تحقیق در مورد کارآموزی حسابداری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

word قابل ویرایش
24 صفحه
18700 تومان

كارآموزي حسابداری - دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه

مقدمه
با توجه به رشد روزافزون جمعيت جامعه انساني و فعاليتهاي اقتصادي آن در سالهاي اخير نياز به حسابداري در رشته‌هاي مربوط به آن را در جامعه‌اي امروزي به يك مسئله جدي مبدل ساخته است و صاحب‌نظران را برآن داشته كه در مورد توسعه و گسترش اين حرفه بااهميت فكر اساسي نمود و تلاش پرثمري را در اين مورد ارائه نمايند هدف ما از اين كارآموزي يادگيري حرفه حسابداري به صورت علمي و آشنايي دانشجويان با طرز روابط و رفتار قوانين سازمان‌ها و مؤسسات مي‌باشد. و تا به هنگام ورود دانشجويان به بازار كار بتوانند با اعتماد به نفس كافي عمل نمايند
فصل اول
آشنايي كلي با مكان كارآموزي
تاريخچه سازمان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه در تيرماه سال 1372 با سعي و تلاش فراوان مسئولات شهر شروع بكار نمود فعاليت آموزشي اين واحد عملاٌ از مهر ماه 1373 با پذيرش 175 نفر دانشجو در رشته تحصيلي زراعت و اصلاح نباتات و 52 نفر در رشته كارداني كامپيوتر آغاز گرديد.


فعاليتهاي ساختماني اين دانشگاه در سال 1375 شروع و با فضاي به وسعت 7200 متر مربع در مهرماه 1377 مورد بهره‌برداري قرار گرفت زمان اندكي نگذشت كه اين واحد با پيگيري‌هاي مستمر رئيس سابق واحد آقاي دكتر رجايي با تلاشهاي شبانه‌روزي خود بال و پر گسترده و با 13 رشته و با فضاي آموزشي بيش از 7760 متر مربع و بالغ بر 36 نفر عضو هيئت علمي تمام وقت خدمات علمي و فرهنگي خود را ارائه نمود.


در حال حاضر اين واحد دانشگاهي با دارا بودن دو سايت مجهز به شبكه كامپيوتري و با ازمايشگاههاي مجهز 13 رشته داير و 7 رشته در حال تأمين و بيش از 1500 نفر دانشجوي خواهر و برادر به يكي از واحدهاي دانشگاهي مطرح تبديل شده است.

هدف و وظايف اساسي دانشگاه
هــدف

پرورش استعدادها و انتقال و پيشبرد دانش از طريق آموزش و پژوهش علمي و ترويج و توسعه علوم به منظور تأمين و تجهيز نيروي انساني متعهد و متخصص جهت رفع نيازهاي مشروع جامعه.

وظايف اساسي دانشگاه

- بالابردن سطح اطلاعات علمي مردم در زمينه‌هاي مختلف.
- گسترش مرزهاي دانش از طريق تبادل‌نظر با مراكز و منابع علمي داخلي، خارجي و بين‌المللي.
- تعميم و توسعه آموزش علمي در اجراي بند 3 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
- تربيت دانش‌آموختگان و متخصصان متعهد خدمت به جمهوري اسلامي.


- تأمين خودكفايي در علوم و فنون صنعت و كشاورزي و بهداشت و درمان و ساير رشته‌ها.
- تربيت نيروي انساني آگاه و معتبر از ميان مردم كليه مناطق كشور بويژه مردم مناطق محروم به منظور جذب خدمت در آن مناطق در جهت رفع محروميتهاي موجود.
- انجام پژوهشهاي علمي در زمينه‌هاي مختلف علوم و فنون.
- كاستن از تعهدات در زمينه آموزش عالي و پژوهش‌هاي علمي.


- جلب هرچه بيشتر مشاركت و همكاري و همياري مردم در زمينه آموزش عالي و تربيت متخصص و محقق.
- اعمال و اجراي سياست عدم مركزيت در آموزش عالي و پژوهش.


- فراهم ساختن زمينه حداكثر بهره‌وري از علما و فقها و استادان دانشگاهها و ساير متخصصان و كارشناسان در امور آموزشي و پژوهشي در سرتاسر كشور.
- ترجمه و تأليف كتب و نشريات در زمينه‌هاي مختلف اسلامي، ادبي، علمي و فني.
- ارائه خدمات علمي و پژوهشي به بخش‌هاي مختلف اعم از دولتي و خصوصي.


خدمات دانشگاه آزاد ميانه

دانشگاه آزاد اسلامي فرآيند توليد نداشته و فعاليتش بصورت خدماتي مي‌باشد. به اينصورت كه پس از امتحان كنكور ديپلمه‌هاي رشته‌هاي مختلف پس از پذيرفته‌ شدن در رشته‌هاي موجود در دانشگاه ثبت نام نموده و بعد از تحصيل در مقطع كارداني (حدود دو سال) و كارشناسي (چهارسال) در اين دانشگاه فوق ديپلم يا كارشناس شناخته شده و بعنوان متخصص مي‌تواند در جامعه به فعاليت مشغول شوند بيش از ده رشته پذيرش دانشجو دارد.

نوع خدمات و شرح مختصري از فرآيند خدماتي

الف- خدمات آموزشي: تعداد رشته‌هاي موجود در مقطع تحصيلي.
1- حسابداري (كارداني – پيوسته و ناپيوسته)
2- كامپيوتر (كارداني – پيوسته و ناپيوسته)
3- كشاورزي (كارشناسي)
4- اقتصاد كشاورزي (كارشناسي)
5- اقتصاد صنعتي (كارشناسي)


6- اقتصاد بازرگاني (كارشناسي)
7- ادبيات (كارداني)
8- ديني و عربي (كارداني)
9- معماري(كارداني)
10- تكنولوژي و توليدات گياهي (كارداني)


11- الكترونيك (كارداني)
- تأمين كانون فارغ‌التحصيلان و دفتر فرصتهاي شغلي.
- جذب يا استخدام استادان متعهد و متخص و اعطاي بورسيه براي دوره‌هاي تحصيلي.
- استفاده از طرح سربازي مشمولان متخصص.
- توفيق چشمگير فارغ‌التحصيلان در دوره‌هاي تحصيلي و احراز مشاغل در بخشهاي مختلف اقتصادي جامعه.
- اجراي متمركز ثبت نام – انتخاب واحد و حذف و اضافه – صدور تيم‌هاي دانشجويي با استفاده از طرح توسعه شبكه كامپيوتري.

ب – امور دانشجويي

1- ارائه غذاي گرم براي بيش از 600 نفر دانشجويان يا اساتيد يا پرسنل.
2- تأمين هشت باب ساختمان خوابگاه خواهران و سه باب براي برادران.
3- تأمين تمامي وسايل رفاهي موردنياز دانشجويان ساكن در خوابگاه.
4- داير نمودن بوفه در محوطه دانشگاه.
5- فراهم نمودن كارتهاي نيم‌بها جهت استفاده از استخر و ...
6- اجاره دادن سلف سرويس و شركت‌ تعاوني دانشجويان.

ج – تربيت بدني.

1- برگزاري مسابقات كشتي دانشگاه ازاد اسلامي سراسر كشور.
2- برگزاري مسابقات تنيس روي ميز منطقه.
3- برگزاري مسابقات واليبال و فوتبال داخل سالن.


د- امور مالي.

1- وصول چك دانشجويان.
2- وام اعطائي به دانشجويان.
3- و غيره.


فصل دوم
ارزشيابي بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموز
موقعيت رشته كارآموز

به دليل اينكه دانشگاه آزاد يك سازمان دولتي نمي‌باشد و كليه مخارج دانشگاه از طريق شهريه‌هاي دانشجويان تأمين مي‌گردد. به همين علت موقعيت حسابداري دانشگاه آزاد داراي ماهيت زيادي مي‌باشد.
چون قسمت حسابداري دانشگاه است كه كليه دريافتها و پرداختهايي را كه دانشگاه انجام مي‌دهد را ثبت مي‌نمايد قسمت حسابداري دانشگاه بايد طوري دقيق عمل نمايد كه هم مانده بانكها منفي نيايد و هم تراز آزمايشي را در آخر هر ماه و شش ماه يك بار و در آخر سال به سازمان مركزي ارسال نمايد تا سازمان نيز با استفاده از آن ترازها، براي سال آينده دانشگاه برنامه‌ريزي نمايد.


نحوه عملكرد سيستم حسابداري دانشگاه به اين صورت مي‌باشد كه در اين دانشگاه دو نوع عملكرد وجود دارد كه عبارتند از : دريافتها و پرداختها

دريافتها

دريافتهاي نقد و يا مستقيم و دريافتهاي غيرنقدي يا غيرمستقيم يا همان چك كه اين خود به دو قسمت تقسيم مي‌گردد. وصول چك و برگشت چك، دريافتها: هر شركت و يا مؤسسه‌اي يك نوع درآمدهايي دارند كه دانشگاه آزاد نيز درآمدهايش با توجه به شهريه تأمين مي‌شود به اين ترتيب كه: وقتي كه دانشجويي براي ثبت نام مراجعه مي‌كند و تمام مراحل ثبت نام را انجام مي‌دهد در قسمت آخر به امور مالي دانشگاه يعني اپراتور حسابداري دانشگاه مراجعه مي‌كند تا شهريه خود را واريز نمايد دانشگاه آزاد ميانه براي شهريه دانشجويان در سال 81 قانون جديدي براي دانشجويان خود در نظر گرفت كه دانشجويان با توجه به آن قانون شهر خود را پرداخت نمايند.


اول: دانشجويان ترم اول بايد شهريه خود را به طور مستقيم يا نقدي پرداخت نمايند دوم: دانشجويان ترم دوم و بالاتر مي‌توانند نصف شهريه خود را به طور مستقيم يعني نقد و بقيه را بطور غيرمستقيم يعني در دو عدد چك بپردازند البته بايد متذكر شويم كه دانشجويان مي‌توانند از صندوق رفاه دانشجويان وامي را از دانشگاه براي تأمين شهريه خود بردارنند همچنين مي‌توانند براي كمتر كردن و كاهش دادن هزينه شهريه از رياست دانشگاه تخفيف بگيرند وقتي كه دانشجويان براي پرداخت شهريه به اپراتور حسابداري مراجعه مي‌كنند اپراتور

حسابداري با توجه به ترم اول و دوم يا ترمهاي بالاتر آنها را ثبت‌نام مي‌كند اپراتور حسابداري ضمن ثبت نام بايد توجه داشته باشد به چك‌ها و فيشهاي كه در اختيار دارد دانشجويان را ثبت نام مي‌كند بايد حتماً شماره فيش، تاريخ و همچنين شماره تاريخ چك‌ها بايد حتماً ثبت شود اپراتور حسابداري وقتي دانشجويان را ثبت‌نام كرد برگ انتخاب واحد آنها را Print مي‌كند كه اين قسمت با توجه به برنامه‌هاي آموزش و مالي انجام مي‌گيرد كه اين Print در سه نسخه مي‌باشد كه نسخه اول را اپراتور حسابداري برمي‌دارد و نسخه دوم را به آموزش و

نسخه سوم در اختيار خود دانشجو قرار مي‌گيرد البته بايد متذكر شويم كه اپراتور حسابداري حتماً بايد هر سه برگ را امضاء كند. اپراتور حسابداري هر روز در آخر وقت اداري تمامي

Printهاي دانشجويان را در اختيار امور مالي قرار مي‌دهد در قسمت امور مالي تنظيم‌كننده اسناد شهريه آنها را با توجه به رشته و فيش‌هايشان جدا مي‌كند و سند موردنظر يعني سند شهريه را مي‌زند كه در ثبت‌نام، ثبت سند فوق را مي‌زند كه بصورت زير مي‌باشد. سپس بانك و اسناد دريافتني را بدهكار و شهريه كارداني و كارشناسي را بتانكار مي‌كند در ضمن ثبت سند فوق زماني است كه بدهكار يا بستانكار و يا تخفيف و غيره را دانشجو نداشته باشد وقتي كه سند زده شده توسط تنظيم‌كننده اسناد شهريه امضاء شده و همراه با چك‌ها و

 

فيش‌ها و Printها به رسيدگي كننده تحويل داده مي‌شود رسيدگي كننده بعد از اينكه اسناد شهريه را با توجه به چك‌ها و فيش‌هايشان بررسي نموده چك‌ها را برداشته و اسناد شهريه را به مدير مالي ارائه مي‌دهد البته رسيدگي‌كننده بعد از امضاء و مهر به شخص مدير مالي مي‌دهد و بعد از امضاء و بررسي مدير مالي به معاونت مالي دانشگاه تحويل داده مي‌شود و زماني كه سند به قسمت امور مالي تحويل داده مي‌شود البته با امضاء و تائيد رئيس دانشگاه، اين اسناد توسط مسئول بايگاني مي‌شود و دفتر روزنامه و كل و بانك نيز از روي آن نوشته مي‌شود.


پرداخت‌هاي دانشگاه آزاد

در بحث قبل گفتيم كه در شركت يا مؤسسه‌اي درآمدهايي وجود دارد اما در عوض پرداخت‌هايي هم وجود دارد كه هزينه مي‌شود كه به برخي از اين هزينه‌ها اشاره مي‌كنيم برگشت طلب دانشجو: يكي از پرداخت‌هايي كه در دانشگاه آزاد صورت مي‌گيرد برگشت طلب به دانشجويان مي‌باشد براي اينكه دانشجو بتواند طلب خود را از دانشگاه دريافت كند بايد مراحل زير را انجام دهد ابتدا بايد يك درخواست به معاون اداري و مالي بنويسد وقتي درخواست توسط دانشجو نوشته شد درخواست موردنظر توسط مسئول تنظيم‌كننده اسناد تائيد مي‌شود

وقتي تائيد شد درخواست مورد نظر را به معاون اداري و مالي مي‌دهد تا براي پرداخت مورد چك صادر شود كه البته چك صادر شده بايد توسط مدير مالي تنظيم‌شده همراه با دستور پرداخت وجه به تنظيم‌كننده اسناد داده مي‌شود تا سند زده شود وقتي كه سند زده شد و امضاء شد به رسيدگي‌كننده اسناد مي‌دهند تا ضمن رسيدگي، امضاء كرده سپس به مدير مالي داده مي‌شود تا شخص مدير مالي هم امضاء كند و سپس معاون اداري و مالي هم امضاء كرده و چك موردنظر را براي امضاء و تائيد به رئيس دانشگاه ارائه داده مي‌شود بعد از امضاء معاون اداري و مالي چك‌ها را به امور مالي مي‌فرستند و چك‌ها را به اشخاص تحويل و در مقابل رسيدي از آنها گرفته مي‌شود و سندها را بايگاني مي‌كنند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 24 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

گزارش کارآموزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء

word قابل ویرایش
43 صفحه
21700 تومان
گزارش كارآموزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيضاءپيشگفتاراينجانب امين فخرزاد پناه پروژه كارآموزي خود را در ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيضاءگذرانده ام .این پروژه شامل گزارش ها ، و تجربیاتی است که در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيضاءبه مدت 240 ساعت کارآموزی ، ثبت شده است و مقایسه اطلاعات و تئوری های مختلف صورت گرفته ا ...

مقاله در مورد مقایسه میزان هیجانخواهی دانشجویان متأهل و مجرد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر :

word قابل ویرایش
69 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمه انسان ها از نظر سطح پایداری انگیختگی و واکنش پذیری نسبت به محرک های محیطی، تفاوت دارند. منظور از سطح پایه انگیختگی این است که یک نفر بدون تحریک بیرونی چقدر برانگیختگی است. واکنش پذیری به واکنش انگیختگی فرد هنگام قرار گرفتن در معرض تحریک بیرونی، اشاره دارد. هیجان خواهی و هوتن هیجانی نوعی صفت شخصیت است ک ...

دانلود مقاله بررسی نقش تلفن همراه و تاثیرات آن بر وضعیت فرهنگی - ارتباطی دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مجتمع ولی

word قابل ویرایش
165 صفحه
34700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمه:در هزاره سوم كه عصر ارتباطات و اطلاعات مي‌باشد محدودكردن انسانها جايگاهي ندارد. به دليل وجود مركزي بر انتقال كدهاي مخابراتي ميان فرستنده پيام و گيرنده پيام ، با توجه به محدوديتي که در پي دارد متخصصان علم ارتباطات را به تفكر دستيابي به وسيله‌اي كاراتر واداشت تا مسأله عمده كه از نظر كارشناسان علم مخابرات ...

بررسی رابطه ریسک سیستماتیک و سیاست تقسیم سود شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اراک

Word قابل ویرایش
20 صفحه
18700 تومان
بررسی رابطه ریسک سیستماتیک و سیاست تقسیم سود شرکتها در بورس اوراق بهادار تهراندانشگاه آزاد اسلامی- واحد اراکچکیده:ارزيابي عملكرد مالي شركتها، از مهمترين موضوعات مورد توجه سرمايه گذاران ، اعتبار دهندگان ، دولتها و مديران مي باشد. مديران به منظور ارزيابي عملكرد قسمتهاي تحت پوشش خود از ارزيابي عملكرد استفاده مي ...

دانلود مقاله َبررسی تأثیر حسابداری منابع انسانی بر کارآفرینی سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
بررسي تأثير حسابداري منابع انساني بر كارآفريني سازماني دانشگاه آزاد اسلامي واحد كليبرچكيدههدف - ثبت ارزش اقتصادي انسان در گزارش‌هاي مالي، افزايش کارآيي مديريت منابع انساني و ايجاد امکاناتي براي ارزشيابي خط‌مشي‌هاي پرسنلي نظير برنامه هاي آموزشي و توجيهي، ارزيابي منابع انساني يک سازمان از نظر حفظ شدن، تحليل رفت ...

دانلود مقاله اولین همایش تحولات حسابداری وحسابرسی دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمانشاه

word قابل ویرایش
17 صفحه
21700 تومان
اولین همایش تحولات حسابداری وحسابرسیدانشگاه آزاداسلامي واحد کرمانشاهموضوع مقاله :حسابداری محیط زیست وتئوری مشروعیت Environmental accounting and Legitimacy theory نگارنده:یعقوب اقدم مزرعه عضوهیات علمیدانشگاه آزاداسلامي واحد صوفیان)گروه حسابداري )چكيده : دراين مقاله به بررسي تئوري مشروعيت ورابطه آن با جايگ ...

دانلود مقاله بررسی مقایسه ای نقش پاداش های سازمانی براساس معیارهای عملکردی وغیرعملکردی وتاثیرآنها برانگیزش کارکنان دانشگاه آزاداسلامی واحدمرند

word قابل ویرایش
19 صفحه
21700 تومان
مقدمهمدیریت منابع انسانی مهمترین و شاید اصلی ترین وظیفه مدیران می باشد رفتار و فعالیت ها ناشی از انگیزهها یا نیازهای آنان است .مدیران با شناخت و پیش های واقعی کارکنان تحت مدیریت می خود توانند به موقع و به طور صحیح به ارضا های آنان ها و انگیزه نیاز اقدام نموده و از نیروی انسانی سازمان به نحو مطلوب در راستای اه ...

مقاله دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق چیکده در دنیای رقابتی امروز دستیابی به مقاصد راهبردی بدون داشتن ساختار سازمانی مناسب امکانپذیر نیست سازمانها باید ساختارهایی را طراحی کنند که در رقابت روزافزون امروزه انعطاف پذیر و جوابگوی نیازهای سازمان باشد. هدف از این پژو ...