بخشی از مقاله

نقش زن در خانواده

رهبر انقلاب :مهمترین مسئولیت های زن در خانواده است.
حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي ديروز در ديدار هزاران نفر از زنان نخبه و فعال در عرصه هاي مختلف علمي ، اجتماعي، اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي و هنري تاکيد کردند: در نگاه جامع اسلام به مسئله زن، مسئوليت اداره و پيشرفت جامعه و کشور بر عهده همه افراد اعم از زن و مرد است اما مهمترين مسئوليت و نقش زنان، در هر سطحي از توانايي و فعاليت اجتماعي، نقش بسيار مهم آنان در خانواده است. ايشان با تبريک ميلاد با سعادت بانوي بزرگ تاريخ بشريت، حضرت فاطمه زهرا ( سلام الله عليها) و تقارن اين روز خجسته با سالروز ولادت امام خميني (ره)

تصريح کردند: تاکيد اسلام بر اهميت بي نظير نقش زن در خانواده، به هيچ وجه به معناي مخالفت با حضور زنان در عرصه هاي مختلف نيست بلکه به معناي اصالت و اولويت "نقش مادري و همسري" در مقابل ديگر فعاليت ها و نقش هاست چرا که "بقا و رشد و تعالي" بشر و حفظ آرامش و سلامت جامعه در گرو تحقق اين نقش است. رهبر انقلاب اسلامي وجود مجموعه عظيم بانوان

نخبه را در کشور، نشان دهنده حقانيت و موفقيت نگاه اسلام و جمهوري اسلامي به "مسئله زن" دانستند و خاطرنشان کردند: در هيچ دوره اي مانند امروز، زنان محقق، دانشمند، متفکر، اديب، هنرمند و فعال در عرصه هاي مختلف سياسي - اجتماعي در کشور وجود نداشته است و اين واقعيت نشان مي دهد که نگاه اسلامي به امر حجاب ، برخلاف بي بند و باري نه تنها مانع رشد و تعالي زنان نيست بلکه رعايت حدود اسلامي و شرعي مي تواند زمينه ساز و شتاب دهنده شکوفايي استعدادهاي زنان باشد. حضرت آيت الله خامنه اي با انتقاد از نگاه غلط غربي که تلاش

مي کند زنان را از ويژگي هاي فطري خود دور سازد و آنان را به کپي دوم مردان تبديل کند، افزودند: اين نگاه، در واقع کسر شان زنان است چرا که "زن کامل بودن" در مواردي از "مرد کامل بودن" هم بالاتر و پرارزش تر است. رهبر انقلاب اسلامي مسئوليت زنان نخبه کشور را در تصحيح نگاه غلط غربي به مسئله زن يادآور شدند و افزودند: از ديد اسلام "زن بودن"، اصالتا نوعي ارزش است و زنان و مردان در آفرينش حکيمانه الهي، هرکدام جايگاه و طبيعت و نقش خاصي دارند. ايشان نگ

اه ابزاري غربي ها به زنان را ظلم به جامعه بشري و خيانتي بزرگ به حقوق زنان برشمردند و خاطرنشان کردند: زن، بخش زيبا، لطيف و مستور آفرينش است و بزرگترين گناهي که غربي ها بايد پاسخگوي آن باشند اين است که زن را در حد وسيله اي براي "تبليغات کالا، پول درآوردن بيشتر و ارضا» ( بي نظم و قانون) مسائل جنسي" تنزل داده اند و از اين طريق جوامع بشري را به دردهاي غيرقابل علاجي مبتلا کرده اند.
ايشان با انتقاد از برخي تلاش ها براي انطباق دادن اجباري احکام اسلامي با کنوانسيون هاي خارجي مرتبط با زنان، افزودند: البته برخي مسائلي که در فقه درباب احکام زنان وجود دارد سخن آخر نيست بلکه ممکن است با تحقيق يک فقيه ماهر و مسلط بر "مباني و متد" فقاهت، نکات جديدي استنباط شود اما تلاش برخي مرعوب شدگان در مقابل غرب، براي کم و زياد کردن احکام اسلامي و انطباق دادن آنها با بعضي معاهدات جهاني، کاملا غلط است. حضرت آيت الله خامنه اي تلاش دستگاه هاي تحقيقاتي، دانشگاه ها و حوزه ها براي تقابل صحيح وکيفي با ديدگاه ها

 تبليغات فمينيستي را، ضروري خواندند و افزودند: اين کار خدمتي حقيقي به همه زنان جهان است. رهبر انقلاب اسلامي، از برخي بي عدالتي ها در ارتباطات خانوادگي زن و مرد در کشورهاي مختلف، انتقاد و ابراز تاسف کردند و افزودند: مردان نبايد با سو» استفاده از توانايي جسمي و برخي خصوصيات ديگر، در درون خانواده به زنان زور بگويند و به آنان ظلم کنند. ايشان در همين زمينه تاکيد کردند: رعايت اخلاق اسلامي در خانواده، درک مباني اسلامي و تهذيب مردان، عامل اصلي جلوگيري از زورگويي به زنان خواهد بود اما به هرحال چه با نصيحت و چه با استفاده از قانون، بايد زمينه روابط سالم و صحيح خانوادگي فراهم شود. حضرت آيت الله خامنه اي در بخش ديگري از سخنانشان جلسه با زنان نخبه را بسيار خوب و مفيد خواندند و افزودند: هدف از تشکيل اين جلسه، شنيدن برخي مسائل از زبان جمعي از برگزيدگان و نخبگان جامعه زنان و نيز نگاه نمادين به مجموعه فعاليت هاي درخور تحسين زنان در جامعه اسلامي بود که برخي مطالب بيان شده نيز بسيار پرمغز و جالب توجه بود.
وظایف زن در خانواده و جامعه


زندگی هر دسته از موجودات مفهوم ویژه ای دارد که با توجه به فلسفه آفرینش آن ها تفسیر می گردد. خداوند از آفرینش گیاهان هدف هایی داشته، متمایز از هدف هایی که برای آفرینش حیوانات رقم زده است. بنابراین مفهوم زنده و با نشاط بودن گیاهان غیر از معنی زنده و با نشاط بودن حیوانات است. انسان نیز موجود زنده ای است که شاکلة آفرینش او از لحاظ ظاهر و باطن و جسم و روح با سایر موجودات متفاوت و کامل تر از آن ها است. او می تواند دامنة شناخت و معرفت خویش را تا اعماق هستی رسوخ دهد و از ملک تا ملکوت را به تسخیر خویش در آورد و همة هستی را در اختیار خویش بگیرد و از تمامیت آن ابزار و نردبانی بسازد تا به هدف نهایی آفرینش

و حیات طیبه نایل گردد و زندگی حقیقی را در جوار قرب الهی و وصول به کمال مطلق جستجو نماید،‌ و این است تفسیر زندگی و حیات انسانی. در چنین صورتی انسان وظیفة خویش را انجام داده، توانسته است به مقام انسانیت نایل گردد.پس وظایف زن یا مرد در خانواده یا جامعه را باید در راستای فلسفة آفرینش و چیستی زندگی اش جستجو کرد. به دیگر بیان: پرسشِ "تکلیف ما، در خانه و جامعه چیست" را می توان بدین گونه بیان کرد: برای رسیدن به "زندگی انسانی" و داشتن نشاط و شادمانی، و نیل به جوار قرب ربّانی، چه وظیفه ای در محیط خانواده و اجتماع داریم و

چگونه می توان به آن دست یافت؟نقش زن در زندگیزن به دلیل نقش خاصی که در دستگاه خلقت بر عهده دارد، به سرمایه های درونی بس گرانبهایی مجهّز است که جامعة بشری در رشد خود نیازمند این ارزش ها است. یکی از این سرمایه های درونی عاطفه است که در طول تاریخ و در تمامی اجتماعات نمودهای بسیار شکوهمندی داشته است.[1] این میل درونی اگر چه همة انسان ها کم و بیش وجو دارد اما بهرة زن از این عطیه الهی بیشتر است. این میل مقدس از یک سو زنان را برای همه نوع فداکاری، جهت زندگی و همسرش آماده می کند و همچون شمع

فروزانی محفل خانواده را روشن می سازد؛ از سویی دیگر، زحمات طاقت فرسای پرورش نسلی را بر عهده دارد. به بیان دیگر: جامعة‌ سالم نیازمند داشتن خانواده های سالم است و سعادت و سلامت هر جامعه در خانواده ها پی ریزی می شود و شمع فروزان محفل خانواده زن است. آنان هستند که با آکنده ساختن کانون خانواده از انس و صفا و الفت می توانند فضای فکری، فرهنگی، دینی و گفتگو های سیاسی و اجتماعی را نورانی کنند و عملاً درس مهر و صفا و از خود گذشتگی را از طریق فرزندان و همسران خویش به آیندگان بیاموزند. چنانکه در تنظیم صحیح اقتصاد خانواده می تواند تأثیر به سزایی داشته باشد و با تدبیر و برنامه ریزی عاقلانه مرد را در تأمین هزینه و

مخارج زندگی یاری رساند و به این وسیله الگوی مناسبی برای فرزندان خود باشد.نقش زن در جامعهاگر زن از ایفای نقش اجتماعی محروم شود، از رشد اجتماعی او کاسته می شود و جامعه ای که زنان آن از رشد فکری واجتماعی محروم باشند. مسلّماً جامعة رشد یافته ای نخواهد بود، زیرا جامعه از آحاد انسان هایی تشکیل می شود که با تربیت ها و فرهنگ های متفاوتی از خانواده ها شکل می گیرند و وارد اجتماع می گردند. اینان در تعامل با هم، آداب و سنت ها و نظام ها و قانون های خاصی را به وجود می آورند. که دراثر پیوند با یکدیگر، ماهیت اجتماعی پیدا می کنند.بنابراین سعادت و سلامت هر جامعه در خانواده ها پی ریزی می شود و انتقال ارزش های دینی، ملّی و فرهنگی و اجتماعی در درجة اوّل به عهدة خانواده ها به خصوص مادر است. پس می توان نتیجه گرفت که جامعة سالم نیازمند مادران سالم است و جامعة فرهنگی، دینی و ارزشی، جامعه ای است که مادران آن از بینش و تفکر سالم فرهنگی، دینی و ارزشی برخوردا

ر باشند.تداوم مسئولیت در بستر اجتماعروح کودک همانند جسمش به شدت در معرض تغییر و تحول است. اگر آموزش و تربیت کودک هماهنگ و متناسب با روح وی تداوم نیابد، رشد دینی و فرهنگی و اجتماعی اش دچار اختلال می گردد و زنان بهترین گزینه هستند که می توانند از عهدة تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان بر آیند. چنان که رعایت مصالح اخلاقی و اجتماعی و حفظ بنیان

اصیل خانواده و رفاه حال بانوان اقتضا می کند که مشاغلی همانند طبابت بیماری های خاص زنان و تعلیم و تدریس آن در دانشگاه ها در اعضای زنان باشد.یک تذکر مهم زنان، رهبران اولیة هدایت فکری،‌ اعتقادی و عاطفی جامعه هستند و وظیفة اصلی آنان، فروزان ساختن مشغل پر مهر و صفا و صمیمیت خانواده و حفظ اساسی و بنیان این کانون هدایت است. بنابراین بهانة حضور در عرصة

فعالیت های اجتماعی جهت تداوم مسئولیت ها نباید باعث انحطاط شأن و منزلت انسانی زنان گردد و بی بندوباری و فساد اخلاقی را دامن زند و در نتیجه زمینة‌از هم گسیختگی نظام خانواده و فرو پاشی آن را فراهم کند.تلازم حقوق و وظایف زندگی، سازمانی است که ارکان آن زن و مرد هستند. در این سازمان، وظایف و مسئولیت ها در کنار حقوق و چشم داشت ها، قرار می گیرد. به بیان دیگر: هر جا تکلیف و مسئولیتی است. بحث از حقوق هم در کنار آن مطرح است.
گزارش عملكرد مركز امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري
منزلت زنان و خانواده در دولت نهم


خبرگزاري فارس: رويكرد دولت نهم به زنان، فراتر از نگرشهاي سطحي به اين جمعيت، اثرگذار بوده و متضمن تحكيم بنيان خانواده به مثابة ارزشمندترين كانون تربيت و تعالي ابناء بشر، از سويي و تقويت نقش مديريتي بانوان و تأثيرگذاري آنان بر روند تصميم گيري در عرصه هاي مختلف جامعه اسلامي از ديگر سو بوده است.به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، در گزارش زير كه به مناسبت هفته دولت منتشر مي‌شود، با استفاده از گزارشات مركز امور زنان و خانواده در دولت نهم، مؤلفه هايي همچون تحكيم و تعالي خانواده به عنوان اصلي ترين پايگاه فرهنگي كشور، فرايند معرفي الگوي شايسته بر اساس شاخصه هاي ديني و ملي در حوزة زنان، حضور قدرتمند زن مسلمان در سايه ارائه طرحي برتر در عرصه نظام بين الملل، سير حمايت از زنان آسيب پذير با هدف كاهش آسيب اجتماعي، سياستگزاري در ارتباط با حضور زنان در عرصة فعاليتهاي اقتصادي، پاسداشت فرهنگ ايثار و شهادت، سازمانهاي مردم نهاد، ملاقاتهاي مردمي و بهره گيري از اثربخشي دنياي مجازي در حوزه زنان و خانواده، مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است.
* چكيده‌اي از سخنان محمود احمدي نژاد رئيس جمهور درباره زنان و خانواده
1- نظرية اسلام اين است كه زن و مرد، مكمل و لازمة بقا و تكامل يكديگرند. در اصل خلقت و جوهرة وجود، زن و مرد يكي هستند.
2- محوري ترين نقش زنان بدون ترديد، مادري است. مادري بالاترين نقشي است كه يك انسان مي‌تواند ايفا كند.
3- همة فرهنگ و اجتماع و آينده و همة امور جامعه، منبعث از نقش مادري است.
4- اگر مي بينيد بعضي از جوامع در حال متلاشي شدن هستند، به خاطر اين است كه زنان آن جوامع نقش مادريشان را فراموش كرده اند.

 


5- نقش ديگر زنان، محور و نقطة اتكا بودن است. من خيلي ساده برايتان بگويم، يك خانواده با رفتن پدر استمرار پيدا مي كند، اما با رفتن مادر استمرار پيدا نمي كند.
6- دومين نقش بي بديل زنان، ترويج مهرورزي، محبت و عاطفه در جامعه است.
7- نقش زن در جامعه به حجم فعاليتهايش نسبت به كيفيت كار است.
8- اگر نقش يگانة دختران و بانوان ما نبود، قطعاً بدانيد امروز ما استقلال و تماميت ارضي را در اختيار نداشتيم.
9- امروز هم در بسياري از عرصه ها، خانمها هستند كه راه را باز مي كنند، ت

شجيع مي كنند، فضا را مساعد مي كنند، خودشان حاضر مي‌شوند و كمك مي كنند كه گره‌ها از پيش پاي ملت ايران باز شود و جلو برود.
10- خانمها هستند كه در همة عرصه ها حاضرند، فعاليت مي كنند و به خصوص درخانه، فرزندان ملت و نسلهاي آينده را شجاع، مؤمن و پاك تربيت مي كنند.
از اهداف اصلي دولت نهم، بازگشت و اتكاء به تعاليم الهي و نجات بخش اسلام به عنوان اصلي‌ترين و كارآمدترين شيوه رشد جامعه است. تغيير نگرش از سمت توصيه‌هاي جهاني به سوي مفاهيم والاي الهي به عنوان تنها كليد حل مشكلات زنان ايراني از زيربنايي‌ترين مطالبات اين قشر از دولت نهم و در نتيجه از اصول مبنايي در سياستگذاري حوزي اجراي

ي مرتبط با مسائل زنان محسوب مي شود.
بحث مشاركت فعال زنان در عرصة اجتماعي كشور، اگر چه لازمة تكامل زن و ضرورت تعالي جامعه است، ليكن عدم دقت نظر به همراهي اين مهم با نقش برجستة بانوان در پاسداشت و حفظ حريم امن خانوادگي، دركنار غفلت از ارزشهاي متعالي نقشهاي مادري و همسري، مي‌رفت تا حوزه سلامت فرهنگي جامعه را با پررنگ شدن "بحث مشاركت زنان " و بي رنگ شدن "محوريت خانواده " به مخاطره اندازد.
اين امر با بازبيني دولت نهم از نقش برجستة زنان در حفظ كيان فرهنگي كشور و با ورود عنوان مبارك "خانواده " به نام و حوزة فعاليتهاي مركز امور زنان نهاد رياست جمهوري

تعقيب شد و بحث حفظ حريم فردي و خانوادگي بانوان مورد حمايت مجدانه قرار گرفت.
به دنبال اين رويكرد، عرصة فعاليت درحيطه زن و خانواده با شرح وظايفي جديد نسبت به مسئوليتهاي قبلي به اين مجموعه افزوده شد و متناظر با مسئوليت فوق، اين نهاد عملكرد وسيعي را در حيطه مذكور دنبال نموده است.
* اهداف اصلي مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري
مركز امور زنان و خانواده به عنوان يك دستگاه ستادي، اهداف و سياستهاي كلان راهبردي و جهت‌گيريها و اقدامات اجرايي امور زنان و خانواده را با توجه به قانون اساسي، سند چشم انداز، رهنمودهاي مقام معظم رهبري، برنامة چهارم توسعه و نيز با عنايت به اهداف چهارگانه دولت نهم مبتني بر "پيشرفت و تعالي مادي و معنوي كشور "، "خدمت‌رساني به بندگان خدا "، "عدالت گستري و مهرورزي تدوين نموده است، كه به آنها اشاره مي شود:
1- افزايش ميزان مشاركت زنان در عرصة خانواده و اجتماع از طريق بررسي علمي و كارشناسي موضوع و ارائة راهكارهاي به دست آمده به هيئت دولت، مجلس شوراي اسلامي، شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و ساير مراجع ذيربط به منظور وضع مقررات و اتخاذ سياستهاي كلان در اين حوزه
2- ارتقاء نگرشها و باورها در مسائل مربوط به بانوان بر مبناي شناخت دقيق وضعيت زنان و ترسيم وضع مطلوب زندگي اين قشر در جامعه وخانواده


3- تحكيم بنيان خانواده به عنوان مناسب ترين بستر رشد انسانهاي شايسته و متعالي و كانون مهر و عاطفه به منظور بقاي سلامت و اخلاق در جامعه
4- ارائه الگوي زن مسلمان به عنوان نماد آزاد انديشي، آزادگي ، عفاف و وارستگي و تأثيرگذار بر فرايند تصميم گيري سياسي، اجتماعي، فرهنگي و تقويت نقش مديريتي و تربيتي زنان در ابعاد ملي و بين المللي
5- شناخت مسائل و مشكلات زنان در جامعه، خانواده، محيط كار و پيگيري اصلاح قوانين مربوطه يا وضع قوانين لازم براي حل مشكلات.
* تحكيم و تعالي خانواده به عنوان اصلي ترين پايگاه فرهنگي كشور


تجربه تلخ كشورهاي پيشرفته مبني بر غفلت از مباحث ارزشي بشر كه بي هويتي انسان و محو ارزشها را در ساختار توسعه رقم زده است، هشداري است كه انديشمندان جهاني را به فراخواني عظيم براي حفظ خانواده به عنوان اصلي ترين نهاد اجتماعي دعوت مي نمايد.
توجه به نقشهاي فردي زن و مرد جداي از نقشهاي محوري آن دو در مجموعة خانواده، عملكرد غير قابل باور جوامعي است كه رفته رفته آسيبهاي عمده و لطمات جبران ناپذير اين انتخاب نامتعادل را آشكار مي سازد. افزايش بي سابقة طلاق، رشد جرائم جنسي، خشونت عليه زنان، ايدز، اعتياد، كودكان نامشروع و هزاران هزار لطمه غير قابل جبران از عوارض مشهود اين نگرش است.


مركز امور زنان و خانواده با توجه به نقش محوري بانوان در زمينه سازي حيات اجتماعي و اهميت خانواده در توليد فرهنگ اصيل و ملي براي جلوگيري از سرايت عوارض و لطمات فراروي، اهتمام ويژه اي دارد. بهره گيري از نگرش والاي اسلام به مقام زن در خانواده و احياء شأن و منزلت بانوان كشور، رويكرد اصلي اين نهاد است

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید