دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با برنامه ریزی استراتژیک

PowerPoint قابل ویرایش
26 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با برنامه ریزی استراتژیک توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با برنامه ریزی استراتژیک قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تعریف استراتژی:

 • واژه استراتژی به چهار مقوله استناد می کند:

.۱نهادینه ساختن خشونت

.۲فعال سازی ذهن

.۳بهبود بخشیدن به تصویرگری ذهن

.۴روش شناسی منفک بودن از زمان

اسلاید ۲ :

توجه به عامل زمان و تفکیک آن به دو سطح:

 • زمان تاکتیک، که گردش آن بدون توقف و پیوسته است و انجام امور خرد و بی نهایت مولد در حیات یک موسسه، شرکت و سازمان را شامل می شود.
 • زمان استراتژیک، که گردش آن ناپیوسته است و برای تصمیمات بزرگ و عمده تنظیم می شود، زیربنای آن مکاتب و اصولی است که تفکر انتقادی مداوم را امکان پذیر می سازد؛ لذا به ایجاد یک دوگانگی می انجامد و در یک زمان گذشته و حال با هم حضور می یابند.

اسلاید ۳ :

مدیریت استراتژیک از دیدگاه اجتماعی:

 • مدیریت استراتژیک نوعی مدیریت آینده نگر، انطباق پذیر و خلاق و پویاست.
 • مدیریت استراتژیک یک فراگرد است نه یک پدیده. فراگردی که از بینش و نگرشی آینده نگر و آینده ساز آغاز می شود.

اسلاید ۴ :

ویژگی های یک مدیر استراتژیک:

 • دارای قدرت تخیل وذهن مبتکر و نوآور
 • اهل خطر کردن
 • توانمند در تشخیص واقعیتها از امورغیر واقعی و خیالی
 • شکیبا و پیگیر
 • دارای ارزیابی درست از امکانات و محدودیتهای محیط بیرونی و درونی
 • ترسیم آینده قابل تحقق
 • متوجه زمینه فرهنگی جامعه

 

اسلاید ۵ :

استراتژی توسعه

 • استراتژی توسعه در گذشته اساسا بر رشد اقتصادی پایه ریزی شده بود، در حالی که توسعه فراگردی است جامع و فراگیر که تمامی وجوه زندگی انسانها را دربر می گیرد.
 • توسعه حقیقی، توسعه ای است متوازن که در آن حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به صورت اجزاء بهم پیوسته یک کل، همزمان تحول پیدا می کنند.

اسلاید ۶ :

 • توسعه را می توان افزایش حق انتخاب یا آلترناتیوها تعریف کرد که هسته اصلی آن خلاقیت و نوآوری است.
 • توسعه اساسا گسترش توانایی های ذهنی انسان را هدف گرفته است یعنی توسعه فرهنگ را.
 • توسعه فرهنگی به معنی گسستن ازسنتهای گذشته نیست، زیراسنتها انباشت و ذخیره تجربیات گذشته یک جامعه است.
 • توسعه بر مبنای گسترش سنتها و تجارب گذشته انجام می گیرد و نه بر اساس نفی آنها.

اسلاید ۷ :

 • نظام آموزشی نوین همراه انتقال علوم و تکنولوژی و نظام ارتباط جمعی در کشورهای جهان سوم تا کنون در جهت تقویت دوگانگی فرهنگی (فرهنگ نخبگان و فرهنگ مردم) عمل کرده است.
 • نظام آموزشی در آینده باید در جهت کاستن این شکاف عمل کند.
 • نظام آموزشی باید با فراهم کردن زمینه نوآوری و بازاندیشی افراد را برای تغییر آماده کند.

اسلاید ۸ :

 • مدیریت استراتریک

مدیریتی است که بتواند روشهای مناسبی برای

ایجاد تغییر

در سازمان پیدا کند

اسلاید ۹ :

 • مدیریت استراتژیک فرایند اتخاذ تصمیماتی است که منجر به توفیق، ادامه حیات و یا مرگ سازمان میشود.
 • وظیفه استراتژیستها (طرح ریزان) عبارت است از بهترین نوع استفاده از منابع مؤسسه در یک محیط در حال تغییر.
 • استراتژی یک برنامه واحد، همه جانبه و تلفیقی است که محاسن یا نقاط قوت اصلی سازمان را را با عوامل و تغییرات محیط مربوط می سازد و به نحجوی طراحی شده است که با اجرای صحیح آن از دستیابی به اهداف اصلی سازمان اطمینان حاصل می شود.

اسلاید ۱۰ :

استراتژی

 • استراتژی به طور کلی با این امور سر و کار دارد:

۱- فعالیت مؤسسه چیست؟

۲- این فعالیت چه باید باشد؟

۳- تولیدات مؤسسه چیست و بازار کار آن کجاست؟

۴- مؤسسه برای دستیابی به اهداف خود به چه اقداماتی نیازمند است؟

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 26 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد