مقاله اداب و مهارت های ارتباطی بین فردی

word قابل ویرایش
18 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

جستارگشایی

قرن بیست و یکم و عصر ارتباطات ، جامعه ی امروزی را به تسخیر ابزارها و ادوات مدرن ارتباطی درآورده است و گاه بشر بدون این ابزارها قادر به ادامه ی زندگی نخواهد بود. نفوذ این ابزارها به حدی است که بشر احساس می کند، با وجود این ابزارها به ارتباط رودررو و حضوری با هم نوعان خود نیاز ندارد و تنها ارتباط را در قالب استفاده از ابزار و فناوری جست وجو می کند. در صورتی که مفهوم ارتباطات ، یکی از مفاهیم تأثیرگذار در برقراری تماس با محیط هر فرد محسوب می شود. افرادی نیز وجود دارند که قادر به برقراری ارتباط مفید و مؤثر با محیط اطراف خود نیستند. در این زمینه ، اخذ مهارت های ارتباط بین فردی ، مانند شنیدن ، گوش دادن ، یاد گرفتن و… موجب خواهد شد تا در مواجهه با افراد به نحوه ی ارتباط توجه کنیم .

چکیده

این نوشتار به بیان حالت های متفاوت ارتباط بین فردی و توضیح و تفسیر و ضرورت وجود این ارتباطات پرداخته است . انتظار می رود که تمرین و ممارست در استفاده ی درست و مناسب از این مهارت ها، باعث ایجاد روابط خوب ، مؤثر و کارامد بین افراد شود. به کمک این تکنیکها افراد می توانند ضمن برقراری ارتباطات کلامی و غیرکلامی مناسب محیطی ، به بیان نظرات ، عقاید و خواسته های خود بپردازند و در این زمینه از کمک دیگران نیز بی بهره نمانند.

کلیدواژه ها: مهارت های ارتباطی ، ارتباطات ، مهارت های ده گانه .

تعریف ارتباط

واژه ی «ارتباط »، واژه ای است که از بدو تولد هر فرد با او متولد می شود. برای مثال ، کودک پس از تولد با گریه و زاری ، برقراری ارتباط با مادر خود را دنبال می کند. این ارتباط به عنوان ارتباط بین دو فرد، زمینه ساز ارتباطات متعدد دیگر خواهد شد که در مسیر زندگی ، اجتناب ناپذیر تلقی می شوند. به عبارت دیگر، برقراری ارتباط با محیط به صورت عام ، به چگونگی برقراری ارتباط با محیط های کوچکتر نظیر خانواده و… مربوط می شود. بدیهی است این ارتباطات تأثیر مستقیمی بر نوع رفتار، و کنش و واکنش افراد با محیط اطراف خود خواهد شد.

ارتباط معمولا یک فرستنده دارد که جریان و محتوا را  که هر دو به یک اندازه مهم هستند  به گیرنده (یا گیرندگان ) منتقل می کند. آن چه فرستاده می شود، می تواند شامل نمادهای عینی مانند قلم ، وایت برد، میز معلم و صندلی دانش آموز باشد که برای همه ی افراد مشهود است ، و یا نمادهای غیرعینی ارسال می شوند که این نمادها معمولا در قالب «مفاهیم ذهنی »۱ انتقال می یابند. در خیلی از مواقع ، سیگنال هایی که بین دو طرف به عنوان سیگنال ارتباطی رد و بدل می شود، بیشتر به پارازیت های ذهنی شباهت دارند. بقیه ی پارازیت ها، پارازیت های بیرونی هستند. برای مثال ، اگر فردی در محیط کار در جریان کار جاری خود نباشد و فرد دیگری وضعیت او را رصد کند، متوجه می شود که این فرد دچار یک پارازیت ذهنی (درونی ) شده است .

برخی افراد از نظر برقراری ارتباط موفق هستند و معمولا دیگران تمایل خود را برای ارتباط با آن ها ابراز می دارند. چنین افرادی نیز به راحتی به برقراری ارتباط اقدام می کنند و پیام های خود (جریان  محتوا) را به صراحت در طول گفتارشان بیان می کنند و با برجا گذاشتن احساس مثبت ، ارتباط را به پایان می برند. افرادی نیز هستند که در زمینه ی برقراری ارتباط با دیگران با مشکل مواجه هستند.

برای مثال ، اعضای خانواده ای که در مورد مسائل و معضلات ، و چگونگی رفع آن ها از یکدیگر کمک نمی گیرند، در برقراری ارتباط با یکدیگر مشکل دارند. در این میان ، عامل صمیمیت و دوستی در جنبه های متفاوت ارتباطی تأثیر حیاتی دارد و در برقراری ارتباط با دیگران میزان عوامل فوق کم رنگ یا پررنگ می شود. برقراری ارتباط مؤثر و سازنده با دیگران ، به خصوص هنگامی که با آن ها اختلاف نظر داریم ، می تواند نقشی اساسی در موفقیت های اجتماعی به همراه داشته باشد.

به رغم پیشرفت های علمی حاصله در قرون اخیر و تأثیر آن در زندگی روزمره ی افراد، بسیاری از افراد فاقد توانایی و مهارت های لازم ارتباطی هستند. این خصیصه آنان را در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی ، به شدت آسیب پذیر می سازد. آموزش ، همواره عاملی مؤثر در جلوگیری از بروز برخی مشکلات اجتماعی و نحوه ی برخورد به موقع و مؤثر با آن هاست . به عبارت دیگر، آموزش مهارت های تأثیرگذار در برخورد و مواجهه ی افراد با مسائل و مشکلات ، موجب تقویت مهارت های مقابله ای و افزایش توانایی های روانی  اجتماعی آن ها می شود.

برای ورود به مباحث مرتبط ، ابتدا ضروری است مهارت های زندگی را از یکدیگر تفکیک و سپس آن ها را به طور مناسب طبقه بندی کنیم . این مهارت ها را از جنبه های متفاوت می توان طبقه بندی کرد؛ از جمله :

از جنبه ی تخصصی :

مهارت ها را می توان به لحاظ سطح تخصصی به سه دسته تقسیم کرد:

۱. مهارت های عمومی شامل آموزش های عمومی ؛

۲. مهارت های نیمه تخصصی شامل آموزش های دوره ی متوسطه ؛

۳. مهارت های تخصصی شامل آموزش های دانشگاهی .

از جنبه ی زمانی :

۱. مهارت هایی که در کوتاه مدت به دست می آیند؛

۲. مهارت هایی که در میان مدت به دست می آیند؛

۳. مهارت هایی که در بلندمدت به دست می آیند.

از جنبه ی اقتصادی :

۱. مهارت های درامدزا؛

۲. مهارت های غیردرامدزا؛

۳. مهارت های هزینه بر؛

۴. مهارت های کم هزینه .

از جنبه ی فنی :

۱. مهارت های ساده ؛

۲. مهارت های نیمه پیچیده ؛

۳. مهارت های پیچیده .

از جنبه ی آموختن :

۱. مهارت های خودآموز؛

۲. مهارت های دگرآموز؛

۳. مهارت های توأمان .

از جنبه ی تعداد آموزندگان :

۱. مهارت های فردی ؛

۲. مهارت های جمعی .

مهارت های ده گانه زندگی

۱. خودآگاهی : شامل آگاهی از نقاط قوت و ضعف ، تصویر خود به طور واقع بینانه ، آگاهی از حقوق و مسئولیت ها، توضیح ارزش ها و انگیزش برای شناخت .

۲. مهارت های ارتباطی : شامل ارتباط کلامی و غیرکلامی مؤثر، ابراز وجود، مذاکره ، امتناع ، غلبه بر خجالت و گوش دادن .

۳. همدلی : شامل علاقه داشتن به دیگران ، تحمل افراد مختلف ، رفتار بین فردی همراه با پرخاشگری کمتر، دوست داشتن (دوست یابی ) و احترام قائل شدن برای دیگران .

۴. مهارت های بین فردی : شامل همکاری و مشارکت ، اعتماد به گروه ، تشخیص مرزهای بین فردی مناسب ، دوست یابی و نهایتا شروع و خاتمه ی ارتباطات .

۵. مهارت های حل مسئله : شامل تشخیص مشکلات علل و ارزیابی دقیق ، درخواست کمک، مصالحه برای حل تعارض )، آشنایی با مراکز برای حل مشکلات و تشخیص راه حل های مشترک برای جامعه .

۶. مهارت های تفکر خلاق : شامل تفکر مثبت ، یادگیری فعال (جست وجوی اطلاعات جدید)،ابرازخود،تشخیص حق انتخاب های دیگر (برای تصمیم گیری ) و تشخیص راه حل های جدید برای مشکلات .

۷. مهارت های مقابله با هیجانات : شامل شناخت هیجان های خود و دیگران ، شناخت ارتباط هیجان ها با احساسات و تفکر و رفتار، مقابله با ناکامی و خشم و بی حوصلگی ، مقابله با ترس و اضطراب ، و مقابله با هیجان های شدید دیگران .

۸. مهارت های تصمیم گیری : شامل تصمیم گیری فعالانه بر مبنای آگاهی از حقایق و کارهایی که می توان انجام داد که انتخاب را تحت تأثیر قرار دهد، تصمیم گیری بر مبنای ارزیابی دقیق موقعیت ها، تعیین واقع بینانه ی اهداف ، برنامه ریزی و پذیرش مسئولیت اعمال خود، و آمادگی برای تغییر دادن تصمیم ها برای انطباق با موقعیت های جدید.

۹. مهارت های تفکر انتقادی : شامل ادراک تأثیرات اجتماعی و فرهنگی بر ارزش ها، نگرش ها و رفتار، آگاهی از نابرابری و پیش داوری ها و بی عدالتی ها، واقف شدن به این مسئله که دیگران همیشه درست نمی گویند، و آگاهی از نقش یک شهروند مسئول .

۱۰.مهارت های مقابله بااسترس :شامل مقابله باموقعیت هایی که قابل تغییر نیستند، راهبردهای مقابله ای برای موقعیت های دشوار (فقدان ، طرد و انتقاد)، مقابله با مشکلات بدون توسل به سو  مصرف مواد، و آرام ماندن در شرایط فشار و تنظیم وقت .

ویژگی های رفتاری روش های ارتباطی

۱. روش سلطه پذیر: افرادی که از این روش استفاده می کنند، کمرو هستند و چنان چه حق آن ها نیز پایمال شود، از برخورد و مواجهه با دیگران پرهیز می کنند. موضوعاتی هم چون احترام قائل نشدن برای خود، مضطرب شدن از انتقاد نسبت به خود، بریده بریده صحبت کردن ، سرزنش کردن خود در بروز مشکلات و خودآزاری ، درون ریزی ناراحتی دیگران در دل ، بروز پرخاشگری لحظه ای و غیرمنطقی در اثر این ناراحتی ها و… در مورد این افراد صدق می کند.

در این زمینه ، اگر در سازمان و یا اداره ای شخصی نارضایتی از مدیر مستقیم خود در قالب کم گویی ، کم کاری ، تخریب فرایند کاری واحد مربوطه و… نشان دهد، باید بدانیم که با افراد این گروه مواجه هستیم . برخلاف نگاه اولیه که مدیریت این افراد، راحت تلقی می شود، آن ها می توانند آسیب های فراوانی به روش ساختارمند یک مجموعه وارد کنند.

۲. روش سلطه گر: در این روش ، فرد سلطه گر، به صورت پنهان و با تزویر اعمال قدرت می کند. در واقع به دنبال روش بازیگری برای به دست آوردن کنترل و زورگویی خاص خود است . این افراد نگاه خود را به نیروی انسانی ، در سیستم های اداری و در قالب ابزار و وسیله ، نشان می دهند. در نگاه ظاهری ، این گونه افراد بسیار موجه دیده می شوند و کمتر کسی به پیچیدگی های موردنظر این افراد برای رسیدن به امیال خود، پی می برد. فرد سلطه گر احساس می کند که در استفاده از افراد، باید آنان به رفتار و نحوه ی ارتباط موردنظر عادت کنند و هر عملی خلاف این موضوع ، موجب نگرانی آن ها می شود. از مشخصات بارز افراد این گروه می توان به نداشتن احساس امانت داری لازم نسبت به دیگران ، استفاده از شیوه های مختلف برای رسیدن به امیال خود، بدهکار جلوه دادن دیگران در همه ی زمینه ها نسبت به خود، نداشتن تفکر لازم برای موضوعات متفاوت خارج از تفکر کلیشه ای خود و… نام برد.

۳. روش پرخاشگرانه : افراد این روش به دنبال رقابت با دیگران هستند و این احساس را دارند که همیشه حق با آن هاست . افراد متأثر از این روش ، با ابراز دلایل ناراحتی خود، دیگران را در بروز خشم خود مقصر می دانند. نحوه ی نگاه کردن به طرف مقابل ، صحبت توأم با هیجان ، بلند صحبت کردن ، ناتوانی در گوش دادن صحبت ، در میان

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 18 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد