بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اهداف اصلی درسی

 پس از پایان درس از دانشجو انتظار می رود:

-مفهوم رفتار بهنجار و نابهنجار را بشناسد.

-با مفاهیم اصلی آسیب شناسی روانی مانند نوروز، سایکوز و اختلال شخصیت آشنا شود.

-با انواع اختلالات روانی و رفتاری و ملاک های تشخیصی آن آشنا شود.

-به طور مختصر با علل پدیدآیی و مشاوره و درمان آنها آشنا شود.

                                 5

اسلاید 2 :

انواع اختلالات روانی کودکان و نوجوانان

1- عقب ماندگی ذهنی

2- اختلالات یادگیری

3- اختلالات نافذ مربوط به رشد(اوتیسم)

4- اختلالات هماهنگی حرکتی

5- اختلالات رفتارهای ایذایی

6- اختلالات ارتباطی

7- اختلالات تغذیه ای کودکان ونوجوانان

8- اختلالات دفع

9- تیک

10- اختلالات رفتارهای عادتی وکلیشه ای

11- گنگی انتخابی

12- افسردگی وخودکشی

13- اختلالات اصطرابی

14- اختلالات خواب

15- اختلالات جسمانی شکل

                                                         8

اسلاید 3 :

فصل اول: کلیات

تعریف آسیب شناسی روانی:

 - آسیب شناسی روانی یا سایکوپاتولوژی علمی است که در آن سعی می شود با استفاده از اصول اساسی روانشناسی رفتار نابهنجار وعلل آن مورد بررسی قرار گیرد.

2مفهوم مهم در این تعریف:

    اصول اساسی روانشناسی و رفتار نابهنجار

تعریف دیگر:

 - آسیب شناسی روانی عبارت است بررسی علایم ونشانه های بیماری های روانی با تاکید برعلل ومکانیسم بروز آنها.         

                                     9

اسلاید 4 :

نشانه شناسی

علایم و نشانه((sig s, symptoms حالات و ویژگی هایی هستند که معرف یا تجلی بیماری فرد است. در واقع ترکیبی از نشانه ها به صورت های مختلف بیماری های گوناگون را بوجود می آورد.

برخی نشانه ها مهمتر و برخی کم اهمیت ترند و از طرف دیگر می توان آن ها را به دو نوع:

     ذهنی(subjective) و عینی(objective) تقسیم کرد.

                                   10                        

اسلاید 5 :

انواع نشانه ها

شخصیت آدمی از بخش های مختلفی مثل نحوه ی تفکر، ادراک، خلق، عواطف، هوش، حافظه، گفتار، رفتار و هوشیاری بوجود آمده است و نشانه های بیماری می تواند به هر یک از این بخش ها مربوط باشد.

                                     11

اسلاید 6 :

نشانه های مربوط به تفکرشامل:

محتوی تفکر مثل هذیانdelusio ) )

نوع تفکر شامل عینی و انتزاعی(co crete & abstract)

فرم تفکر

جریان تفکر که به نحوه بیان افکار مربوط می شود.  

 

                                              12

 

 

 

اسلاید 7 :

نشانه های مربوط به ادراک

تعریف ادراکperceptio ))

توهم و خطای ادراک (هالوسیناسیون و ایلوزیون halluci atio & illusio )

                                   13

اسلاید 8 :

نشانه های مربوط به خلق و عاطفه

تعریف خلق(mood):

 خلق عبارت است از آن حالت احساسی که همراه با رفتار و افکار ما وجود دارد. مثل غمگین، خشم، بی حوصلگی، ناامیدی از یک طرف و از طرف دیگر شادی افراطی، سرخوشی و شور که عکس آن است.

                                   14

اسلاید 9 :

علایم مربوط به سایر موارد

علایم مربوط به هوش مثل هوش پایین

علایم مربوط به رفتار مثل بی قراری، پرخاشگری، دزدی که می تواند مربوط به میزان و یا محتوی رفتار باشد.

علایم مربوط به جسم مثل تعریق، ناراحتی پوستی

علایم مربوط به گفتار مثل لکنت، گفتار کودکانه و ...

                                   15

اسلاید 10 :

اهمیت آسیب شناسی روانی

آسیب شناسی روانی در میان کودکان و نوجوانان و بزرگسالان از اهمیت زیادی برخوردار است. به ویژه در میان دانش آموزان لازمه ی به ثمر رسیدن فعالیت های آموزشی پرورشی مستلزم آن است که در ابتدا این آسیب ها به عنوان موانع اصلی مورد توجه قرار گیرند. از طرف دیگر متاسفانه آسیب های روانی بسیار شایع می باشند. آمریکایی ها (کاستلو) در 1992 اعلام کرده اند که از هر 7نفر 1نفردر دوره ای از زندگی خود به نحوی دچار اختلال روانی می شوند که احتیاج به مراجعه دارند. هم چنین میزان شیوع اختلالات را در کودکان و نوجوانان 13% در کل جامعه و 30% در طبقات پایین اجتماعی اقتصادی و 11% در طبقات بالا و متوسط اعلام کردند. در ایران نیز شیوع گسترده اعتیاد، فحشا و پایین آمدن سن ابتلا به آن، کودکان خیابانی، بالش سنگی ها و پدیده های فرار از منزل و مدرسه بسیار نگران کننده است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید