مقاله در مورد حسابداری صنعتی : یک منظره تاریخی

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

حسابداری صنعتی : یک منظره تاریخی

خلاصه :
یک بررسی از کتب درسی حسابداری صنعتی از سال ۱۹۰۴ تا ۱۹۹۰ نیازمند مکمل بودن حسابداری و تاریخ است .
تعداد کمی از کتب درسی یا تعالیم در حسابداری صنعتی در کتابی از قبل برای سال ۱۹۲۰ در دسترس است بنابراین متنهای متفاوتی در شکل رقمی وجود دارد . تمام متن های تاریخی با یک تعریف از حسابداری صنعتی و اهمیت آن در تجارت جهانی شروع می شوند تاریخچه تولید به مالکان تجارت ، حسابداران و دانش آموزان کمک می کند تا بفهمند که چرا دانشگاهها حسابداری صنعتی و اهمیت آن را می آموزند . انقلاب صنعتی اثر عمده ای روی روشهای و هزینه های تولید داشت .

به خاطر این پیشرفت عظیم در فرآیند تولید دو گروه مهندسان و حسابداران شروع به کامل کردن فرآیند کردند . تولید در محیط پیوسته تغییر می کند . از انقلاب صنعتی تا زمان مدرن اکنون . تکامل تدریجی حسابداری صنعتی به نظر می آید برای اهمیت تغییرات در فرآیند تولید و عکس تاریخی لازم باشد . حتی اصطلاحاتی که در حسابداری صنعتی استفاده می شود در مدت اضافه کاری تغییر کرده است . با شناختن هزینه ها ، حسابها و تغییرات ، مالکان ، مدیران و حسابداران قادر می شوند . تا تغییرات را تبدیل کنند و موسسه تجاری را بهبود دهد .

معرفی :
یک بررسی از کتب درسی حسابداری صنعتی از سال ۱۹۰۴ تا ۱۹۹۰ نیازمند مکمل بودن حسابداری و تاریخ است . تعداد کمی از کتب درسی یا تعالیم در حسابداری صنعتی در کتابی از قبل برای سال ۱۹۲۰ در دسترس است . بنابراین متنهای متفاوتی در شکل رقمی وجود دارد . یکی از دلایلی که سیستمهای حسابداری صنعتی در اواخر سال ۱۸۰۰ و اوایل سال ۱۹۰۰ منتشر نشدند این بود که اغلب شرکتها سیستمهای حسابداری شان را مورد رسیدگی قرار دادند تا پنهان و سری باشند که آنها برای شرکتهای رقابتی در دسترس نباشند . بیشتر شرکتها حتی سیستم خودشان را برای کارگران ساده خودشان آشکار نکردند . بنابراین در حقیقت این طور به نظر می آید که سیستمهایی که برای موسسات تجاری ویژه انحصاری هستند . بنابراین ممکن است عملی

برای آموزش این سیستم های متداول به طور کلی نداشته باشند . (previtsand merino 1998)
بعضی از متنهای اولیه که از سال ۱۹۰۴ تا ۱۹۱۹ در دسترس است به نظر می آید که تعلیماتی در شکلهای و پروسه های توصیه شده در داخل موسسه تجاری تولید باشند . نگرانی ها درباره افزایش هزینه های مواد و زمان هدر رفته در تولید یک موضوع معمول است (eddies and tindall 1904) . نویسنده ها اغلب پروسه ها را غیر ممکن می نامند مانند : حسابداری برای محصولاتی که آنها یکنواخت و همسان نیستند (church 1917) که آن حالت ممکن است در سال ۱۹۱۷ باشد . اما ترقی ها در حسابداری ، ریاضیات و تولید ثابت شده است . که این پروسه ها واقعا ممکن است .

دانستن تاریخچه تولید فهمیدن اینکه چرا دانشگاهها حسابداری صنعتی را می آموزند و اینکه چرا آن برای مالکان تجارت و حسابداران مهم است را آسان می کند . بیشتر اشخاص پروسه های تولید را درک نمی کنند . مصرف کنندگان متوجه شدند که کالاها و خدمات درست در زمانی در دسترس هستند که در انبار خریداری شوند . فهمیدن تاریخ و ترقی در تولید با جزئیات بیشتر ممکن است برای حسابداران و مالکان تجارت برای فهمیدن کامل پروسه تولید آسانتر باشد .
حسابداری صنعتی چیست ؟

تمام متن های تاریخی با یک تعریف از حسابداری صنعتی و اهمیت آن در تجارت جهانی همراه هستند . در سال ۲۰۰۴ ، خدمات درآمد داخلی به ۵ درصد کل شرکت سهامی بایگانی اظهارنامه مالیاتی در طبقه تولید طبقه بندی می شود (IRS,2007) بنابراین در گذشته واحدهای تجاری و حسابداران ، حسابداری صنعتی را مورد توجه قرار می دادند . فقط برای اختصاص دادن به تولید ، خیلی پیشتر از سال ۱۹۴۰ نویسندگان سیستمهای حسابداری صنعتی را برای صنعتهای دیگر توصیه می کردند که بخشهای اداری دارد . جایی که مفاهیم حسابداری صنعتی و تکنیکها ممکن بود به کار رود . یکی از ساده ترین و قدیمی ترین تعریفها این است که حسابداری صنعتی معمولا باید حسابداری تولید نامیده شود . بنابراین روشن کردن آن برای هر کس که آن به حسابداری برای تولید موسسات تجاری و تولید کالاها مربوط می شود .

(W.B Lawrence) به اهمیت اینکه حسابداران با حسابداری صنعتی در سال ۱۹۳۰ آشنا شوند تاکید کرد زیرا پس از آن کارخانه های مدرن فضای بیشتر را اشغال می کند و تعداد بیشتر کارگر استخدام می کند نسبت به آنچه کارخانه نسل قبل انجام می داد .
در سال ۱۹۴۰ درست قبل از اینکه در U.S درگیری جنگ جهانی دوم صورت گیرد ، john blocker ، در متنهایش کاربردهای اضافی برای حسابداری صنعتی در صنعتهای دیگر مثل ساختمان ، استخراج معدن ، خدمات رفاهی و سازمانهای غیر انتفاعی پیشنهاد کرد . او معتقد بود که تمام این

موسسات تجاری به ملاحظه کردن اینکه هزینه یابی در بخشهای مختلف در یک شرکت باید کنترل شود به واسطه حسابداری صنعتی نیاز دارند . حتی در سال ۱۹۶۰ حسابداران و طراحان سیستم حسابداری صنعتی را بسط دادند . برای اینکه عملکرد اندازه گیری بیشتری انجام دهد . حسابداری صنعتی یک قسمت صحیح از طراحی و کنترل در موسسات تجاری بود . حسابداران و مالکان تجارت سیستمهای حسابداری صنعتی را برای درک کردن رشته های جایگزینی عمل به کار می بردند و

سپس برای پیش بینی کردن اینکه این رشته ها چه اثری روی اهدافی که موسسه تجاری دارد می گذارد .(Terrill and Patrick , 1965 ) پروسه حسابداری صنعتی به عنوان یک ترکیب کننده مهم در شکل اقتصادی موسسه تجاری به نظر می رسد .
از سال ۱۹۶۰ تغییر کمی در تعریف حسابداری صنعتی به عنوان کمک برای موسسات تجاری در تعیین کردن هزینه های فرآیندها ، خدمات و تعهدات دیگر رخ داد . اگر چه واضح بود که حسابداران صنعتی به مدیران در دفاع و قابلیت محاسبه در تصمیماتشان کمک کردند .
وظایف حسابداری صنعتی چیست ؟

Eddies and tindall (1004) نشان داده اند که ساخت حسابداری صنعتی به خاطر پیچیدگی پروسه های تولید در زمان آنها مهم است . مالکان موسسه تجاری اولیه می توانستند تصمیماتی درباره حاشیه های سود که اساسا طلب یک فقدان رقابت است بگیرند . موسسات تجاری تولید در سال ۱۸۰۰ مالکانی داشت کسانی که قادر به نظارت تمام پروسه ها بودند به خاطر سایز محدود واحد تجاری شان ، اما این احتمالا در مورد بعد از انقلاب صنعتی نبود . انقلاب صنعتی اول در بریتانیای کبیر و اروپا تولید را از فرآیندهای دستی و خانگی به تولید با ماشین و کارخانه تغییر داد . انقلاب صنعتی دوم که در آمریکا انجام شد این تغییرات را از کار سنگین تولید به کار ماشینی خیلی خوبی تغییر داد ( about.con ,2007 ) این تغییر از کار وسیع به ماشین واقعی ، تولید تاکید

بیشتری را روی پروسه هایی که تیمهای حسابداری صنعتی به کنترل کمک می کند قرار می دهد .
به زودی بعدا در سال ۱۹۰۹ ، strachan به وسیله یادآوری کردن در مورد اینکه حسابداری برای کالاها همانند حسابداری وجه نقد مهم است به خوانندگان توسل جست .strachan به خوانندگان گفت که حسابهای هزینه به سازندگان کلید برای تدبیر مالی بوسیله اطلاعات تهیه شده ارائه می شود . درباره :
آیا ذخیره های خریداری شده چنانکه باید حساب شده است برای ………
آیا خرید عاقلانه بوده است ……..
هزینه تولید تقسیم به اجرای حوزه ، پروسه ها ، یا کارهای شخصی یا قرادادها همانطور که امکان و آرزویش بود می شود .
جایی که او منفعت می کند و جایی که او در جریان کارش زیان می بییند .
در چه مسیری فعالیتش می تواند با بیشترین سود به کار برده شود .
در سال ۱۹۲۰ ، حسابداران تاکیدی بر روی آنچه سازندگان آن را وظیفه مستقیم ، تعیین هزینه های واقعی می نامند قرار دادند . وظیفه دوم حسابداری صنعتی یا وظیفه غیر مستقیم موجودی در سیستم گزارش هایش ، اطلاعاتی برای سازماندهی شدن تعداد زیادی رشته کارخانه در واحدهای کاری نیاز دارد . علاوه بر این ، آن مالکان و مدیران را قادر به اداره کردن فعالیتهای این

واحدها در مطابقت داشتن با اهداف طراحی شده برای حذف کردن بی کفایتی ها در حوزه های مختلف واحد تجاری می کند (Nicholson 1920 ) dr.john blocker یک رابط مهم و عمده میان حسابداران و مدیران به رسمیت شناخته است . (۱۹۴۰) او به خوانندگانش می گوید که دانستن اینکه کجا کار حسابداران پایان می یابد و کار مدیریت آغاز می شود و سخت است . blocker معتقد است که حسابداری صنعتی شرکت را به وسیله استفاده کردن از تجزیه و تحلیل معاملات

به راه می اندازد و سپس مدیریت قادر به ارزیابی کردن پروسه ها و تعدیل کردن آنها برای مواجه تغییرات آتی است . blocker با نویسنده هم قطار خود Harold Wilmot موافق است که حسابداران صنعتی نقش مورخ ، روزنامه فروش و پیغمبر دارند . این به این دلیل است که حسابداران صنعتی باید بر روی معاملات مالی قبل که درست و صحیح هستند و اظهاریه ها ، امروزی کردن عملیات موسسه تجاری جاری و هنوز قادر به انتظار داشتن استفاده آتی دو چیز شناخته شده علم و تجربه است .
متن blocker در سال ۱۹۴۰ استفاده ساده از مواد مستقیم ، کار مستقیم و بهای اولیه را به عنوان فرمول برای اختصاص سربار سرزنش می کند واستفاده از نرخ توزیع هزینه سربار از پیش مقدر شده بر اساس کنترل های بودجه ای را توصیه می کند . این یکی از کتب درسی مرجع برای هزینه یابی استاندارد است . نرخ سربار از پیش مقدر شده به تولید اجازه می دهد که به تخصیص هزینه ها بر مبنای روزانه فقط در مقابل پایان دوره حسابداری مربوط باشد . خیلی از اوقات اختصاص سربار فقط بعد از سفارشهایی که پذیرفته شده اند می آیند و مدیریت برای

تعیین کردن کل هزینه شغل ها تا زمانی که بعدا آنها کامل شوند عاجز است .
بر طبق blocker(1940) محصولات ساخته و فروخته می شوند و قیمتها روزانه ، هفتگی یا ماهانه قبل از اینکه هزینه های سفارش شناخته شوند تنظیم می شوند .
Terrill and Patrick (1960) یکی از مهمترین وظایف حسابداری صنعتی را توضیح دادند . هر موسسه تجاری یا واحد اقتصادی ، چه غیر انتفاعی ، تجاری یا حتی دولتی باید روشهایی که برای کنترل استفاده از منابع کمیاب برای بیمه شدن که بهترین بازگشت بر مبنای استفاده از این منابع دریافت می شود توسعه داده شود . منابع فقط منابع طبیعی نیستند ،terrill and Patrick تعریفهایشان را برای اینکه شامل منابع تجهیزات سرمایه ای و حتی فیزیکی و ذهنی نیروی کار

باشد توسعه دادند . حتی در سال ۱۹۸۵ ، heitger and matulich تاکید بر این می کنند که اطلاعات حسابداری صنعتی به وسیله قسمتهای زیادی که شامل مدیران برای کنترل کردن فعالیتها ، ارزیابی کردن انجام و اجرا ، تصمیم گیری و بدست آوردن پاسخ برای تعداد زیادی از مشکلاتی که مدیران باید روزانه حل کنند تولید یک تغییر مستمر محیط است ، از انقلاب صنعتی به واسطه زمان مدرن . اهمیت فهمیدن و درک کردن آنچه در یک موسسه تجاری اتفاق می افتد تغییر نمی کند .
درک کردن هزینه ها ، حسابها و تغییرات ، مالکان ، مدیران و حسابداران قادرند که تغییرات را تعدیل کنند و موسسه تجاری را بهبود دهند .
تاریخ و حسابداری صنعتی
Nathan kranowski (1977) اظهار داشتند که حسابداری صنعتی معاصر حدود سال ۱۸۸۵ شروع شد بنابراین آن از سالها یا قرنها پیش در یک شکل محدود استفاده می شد . previts and merino (1998) از اظهار نامه kran owski حمایت کردند که حسابداری صنعتی بعد از سال ۱۸۰۰ به استفاده درآمده و در طول انقلاب صنعتی آمریکا در نیمه های پایان سال ۱۸۰۰ توسعه یافته است . انقلاب صنعتی اثر عمده ای روی روشها و هزینه های تولید گذاشت . به دلیل این توسعه بسیار بزرگ در فرآیند تولید ، دو گروه مهندسان و حسابداران شروع به تکمیل پروسه کردند . دو گروه برای جزئیات پروسه برای دو گروه تولید و پروسه در جریان حسابداری کار کردند . به محض اینکه انقلاب صنعتی تکمیل شد مسئولیتها مانند استاندارد oil trust و u.s steel ، بر اقتصاد حکم فرما شد .

Olds motor works در Detroit در سال ۱۸۹۹ شروع به استفاده بخشهای قابل معاوضه که به گروه تولید و نیاز برای ترقی کردن بیشتر حسابداری صنعتی پیش قدم می شوند . علاوه براین ، ford اولین t model را در سال ۱۹۰۸ ساخت (ny public library 1997)
جنگ جهانی دوم مشرف به سال ۱۹۴۰ بود . بسیاری از هنرمندها و دانشمندها به اروپا فرار کردند و کنترل Hitler و نفوذ holocaust ، ایده های جدید و نیروی جدید به غرب آورد . جنگ تولید آمریکا از افسردگی بزرگ خارج کرد . زنان جانشین مردانی شدند که از صحنه جنگ فرار کردند و بنابراین اولین خروج بزرگ زنان از خانه به محل کار زمانی آغاز شد که مردان بعد از جنگ بازگشتند ، به نظر می رسد که باقیمانده جهان نه خیلی پیشتر کمال مطلوب مزرعه خانواده بود .

جنگ جهانی دوم gi bill وضع کرد که در gune 1944 سرباز کهنه بیشتری از همیشه قبل از آموزش دیدن در دانشگاه فرستاده می شود . زنان مجبورند دست از کارهایشان برای بازگشت مردان بکشند اما آنها استقلال را چشیده بودند .
در سال ۱۹۴۹ ، سه برابر تعداد زیادی درجه های آموزش عالی اعطا شد در سال ۱۹۴۰ . دانشکده برای افراد صلاحیتدار نسبت به تعداد کمی از طبقه ممتاز در دسترس شد .(king wood 1999) در اوایل سال ۱۹۶۰ استفاده از کارتهای اعتباری برای خرید کالا و اجناس یک عمل معمول شد . در طول نیمه سال ۶۰ آمریکا برای بار دیگر در جنگ ویتنام بود . خرج کردن در جنگ اقتصاد

آمریکا تحریک کرد . و به تسریع تورم کمک کرد .(Norris and bockelmann 2000)
در اوایل سال ۱۹۸۰ طلاو نقره به قیمت گلوله سربی شدند . عقب نشینی ها در آن زمان ضربه سختی زدند ، اول یک قسمت کوچک در سال ۱۹۸۰ و سپس یک قسمت بزرگتر در سال ۱۹۸۳-۱۹۸۲ . درسال ۱۹۸۲ leonard silk روزنامه نویسی اقتصادی times نیویورک گفت : زمان حالت فرض زیر اشغال و کساد شدن صنعتی که سرسخت است و قسمت بزرگی از اقتصاد دوره ۱۰ ساله است . silk فعالیتهای خشن صنعتی جهانی که دولتها برای مواجه با مشکلات تورم ، پول و نیرو تعهد کردند مقصر می داند . در نهایت در ۱۹۸۷ بازار سهام ورشکست شد با صنعت حد واسط dow jones افتادن ۵۰۸ مقصود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 14 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد