تحقیق در مورد درخت مقدس

word قابل ویرایش
9 صفحه
18700 تومان

درخت مقدس


اين درخت كهنسال كه در قسمت شمال غربي روستا و در نزديكي مسجد روستا قرار گرفته، از جانب روستائيان اصيل اين منطقه بسيار مورد احترام مي باشد. بوميان اين منطقه اعتقاد دارند كه اين درخت شفابخش است و همانطور كه در تصوير نيز ديده مي شود به اين درخت دخيل مي بندند و از درخت به شدت مراقبت مي كنند.
اين اعتقاد ريشه در تاريخ بوميان گذشته روستا دارد، كه احتمالاً با وقايعي نيز مصادف بوده است. متاسفانه در انتقال و توصيف صفات اين درخت،از بوميان گذشته روستا به ساكنين كنوني كمي اقراغ صورت پذيرفته كه پذيرش آن براي اشخاصي كه براي اولين بار اين مطالب را مي شنوند كمي دشوار به نظر برسد. به عنوان مثال گفته مي شد كه در زير ريشه هاي

اين درخت فرد بزرگي از بوميان قديمي روستا دفن گشته كه روح او هميشه در كالبد اين درخت قرار گرفته و درخت داراي جنبه هاي انسانيست و از روستا نگهباني مي نمايد و تعدادي از قديمي هاي روستا مي گفتند كه اين درخت در گذشته هاي نه چندان دور تعدادي از افراد كه روشن دل بوده اند را شفا داده است. در هر صورت با توجه به اينكه مسجد روستا فاقد حياط مي باشد محيط اطراف اين درخت و سايه و طبيعتي كه اين درخت در آن محدوده ايجاد مي كند، هم به نوعي صحن مسجد محسوب مي گردد و هم براي افراد رهگذر محل مناسبي براي استراحت مي باشد ./


 دفتر شوراي اسلامي روستا:
دفتر شوراي روستاي سياهكلان(سياهكلاهان) كه در زير نظر دهياري بخش در داخل روستا براي حل و فصل مسائل و مشكلات روستائيان به فعاليت مشغول است، داراي نمايندگاني از بزرگان و ريش سفيدان روستا مي باشد كه در اين محل در رابطه با تمامي معضلات، برنامه هاي سوگواري، جشن هاي روستا و ديگر مراسمات و نحوۀ برگذاري آنها با هم در شورا تصميم گيري مي نمايند ./

 دهياري روستا:
دهياري روستا كه در راستاي خيابان اصلي و كمي بالاتر از ميدان شهدا كه در واقع فضاي اصلي پخش روستا مي باشد، قرار گرفته و ارائه دهندة امكانات نوسازي ابنية روستا و محليست كه در رابطه با راههاي گسترش روستا و نوسازي بعضي از بناهاي تخريب شدۀ و ساخت بناهاي جديد همچنين حفاظت از بعضي بناهاي قديمي روستا، تهيه طرح هادي روستا و... ظوابط مختلفي تعيين مي گردد كه مي بايست رعايت گردند و تمامي افراد موظف به رعايت آنها مي باشند كه در ادامه به مواردي از اين ظوابط اشاراتي نموده ايم ./
 ظوابط ساخت


 ظوابط عمومي مصالح ساختماني و استخوان بنديها و شكل بنا:
1. استفاده از پوكة آجر، موزائيك و كاهگل در پوشش سقفها بلامانع است.
2. استفاده از آسفالت در پوشش سقفها توصيه نمي گردد.
3. استفاده از سنگ براي پوشش نما توصيه مي شود.
4. استفاده از آجر نما براي پوشش نما توصيه مي شود.
5. استفاده از سقفهاي مدور، گهواره اي و مسطح مجاز است.
 ظوابط متفرقه:


1. تا شعاع 100 متر در اطراف چاههاي آب احداث احداث هرگونه ساخت و ساز و حفر چاههاي جذبي و امثالهم ممنوع است.
2. مظاهر چشمه ها و قنوات و انهار در داخل محدوده روستا بايد ديوار چيني و سرپوشيده شده و يا داراي جان پناه مناسب باشد.
3. ضخامت ديوارهاي آجري باربر خارجي حداقل 35 سانتيمتر و ضخامت ديوارهاي جداكننده داخلي حداقل 22 سانتيمتر است ./
 شناسايي منطقه(حوزه نفوذ):


 تعيين حوزه نفوذ با توجه به موقعيت جغرافيايي راههاي ارتباطي و نحوه استفاده از خدمات
تقسيمات سياسي و جغرافيايي براي تعيين حوزه نفوذ و مراجعات مربوط به امور اداري، قضايي و نظاير آنها و نحوه استفاده از خدمات به گونه اي كه از روستاها به شهرها باشد، حوزه نفوذ روستا را قاعدتاً تشكيل مي دهد.


شهرهاي كرج و مهرشهر به عنوان شهرهاي مورد مراجعه تقريباً تمامي روستاهاي واقع در اين منطقه مي باشند. اين مراجعات به دلايل مختلف از جمله مشكلات قضايي، اداري و خدماتي كه در بخش نزديك محل سكونت آنها قابليت حل ندارد انجام مي شود. روستاي محمود آباد نيز از جمله نقاطي است كه اين روستا(روستاي سياهكلان) را تحت پوشش خدماتي قرار مي دهد ./

 موقعيت جغرافيايي و ارتباطات:
روستاي سياهكلان از توابع دهستان كمال آباد و بخش مركزي شهرستان كرج مي باشد. اين روستا در حوزه نفوذ شهر كرج و منطقه گوهردشت و روستاي محمودآباد مي باشد. اين روستا در شمال شهر كرج واقع است و از طريق راه خاكي كه در ادامه، همان راه به جادة آسفالته مي رسد و به اين مراكز متصل مي گردد ./


 ورودي اصلي و فضاي پخش روستا:
پس از عبور از روستاي محمودآباد و در بالاي اين روستا در سمت شمال و در امتداد جادۀ آسفالتي كه مخابرات و يك مدرسه (دبستان و راهنمايي) نيز در سمت راست اين جاده قرار گرفته به ميدان روستاي سياهكلاهان (ميدان شهدا) مي رسيم. اين ميدان فضاي اصلي پخش در روستا محسوب مي گردد كه در ابتداي روستا واقع گرديده است. در قسمت غربي اين ، ميدان گورستاني قرار گرفته است. در سمت جنوب شرقي روستا جاده اي باريك و خاكي قرار گرفته كه با چرخشي از پشت خانه هاي روستايي بسمت بالا و در مجاورت كوهپايه

تا انتهاي روستا ادامه مي يابد. در ابتداي جادة اصلي روستا كه از ميدان شروع مي گردد، در سمت چپ جاده (غرب روستا) تعداد خانه هاي روستايي كه هنوز روستائيان در آنها ساكن هستند بيشتر به چشم مي خورد. اكثر خانه هاي روستايي،چه آنهايي كه روستائيان در آن ها ساكن هستند و چه خانه هايي كه بناي كلي آنها هنوز سالم مي باشد ولي سكونتي در آنها ديده نمي شود و حتي خانه هاي روستايي كه مخروبه هاي آنها كاملاً ديده مي شوند، در اين قسمت قرار دارند ./
 قبرستان روستا:


داراي دو بخش است، قسمتي از آن مربوط به اموات و گذشتگان روستايي منطقه مي باشد كه پائين تر از سطح جادة كناري ميدان روستا قرار گرفته و داراي و داراي حصار و درب ورودي مي باشد و قسمتي از قبرستان نيز مربوط به شهداي روستاي سياهكلاهان مي باشد كه گلزار شهدا ناميده شده و كمي بالاتر از سطح جادة كناري ميدان مي باشد و در روي سكويي قرار گرفته است و فاقد حصار مي باشد، اين بخش از قبرستان مشخص مي كند كه اين روستا، روستاي شهيد پروري محسوب مي گردد و داراي اعتقادات مذهبي ريشه داريست. هر دو بخش قبرستان در مجاورت يكديگر قرار گرفته اند ./

 امكانات آموزشي:
ز مجموعه هاي آموزشي روستا مي توان به مدرسه (دبستان و راهنمايي) به ترتيب دخترانه و پسرانه در دو شيفت اشاره كرد كه مابين دو روستاي سياهكلاهان و محمودآباد و در سمت راست جاده نرسيده به ميدان سياهكلاهان قرار گرفته و در يك طبقه دارزاي 12 كلاس آموزشي و 4 اتاق اداري و1 اتاق جهت استراحت معلمان مي باشد. مساحت حياط مدرسه 988 مترمربع بوده و فضاي ساختمان آموزشي آن 658 مترمربع در يك طبقه مي باشد. از ديگر مجموعه هاي آموزشي مي توان به خانه اي كه در كنار دهياري روستا به منظور توانمند سازي بانوان روستايي در نظر گرفته شده است و داراي اتاق هايي نيز براي گسترش فعاليتهاي زنان روستايي در نظر گرفته شده بود كه زير نظر دهياري منطقه فعاليت داشت ./

 حوزة خدمات:
در حوزة خدمات مي توان به مركز مخابرات نرسيده به ميدان روستا كه وظيفة برقراري ارتباطات مخابراتي منطقه روستاهاي سياهكلاهان و محمودآباد را دارد و همچنين مجموعه هاي دهياري روستا و شوراي اسلامي روستا و مجموعة درمانگاه كوچكي در منطقه روستاي محمودآباد كه در واقع از حوزه هاي نفوذ روستاي سياهكلان محسوب مي شود اشاره كرد ./

 مجموعه هاي تفريحي- ورزشي:
تنها زمين و مجموعة ورزشي كه در اين منطقه وجود دارد، سالن ورزشي منطقة محمودآباد است كه در جادة اصلي ودر ابتداي اين روستا قرار گرفته و شامل يك سالن فوتسال سرپوشيده با قابليت كاربري به عنوان زمين هاي بسكتبال و هندبال مي باشد ./
زراعي كه داراي درختان كهنسال متفاوتي نيز هستند و در قسمتهاي مرتفع تري نسبت به ساير زمين ها قرار دارند در اختيار سازمان منابع طبيعي كشور قرار گرفته و تنها بخش معدودي از زمين هاي زراعي پائيني همچنان در اختيار روستائيان


 محصولات كشاورزي و مالكيت زمين هاي زراعي:
محصولات كشاورزي روستا بيشتر شامل درختان گردو، توت، آلبالو و انگور مي باشد. در قسمت شمال غربي روستا و در غربي ترين نقطة اين ناحيه در كوهپايه، باغات وسيعي قرار گرفته اند كه داراي درختان بزرگ و كهنسال گردو و توت مي باشد. دز گذشتة نچندان دور هر قسمت از زمين هاي زراعي اين ناحيه متعلق به يكي از اهالي قديمي روستا مي بوده اما توسط شخصي بنام آقاي طالبي خريداري گشته و هم اكنون مالك قسمتي از اين باغات محسوب مي شوند. بخش هايي از زمين هاي زراعي كه داراي درختان كهنسال متفاوتي نيز هستند و در قسمتهاي مرتفع تري نسبت به ساير زمين ها قرار دارند در اختيار سازمان منابع طبيعي كشور قرار گرفته و تنها بخش معدودي از زمين هاي زراعي پائيني همچنان در اختيار روستائيان منطقه مي باشد. در اكثر خانه هاي روستايي نيز كه داراي حياط هستند، درختان انگور به فراواني ديده مي شوند ./

 آمارهاي جمعيتي:
جمعيت كلي روستا در حال حاضر 850 نفر مي باشد، كه طبق آمار گرفته شده در سال 1375 جمعيت روستا حدوداً بالغ بر 1630 نفر بوده است كه با درصد نزولي 51% به دلايل گوناگون نسبت به 10 سال اخير روبرو بوده است.


نسبت هرم سني افراد در حال حاضر بصورت(قاعدة هرم باريك و شكا هرم زنگ مانند) بوده و همانطور كه سيماي روستا نيز نشان مي دهد از جمعيت جوان روستا كاسته شده و جمعيت كهنسال و غير فعال(60 سال به بالا)ي روستا افزايش چشمگيري داشته است. در طي روزهاي سال، بخصوص در ساعات هاي كاري نسبت جمعيت (زن) به (مرد) روستا 5 به 1 مي باشد. زيرا اكثر جمعيت فعال مردان روستا، در حال حاضر كمتر مشغول دامپروري و باغداري هستند و اكثراً جهت كسب و كار به شهر كرج مراجعت مي كنند، كه نشان دهندة راندومان و حركت جمعيتي روستا در طي ساعات مختلف مي باشد. نسبت جمعيتي كلي روستا در حالت عادي، (زن) به (مرد) 5 به 4 مي باشد ./

 مهمترين عناصر روستا:
مهمترين عناصر قرار گرفته در جهت غرب روستا علاوه بر خانه هاي روستايي، مسجد روستا، درخحت مقدس، دفتر شوراي روستا، باغات مختلف، چشمة روستا و ساير زمين هاي زراعي و در پشت اين زمين ها، رشته كوههايي قرار گرفته اند.


مهمترين عناصر موجود در جهت شرق روستا نيز شامل ديگر خانه هاي روستايي كه البته بيشتردر سمت شمال شرقي روستا ديده مي شوند و در قسمت جنوب و جنوب شرقي روستا اكثر،خانه هاي روستايي دستخوش تحولات زيادي بوده اند و اكثراً تخريب و مجدداً به شيوه هاي امروزي كه در آنها كمتر از روش هاي سنتي و معنوس با محيط روستا استفاده گشته، ساختهشده اند كه تفاوت هاي زيادي نسبت به خانه هاي روستايي آن منطقه دارند. از ديگر عناصر قرار گرفته در اين قسمت روستا مي توان به دهياري روستا نيز اشاره نمود.
در امتداد جادة اصلي روستا كه از محدوده اي جاده كاملاً خاكي مي شود، نهايتاً به محلي ميرسدكه در واقع محل طلاقي جاده و روستا محسوب مي گردد و انتهاي جاده در جهت شمال به رشتهكوههايي مي رسد و از سمت شرق به انتهاي جادة باريك خاكي پشت خانه هاي شرقي روستا متصل مي گردد ./

 مشاغل روستائيان منطقه:
در گذشته هاي نچندان دور اكثر مردم اين منطقه بكار كشاورزي و باغذاري مشغول بوده و دامپروري نيز داشته اند. اما در حال حاضر تنها تعداد معدودي از ساكنين روستا به كار باغداري مشغول اند و دامپروري نيز در اين ناحيه، البته نه بطور كامل ولي رونق چنداني در ميان روستائيان ندارد و تقريباً از بين رفته است.
بدليل نزديكي روستا به شهر اكثر مردان و جوانان روستا جهت كسب و كار به شهر مراجعت نموده و مجدداً به روستا باز مي گردند ./

 صنايع دامپروري:
از صنايع دامپروري روستا كه نگهداري و پرورش گوسفند و نگهداري مرغ و خروس در بعد وسيعي بوده است و يكي از مشاغل اصلي روستائيان و بوميان منطقه محسوب مي شده، و همانطور كه در معماري خانه هاي روستايي اين منطقه نيز مشخص است خانه هايي كه در دو طبقه مي باشند، از طبقة همكف به منظور نگهداري احشام استفاده مي گشته و در طبقة بالايي (طبقة اول) روستائيان ساكن هستند. اما در حال حاضر تنها 3 سولة مرغداري موجود مي باشد و در داخل روستا نگهداري مرغ و خروس كمتر ديده مي شود. از كل دامداري روستا تنها چند رأس گوسفند از اهالي روستا كه گلة كوچكي را تشكيل مي دهد و كل گوسفندان به چوپاني واگذار شده و تمامي مسئوليت نگهداري گوسفندان بر عهدة او مي باشد ./

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 9 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله درختان میوه

word قابل ویرایش
22 صفحه
18700 تومان
درختان میوه درخت میوه به درختی اطلاق می شود که دارای میوه می باشد – ساختارهایی که ازتخمدان رسیده یک گل که دارای یک یا چند دانه است تشکیل شده است. بنابراین چون تمام درختان گیاهان گلدار میوه تولید می کنند ( همه درختان بجز سرخس درختی و بازدانگان) این اصطلاح در باغداری در مورد درختانی بکار می رود که میوه آنها مو ...

دانلود مقاله درخت ماکادمیا

word قابل ویرایش
6 صفحه
18700 تومان
درخت ماکادمیا -ماکادمیا گران ترین خشکبار جهان پیشگفتار:ماکادمیا درختی است که میوه آن گرانترین و مرغوبترین خشکبار جهان به شمار می رود.این گیاه بومی استرالیایی است و در جنگل های بارانی و مکانهای مرطوب نزدیک نهرها رشد خوبی دارد. آفتاب کامل با اندکی سایه برای گیاه مناسب است و عملکرد مغز را افزایش می دهد. اما اگر ...

دانلود مقاله آفات مهم درختان پسته و مبارزه با آنها

word قابل ویرایش
19 صفحه
18700 تومان
آفات پسته تنوع زيادي دارند و هر آفت نيز طرز خسارت و بيولوژي خاص خود را دارا مي باشد در روش سنتي مبارزه با آفات با توجه به جمعيت و خسارت هر آفت و بدون در نظر گرفتن ساير آفات ووضعيت اكولوژيك منطقه به طريق شيميايي صورت مي گيرد بطوري كه مصرف بي رويه سموم باعث ايجاد مقاومت حشرات و بهم خوردن تعادل زيست محيطي واز بي ...

دانلود مقاله آموزش پرورش خیار گلخانه ای ( درختی )

word قابل ویرایش
17 صفحه
18700 تومان
اسکلت بخشی از گلخانه است که پوشش پلاستیکی یا شیشه ای را نگه میدارد. اسکلت گلخانه باید محکم و سبک بود و در عین حال ارزان و با دوام باشد و تا حد امکان سایه کمتری داشته باشد. در حال حاضر اسکلت گلاخنه را بیشتر با آهن گالوانیزه و یا آلومینیم می سازند و در بعضی موارد از چوب هم استفاده میشود که هم ارزانتر است و هم س ...

مقاله در مورد اشنایی با درخت دارویی اکالیپتوس

word قابل ویرایش
22 صفحه
18700 تومان
- خلاصه:کاشت اکالیپتوس به عنوان یک گونه خارجی نتایج نامطلوبی را در برخی کشورها به همراه داشته است. این مشکلات اصولاً به چگونگی استفاده این درختان از آب و مواد غذائی موجود در خاک و در نتیجه تاثیرات حاصله برخاک، مربوط می شود. جزوه حاضر به بحث و بررسی علل برخی از این مسائل پرداخته و در مقدمه خواص ژنتیکی اکالیپتو ...

مقاله ارزیابی تاثیر سولفات مس بر رشد آگروباکتریوم ویتس ( عامل گال طوقه درخت انگور ) جداسازی شده از باغات انگور ارومیه در سال 93

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزیابی تاثیر سولفات مس بر رشد آگروباکتریوم ویتس (عامل گال طوقه درخت انگور)جداسازي شده از باغات انگور ارومیه در سال 93 چکیده Agrobacterium vitis سومین بیوار از خانواده Agrobacterium tumefacien و عامل ایجاد تومورهایی به نام گال بر روي درخت انگور است. انگور یکی از مهمترین میوههاي آذربایجان و به خصوص ارومیه ...

مقاله شناخت جوجوبا ، آماده سازی زمینه وترویج کاشت درختچه درشهرستان زرین دشت به عنوان گونه سازگار با منطقه جهت حفاظت ازمنابع آب وخاک

word قابل ویرایش
5 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
شناخت جوجوبا ،آماده سازي زمینه وترویج کاشت درختچه درشهرستان زرین دشت به عنوان گونه سازگار با منطقه جهت حفاظت ازمنابع آب وخاك چکیده: شهرستان زرین دشت واقع در جنوب شرقی استان فارس با آب و هواي گرم و خشک می باشد. اقتصاد کلی مردم بر پایه کشاورزي و صنایع روستایی است که به شدت تحت تأثیر شرایط اقلیمی قرار می گیرد. ...

مقاله تشخیص سیگنالهای آکوستیک امیشن با استفاده از درخت تصمیم

word قابل ویرایش
6 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده يکي از روشهاي فرموله نمودن دانش ، به شکل درخت تصميم مي باشد. کلاسبندي درخت تصميم DTC بطور ماهرانه اي در زمينه هاي مختلف علمي و مهندسي از جمله کلاسبندي سيگنالهاي رادار ، سنجش از راه دور، سيستمهاي خبره و ... مورد استفاده قرار مي گيرند. مشخصه بارز DTC توانايي حل فرآيندهاي تصميم گيري پيچيده به مجموعه اي ا ...