مقاله کتاب مدفون: گم شدن و بازیابی حماسه مشهور گیلگمش . دیوید دمراش . نیویورک : هنری هولت و کمپانی ، ٢٠٠٧.

word قابل ویرایش
5 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

دیوید دمراش در حال حاضر استاد ادبیات تطبیقی و جهان دانشگاه هاروارد است . وی رئیس سابق انجمن ادبیات تطبیقی امریکا و استاد پیشین ادبیات انگلیسی و تطبیقی دانشگاه بریتیش کلمبیای نیویورک بوده است . دمراش ، افزون بر مقالات ممتاز متعدد، چندین اثر تحقیقی عالمانه در حوزه ادبیات تطبیقی و جهان را نیز در پرونده خود دارد که برخی از آنها عبارت اند از: ادبیات جهان چیست ؟ (٢٠٠٣)، ١ کتاب مدفون (٢٠٠٧)،
شیوه خوانش ادبیات جهان (٢٠٠٩)،٣ مرجع ادبیات تطبیقی چاپ دانشگاه پرینستن (٢٠٠٩)، ۴ تدریس ادبیات جهان (٢٠٠٩).
او همچنین ویراستار کتاب شش جلدی گلچین ادبیات جهان چاپ انتشارت لانگمن (٢٠٠۴)۶ است . در ضمن ، انتشارات ویلی بلکول تازه ترین اثر او را با نام مبانی نظری ادبیات جهان (٢٠١۴)٧ منتشر کرده است .
کتاب گزاری حاضر درباره کتاب مدفون (٢٠٠٧) است . کتاب مدفون با دیگر آثار دمراش متفاوت و از لونی دیگر است . این کتاب درباره گم شدن و بازیابی کهن ترین حماسه ادبی جهان ، گیلگمش ، است . کسانی که با آثار تحقیقی پروفسور دمراش انس و الفت دارند به خوبی می دانند که وی راوی شیرین گفتار و توانمندی است و تلویحا می کوشد نظریات و آراء خود را با روایتی جذاب و گیرا بیان کند (برای نمونه بنگرید به کتاب ادبیات جهان چیست ؟). با وجود این ، وی در کتاب حاضر تصریحا کوشیده است که با روایتی دلپذیر و پرکشش ، سیر چگونگی کشف و رمزگشایی این اثر کم نظیر را بررسی کند و آن را به میان توده خوانندگان ، و به تعبیر خودش غیرمتخصصان (٣٠٠)، ببرد. برای نیل بدین مقصود او سنگینی و خشکی یک تحقیق آکادمیک را کنار گذاشته و مانند رمان نویسی چیره دست ، با ثبت جزئیات و صحنه آرایی و حتی ایجاد حس تعلیق ، کتابی سودمند و خوش خوان عرضه کرده است که اطلاعات درست و استواری در اختیار خواننده قرار می دهد. ازاین حیث ، به زعم من ، او تیر را بر نشانه زده است .
کشف تمدن و فرهنگ مصر و بین النهرین باستان در طی قرن نوزده یکی از بزرگ ترین قلمروهای مدرن در حوزه ادبیات جهان را فراهم آورد، زیرا برای اولین بار در طی قرون متمادی ، گنجینه های ادبی ارزشمندی از هزاره دوم و حتی سوم قبل از میلاد مسیح را در دسترس خوانندگان قرار داد. این آثار قدیمی ترین متونی بودند که در گوشه خاموشی از جهان محفوظ مانده بودند و درواقع ، اولین آثار ادبی مکتوب محسوب می شدند. در این میان ، دو نمونه برجسته شایان ذکرند: اول ، کتیبه رزتا که در سال ١٧٩٩ در روستای رزتا (الرشید امروزی )، واقع در مصر، توسط سربازان ناپلئون پیدا شد و ژان فرانسوا شامپولیون ١ بر اساس آن توانست پرده از اسرار خط هیروگلیف بردارد. دوم ، حماسه گیلگمش ، ٢ که اوستن هنری لیارد٣ و هرمزد رسام آن را در ویرانه های کویونجیک نینوا (واقع در موصل عراق کنونی ) یافتند، و بعدا جورج اسمیت نور تازه ای بر آن تاباند و غبار تاریکی را از آن زدود.
دیرگاهی بود که یکی از بزرگ ترین تمدن های جهان باستان ، یعنی فرهنگ آشوری ـ بابلی ، به طور کامل از صفحه روزگار محو شده بود و از دوهزار سال تاریخ امپراتوری آن به جز اشارات گذرای کتاب مقدس و تعداد معدودی از آثار کلاسیک ، هیچ نشانی در دست نبود، تا اینکه در اوایل آوریل ١٨۴٠ سیاح جوان بریتانیایی ، اوستن هنری لیارد، به قصد کشف تمدن بین النهرین ، که از قرار مسموع در ویرانه های نینوا و بابل و اور قرار داشت ، وارد استان موصل شد. اوستن هنری لیارد شهر گم شده نینوا را کشف کرد؛ جایی که الواح گلی متن حماسه گیلگمش در خرابه های آن مدفون بود. کتاب دمراش درباره فراز و فرود بازکشف و ترویج این اثر ارزشمند سومری است که دیرزمانی از نظرها غایب بود، و وی به درستی آن را کتاب مدفون نامیده است .
کتاب حاضر دارای یک مقدمه با عنوان «برخورد تاریخ ها»، یک مؤخره با عنوان «گیلگمش صدام »، و هفت فصل است که عناوین آنها به ترتیب عبارت است از: الواح شکسته ، شهرت آغازین و مرگ ناگهانی ، کتابخانه گم شده ، دژ و موزه ، بعد از آشوربانی پال و طوفان ، محدوده فرهنگ ، نقطه پایان .
دمراش ، به عنوان استاد ادبیات تطبیقی و جهان ، علاقه خاصی به حماسه گیلگمش ، «اولین شاهکار بزرگ ادبیات جهان »، دارد. این موضوع حتی با نگاهی شتاب زده و گذرا به مقالات و کتاب هایش کاملا پیداست . مثلا او در کتاب شیوه خوانش ادبیات جهان
(٢٨-٢٩ و ٣٣-٣۶)، و مقاله «نظام های نگارشی و شکل گیری ادبیات جهان »١ بدین اثر پرداخته است . افزون بر اینها، وی فصل اول کتاب ادبیات جهان چیست ؟ را با عنوان «سفر گیلگمش »٢ ــ که از قضا مفصل نیز هست (٣٩-٧٧) ــ به این اثر گران قدر اختصاص داده است . به گمان من کتاب حاضر، به نوعی ، شرح و بسط فصل اول کتاب مذکور است ، به همراه اضافات مفصل و نویافته . دمراش خود نیز بدین نکته معترف است و می نویسد:
شکل اولیه برخی از مباحث مربوط به جورج اسمیت و هرمزد رسام در فصل اول کتاب ادبیات جهان چیست ؟ (انتشارات دانشگاه پرینستن ، ٢٠٠٣) من آمده بود. در آن ایام ، تکیه گاه من توصیفات گمراه کننده والیس باج ٣ و توضیحات محدودی بود که خود اسمیت و رسام در آثارشان عرضه کرده بودند؛ ازاین رو، برخی از مباحث آن فصل در لابه لای این کتاب نیز گنجانده شده است (٣٠٠). دمراش در مقدمه کتاب گزارش فشرده ای از حفاری ها و کشفیات لیارد (١٨١٧- ١٨٩۴) در نینوا، در دهه ١٨۴٠ ارائه می دهد و سپس از انگلستان عصر ویکتوریا نقبی به روزگار باستان ، یعنی دوران حکومت آشوربانی پال ، می زند. به علاوه ، وی برای روایت مدرن تاریخ گیلگمش ، به شمه ای از کوشش های خود در بایگانی موزه بریتانیا نیز اشاره می کند.
فصل اول کتاب درباره جورج اسمیت (١٨۴٠– ١٨٧۶) و کشف بزرگ و کم نظیر اوست . جورج اسمیت ، نابغه آشورشناسی ، فردی خودآموخته و خودساخته بود. دمراش
درباره او چنین می نویسد:
او متخصص بزرگ زبان اکدی باستان و خط بسیار مشکل آن شد و اولین تاریخ واقعی امپراتوری آشور را که سالیان بلند از یادها رفته بود، نوشت و در خلال سفرهایش برای یافتن الواح بیشتر در عراق ، ترجمه های راهگشایی از متون ادبی مهم بابلی منتشر کرد. گرچه فقط همین کار حاصل عمر یک محقق برجسته در دانشگاه آکسفرد یا سوربن است ، فعالیت های اصلی اسمیت فقط ده سال ، از نیمه دهه بیست عمرش تا نیمه دهه سی زندگی اش را در بر گرفت (١٢).

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 5 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد