دانلود فایل پاورپوینت آنتی بادی ها

PowerPoint قابل ویرایش
35 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آنتی بادی ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آنتی بادی ها قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

آنتی بادی

 • مولکولهایی از جنس گلیکو پروتئین که فقط توسط cell Bساخته می شوند و تنها از پلاسما سل و فعال ترشح می شوند. آنتی بادیها در بخش های مختلف بدن به فرمهای زیر دیده می شوند :

۱- سطح سلول :

Memory B cell :Imature B cell  وNaïve B cell آنتی بادی را خودش می سازد

سایر سلولها :  سلولهایی که گیرنده آنتی بادی را دارند مانند ماست سل که آنتی بادی را از محیط دریافت می کند و آنتی بادی به طور غیر مستقیم در سطح آن وجود دارد.

۲- محلول : که یا از

۱- خون ، سرم و پلاسما

۲- ترشحات بدن :

داخلی : مایع مغزی نخاعی ، خارجی : شیر مادر

نکته : پادتن ، آنتی کور ، پرسپیتین ( رسوب دهنده ) ، آنتی توکسین ( ضد سم ) ، نوترالیزین ( خنثی کننده ) ، آنتی سرم ،آمبوسپتور ( مولکول دو کاره) ،گاماگلوبولین و ایمونوگلوبین (گلوبینهایی که باعث ایمنی می شوند)،اپسونین( خوشمزه کننده) ، همولیزین و از دیگر اسامی مترداف آنتی بادی هستند.

 نکته : عملکرد آنتی بادی ها از جمله اپسونیزه کردن ، فعال کردن کمپلمان و ADCC

در ارتباط با سیستم ذاتی و سلولهای آن است و تنها در مواردی مانند نوترالیزاسیون یا خنثی کردن توسط آنتی بادی فقط با اتصال Ab به Ag  انجام می شود و به هیچ چیز دیگری نیاز ندارد.

اسلاید ۲ :

آنتی بادیها یا غشایی هستند یا ترشحی

 • آنتی بادی غشایی:

آنتی ژن را تشخیص می دهند وباعث می شوند باعث ایمنی شروع شود.

 • آنتی بادی ترشحی:

با مکانیسمهای اجرایی متعددی باعث حذف آنتی ژن می شوند.

اسلاید ۳ :

با الکتروفورز پروتئینهای سرم خون ، IgG و IgAدر باند گاما() قرار می گیرند که بیشترین آنتی بادی ها هستند ، بنابراین به کل آنتی بادی ها گاماگلوبین می گویند.
نکته :
IgE  در اکتروفورز پروتئین قابل ردیابی نیست.

اسلاید ۴ :

چند اصطلاح درباره آنتی سرم

 • سرو نگاتیوsero negative: عدم حضور آنتی بادی قبل از برخورد با عامل خارجی
 • سرو پازیتیو: positive sero:تولید آنتی بادی پس از برخورد با عامل خارجی
 • سروکانورژن: sero conversion تبدیل حالت سرونگاتیو به سرو پازیتیو

اسلاید ۵ :

ساختمان آنتی بادی

 • آنتی بادی ها حداقل ۴ زنجیره دارند ، در واقع مولکولهای تترامر هستند.
 • آنتی بادی از سر ترمینال به آنتی ژن می چسبند و هر آنتی بادی حداقل ۴ ناحیه متغیر و ۴ ناحیه ثابت دارد. بدین صورت :
 • ۲ زنجیره سبک Light Chain و ۲ زنجیره سنگین Heavy Chain
 • زنجیره ها توسط پیوندهای دی سولفیدی به یکدیگر متصل می شوند.

اسلاید ۶ :

آنتی بادی ها بر اساس زنجیره سنگین به ۵ کلاس
 اصلی تقسیم بندی می شوند.

 • زنجیره سنگین:
 • گاما γ (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) IgG
 • آلفا α IgA (IgA1, IgA2)
 • مو µ IgM
 • دلتا Δ IgD
 • اپسیلون ε IgE

اسلاید ۷ :

ساختمان آنتی بادی

 • هر زنجیره سبک یک قسمت متغیر(Variable) V و یک قسمت ثابت C (Constant) دارد.
 • هر زنجیره سنگین یک قسمت متغیر(Variable) V و یک قسمت ثابت C (Constant) دارد.
 • قسمت متغیر هر دو زنجیره در اتصال به آنتی ژن نقش دارند.
 • اکثریت اعمال اجرایی آنتی بادی مربوط به قسمت ثابت زنجیره سنگین است.

اسلاید ۸ :

 • زنجیره سبک :
 • کاپا (ϰ)
 • لامبدا (λ (
 • زنجیره سنگین:
 • گاما γ
 • آلفا α
 • مو µ
 • دلتا Δ
 • اپسیلون ε
 • نکته : در انسان آنتی بادی ها بیشتر کاپا دارند به نسبت ۶۵/۳۵ (تقریباً دو برابر)و در موش ۹۵/۵ است.
 • نکته : اولین زنجیره ای که B cell می سازد مو ، دومین رنجیره لامبدا/کاپا و سومین دلتا است.

اسلاید ۹ :

لولا(hinge)

 • ناحیه ای بسیار مهم در آنتی بادی هاست با مشخصات زیر :
 • بینCH1 و CH2قرار دارد
 • جایگاهی از Ab است که دستانAb حول آن گردش می کند
 • حاوی اسید آمینه پرولین زیادی است . سیستیئهای لولا در تشکیل پیوند دی سولفیدی بین زنجیره ا ی نقش دارند.
 • به جای حالت کروی ، حالت خطی دارد. به همین علت هم نسبت به آنزیم حساس است.
 • هرچه این ناحیه لولا طویل تر باشد نیمه عمر کمتر است.
 • IgM و  IgEدر عوض CHاضافی دارند(CH4) که کار لولا را برای آنها انجام می دهد.
 • آنزیم پاپائین بر روی آنتی بادی ها قسمت بالای لولا ( از بالای باند دی سولفید )

اثر کرده و بدین ترتیب Ab به سه قسمت تقسیم می شود

دو مولکول Fabو یک مولکول FC

 • اما آنزیم پپسین از پایین باند دی سولفیدی اثر کرده و بدین ترتیب یک قطعه دو
 • ظرفیتی به نام ۲ ׳F(ab) و قطعات FC شکسته ایحاد می کند.

اسلاید ۱۰ :

همیشه یادمان باشد که

 • اکثر تنوع آنتی بادی مربوط به ۳ قسمت در ناحیه متغیر زنجیره سبک و ۳ قسمت در ناحیه متغیر زنجیره سنگین است. نواحی Hypervariable regions یا

Complementarity determining regions

 • بیشترین سطح تماس با آنتی ژن و بیشترین تنوع را CDR دارد.
 • نکته : هر ملکول آنتی بادی عمر محدودی دارد که در کلاسهای مختلف آنتی بادی متفاوت است.
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 35 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد