بخشی از مقاله

گزارش كارآموزي واحد توليدي – پرورش و تكثير گلهاي فصلي (گلهاي فضلي آزاد)

تشكر و قدر داني:
سپاس بي كران و بي همتا خداوند يكتا را، كه را ه ادامة تحصيل را براي من هموار گردانيد و توفيق اتمام مقطعي از تحصيلات دانشگاهي را به اينجانب ارزاني نمود.
سپاس و تشكر بي پايان من نثار پدر و مادر عزيز و بزرگوارم كه در اين راه زحمات و تلاهاي فراواني را متحمل شدند. اينك كه به لطف خداوند و پشتيباني پدر و مادر عزيزم اين دوره تحصيلي را به پايان رساندم بر خود وظيفه مي دانم به پيشگاه تمامي استادان كه در طول مراحل تحصيل از راهنمايي

و زحمات بي دريغشان سود بردم عرض ادب نموده و كمال قدر داني را داشته باشم. همچنين جا دارد از زحمات استادان ارجمند خود كه در طول دوران تحصيل زحمات فراواني را متحمل گشته اند و مشوق من در قبولي در مقطع كارشناسي ارشد نيز بوده اند تشكر كنم.
با تشكر و قدر داني از تمام كساني كه ما را در اين دوران كارآموزي همراهي كرده‌اند.چكيده :
به منظور تعيين نياز غذايي و آبي و دمائي گياهان فصلي در هر يك از مراحل رشد شامل كاشت بذر تا رسيدن به مرحله گلهدهي كه عموماً هدف اصلي در كاشت اين نوع گياهان فضاي سبزي باشد و با توجه به اينكه عامل تعيين كننده در بازار صنعت گل، زيبائي و طول عمر گل ها با حفظ طراوت و شادابي است توصيه هاي تغذيه اي با درك نيازهاي غذايي و آبي و مكاني در هر يك از تيره هاي انتخابي به عمل آمده، تا با توجه به شرايط فيزيكي و شيميائي خاك هر منطقه به ايده آل خود در جهت پرورش و تكثير اين نوع گياهان نزديك شويم.


همچنين توصيه هايي در زمينه چينش هر يك از اين گونه هاي گياهي در كنار هم و يا در كنار گياهان ديگر براي ايجاد فضايي سبزي نشاط آور شده است. همچنين در هر يك از تيره هاي منتخب از گياهان فصلي طوري به جزئيات مربوط به كشت و كار و نگهداري پرداخته شده كه مخاطب با داشتن حداقل مشكلات از لحاظ ناهنجاريهاي رشدي و آفات و بيماريها با اصول پيشرفته علمي كار آشنا شود.

مقدمه:
از آن زمان كه بشر متعقل، به بلاغت فكري و شعور باطني رسيد براي حفظ بقاي خود كوشش نمود و به موازات تلاش براي تهيه غذا و پوشاك و مسكن به حفظ سلامت خويش مي انديشيد بنابراين براي تأمين سلامتي و رفع ناراحتي هاي دروني و بروني جسم خويش درصدد بر آمد كه از موهبات الهي مدد بسته و موجبات سلامتي تن را فراهم سازد . مردم ايران نيز از دير باز به گلكاري علاقه

داشتند و از مهمترين كلكاريها در ايران مي توان به گلكاري هاي باغات قصور سلطنتي مظفرالدين شاه اشاره كرد كه مظفرالدين شاه پس از مشاهده گلكاريهاي زيبا در سفر به اروپا تصميم به اجراء آن در قصور سلطنتي خود نمود و اين كار توسط دو برادر از اهالي چكسلواكي و استخدام آنها براي زيبا سازي فضاي اطراف قصر انجام پذيرفت در دوران ديگري مرحوم وسلاف پرتيوا در باغ خود مردم را

كم كم آشنا به بعضي گلهاي زيبا و جديد نمود. و اينك اگر بخواهيم حركت تكاملي را در زمينة بهره گيري كامل و بهينه از منابع طبيعي و مالي داشته باشيم بايد دانش و عمل در كنار هم باشد. مسلماً براي يك كارآموز رشته كشاورزي بهترين طريقه يادگيري و پرورش گل و احياي فضاي سبز نشاط آور به طوريكه هم تكنيك را بياموزد و هم با مسائل ظريف حين كار آشنا شود اينست كه تحت

نظر كارشناسان مجرب اين امور عملاً آموزش ببيند.

فصل اول
مشخصات تاريخچه تأسيس و توسعه شركت با واحد توليدي:
خصوصيات پاركت سيمرغ (مركز آموزشي گل و گياه)
مركز آموزش گل و گياه واقع در پارك سيمرغ است اين پارك واقع در خيابان 30 متري نيروي هوايي است با مساحت حدود m8960 كه در سال 1363 تأسيس شده اين مركز حاوي كلاس آموزش- آزمايشگاه و كتابخانه و بخش اداري است. و نمايشگاهي از گل و گياه نيز در اين مركز داير است.
كتابخانه اين مركز حاوي كتابهاي مختلف در زمينه هاي كشاورزي، علوم دامي، علف هاي هرز، سموم و آفات و عكس ها و بروشوها كه تماماً مربوط به منطقه 13 است. در آ‌زمايشگاه انواع سموم از جمله بنوميل زينب و كنفيدور و غيره وجود دارد و علفهاي هرز خشك شده و تخم گياهان مثل:

آهار، ايري، ناز و حشرات از راستة پروانه ها و سوسك ها و انواع پيوندها مثل اسكنه و تراشه اي و انواع خاكها مثل خاك برگ و خزه ها نام گياهان موجود در محوطه پارك شامل درختاني مانند چنار- تبريزي- سرو معمولي ، افرا، كاج موگو ، سروبادبزني و گياهان ديگر مانند ختمي و ياس و خرزهره و ترون و نهايتاً گياهان فصلي كه چهره زيبا و نشاط آوري به پارك بخشيده اند خصوصيات گلخانه بوستان وحدت: دراين گلخانه كه به مساحت 600 متر مربع كه بيش از 60 نوع گياه آپارتماني و چند نوع گياه فصلي وجود دارد.فصل دوم
بررسي شرح وظايف و فعاليتهاي صورت گرفته و تكنيكهاي به كار رفته
دوران كارآموزي 160 ساعته ما با آشنايي مركز آموزش گل و گياه شروع شد و با
بروشوهايي كه مربوط به مشكلات گياهان پوششي و مشخصات گياهان فضاي آزاد. قلمه زدن و تعويض گلدانها از جمله كارهاي روزانه ما در نمايشگاه گل بوده در برخي از گياهان اين مركز كمبود آهن مشهود بود و اين به علت قليايي شدن خاك بود در نتيجه با توصيه كارشناسان مقداري اسيد

ضعيف به خاك اضافه كرديم تا خاك خنثي شده و گياهان آهن اضافه را جذب كنند در اين دوران ما با انواع پيوندها و اجراي آن را به صورت عملي را آموختيم. غبار پاشي گياهان، هرس سطحي شاخ و برگ گياهان، شركت در كلاسهاي آ‌موزشي از جمله كارهاي روزانه، ما محسوب مي شد با پديد آوردن انواع بسترهاي آزمايشي براي گياهان بهترين نوع قلمه زني (برگ، ساقه، ريشه) را عملاً تشخيص مي داديم. سمپاشي نيز هر دو هفته يك بار و با استفاده از سم مالاتيون 2 در هزار بر روي گياهان آپارتماني صورت مي گرفت. اما بعدها استفاده از سم كنفيدور نيتجه بهتري را نشان

داد. امادر مورد گياهان فضاي آزاد نتيجه گرفتيم كه سموم تدخيلي بهتر است شبها مصرف شود و از عدم گياهسوزي آنها اطمينان حاصل شود مثل اركيده و سرخس و بنفشه ها كه نبايد با اين سموم تماس داشته باشند.
پروژه عملي گردآوري نمونه هاي بيماريهاي آفات گياهي فضاي سبز منطقه 13 آخرين كاري بود كه در دوران كار آموزي انجام دادم و اين نمونه ها در هر باريوم آزمايشگاه اين مركز نگهداري شد.

فصل سوم
پرورش و تكثير گلهاي فصلي (گلهاي فضاي آزاد)
گلهاي فصلي پيازي
• اصطلاح عمومي پياز در باغباني به بخش هاي حجيم، زير زميني و قابل تكثير گياهان دائمي گفته مي شود و بين گياهاني كه به پيازي ها مشهورند فقط تعدادي داراي پياز حقيقي بوده و ممكن است كورم، ريزوم، يا ريشه غده اي و ... باشند.
قبل از خريد، پيازي را كه از گياه جدا شده است را به دقت بررسي كنيد يك پياز سالم داراي وزني مناسب با حجم آن سخت و محكم، بدون چروك و فاقد نقاط نرم است، يك پياز با كيفيت پايين هرگز توليد گياه سالم نمي كند.


چند نكته براي انتخاب پيازها:
اندازه: اندازة پيازها از نكات مهمي است كه بايد در نظر گرفته مثلاً در مورد نسترن (آماريليس) تنها پيازي باقطر بالاي 25 سانتيمتر در همان سال گل مي دهند، به طوري كه پياز مي بايد درشت باشد. البته در مورد برخي گياهان مثل سنبل پيازچه هايي براي كشت به كار مي روند كه اندازه كوچك دارند، اگر مي خواهيد پيازها را در فضاي باز استفاده كنيد، پيازهايي به اندازه متوسط انتخاب نمائيد البته مي توانيد انواع كوچكتر ارزانتر را انتخاب كنيد و آنها را بكاريد اما يك مرحله و ديرتر از حد معمول گل مي دهند.
پيازهاي با لكه و پوسيدگي و يا پژمردگي، را خريداري نكنيد. (1)


پيازهاي توپر را در فصل پاييز زماني كه شاخه ها و برگها زرد و خشك شده اند و از خاك بيرن آورده مي شوند تا در فصل بهار مجدداً كشت شوند. خارج نكردن پياز از خاك و نگهداري ممتد آن در خاك موجب به گل نرفتن گياه مي شود مثل گل نرگس. اگر هدف تكثير پياز باشد بايد از به گل رفتن گياه تكثير شونده (مادر) با تكنيك قطع سا قة گل دهنده كه از اتلاف انرژي آن اين كار جلوگيري مي كند و نهايتاً به پيازي بزرگتر با توانايي بيشتر منجر خواهد شد استفاده كرد. (مؤلف)
• زمان كاشت پياز تا حد زيادي به زمان گلدهي بستگي دارد. گلهاي زمستانه مثل

زعفران زينتي و گل هاي بهاره مثل آلاله و شقايق يغماني را در پاييز و گلهاي تابستانه را در بهار و همچنين گلهاي پاييزه را در تابستان كشت مي كنند.(2)

نام فارسي: نرگس
نام علمي : Narcissus
نام تيره: Amaryllidaceae
• گياه پياز دار و دائمي است. پياز نرگس نسبتاً درشت و از نوع فلسي است در قسمت پايين پياز ريشه ها قرار دارند. اين ريشه ها منشعب و فشرده نيستند برگهاي اين گياه دراز، كشيده و باريك هستند از وسط برگها معمولاً يك ساقه گل دهنده خارج مي گردد. كه به گلهاي زيبا و معطر نرگس

منتهي مي شود گلهاي نرگس داراي گلبرگهايي به رنگ سفيد،‌ كرم و زرد بوده و در وسط آن پياله اي به نام تاج گل به اشكال و رنگهاي مختلف ديده مي شود ارتفاع 30 تا 40 سانتيمتر مي باشد.
• پياز نرگس وقتي به اندازه كافي بزرگ شده از جهت عمودي به چند پياز درشت تقسيم مي گردد اين گياه به محل آفتاب رو نياز دارد. گلهاي نرگس از اواخر دي ماه تا اوايل ارديبهشت باز مي شوند در جهان انواع مختلف نرگس وجود دارد كه در هر نوع واريته هاي مختلف تا كنون پرورش يافته و تكثير شده اند انواعي كه در ايران پرورش داده مي شوند متفاوت و احتمالاً از گونه پوتيكوس است.


• نرگس انواع مختلف دارد كه چند نمونه معرف آن را نام مي بريم
نرگس شهلا: باگلي به رنگ سفيد و عطري تند كه گلهاي ريزتري دارد.
نرگس شيپوري: با گلهايي به رنگ سفيد و يا زرد كه به واسطه گلهاي درشت آن بيشتر مورد توجه گلكاري واقع شده است.
نرگس فتان: با گلهايي به رنگ سفيد كه پر پر آن بسيار زيباست (5،4،1)
زمان كاشت و نحوه ازدياد:
• براي كشت نرگس در گلدان؛ پياز را در اول پاييز در گلدان كه با خاك سبك پر شده است مي كارند ته گلدان مقداري شن مي ريزند. پيازها را طوري مي كارند كه سر آنها از خاك بيرون باشد بعضي از نرگسها در آپارتمان گل مي دهند ولي برخي ديگر را براي ريشه دار شدن مانند سنبل و لاله كه 6 هفته در محل تاريك خنك (8 درجه) بايد نگهداري و سپس به محل گرم انتقال داده شود.
• پياز نرگس را در شهريور ماه در هواي آزاد، در خاك سبك و پر قوت و داراي مواد حافظ رطوبت، مانند پيت مي كارند.


• ازدياد: پياز نرگسي كه بزرگ شد از جهت عمودي به چند پياز تقسيم مي گردد كه ميتوان جدا كرده و آنها را كاشت (1،2،5)
بستركاشت:
• پيازها را بايد در خاك سبك ماسه اي و در عين حال خنك كاشت چنانچه پياز مادر گلدان كاشته شود براي اينكه زه كشي به خوبي انجام گيرد ته گلدان را مقداري شن مي ريزند در ضمن نوك پياز بايد از خاك بيرون باشد.
كود يك گرم در ليتر دو هفته يك بار، پس از گلدهي تا خشك شدن برگها
• در صورتيكه پيازها در باغچه كاشته شوند. فاصله كاشت آ‌نها 15 تا 20 سانتي متر و عمق كاشت 10 سانتي متر مي باشد.


• دما: گياه نرگس به سرما مقا وم بوده و به حرارت كمي احتياج دارد براي هميشه ريشه دار شدن پياز نرگس، گلدانها را به مدت 6 هفته در محل تاريك و خنك كه در حرارتي كه از 9 درجه سانتي گراد تجاوز نكند نگهداري مي كنند سپس به محل گرمتري انتقال مي دهند حرارت مناسب براي نرگس 15 درجه سانتي گراد است و چنانچه درجه حرارت بيش از اين باشد اندامهاي رويشي رشد زيادي كرده ساقه و برگها طويل مي شوند و به اطراف آويزان مي گردند بعلاوه از زمان گلدهي و دوام گل نيز كاسته مي شود و گل اين گياه حساسيت كمتري نسبت به سرما دارد. (1،2،5)
نياز آبي:
• گياه به مقدار متوسطي آب احتياج دارد به اين معني كه خاك بايد هميشه داراي رطوبت باشد اما در هر بار آ‌بياري نبايد به گياه آب زيادي داده شود. (1)


كاربرد:
• گل نرگس مناسب كشت در باغهاي صخره اي است و مي توان گلهاي نرگس را به صورت توده گل در وسط كاشته و از گلهاي پا كوتاه مانند بنفشه و مينا چمني در اطراف آن استفاده كرد.
گل نرگس براي كاشت در حاشيه و زير درختان سبز مناسب است. (2)
نام فارسي : كوكب كوهي
نام علمي : :L Rudbeckial
نام تيره : Asteracees (Composees)
• كوكب كوهي بومي امريكاي شمالي بوده و اين گياه داراي گلهاي فراوان و عمر طولاني است و از اين لحاظ اين گياه ‍جزء گياهان دائمي محسوب مي شود. اما در فضاي سبز به عنوان گياه يكساله كاشته مي شود. از گونه هائي كه بعنوان نبات دائمي استفاده مي شود R.Speciosa Wender گونه مي باشد گل اين گياه شبيه به گل آفتابگردان اما كوچكتر است گل آن زرد رنگ است، كه در وسط به رنگ قهوه اي يا سياه ديده مي شود. وسط گل به شكل تكمه برجسته سياه رنگي است كه مبدل به بذر مي شود. گلها از اواسط تابستان تا آخر پاييز شكوفا مي شوند برگهاي كوكب كوهي بيضي، كركدار بزرگ و به رنگ سبز چمني است.


• ارتفاع اين گياه 60 سانتيمتر است.
زمان گلدهي از خرداد ماه تا مهر ماه مي باشد (1،2)
زمان كاشت و نحوه ازدياد:
• موقع كاشت بذر آن اوايل بهار در محلهاي ثابت و يا در خزانة هواي آزاد كه در اين صورت پس از قابليت نشاء آنرا جابه جاي كنند.
• براي پيش رس كردن آن بذر را اوايل بهمن ماه در داخل گلدان و در گلخانه مي كارند. (1،2)
بستر كاشت:
• بستر كاشت مورد نظر براي اين گياه شامل:
خاك رس 1+ ماسه 1+ كود دامي پوسيده 2/1 است
پيش از تسطيح زمين بذر را با ماسة بادي مخلوط كرد. در سطح

خاك مي پاشند. و روي آنرا با سبوس مي پوشانند.
ميزان بذر مصرفي 1 تا 2 گرم در متر مربع مي باشد فاصله كاشت را 30 تا40 سانتي متر در نظر مي گيريم
• كوكب كوهي به خاك رس ماسه اي و نسبتاً غني از مواد آلي و مكانهاي گرم و‌ آفتابگير احتياج دارد. (2،1)
نياز آبي:
كوكب كوهي نياز آبي شديد ندارد و محل اصلي گياه كوكب كوهي آفتاب كامل است.
كاربرد:
• چون گياه پا بلند است در جائي بايد كاشت كه ديد بقيه گياهان را نگيرد در بين سوزني برگان با زيبائي خاصي جلوه گر مي شود.
همچنين جهت تزئينات پلات باندها يا به صورت گروهي براي زينت چمنها و مقابل درختان دائمي به كار مي رود.
• در هر متر مربع 3 گياه كافي است. پس از پژمردن گلها بايستي براي زيبائي بيشتر آنها را قطع نمود.
استفاده از قيم در مواردي نيز لازم مي باشد. (3،2)
رعنا زيبا
نام علمي :‌ Gaillaradia Pulchella Faug
نام تيره: Compositae (Asteraceae)
• رعنا زيبا بومي آمريكاي مركزي و شمالي است و داراي چندين گونه بوده و گياهان يكساله و دوساله و دائمي است ولي غالباً از آن به عنوان گياهان يكساله استفاده مي‌شود.
گونه Camete كه بسيار زينتي مي باشد كه از آن نيز به عنوان گياهي يكساله استفاده مي شود گونه ديگري از اين جنسي به نام G.aristata كشت مي شود كه چند ساله است و تكثير آن توسط قلمة علفي در بهار يا تقسيم بوته در سال دوم صورت مي گيرد. گونه ديگر رعنا زيباي G.pulchella Fouger مي با شند كه نباتي يكساله است.
• رعنا زيبا ارتفاعي حدود 60-90 سانتيمتر دارد كه داراي دمگلهاي بلند و گلهايي به قطر 5-6 سانتيمتر مي باشد
اين گياه فضاي سبز در تمام طول تابستان و پاييز داراي گل است و زمان گلدهي آن خرداد ماه تا مهر ماه مي باشند. (1،3،2)
بذر اين گياه داراي تعدادي زائده كرك مانند است (مؤلف)

زمان كاشت و نحوه ازدياد:
• بذر تمام انواع يكساله و دوساله را در اسفند ماه تا فروردين ماه در كوش ملايمي كاشته، يكماه بعد نباتات حاصله از زير شاسي سردي نشاء نموده در ارديبهشت يا اوايل خرداد ماه، گياهان را در زمين اصلي به فواصل 30-40 سانتيمتر از همديگر نشاء مي كنند و يا بذر را در جا در خزانة هواي آزاد يا جعبه ترين كاشته ، نباتات جوان را كه به اندازه كافي رشد كرده اند در گلدانهاي 8 سانتيمتر قطر نشاء كرده، گلدانها را در زمستان زير شاسي از سرما حفاظت نموده از اولين روزهاي بهاري به نباتات هواي فراوان داد. و سپس در اوايل ارديبهشت ماه آنها را در بستر اصلي مي كارند. (2)


• خاك مناسب براي كاشت بذر رعنا زيبا شامل:
خاك رس 1+ ماسه 1+ كود دامي پوسيده 2/1 است.
پس از آماده سازي و تسطيح زميني مورد نظر بذر را روي خاك پاشيده و روي آنرا با سبوس مي پوشانند.
ميزان بذري كه در متر مربع مصرف مي شود 15-10 گرم است
دماي مطلوب براي جوانه زني بذر حداقل 15 درجه سانتي گراد است.
• مدت زماني كه جهت جوانه زني نياز است 18 روز مي باشد.
فاصله كاشت بر حسب سانتيمتر برابر 80*45 مي باشد. (6،1)
نياز آبي :
• آبياري بلافاصله پس از كشت بذر و بايد به نحوي صورت گيرد كه زمين كاملاً مرطوب باشد و اين كا ر تا جوانه زني بذر ادامه مي يابد.
پس از اينكه بذر جوانه زد آبياري در طي يك هفته به تدريج كاهش مي يابد تقريباً به دو نوبت در روز مي رسد.


• اين گياه در محل اصلي به آب كمي نياز دارد
در زمين هاي رسي مرطوب رشد و نمو خوبي نكرده و از بين مي رود. (2،1)
كاربرد:
• به طور كلي رعنا زيبا طالب اراضي، آفتاب گير يا سايه آفتاب بوده و در حاشية باغچه و تپه ها به صورت مخلوط با ساير گلها مورد كاشت قرار مي گيرد و يك بوته آن 50 شاخه گل توليد مي كند.
• اين گياه تقريباً مقاوم به سرما بوده و به سرما حساس نمي باشد
لازم است گلهاي پژمرده قطع شود. توصيه مي شود با گلهايي كه رنگهاي الوان دارند كاشته شوند و همچنين مي توان به صورت يكدست در حاشيه ها كشت شود. ‌(3،2)

نام فارسي: سلوي – ملبي
نام علمي: Salvia L
نام تيره: Lamina Ceae (Labicees)
• اين گياه بومي تكزاسي و اروپايي جنوبي بوده و مهمترين گونه اي كه در مورد پسند گلكاران و باغبانان مي باشد سلوي درخشنده است. S. Splendes
انواع گونه هاي آن جزء گياهان يكساله و در بعضي مناطق جزء گياهان دائمي و نيمه چوبي است. برگهاي سلوي پهن، دندانه دار و متقابل به رنگ سبز تيره است.
ارتفاع آن 80 سانتي متر و يا حدود يك متر است و گلهاي آن به صورت خوشه از انتهاي شاخه ها مي رويد و غالباً قرمز رنگ است
شروع گلدهي آن از تيرماه شروع و تا آخر مهر ماه ادامه دارد
گل يكساله سلوي داري ارقام پا كوتاه و پابلند مي باشد
زمان گلدهي از اواخر ارديبهشت پاپيز مي باشد
• انواع پاكوتاه سلوي به دليل مرغوبيت از نظر ميزان گل نسبت به شاخه ها و برگها، در بازار تهران به بهاي گرانتر عرضه مي شود (4،2)
زمان كاشت و نحوه ازدياد:


• ازدياد سلوي از طريق بذر انجام مي شود بذر را در اسفند ماه روي كوش يا گلخانه كاشته و يك ماه بعد نباتات جوان تازه روئيده را در ترين يا گلدانهاي كوچك 8 سانتيمتر قطر كاشته و در هر گلدان چند نبات را نشاء كرده و در اواخر ارديبهشت به بستر اصلي انتقال مي دهند.
• نشاء هايي كه شاخه كافي نداده اند مي توان عمل پانسمان را كه در آن جوانة انتهائي را مي بندند و در نتيجه تعداد شاخه ها افزايش مي يابند را به كار برد. (1،2)
بستر كاشت:
• خاك مناسب براي كاش سلوي داراي تركيب :


خاك رس1+ ماسه 1+ كود دامي پوسيده 2/1 مي باشد
بذر مخلوط شده با ماسه بادي را روي سطح خاك تسطيح شده پاشيده و روي آنرا با سبوس مي پوشانند
فاصلة كاشت بدنه 35-30 سانتي متر است
ميزان بذري كه در متر مربع مصرف مي شود 10-7 گرم است
دماي مطلوب براي جوانة زني بذر حداقل 15 درجه سانتي گراد است (1)
نياز آبي:
• در مراحل اوليه كاشت بذر آ‌بياري بايد به نحوي صورت بگيرد كه خاك كاملاً مرطوب باشد
پس از يك هفته كه بذرها جوانه زدند آ‌بياري را به تدريج كاهش مي دهند اين كار در محل اصلي به آب كمي نياز دارد.
• اين گياه در تابستان به آب نسبتاً زياد نياز دارد (2،1)
كاربرد:
• سلوي طالب مكانهاي سايه آفتابي مي باشد بدين جهت در نقاط سايه زياد، همچنين زير ساية درختان بسيار مناسب است
جهت تزئينات تابستانه و پلات باندها و تپه ها و جهت دورنماي پاركها باغچه ها به كار مي رود. (2،1)
نام فارسي: مينا چمني
نام علمي : Bellis Perennis.L
Asteraceae (Compositae)
• اين گياه بومي اروپا است ارتفاع آن حدود cm10 بوده و آنها را بر حسب ساختمان كلاپرك و اندازه آنها، به گروه ها و نژادهاي مختلف طبقه بندي مي كنند به عنوان مثال كولتيوار Pom Ponnette داراي كلاپرك كوچك ولي مضاعف و نژاد Radar گلچه ها بزرگ و زبانه اي است. كلاپرك آنها سفيد صورتي، قرمز، و گاهي دو رنگ است.


• به طور كلي مينا چمني به رنگ هاي سفيد صورتي، بنفش و قرمز مي باشد (1،2)
بذرها در اين گياه ريز بوده و به رنگ سبز روشن است (مؤلف)


زمان كاشت و نحوه ازدياد:
• در كرج بذر آن را در مرداد ماه در بستري آماده كشت مي كارند و در مهر و آبان در محل اصلي نشاء كاري مي شود، كه نظير گل بنفشه، مينا چمني تيز زمستان را در زير

برف باقي مانده و در اوايل فصل بهار رشد و نمو خود را شروع مي كنند.
• مدت زماني كه جهت جوانه زني نياز دارد 8 روز مي باشد
همچنين در بهار يا پاييز از پا خوش هاي آن كه به طور فراوان مي باشد جدا كرده و در بستر اصلي كشت مي نمايند در اين صورت گياه از طريق تقسيم بوته نيز تكثير مي شود . (2،6،2)
بستر كاشت:
• بستر كاشت شامل:
خاك رس 5/1+ ماسه 1+ كود دامي پوسيده 1 مي باشد
پس از تسطيح بذر و مخلوط شد با ماسه بادي را روي خاك پاشيده و با سبوس مي‌پوشانند.
• فاصله كاشت بوته ها از هم در بستر اصلي هر 10 سانتي متر يك بوته است (2و1)
نياز آبي :


• پس از كاشت بذر بلافاصله بايد آبياري انجام شود بعد از جوانه زني بذرها آبياري به تدريج كاهش مي يابد اين كاهش تدريجي به دماي هوا بستگي دارد.
به اين صورت كه اگر دماي هوا پايين باشد آ‌بياري به ميزان كمتري انجام مي شود
• در خاك هاي زياد مرطوب ريشه ها مي پوسند و در نتيجه در سرما از بين مي رود، در اين صورت براي محافظت از سرما، در حاشيه ها توسط پوشش سبكي از شاخه هاي كوچك آن را مي پوشانند.
آفات و بيماريها:
• اين گل در زمانهاي گذشته در رديف حساسترين گياهان نسبت به آفات و بيمارها قرار مي گرفته است. پوسيدگي ساقه‌ (پژمردگي فوزاريوم) در اين گياه امري بسيار جدي است. در حال حاضر كولتيوارهاي مقاومي وجود دارند اما در هر حال بايد مسائل ضد عفوني خاك و ديگر تجهيزات را رعايت كرد.
زنگ و پوسيدگي خاكستري نيز از بيماريهاي مشكل آفرين شمرده مي شوند. زنجيره‌ها، شته ها، كنه هاي تار عنكبوتي، كنه سيكلامن، تريپس، مگس سفيد، شپشك آرد آلود ولاروهاي برگخوار نيز آفات اين گياه مي باشند.
كاربرد:
• نقاط آفتابي و سايه آفتاب را ترجيح مي دهد مينا چمني براي حاشيه باغچه ها و تپه ها، باندهاي گلكاري، در كنار نهرها، نقاط مردابي و سراشيبي و براي كشت در گلدان و تزيين چمن به كار مي برند.
انواع پر پروگل درشت آن در گلدان در ايام بهار براي پشت پنجره ها نيز مناسب است.
اين گل توأم با بنفشه جلوة بسيار زيبائي را در اوايل بهار خواهد داشت.
• مينا چمني وحشي به صورت آزاد در چمنكاري ميرويد و معمولاً 15 بوته در متر مربع كاشته مي شود. (3،2)
نام فارسي: هميشه بهار
نام علمي : Clendula officainakis.L


نام تيره:‌ (Asteraceae) Compositae
• گل هميشه بهار بومي جنوب اروپاست. ارتفاع آن از 20 تا 60 سانتي متر مي‌رسد و بوته انبوه پر پشت و محكمي دارد و بسيار منشعب بوده، يكساله يا دوساله است. برگهاي تحتاني قاشقي و كامل كه در قاعده باريك شده و به دمبرگ تبديل مي شوند. برگهاي فوقاني سر نيزه اي است كلاپرك آن 8-10 سانتي متر قطر دارد كه در انتهاي دمگل طويلي قرار مي گيرد.
كولتيوارهايي كه مورد كشت قرار مي گيرند معمولاً داراي گلهاي مضاعف هستند نظير (Chryean the) كه به رنگ زرد قناري (Balls orang) كه نارنجي با مركز كاملاً روشن Picilic Beauty به رنگ سفيد كرم، زرد طلائي و نارنجي تيره مي باشد.
• از گلهاي پاييزي است بذر آن را همراه با بنفشه و ميناي چمني در ت

بستان كشت مي كنند گلهاي زرد طلائي هميشه بهار براي همه آشنا است. (4،2)


زمان كاشت و نحوه ازدياد:
• بذر هميشه بهار را در اواخر اسفند ماه تا اوايل فروردين ماه مستقيماً در محل اصلي مي كارند پس از آماده شدن نشاء ها آنها را در ارديبهشت ماه به محل اصلي منتقل نماييد
در كولتيوار C.fficinalis كوليتوار Fhore Pleno كلاپرك فقط واجد گلهاي زبانه است و مي توان كاشت بذر را در پاييز انجام داد، در اين صورت گلدهي بيشتر خواهد شد (2)
بستر كاشت:
• بستري كه براي كاشت بذر به كار مي رود شامل:
5/1 خاك رس +1 ماسه +1 كود دامي پوسيده است پس از اينكه سطح خاك تسطيح شد بذر مخلوط شده با ماسه بادي را روي سطح خاك پاشيده و آنها را با سبوس مي پوشانند.
• هميشه بهار به خاك خوب باغچه اي كه داراي مواد آهكي باشد نياز دارد به شرطي كه به قدر كافي زهكشي شده باشد. (2،1)
نياز آبي:
• پس از كاشت بذر آبياري به ميزان فراوان ا نجام مي شود و تا زمان جوانه زني ادامه مي يابد. پس از جوانه زني بذرها آبياري به تدريج كاهش مي يابد ميزان آبياري روزانه بستگي به دماي هوا دارد و در صورت پايين بودن دما آبياري به ميزان كمتر انجام مي شود.
اين گياه در محل اصلي آب زيادي نياز ندارد


• دما: دماي مطلوب براي جوانه زني هميشه بهار 21 درجه سانتي گراد است در اين دما طي مدت 10 روز جوانه مي زند.
فاصله كاشت حدود 30 سانتي متر مي باشد (6،1)
كاربرد:
• محل اصلي كاشت گل، آفتابي، سايه آفتابي مي باشد ولي در سايه آفتاب گلها بهتر و بيشتر دوام مي آورند.
• كاربرد گل هميشه بهار براي حاشيه باغچه ها است به شرطي كه گل هاي آن ها رنگارنگ باشد و در پاركها و باغچه ها وسيع آن را به صورت گروهي با گل يك رنگ استفاده مي شود
• با حذف گلهاي پژمرده به طول مدت گلدهي آن افزوده مي شود براي اينكه كلاپرك بزرگ و پر گل بايد ساقه هاي نورسته كناري حذف شوند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید