بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

پیشگفتار

سه سطح نظام مدیریتی ایران:

1.اداره امورسیاسی(مدیریت سیاسی)

2.اداره امورعمومی(مدیریت دولتی)

3.مدیریت خصوصی

این سه سطح درتعامل تنگاتنگ بایکدیگرجامعه رامدیریت میکنند

اسلاید 2 :

مسائل عمومی موردتشخیص

مرحله اول:

تدوین دستورکار

مرحله دوم:

شکل گیری

خط مشی

مرحله سوم:

اجرای خط مشی

چرخه خط مشی گذاری عمومی(لسترواستوارت)

مرحله سوم برعهده مدیریت دولتی و5مرحله دیگربرعهده مدیریت سیاسی میباشد

اسلاید 3 :

شش چالش عمده مدیریت دولتی ایران  

—1.نفس اجرای سیاستهای دولت(عقلانیت وراهبرددربخش دولتی)

—2.ایجادمدیریت دولتی مشارکت جویانه

—3.فساد اداری

—4.تحول اداری دربخش دولتی

—5.دانش محوری اقتصاد وبخش دولتی

—6.جابجایی مدیران دربخش دولتی

اسلاید 4 :

تاريخچه و قدمت مديريت دولتي:

—همچون قدمت دولت و تمدن بشري

—دوران پس از جنگ جهاني دوم

 - جان استوارت ميل(1864) با انتشار كتاب اصالت فايده،آزادي و دولت نماينده

 - ودرو ويلسون بیست و هشتمین رئیس جمهور

 امریکا و بنیان گذار جامعه ملل (1887) با انتشار

 نخستين مقاله  با نام ”مطالعه اداره“

 - ماکس وبر با عرضه کتاب اقتصاد و جامعه

 - اما مدیریت علمی تیلور و اصول اداره فایول و همین طور اصل جریانهای فکری

در نظریه سازمانها سبب شدند که افرادی در حوزه اداره امور عمومی به ایجاد نوعی علم اداره بیندیشند.

اسلاید 5 :

مديريت دولتي چيست؟ 

—حضور مديريت دولتي در عرصه هاي گوناگون زندگي عمومي

—از جست و جوي فضا

اسلاید 6 :

—...            تا جارو كردن خيابانها

—

—

اسلاید 7 :

يكي از عللل نبود تعريف واحدي از آن در ادبيات علم اداره است.

افراد حرفه اي با تحصيلات عالي تا افراد با مهارتهاي محدود،

مهندس،معلم متصدي امور كاركنان ...كارگر يدي

اسلاید 8 :

چند تعريف به عنوان نمونه:

—ويلسون: مديريت دولتي اجراي نظام مند و كارآمد قانون عمومي ميباشد.

—گودنو: اشاره به اجراي خط مشي هاي (سیاستهای) تهيه شده توسط سياسيون دارد.

—لئوناردو وايت: مديريت دولتي، مديريت انسانها و منابع به منظور تحقق اهداف حكومت ميباشد.

—وایت: مدیریت دولتی متشکل از همه عملیاتی است که هدفش تحقق یا اجرای خط مشی عمومی است.

—دیماک تعریف زیر را در باره ی مدیریت دولتی عرضه کرد : مطالعه قدرت ها و مسائل ،سازمان و کارکنان ،و شیوه ی مدیریت اجرای قوانین و خط مشیهای مقالات دولت

—دنهارت تعریف دیگری پیشنهاد می دهد:مدیریت دولتی بر مدیریت برنامه های عمومی متمرکز است.

—در نهایت ،جانسون مدیریت را چنین تعریف می کند:مدیریت دولتی را می توان چرخه ی روابط متمرکز بر اجرای خط مشی عمومی قلمداد کرد.

اسلاید 9 :

انقلاب در تعريف مديريت دولتي در دهه 1940

—موضع ويلسون كه قائل به جدايي سياست و اداره بود كاملاً برعكس شد و سياست و خط مشي را عناصري جدايي ناپذير از اداره امور عمومي تشخيص داد.

اسلاید 10 :

اپل باي،مارشال و گلادي ديماك،داگلاس فكس،
فليكس نيگرو،چارلز لوين،گاي پيترز،
فرانك تامسون،...

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید