مقاله در مورد نمونه هایی از بازی های آموزشی بر اساس نظریه گانیه

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

نمونه هایی از بازی های آموزشی بر اساس نظریه گانیه

 ۱- بازی تشخیص رنگ ها
تعدادی قطعات سیاه و سفید را بر روی میز بگذارید . یکی از قطعات سفید را برداشته و به کودک بدهید تا آن را مشاهده و لمس نماید . سپس از او بخواهید تا از میان قطعات موجود برروی میز یکی از قطعات همرنگ (سفید ) را به شما بدهد . بر روی کلنه همرنگ تکیه کنید تا کودک در هنگام انجام دادن این عمل ، مفهوم همرنگ را دریابد . از به کار بردن و نامیدن رنگ در این فسمت خودداری کنید . هر گاه کودک قادر گردید که قطعات سفید را از میان قطعات سیاه جدا نماید آن گاه رنگ های دیگر را به ترتیب در داخل مجموعه قرار دهید و از کودک بخواهید تا بر حسب رنگ آن ها را دسته بندی کند . (مهارت فکری – تمیز دادن ).

 ۲- بازی شناخت بزرگتر
تعدادی قطعات بزرگ و کوچک را آماده کنید . یکی از بزرگترین قطعات را بردارید ، آن را در کنار کوچک ترین قطعه قرار دهید . به نو آموز بگویید : و این یکی بزرگ است (به قطعه بزرگ تر اشاره کنید ). از نو آموز بخواهید تا کلمات بزرگ و کوچک را تکرار نماید . سپس نو آموز را تشویق نمایید تا قطعات بزرگ را از میان قطعات موجود انتخاب نماید . قطعات انتخاب شده را در یک گوشه میز قرار دهید . (مهارت فکری – مفهوم عینی ).

 ۳- بازی آشنایی با اعضاءبدن
( این بازی مخصوص نو آموزانی است که با اعضاء بدن خود آشنا هستند ). دایره ای از نو آموزان را در حالت ایستاده بسازید . خود در مرکز دایره قرار گیرید . با آرامش به نوآموزان بگویید : دست راست خود را بلند کن – پای چپ خود را لمس کن ، و … شروع بازی به صورت آهسته خواهد بود . اما همزمان با پیشرفت بازی فرمان ها سریع تر خواهند شد . (مهارت فکری – مفاهیم تعریف شده ).
 ۴- بازی شناخت کوچک تر
قطعهات را به صورت دو به دو در کنار یکدیگر قرار گرفته وجود داشته باشد . به قطعه کوچک تر اشاره کرده و به نو آموز بگویید: این قطعه کوچک تر از آن قطعه است ( به قطعه بزرگ تر اشاره کنید ). نو آموز را تشویق به تکرار کوچک تر بنمایید . سپس از نو آموز بخواهید تا از میان قطعات چیده شده قطعه کوچک تر را نشان دهد . این عمل را تا جائی که از یاد گیری اطمینان یابید ادامه دهید . (مهارت های فکری قانون ).
 ۵- بازی آشنایی با پول

تعدادی از سکه های ۵ ، ۱۰ ، ۲۰ ، ۵۰ ریالی و تعدادی اسکناس ۱۰۰ ، ۲۰۰، ۵۰۰،۱۰۰۰ریالی را تهیه فرمایید . اگر از اسکناس های ساختگی استفاده کنید بهتر است ، پول ها را به صورت جدا از هم بچینید و تعدادی اشیاء و خوراکی هایی تهیه فرمایید. به نو آموز بگویید:این سکه ۵ ریالی است – سکه ای ۵ ریالی را به او نشان دهید . با این سکه ۵ ریالی می توان یک عدد شکلات خرید ، حال من ۵ ریال به شما می دهم و شما نیز به جای این ۵ ریال یک شکلات ۵ ریالی را به من بدهید . به تکرار کلمه ۵ ریالی توجه فرمایید.

برای تعمیم مفهوم ارزش مبادله ای پول این عمل را با سایر اشیاء و خوراکی ها تکرار فرمایید. بعد از آشنایی نو آموز با ارزش مبادله ای پول ، یک سکه ۱۰ ریالی به نو آموز داده و به او بگویید:این سکه ۱۰ ریالی است ، سکه ۱۰ ریالی دو برابر سکه ۵ ریالی ارزش دارد . یعنی هر گاه من به شما سکه ای ۱۰ ریالی بدهم شما باید به من دو سکه ۵ ریالی بدهید . حالا من ۱۰ ریال به شما می دهم ، شما چند عدد شکلات ۵ ریالی به من بدهید . این عمل را تا جایی که نو آموز مفهوم مبادله را در یابد ادامه دهید .این فعالیت را می توانید مرحله به مرحله یعنی با سکه های ۲۰ و ۵۰ ریالی ،و پول های کاغذی گسترش دهید تا نو آموز با ارزش مبادله ای پول آشنا شود .

در ادامه فعالیت بهتر است با استفاده از قوطی های دور ریختنی که از نظر بهداشتی سالم باشندو میوه ها و خوراکی های در دسترس ، مغازه کوچکی ترتیب داده و نو آموز را با خرید و فروش و رابطه داد و ستد پول با مواد مورد نیاز آشنا گردانید .(مهارت های فکری – حل مسئله ).
 ۶- بازی نام بردن رنگ ها

دو رنگ اصلی زرد و آبی را انتخاب کنید . تعدادی از قطعات آبی و زرد –که از لحاظ رنگ یکسان ، اما از لحاظ شکل متفاوت باشند . زیرا هدف در این مرحله ، نام بردن از لحاظ رنگ است نه شکل – را بر روی میز قرار دهید . یکی از قطعات زرد را برداشته و به کودک نشان دهید ، از او بخواهید تا قطعه را کاملاً لمس و مشاهده کند . آن گاه بگویید: این رنگ زرد است ، لطفاً یک رنگ زرد را از روی میز به من بدهید . بر روی کلمه زرد تکیه کنید . پس از آن که کودک قطعه ای زرد رنگ را به شما داد از او بپرسید : این قطعه که به من دادی چه رنگی است ؟

سپس از کودکان بخواهید تا از میان قطعات موجود بر روی میز ، اشیاء زرد رنگ را انتخاب کندو با هر انتخاب واژه زرد را تکرار نماید . بعد از آن کودک کاملاً قادر به شناختن و نامیدن رنگ زرد شد ، به این ترتیب می توانید اسامی سایر رنگ ها را یک به یک به او بیاموزید.
دقت نمایید که همزمان با پیشرفت کودک بخواهید گاهگاهی آن ها را نیز مورد شناسایی قرار داده و نام آن ها را بیان نماید . این فعالیت به خاطرجلوگیری از تداخل اسامی رنگ ها در نزد کودک است . (یادگیری اطلاعات – بر چسب یا نام )

 ۷- بازی اسم من چیست ؟
به نو آموز بگویید: من پرنده ای کوچک هستم ، خوراک من دانه است ، من جیک جیک می کنم ، اسم من چیست ؟ نوآموز باید نام پرنده را که گنجشک است بیان دارد . به مثالدیگر توجه نمایید . به نو آموز بگویید: من میوه ای هستم پوست من قرمز است ، من به صورت زرد و سبز نیز توجه دارم ، داخل من دانه های قهوه ای رنگی وجود دارد ، اسم من چیست ؟ نوآموز باید نام سیب را بیان دارد . شما می توانید بر اساس تجربه و آشنایی کودک با میوه ها ، اشیاء ،مکان ها و … این بازی را تعمیم دهید . (یادگیری اطلاعات واقعیت ها ).
 ۸- بازی عمو زنجیر باف
بچه ها را تشویق کنید دست در دست هم بگذارند و دایره ای را تشکیل دهند. به استثنای اولین و آخرین نفر که دست هایشان از همدیگر باز است یعنی در حقیقت شکافی در دایره به وجود آورده اند . آن گاه یکی از افراد به عنوان رهبر بازی شعر ذیل را خواهد خواند و دیگران نیز به او جواب می دهند.
رهبر بازی : عمو زنجیر باف ؟

کودکان : بله
رهبر بازی : زنجیر منو بافتی ؟
کودکان : بله رهبر بازی : پشت کوه انداختی ؟
کودکان : بله
رهبر بازی : بابا اومده
کودکان : چی چی آورده ؟
رهبر بازی : نخود چی کشمش

کودکان : بخور و بیا
رهبر بازی : با صدای چی ؟
کودکان : با صدای گربه
در این هنگام بازیکنان صدای حیوان مورد نظر را تقاید می نمایند و همزمان با تقلید صدای حیوان بدون آن که دست ها را از هم باز نمایند به دنبال رهبر گروه حرکت می نمایند. رهبر گروه در هنگام حرکت یکی از بازیکنان را انتخاب کرده و از زیر دست او که به دست نفر بعدی داده شده است حرکت می نماید. و سر انجام آن فرد مجبور است که به دور خود چرخ بزند بدون آن که دست هایش از دست های طرفین خود باز شود . این فرد بازنده محسوب شده و بازی دوباره از اول شروع شده و آن قدر ادامه می یابد تا فرد برنده مشخص شود . (یادگیری اطلاعات – اطلاعات سازما ن یافته .)

 ۹- تابلو سازی
مقوای ضخیمی را آماده کنید . دانه های متفاوتی از حبوبات رنگارنگ و ماکارونی را تهیه فرمایید. تابلویی را ترسیم کنید . گل ، گیاه ، حیوان ، خانه ، حبوبات رنگارنگ و ماکارونی را در اختیار کودک قرار دهید و او را تشویق کنید تا قسمت های مختلف تابلو را به چسب آغشته کند . سپس از کودک بخواهید تا بر اساس برداشت خود حبوبات رنگارنگ و ماکارونی ها را در داخل محدوده تصویر کشیده شده چسبانده و آن ها را جا سازی نماید . بگذارید تا تابلو خشک شود . اینک تابلویی زیبا در اختیار کودک است . در صورت تمایل او را تشویق کنید تا با رنگ گواش ، آبرنگ ، ماژیک ، مداد رنگ و غیره حاشیه تابلو را نقاشی نماید .(مهارت های حرکتی – استفاده از عضلات کوچک و ظریف ).
 ۱۰- بازی توپ در سبد
چند عدد کارتن خالی و چند عدد توپ و یک حلقه بسکتبال را تهیه کنید . بازی را

به یکی از شکل های ذیل انجام دهید:
الف ) یک کارتن خالی و بزرگ را که یک سر آن بریده باشد را انتخاب کنید . توپ بزرگی را در اختیار نو آموز قرار دهید و او را تشویق کنید که از فاصله ای نزدیک توپ را به داخل کارتن بیاندازد ، هر گاه در این عمل موفق گردید ف فاصله او را با کارتن خالی زیادتر کنید ، سپس همین عمل را با کارتن ها و توپ های کوچک تر ادامه دهید . در طول بازی می توانید توجه نو آموزان را به کارتن بزرگ و بزرگ تر و بزرگ ترین جلب نمایید. فاصله ها نیز می توانند عاملی دیگر در جلب توجه فراگیر باشند ، به عنوان مثال : یک قدم عقب تر و دو قدم جلوتر ، فاصله نزدیک تر ،فاصله دورتر ، و…

ب ) حلقه ای فلزی ( یا از سایر مواد )و تعدادی توپ را تهیه کنید. حلقه را بر روی دیوار و در فاصله ای – بلندتر از قدنو آموز نصب نمایید . نوآموز را تشویق کنید تا با نگاه کردن و حدس زدن فاصله ، توپ را به داخل سبد بیاندازد.
بهتر است برای ایمنی نو آموزان ف توپ هایی اسفنجی ، در اندازه ها و رنگ های متفاوت تهیه شود ، در صورت امکان از به کار بردن توپ های سخت و سنگین خودداری گردد. (مهارت های حرکتی – استفاده از عضلات بزرگ ).

 ۱۱- داستان را تمام کن
داستانی جدید را برای نو آموز انتخاب کنید داستان را برای او بیان نمایید . در نزدیکی های پایان داستان و یا در جاهای مهیج ، داستان را متوقف نمایید و از نوآموز بخواهید تا ادامه داستان را بر اساس آنچه که شنیده است به پایان برساند . (راهنما شناختی ).
 ۱۲- داستان گویی
تعدادی از تصاویر مربوط به یک داستان را در اختیار نو آموز قرار دهید . به او بگویید تا با تنظیم کردن این تصاویر داستانی را بسازد . به او کمک نمایید تا تصویر ها را به صورت مرتب و مربوط به هم تنظیم نماید و داستانی را بازگو نماید . در صورتی که تصاویر از میان داستان هایی که نو آموز از پیش با آن ها آشنا ست انتخاب شود ،سهولت کار بیشتر خواهد بود . هنگامی که نو آموز در انجام این فعالیت

مهارت کامل را یافت می توان از تصویر های جدیدتر و پیچیده تر استفاده نمود تا قدرت خلاقیت نو آموز نیز افزایش یابد . در این فعالت می توان ، مجلات و روزنامه های باطله را در اختیار نو آموز بگذارید و او را – به استفاده از عکس ها – به داستان گویی تشویق نمایید (راهنما های شناختی ).

منابع
۱- کودک و بازی / تالیف دکتر سرخه دون یلدائی / تهران / انتشارات دانشکده تربیت بدنی دی ماه ۱۳۵۸

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 10 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد