بخشی از مقاله

آشنايي با مكان كارآموزي

تاريخچة بانكداري در ايران:
بانك شاهي ايران:
صرافان ايراني در مقام مقابله و رقابت با عمليات بانك جديد شرق برخاستند كه اولين بانك بود و مركزش در لندن و حوزة عملياتي آن مناطق جنوبي آسيا بود اين بانك در سال 1266 شمسي (1888 ميلادي) در محل بانك تجاري( بازرگاني سابق) شروع به فعاليت كرد و براي جلب رضايت مشتريان و شروع فعاليت به حسابهاي جاري 5/2% به حساب سپرده‌هاي ثابت به مدت 6 ماه 4% و يكسال 6% منفعت مي‌داد. بانك با اين اقدام خود 12% از نرخ بهره را كاهش داد و براي اولين بار اقدام به انتشار نوعي پول كاغذي به صورت حواله خزانه براي مبلغ 5قران به بالا و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال 1269 در مقابل دريافت 20000 ليرة‌ انگليسي كليه شعب و اثاثة بانك را به بانك شاهي واگذار نمود. ولي قبل از آنكه

نتيجة قطعي و نهايي اين رقابت حاصل شود حريف زورمند جاي بانك شرق را گرفت و اين حريف بانك شاهي ايران بود كه مبتكر آن پاول‌جوليوس دوريتر در مقابل پرداخت 40000 ليرة‌ امتياز عظيمي براي مدت 70 سال براي كشيدن راه‌آهن، حق انحصاري كليه معادن جز ( طلا،‌ نقره، سنگ‌هاي قيمتي)، تأسيس بانك و غيره را بدست آورد. 25 ژوئيه 1872 برابر 10 مرداد 1215 شمسي اين امتياز بعدها لغو شد و امتياز ديگري كه اساس آن تأسيس بانك شاهي ايران بود به مدت 60 سال تأسيس گرديد. يكي از عمليات عمده اين بانك حق انحصاري نشر اسكناس بود. اين بانك بر طبق قرارداد تا بهمن سال 1327 شمسي فعاليت مي‌كرد.


تاريخچة بانك رفاه كارگران:
بانك رفاه در خرداد ماه سال 1339 به ثبت رسيد و در سال 1339 با پنج شعبه شروع به كار كرد از جمله شعبه مركزي، شعبه راه‌آهن،‌ شعبه دخانيات، شعبه تبريز و شعبه قائم‌شهر. بعدها شعبه‌هاي ديگر نيز گسترش پيدا كردند و در حال حاضر تعداد آنها از مرز 1350 شعبه مي‌گذرد. طرف حسابهاي بانك رفاه در درجة اول سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشد كه اين سازمان سرماية‌ اولية را در اين بانك گذاشتند و قرار بستند كه حقوق، وامهاي بازنشستگان و كاركنان كه بيمة تأمين اجتماعي مي‌باشند از طرف اين بانك پرداخت شود و سپس شركتها و وزارت بهداشت و درمان و سازمان علوم پزشكي از سپرده‌گذاران اصلي و بعد نيز مشتريان عادي.


معرفي بانك رفاه كارگران:
بانك رفاه يكي از شش بانك تجاري كشور است كه از 40 سال قبل به ارائة خدمات بانكي اشتغال ورزيده و اينك با استفاده از فن‌آوريهاي نوين به ارائة خدمات وسيع در همة زمينه‌هاي بانكي به عموم هم‌ميهنان مبادرت مي‌نمايد. بانك رفاه با برخورداري از اعتماد و سپرده‌هاي مردم و توانايي‌هاي بالاي خود، در اجراي سياست كلان اقتصادي دولت جمهوري اسلامي ايران بخصوص در بخش صادرات كالاهاي غيرنفتي و توليدات صنعتي و كشاورزي خدمات ارزشمندي را ارائه مي‌دهد. بانك رفاه با تدوين يك برنامة 5 سالة عملياتي در چارچوب برنامة

سوم اقتصادي دولت علاوه بر رشد و توسعه سازماني افزايش منابع و مصارف خود را با نرخ رشد قابل توجهي پيش‌بيني كرده است. اين بانك داراي يك شركت كارگزاري در بورس تهران بوده و يكي از بانكهاي مهمي است كه عضو هيأت مديره بورس مي‌باشد لذا با داشتن توانايي‌ها و امكانات لازم از طريق شركت كارگزاري و هم از طريق شعب خود به ارائه خدمات داد و ستد سهام به مردم اقدام مي‌نمايد. بانك رفاه بدليل ايفاي به موقع تعهدات ارزي از نظر بانك‌هاي معتبر بين‌المللي يكي از خوشنام‌ترين بانكهاي تجاري محسوب مي‌گردد كه با بيش از 70 كارگزار منتخب از بانكهاي تراز اول دنيا نيازهاي مشتريان خود را در عمليات بانكي بين‌المللي را مرتفع مي‌سازد.


بانك رفاه مي‌كوشد با استفاده از تجربيات پايوران ارشد خود و دستاوردهاي علمي جهاني و بهرمندي از خدمات جوانان تحصيل كرده و نوانديش و آموزشهاي مدوام هماهنگ با گسترش شبكه شعب، به نحو مطلوبي در خدمت مشتريان بانك و آحاد سرافراز ايران قرار گيرد.


بانك رفاه به جهت عملكرد مطلوب و ارائه خدمات مناسب به مشتريان موفق شد در سال 1378 لوح تقدير رياست محترم جمهوري دريافت كند و اين لوح گرانقدر را در كارنامة موفقيتهاي خود ثبت و ضبط نمايد. اين بانك در پروژه‌هاي عمراني كشور منجمله راه‌سازي، آب و فاضلاب و راه‌اندازي صنعت و خدمات سهم و نقش ارزنده‌اي ايفا كرده و در جهت شكوفايي اقتصادي كشور تسهيلات صادراتي، توليدي و كشاورزي به واحدهاي فعال در اين بخشها اعطا نموده است.


بانك رفاه در بخش نشر كتاب و صنعت چاپ نيز فعاليتهاي چشم‌گيري داشته است بطوري كه با حضور شاخص خود و ارائه خدمات وسيع بانكي در دوازدهمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب در سال 1378 موفق به كسب جايزه لوح بلورين نمايشگاه گرديده است. بانك رفاه پس از چهارده ماه تلاش در آذرماه 1379 موفق به اخذ گواهينامه ايزو گرديد.
بانك استقراضي ايران:


پس واگذاري امتياز تأسيس بانك شاهنشاهي ايران به رويتر يكي از اتباع دولت روسيه به نام ژاك برليا پيشنهاد تأسيس بانك استقراضي ايران را داد. در سال 1269 شمسي با اين شخص موافقت گرديد كه انجمن استقراضي ايران به مدت 75 سال با حق انحصاري طرح عمومي داده شود و از پرداخت هرگونه مالياتي معاف گرديد جز آنكه 10% عوايد حاصله را به خزانه دولت بپردازد بعدها انجمن استقراضي ايران تبديل به بانك استقراضي ايران گرديد.


بانك مزبور برخلاف بانك شاهي قسمتهاي شمالي ايران حوزه فعاليت خود قرار داده بود و كمتر به امور بانكي در جنوب مي‌پرداخت در تاريخ 22 مرداد سال 1301 شمسي اين بانك به دولت ايران واگذار شد.


چارت سازماني:
هر شعبه با توجه به معيارهاي مشخصي طبقه‌بندي مي‌شود اما چيزي كه در همة شعبات مشترك است نمودار سازماني مشخصي است كه با رئيس شعبه، معاونت شعبه و حداقل يك تحويل‌دار آغاز مي‌گردد. رئيس شعبه به عنوان مسئول شعبه نظارت بركار ساير كاركنان را به عهده دارد در عين حال كه در انجام امور شعبه فعاليت مي‌كند. معاونت شعبه كه شخص دوم شعبه محسوب مي‌شود عموماً مسئول تسهيلات و حسابدار شعبه نيز مي‌باشد. تحويل‌دار شعبه كه امور مربوط به دريافتها پرداخت نقدي انجام مي‌دهد و مستقيماً با تراول و وجه نقد در ارتباط مي‌باشد.


موقعيت و آدرس بانك:
بانك رفاه شعبه سه راه انديشه واقع در جاده ملارد سه راه انديشه مي‌باشد كه داراي يك رئيس شعبه يك معاون و دو صندوق‌دار و يك تحويل‌دار مي‌باشد و سرپرستي بانك
رفاه واقع در ابتداي سه‌باندي رجائي‌شهر كرج مي‌باشد.
تسهيلات ارزي و صادراتي بانك رفاه:
بانك رفاه به عنواني يكي از شش بانك تجاري كشور با استفاده از فن‌آوريهاي نوين در راستاي سياست توسعة صادرات غيرنفتي و صدور خدمات فني و مهندسي دولت جمهوري اسلامي ايران در قالب دو بخش صادراتي و ارزي تسهيلات مالي به صادركنندگان پرداخت مي‌نمايد. تسهيلات مذكور به شرح زير به صادركنندگاني كه به صدور كالا و خدمات مبادرت مي‌ورزند اعطا مي‌گردد:


1- بخش صادرات
1-1- تسهيلات قبل از صدور كالا
1-2-تسهيلات بعد از صدور كالا


1-3- اعطاي اعتبار به كشورهاي خريدار يا خريداران كالاهاي صادراتي، خدمات فني و مهندسي از كشور در چارچوب مصوبات يا موافقت‌نامه‌هاي تجاري
1-1- تسهيلات قبل از صدور كالا:
تسهيلات قبل از صدور كالا به آن دسته از صادركنندگاني كه جهت خريد، جمع‌آوري، بسته‌بندي و يا تهية مواد اوليه و ساير هزينه‌هاي قبل از صدور كالا نياز به تأمين مالي داشته باشد اعطا مي‌گردد.


مبلغ تسهيلات:
مبلغ تسهيلات پرداختي متناسب خواهد بود با:
مبلغ اعتبار اسنادي صادراتي ارائه شده به بانك(حداكثر تا 90%‌ مبلغ اعتبار اسنادي) مبلغ قرارداد منعقده با خريدار كالا در خارج از كشور( حداكثر تا 60% مبلغ قرارداد) مبلغ مشاركت بانك در طرح‌هاي توليدي صادراتي پس از انجام بررسي‌هاي مالي، اقتصادي و فني و برآورد دقيق نيازهاي مالي طرح توسط بانك(حداكثر تا 90% مبلغ سرمايه‌گذاري)
مدت بازپرداخت تسهيلات:


تسهيلاتي كه به منظور رفع نيازهاي مالي صادركنندگان براي صدور كالا به آنان پرداخت مي‌گردد، با توجه به ماهيت كار صادرات كه نياز چنداني به مدت زمان طولاني ندارد كوتاه مدت است و زمان پرداخت هر تسهيلات با توجه به نوع كالاهاي صادراتي حداكثر تا يكسال خواهد بود.
مدت بازپرداخت تسهيلات قبل از صدور به تفكيك كالاهاي صادراتي به قرار زير است:
محصولات كشاورزي 9 ماه
فروش دستباف و صنايع دستي 9 ماه


كالاهاي صنعتي مصرفي 9 ماه
كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي 12 ماه
خدمات فني و مهندسي 18 ماه
(در موارد استثنايي طبق مهلتهاي مقرر در قرارداد به تشخيص بانك عمل مي‌شود.)
به متقاضياني كه براي اجراي پروژه‌هاي توليدي صادراتي خريد ماشين‌آلات و يا توسعة واحدهاي توليدي خود نياز به استفاده از تسهيلات بانك داشته باشند، با اعمال شرايط و ضوابطي متناسب با مورد، تسهيلات ميان‌مدت( از 1تا3 سال) پرداخت مي‌گردد.
نرخ تسهيلات:
طبق مصوبة شوراي پول و اعتبار، نرخ سود پيش‌بيني شده براي بخش صادرات 17% در سال تعيين شده است.
وثايق:
براي حفظ منافع بانك و حسن‌اجراي قرارداد، يك يا تركيبي از وثايق زيربنا به تشخيص بانك اخذ خواهد شد:
1- غيرمنقول ارزنده شهري و سهل‌البيع
2- پوشش بيمه‌اي صندوق ضمانت صادرات ايران
3- سفته معتبر
4- سپردة مدت‌دار (ارزي و ريالي)
5- محل اجراي طرح با بناهاي احداث شده و ماشين‌آلات
6- اوراق بهادار و مشاركت، ضمانت‌نامه‌هاي بانكي تعهد شركتهاي بيمه
7- ساير وثايق از قبيل اوراق مشاركت، سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس
نحوه اعطاي تسهيلات:
تسهيلات بانك در قالب يكي از عقود اسلامي به متقاضي اعطا خواهد شد.
اعمال نظارت بانك:
از زمان پرداخت تسهيلات حسب مفاد قرارداد منعقده، بانك مجاز خواهد بود بنا به تشخيص و مصلحت خود و نحوة استفاده از تسهيلات پرداختي نظارتهاي لازم را به عمل آورد.
ارائه مدارك مربوطه به صادرات انجام شده:
استفاده‌كننده از تسهيلات مكلف است كه در مدت زمان معيني پس از دريافت تسهيلات كه از طرف بانك تعيين خواهد گرديد نسبت به ارائة‌ مدارك قطعي صدور كالا( اظهارنامه‌هاي كالاي خروجي، بارنامه و صدور خدمات در مقابل گواهي پيشرفت يا انجام كار طبق شرايط قرارداد) كه بابت آن تسهيلات دريافت نموده است اقدام نمايد. زمان مذكور حداكثر تا سررسيد قرارداد منعقده در نظر گرفته مي‌شود و در موارد استثنايي كه گردش كار به زمان بيشتري نياز داشته باشد بانك مي‌تواند با انجام بررسي‌هاي لازم مهلت مزبور را متناسب با ماهيت كالا افزايش دهد. چنانچه متقاضي در قبال اعتبار اسنادي صادراتي از تسهيلات بانك استفاده نمايد اين مدت متناسب با سررسيد L/C خواهد بود. در صورتيكه مدارك فوق‌الذكر در زمان مقرر به بانك ارائه نشود، براساس بخش‌نامه‌ها بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تسهيلات پرداختي با نرخ سود بخش بازرگاني داخلي تسويه خواهد شد.
چنانچه متقاضي در قبال اعتبار اسنادي صادراتي تقاضاي استفاده از تسهيلات ريالي بانك را داشته باشد، لازم است كه در متن اعتبارنامه بانك رفاه به عنوان ابلاغ‌كننده و معامله‌كنند اسناد درج گردد.
براي استفاده از تسهيلات لازم است متقاضي درخواست خود را همراه شرح فعاليتهاي صادراتي گذشته، برنامه صادراتي آينده، توجيه اقتصادي آن، مبلغ تسهيلات مورد نياز و جدول زمان‌بندي استفاده از تسهيلات را به يكي از شعب ارزي بانك ارائه نمايد.
چنانچه متقاضي بخواهد با ارائه طرحي تقاضاي استفاده از تسهيلات را به بانك تسليم نمايد، لازم است كه بدواً يك نسخه از طرح توجيهي فني، مالي و اقتصادي را به بانك ارائه نمايد.
بازپرداخت:
مبلغ اصل و سود تسهيلاتي اعطايي بايد حداكثر تا سررسيد يا سررسيدهاي تعيين
شده به بانك بازپرداخت شوند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید