بخشی از مقاله

چکیده

مستکبران در قرآن کریم در جریان پیشبرد اهداف استکباری از سیاستهایی در مقام ترفند برای اغفال هرچه بیشتر طرفداران جبهه استکباری و همچنین سست کردن بنیانهای اعتقادی جبهه مستضعفین مدد میجویند.آیتاالله خامنهای از ابتدای برعهده گرفتن مسئولیت رهبری جمهوری اسلامی تاکنون، در تداوم خط مشی معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی - ره - ، پیوسته راهبرد استکبارستیزی را سرلوحهی کارها قرار دادهاند و ابرقدرت جهانی یعنی آمریکا را به عنوان اصلیترین آماج این راهبرد معرفی کردهاند. به عبارت دیگر ایشان همچون امام راحل یک رابطهیغیریّتِ شدید میان انقلاب اسلامی و دولت آمریکا تعریف نموده و علیرغم وجود برخی صداهایی که گهگاه در داخل در حمایت از نزدیکی به آمریکا بلند میشود، در جایگاه ترسیمکنندهی جهتگیریهای کلان سیاست خارجی کشور ضمن اتخاذ مواضع صریح و روشن، همواره ترک مخاصمه و دوستی با ابرقدرت نظام بینالملل را در صورت تداوم خوی استکباری آن ناممکن ارزیابی کردهاند.

کلمات کلیدی:استکبار،اسلام،رهبری،سیاست،ظلم.

مقدمه

مفهوم استکبار و استکبارستیزی

-آیت االله خامنه ای رهبر معظم انقلاب درباره معنی استکبار فرمودند: ...»استکبار یعنی چه؟ استکبار یک تعبیر قرآنی است؛ در قرآن کلمه ی استکبار به کار رفته است؛ آدم مستکبر، دولت مستکبر، گروه مستکبر، یعنی آن کسانی و آن دولتی که قصد دخالت در امور انسان ها و ملّت های دیگر را دارد،در همه ی کارهای آنها مداخله می کند برای حفظ منافع خود؛ خود را آزاد می داند، حقّ تحمیل بر ملّت ها را برای خود قائل است، حقّ دخالت در امور کشورها را برای خود قائل است، پاسخگو هم به هیچ کس نیست؛ این معنای مستکبر است. نقطه ی مقابل این جبهه ی ظالم و ستمگر، گروهی هستند که با استکبار مبارزه می کنند؛ مبارزه ی با استکبار یعنی چه؟ یعنی در درجه ی اوّل زیر بار این زورگویی نرفتن؛ معنای استکبارستیزی یک چیز پیچ وخم دارِ پیچیده ای نیست؛ استکبارستیزی یعنی یک ملّتی زیر بار مداخله جویی و تحمیل قدرت استکبارگر یا انسان مستکبریا دولت مستکبر نرود؛ این معنای استکبارستیزی است. من البتّه ان شاءاالله در آینده در یک فرصتی با شما جوان ها، دانشجوها، دانش آموزان درباره ی استکبار و استکبارستیزی یک صحبت مفصّلی باید بکنم که الان مجال آن نیست؛ اجمالاً این معنای استکبار و این معنای استکبارستیزی است...« - دیدار با دانش آموزان و دانشجویان دوازدهم آبان. - 1393

استکبار و استکبارستیزی از دیدگاه رهبر انقلاب

ایرانیان از گذشته های دور سابقه مبارزه با استعمار و استکبار را در کارنامه خود داشتند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی این امر اهمیت ویژه ای یافت و مفهوم جدید استکبارستیزی وارد ادبیات سیاسی این مرز و بوم شد و همین مساله این نظام را از سایر حکومت ها متمایز ساخت.آیت االله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بر مقوله ی استکبارستیزی تاکید ویژه ای دارند و این امر را یکی از اهداف و مبانی بزرگ انقلاب ارزیابی و به ملت ایران خطر استکبار و وابستگی را همواره گوشزد می کنند. گروه اطلاع رسانی ایرنا با توجه به دیدار اخیر ایشان با دانشجویان و نمایندگان تشکل های دانشجویی و تاکیدشان بر لزوم استکبار ستیزی به مرور و محوریابی بخشی از سخنان ایشان در این زمینه در سال های مختلف اقدام کرده است .

-رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به اصل استکبار ستیزی و کوتاه نیامدن در مقابل دشمن در سخنانی یادآور شدند: ...»در مقابل دشمن مستکبر نباید کوتاه آمد بلکه باید نظام اسلامی به حدی از اقتدار، استحکام و مصونیت برسد که دشمنان احساس کنند کاری از دست آنها برنمی آید...« - دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان هفتم شهریور - 1387 -آیت االله خامنه ای رهبر معظم انقلاب با اشاره به روح استکبار ستیزی در کشور فرمودند...«بحمداالله: امروز عزّت مردم در کشور ما، براثر همین روح استکبار ستیزی است و استکبارستیزی موجب انزوای هیچ ملتی نمی شود... - «صحن مطهّر حضرت ثامنالحُجج، امام رضا - ع - اول فروردین - .1377

-آیت االله خامنه ای رهبر معظم انقلاب ضمن تاکید بر نهادینه کردن فرهنگ دوری از استکبار فرمودند: ...»فرهنگ دوری از سلطه ی استکبار، استکبارستیزی، میل به استقلال و در دست داشتن سرنوشت خود، در دلهای این مردم رسوخ پیدا کرده است. آنها از این ناراحتند. آنها ملتی را می خواهند که مثل بره ی رامی آن جا قرار گیرد، اینها هم رژیمی را بر او تحمیل کنند، یا از آن سوی مرزها به او دیکته نمایند؛ آن ملت هم بی هیچ مقاومتی آنها را انجام دهد و آن راه را برود. ملت بیدار، ملت هوشیار، ملت آگاه به مسایل سیاسی، ملتی که اگر مسوولانش هم بخواهند برخلاف این خطّ مستقیم حرکتی بکنند، اعتراض خواهد کرد؛ این گونه ملتی را اینها دوست ندارند...دیدار - « با دانش آموزان و دانشجویان به مناسبت یوم اللَّه سیزده آبان چهاردهم آبان - 1376

استکبار از منظر قرآن کریم

اصل نبوت، جهاد، مقابله با ناهنجاری ها ، قاتل و طاغوت ثابت و شیوه ها و تاکتیک ها متغیر است. یکی از عوامل مهم، متغیرهای پیرامونی است که در اختیار رهبری و میزان قدرت رهبری یکی از عوامل تعیین کننده در تغییر تاکتیکها است.اصل نخست در جامعه منتظر حضرت بقیه االله الاعظم - عج - حاکمیت ارزشهای اسلامی و مقابله با مظاهر بد حجابی و فساد است.امام زمان - عج - بعد از ظهور خود با استکبار به مبارزه می پردازند چون استکبار عامل غیبت و مانع ظهور آن حضرت است.استکبار ستیزی در جامعه منتظر باید بصورت یک فرهنگ اساسی حاکم شود ، همانطور که محور انقلاب اسلامی به عنوان انقلاب زمینه ساز ظهور امام زمان - عج - در گذشته و حال ،استکبار ستیزی است.

جمهوری اسلامی به واسطه اصلی ترین شعار خود، یعنی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، هیچگاه در مقابل ابرقدرت ها و مستکبرین جهان سر کرنش فرود نیاورده است.جمهوری اسلامی به واسطه حفظ استقلال خود، زیر بار فشار های کشورهای استکباری و در رأس انها ایالات متحده امریکا نمی رود. و این در حالی است که در کشورهای همسایه ایران به مانند عراق و افغانستان امریکا پایگاه نظامی دارد و حتی در کشورهای به ظاهر مستقلی مانند ژاپن و کره جنوبی هم دارای پایگاه نظامی است که اخبار تعرض های نظامیان امریکایی به زنان این دو کشور گاه و بی گاه منتشر می شود>

جمهوری اسلامی به واسطه آزادی منشعب شده از دین خود هم نمی تواند ابرقدرتی کشورهایمستکبر را قبول بکند.فرهنگِ سکولارِ تحمیل شده وارداتی، مرادش از آزادی، آزادی نفس است، و فرهنگ اسلامی، مرادش، آزادی از نفس است.استکبار نه تنها با استقلال و آزادی ما مشکل دارد که به جمهوری و اسلامی ما هم مشکل دارد. عملکرد سی ساله ی انها در قبال جمهوری اسلامی به روشنی گویا این مطلب است. حامیان داخلی آنها و بلندگو های رسانه ای شان و سیاستمداران زبده اشان در طول این سی سال، همیشه ایران اسلامی را به دیکتاتوری متهم کرده اند و نقض حقوق بشر! و هر روز تحریمی را بر تحریم دیگر می افزایند! و این در حالی است که در پایین کشور ما کم کشور عربی سلطنتی نداریم که هنوز در آنها یک انتخابات هم بر گزار نشده است و آنهایی هم که برگزار کرده اند زنان در آنها حق رای ندارند، ولی استکبار چشم خود را بر آنها بسته و تمام توانش را بر روی زیر سئوال بردن جمهوریت ایران برده است>

در واقع امریکا به عنوان نماد استکبار، امروز با جمهوریت ایران مشکل دارد چرا که دست وی را از استراتژیک ترین منطقه خاورمیانه کوتاه کرده است.استکبار با اسلامیت هم مشکل دارد، ولی با اسلامی که امام راحل - ره - مفسرش بود، یعنی اسلام ناب محمدی، و گرنه این همه مسجد در عربستان نماز می خوانند و هیچ کس ترسی از آن مسجد و از آن اسلام ندارد که اسلام امریکایی با اسلام سیاسی حامی عدالت علوی هراس دارد نه از اسلام سلطنتی کاخ سبز اموی.

پیشینه استکبار ستیزی

ماهیت انقلاب اسلامی بالذات در تقابل با استکبار است و برای همین هم هست که از همان روزهای اول این تقابل خود را نشان می دهد. آنچه به عنوان انقلاب دوم در کشور پیش آمد و دانشجویان پیرو خط امام لانه جاسوسی مستکبرین را فتح کردند تا دست استکبار دوستان را افشا و دست خود استکبار را قطع کنند ناشی از عملکرد یک ساله امریکا و حامیانش از سال 57 تا آبان 58 نبوده است.به واسطه تقابل استکبار با اصلی ترین شعار جمهوری اسلامی، نه از همان روزهای اول که از آغاز نهضت اسلامی مردم در سال 42 این تقابل شروع شد. هر چند که این تقابل در سال های گذشتهی آن هم خود را نشان داده است، یعنی در 28مرداد 1332 و دخالت مستقیم استکبار در سرنگونی دولت مصدق، و 16 آذر 1332 قیام دانشجویان ایرانی در مقابل ورود نیکسون معاون آیزنهاور رئیس جمهوری وقت به ایران خود را نشان داده است.

بعد از فتح لانه جاسوسی دیگر جمهوری اسلامی در میان کشور های ضد امریکایی و ازاده جهان به عنوان نماد مبارزه با استکبار شناخته شد و تقابل ایران اسلامی با امریکا وارد فازهای جدی تر و شدیدتر شد. همزمان در ایران هم دو گروه شکل گرفتند، استکباردوستان و استکبار ستیزان! دولت موقت به خاطر وابستگی به استکبار دیگر توان ادامه کار را ندارد و بلافاصله بعد از تسخیر لانه جاسوسی استعفا می دهد. روابط ایران و امریکا قطع می شود! تحریم ها آغاز می شود. ایالات متحده متوجه می شود تفکری که در راس هرم حکومت ایران قرار دارد، با تهدید و تطمیع و تحریم عقب نشینی نمی کند! جواب تهدید ها را حضرت امام با یک عبارت کوتاه پاسخ می دهد، امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند>

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید