دانلود فایل پاورپوینت آموزش مراحل برنامه ریزی

PowerPoint قابل ویرایش
33 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آموزش مراحل برنامه ریزی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آموزش مراحل برنامه ریزی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

۱- تعیین هدف (اولویت هدفها- زمان- ترکیب)

۲-پیش بینی :مدت زمان فعالیت(کوتاه مدت ،میان مدت وبلند مدت)
میزان ذخایر مالی

۳-قابل اجرا نمودن از راه بودجه بندی(آموزش- انتخاب اصلح افراد-کنترل)

۴-اتخاذ تصمیمات که فعالیت سازمان را در راه نیل به هدف مطلوب رهبری نماید:
انعطاف پذیری- قابلیت درک – ایجاد هماهنگی – اخلاقی بودن تصمیمات

۵-روشهای اجرا:روش متمرکز – روش غیر متمرکز (محاسن ومعایب)
۶-وسایل اجرا
۷-عمل برنامه ریزی
۸-ارزیابی واصلاح برنامه

اسلاید ۲ :

۱- گسترش سریع دانش اطلاع رسانی
۲- رشد تکنولوژی
۳- افزایش مستمر آگاهی انسانها ومتحول شدن معیارها وانتظارات آنان
۴-توسعه اقتصادی – اجتماعی
۵- رشد فرهنگ سیاسی
۶- گسترش دامنه آموزشهای تخصصی وکاربردی وحتی علوم اجتماعی
۷- انجام پژوهشهای علمی گسترده ،ارائه وکاربرد نتایج حاصله در جامعه

اسلاید ۳ :

۱-انعکاسی ازارز شهای حاکم بر جامعه است. جهان بینی ها و
اعتقادات وسنت های جامعه در برنامه ریزی منعکس میشود .
۲-توجه این برنامه ریزی معطوف به سوالات اصلی سازمان است
۳-چهار چوبی برای برنامه ریزی عملیاتی وتصمیم گیرهای
مدیریت فراهم می آورد . (راهنمای تصمیم گیری مدیران)
۴-دارای دید در از مدت است وافق های دور تری را در سازمان مطرح می سازد .
۵-عملیات واقدامات سازمان را در دوره های زمانی نسبتاطولانی هماهنگ نموده وآنها پیوستگی وانسجام می بخشد.
۶-در سطوح عالی سازمان شکل می گیرد .زیرا در این سطح است که تقریبا به طور همه جانبه ای اطلاعات لازم در مورد امکانات دنباله سازمان وانتظارات وتوقعات از آن متمرکز است.
۷-فراگیر بوده وبرنامه های عملیاتی سازمان را در بر می گیرد
وبه آنها جهت می بخشد .

.

اسلاید ۴ :

تفکر واندیشدن به به شکل استرا تژ یک
تشخیص جهت گیری آینده
اتخاذ تصمیمات امروز در پرتو نتا یج وبازتاب های آینده تصمیمات
تدوین وتوسعه مبانی جامع وقابل دفاع برای تصمیم گیری
رعایت حداکثر احتیاط وبصیرت در نواحی تحت کنترل سازمان
بهبود عملکرد
بر خورد موثر بامحیطی که باتغییرات سریع مواجه
–ایجاد تیمکار ورعایت اصول کار شناسی

اسلاید ۵ :

۱- به روش استراتژیک بیند یشدواستراتژیهای موثری تدوین کند.
۲-جهت گیری آینده را مشخص می کند
۳-اولویتها را مشخص سازد
۴-تصمیم های امروز را در پرتو پیامدهای آینده آنها اتخاذ کند
۵-پایه ای دارای همسازی منطقی و قابل دفاع برای تصمیم گیری برقرار سازد
۶-درزمینه های تحت کنترل سازمان ،حداکثر بصیرت را اعمال کند
۷-با توجه به تمامی سطوح وکنشها تصمیم گیری کند
۸-مسایل سازمانی عمده را حل کند
۹- عملکرد سازمانی را بهبود بخشد
۱۰-با اوضاع واحوالی که به سرعت دستخوش تغییر میشوند به روش ساده برخورد کند
۱۱- کار تیمی ایجاد کنند وتیم کارشناسی تشکیل دهند

اسلاید ۶ :

۱-آغازفراگرد برنامه ریزی استراتژیک و حصول توافق درباره آن
۲-تعیین و شناسایی نظامات سازمانی
۳-روشن ساختن رسالت و ارزشهای سازمانی
۴-ارزیابی محیط خارجی : فرصتها و تهدیدها
۵- ارزیابی محیط داخلی: نقاط ضعف و قوت
۶- شناسایی مسایل استراتژیکی که سازمان با آنها مواجهه است
۷-تنظیم استراتژیهایی برای مدیریت مسایل استراتژیک
۸-برقراری دیدگاه سازمانی کارساز برای آینده

اسلاید ۷ :

الف) تشکیل کمیته ویژه
ب) تدوین روش کار
ج) بهره گیری از اطلاعات
د) کارگاه آموزش مقدماتی

اسلاید ۸ :

الف) اهداف
ب) سیاستهای اجتماعی واقتصادی
ج) وضعیت اجتماعی – اقتصادی
د)وضعیت جمعیتی وروند آن
ه) وضعیت اپید میولوژی
و) وضعیت امکانات بهداشتی ودرمانی
ز)وضعیت خدمات بهداشتی ودرمانی

اسلاید ۹ :

الف ) اهداف
ب)بررسی مسایل بهداشتی ودرمانی
ج) تعیین اولویت های بهداشتی ودرمانی
د) تعیین هدف های کلی برای بهبود بهداشت ودرمان
ه)تعیین هدفهای اختصاصی

اسلاید ۱۰ :

الف) اهداف
ب)معیارهای تنظیم واستراتژی ها
ج)تجدید نظر در استراتژیهای موجود
د)تهیه وتدوین استراتژیهای جدید
ه)بررسی عملی بودن شقوق مختلف واستراتژیها
و) تدوین استراتژی های پشتیبانی

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 33 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد