیازهای اموزشی در زمینه های مدیریت و فنون اداری خاص دستگاههای استانی
- مطالعه و بررسی بمنظور شناسایی نیازهای آموزشی خاص استانی با هماهنگی دستگاههای مستقر در استان و اعلام به مبادی سیاست گزار


- مطالعه و بررسی بمنظور شناسایی نیازهای پژوهشی خاص استانی با هماهنگی دستگاههای مستقر در استان
- بررسی، تأئید و نظارت بر مراکز و مؤسسات خصوصی متقاضی آموزشهای ضمن خدمت کارکنان دولت در استان
ایجاد زمینه های لازم برای توسعه دولت الکترونیک و ارتباط اینترنتی یا کامپیوتری دستگاههای دولتی آسان با هم و حذف مراجعات فیزیکی و حضوری مردم به دستگاههای دولتی و جایگزین کردن مراجعات الکترونیکی برای دریافت خدمات و بهبود سیستم فنآوری اطلاعات
اهم وظایف این بخش عبارت از:


- مطالعه و بررسی در زمینه فناوری سخت افزاری و نرم افزاری نوآوری هها و طرح های جدید بمنظور ارتقای سطح کارآیی و احدهای استانداری
- برنامه ریزی بمنظور پشتیبانی، نگهداری و استفاده بهینه از امکانات، تأمین و تجهیز لوازم و وسایل نرم افزاری و سخت افزاری موردنیاز
- اظهارنظر و ارائه نظرات مشورتی در مورد سیستم های طراحی شده با امکانات سخت افزاری و نرم افزاری
- پیاده سازی و نصب و راه اندازی سیستم های کاربردی محدود و نیمه گسترده
- تهیه و تدوین استانداردها و دستورالعمل های اجرایی بمنظور بهره برداری کاربردی از نزم افزارها و تجهیزات رایانه ای
- توسعه فراگیر و همه جانبه سیستم های کاربردی فنآوری اطلاعات و بررسی نیازها تقاضاهای دریافتی و ارائه خدمات لازم در این زمینه
- برنامه ریزی و تمهیدات لازم بمنظور ایجاد پایگاه داده های جغرافیایی در استان و شهرستانهای تابعه


گروه برنامه ریزی بودجه و تشکیلات و اداری
وظیفه این گروه انطباق تشکیلات درون استانداری و درخواستهای این تشکیلات برای ارتقای سازمانی و پستهای موجود و استقرار نظام کیفیت و همچنین تنظیم بودجه های جاری و عمرانی استانداری و پیشنهاد بودجه نامه برای سال بعد جهت موافقت نامه های قانونی، و تخصیص بودجه های سال آینده است.


گروه استخدام، آموزش و حقوق و مزایا
این گروه تأمین نیروی انسانی، و پیش بینی اعتبارات جهت پرداخت حقوق پرسنل و همچنین استخدام پرسنل سایر دستگاههای مرتبط را برعهده دارد. اضافه می شود برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی برای پرسنل استانداری و دستگاههای ذیربط از جمله وظایف این گروه است.
اداره دبیرخانه
وظیفه این واحد تفکیک و ارجاء نامه های رسیده به واحدهای مربوط- دریافت، ثبت و توزیع کلیه مکاتبات وارده یا صادره، ماشین نویسی، تکثیر اوراق و نامه ها، بایگانی، و نگهداری کلیه مکاتبات و مدارک و اوراق عادی استانداری می باشد.

اداره پشتیبانی


مسئولیت تهیه، نگهداری و سرویس دهی کلیه نیازهای اداری و فنی استانداری برعهده این اداره می باشد مثلاً: خرید لامپ، میز، کاغذ، کامپیوتر و ....

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید