دانلود فایل پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک مراحل و متدها

PowerPoint قابل ویرایش
74 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک مراحل و متدها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک مراحل و متدها قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تعریف مدیریت

مدیریت فعالیتی است منظم درجهت تحقق اهداف معین ازطریق ایجادروابط میان منابع موجود، انجام دادن کاربامشارکت افراد دیگروشرکت فعال در تصمیم گیری

اسلاید ۲ :

(Management Functions) وظایف مدیریّت

.I برنامهریزی(Planning)

.IIسازمان‏دهی  (Organizing)  

.IIIرهبری  (Leading)

.IVکنترل (Controlling)

اسلاید ۳ :

تعریف برنامه ریزی

  • برنامه ریزی عبارت است از تهیه و توزیع و تخصیص امکانات محدود برای رسیدن به هدف های مطلوب، در حداقل زمان و با حداقل هزینه ممکن
  • برنامه ریزی فرایند دستیابی به اهداف سازمان است
  • در یک کلام برنامه ریزی یعنی تعیین فعالیت های اثربخش در جهت تحقق هدف به بهترین شکل ممکن (کارآیی)

اسلاید ۴ :

انواع برنامه براساس سطوح سازمانی

استراتژیک (Strategic)

عبارت‏است‏از، تعیین اهداف بلندمدّت و حیاتی سازمان و طریقه نیل به آن، با توجه به عوامل محیطی و با درنظر گرفتن آینده سازمان

تاکتیکی (Tactical)

عبارتاست‏از، اتخاذ تصمیم‏های کوتاه مدّت برای حداکثر بهره‏وری از منابع موجود باتوجه به تحوّلات محیط. دراین نوع برنامه‏ریزی وسایل (Means) لازم برای تحقق اهداف استراتژیک مشخص می‏شود و این کار سبب هماهنگی واحدهای سازمانی می‏گردد

در این حالت تلاش جهت حصول به بهترین نتایج است (اثربخشی)

عملیاتی (Operational)

عبارتاست‏از، تعیین عملیات (فعّالیّت‏های) لازم جهت نیل‏به اهداف استراتژیک، ازطریق وسایل (تاکتیک‏های) تعیین‏شده

 در این حالت تلاش جهت بهتر انجام دادن کارها می‏باشد (کارآیی)

اسلاید ۵ :

انواع برنامه ریزی

  • برنامه ریزی جامع

این برنامه ریزی خطوط راهنمای کلی و جهت گیری کلی سازمان را مشخص می سازد.

  • برنامه ریزی عملیاتی

برنامه ریزی عملیاتی به فعل درآوردن تصمیمات و چهارچوب های تعیین شده توسط برنامه ریزی جامع است.

 هر برنامه جامع جهت تحقق نیازمند برنامه عملیاتی است .ترکیب برنامه ریزی جامع و عملیاتی را برنامه ریزی تلفیقی می گویند.   

اسلاید ۶ :

ارتباط برنامه جامع و عملیاتی

  • برنامه ریزی جامع تابع ارزشها، ایدئولوژی، سیاستها و استراتژی های حاکم بر سازمان است و بر عهده سیاست مداران و مدیران ارشد سازمان است و برنامه ریزی عملیاتی در سطح مدیریت اجرایی سازمان مطرح می گردد
  • برنامه ریزی جامع در پی حل مسایل اساسی، رشد و توسعه سازمان است. و برنامه ریزی عملیاتی با هدف یا هدفهای مشخص، محدود، عینی و دست یافتنی، تنها متوجه بهترین کارآیی در خدمت یا تولید است.
  • برنامه ریزی جامع متوجه منافعی است که احتمالا در آینده نصیب سازمان خواهد شد. و برنامه ریزی عملیاتی متوجه منافع فعلی و در معرض دید و یقین است.

اسلاید ۷ :

انواع برنامه جامع

  برنامه ریزی جامع از جهات مکانی، زمانی، موضوعی وفلسفی یا مرامی قابل تقسیم است. دو نوع از مهمترین برنامه ریزی های جامع عبارتند از:

  • برنامه ریزی استراتژیک
  • برنامه ریزی درازمدت

اسلاید ۸ :

برنامه‏ریزی استراتژیک(Strategic Planning)

تعریف: عبارت است از تهیه برنامه متناسب برای تطبیق قابلیت‏های درونی با شرایط ویژه محیطی و ارزیابی قابلیت‏های درونی یا

تعیین قدم‏های لازم جهت پیش‏بینی نقطه تعادل(Equilibrium)  سازمان با محیط و تنظیم استراتژی جدید

به‏عبارتی دیگر:

کلیه اقداماتی که به تعریف اهداف و تعیین استراتژی مناسب برای دستیابی به آن هدف منجر می‏شود

در واقع روش سیستماتیکی است که فرایند مدیریت استراتژیک را تأئید و پشتیبانی می‏کند و قابلیت  تعیین چگونگی برنامه(Plan)  به اقدام (Action)  را ندارد و به‏تنهایی،  سبب ایجاد شکاف میان استراتژی تعیین شده و نتایج بدست آمده می‏شود

اضافه شدن جنبه‏های سازمانی کارآفرینانه و رهبری به برنامه‏ریزی استراتژیک همان مدیریت استراتژیک می‏باشد

 بزرگترین مشکل مدیریت استراتژیک، ایجاد خاصیت اجرائی برنامه استراتژیک می‏باشد

اسلاید ۹ :

ویژگی‏های برنامه‏ریزی استراتژیک

۳به تاثیر عوامل خارجی توجه می‏کند

۳آینده‏نگر است

۳نوعی برنامه بلندمدّت است

۳مدیریت عالی مسئول آن می‏باشد

۳زمینه اساسی برای تمامی برنامه‏های دیگر در سطوح سازمانی را ترسیم می‏کند

۳موجب هدایت تمامی سازمان می‏شود

۳به‏علت تجسم بهتر و دقیق آینده، امکان رسیدن به‏اهداف بیشتر است

۳بدون برنامه‏ریزی عملیاتی قابل اجرا نمی‏باشد

در واقع برنامه‏ریزی استراتژیک به دو سوال پاسخ می‏دهد

اسلاید ۱۰ :

مراحل فرآیند برنامه ریزی استراتژیک

.Iتحلیل، شناخت و هدف‏گذاری(Goal Setting)

.IIتدوین استراتژی(Strategy Formulation)

.IIIاجرای استراتژی(Strategy Implementation)

.IVارزشیابی و کنترل(Evaluation & Control)

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 74 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد