دانلود فایل پاورپوینت آنتی بادی ها

PowerPoint قابل ویرایش
35 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آنتی بادی ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آنتی بادی ها قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

آنتی بادی

 • مولکولهایی از جنس گلیکو پروتئین که فقط توسط cell Bساخته می شوند و تنها از پلاسما سل و فعال ترشح می شوند. آنتی بادیها در بخش های مختلف بدن به فرمهای زیر دیده می شوند :

1- سطح سلول :

Memory B cell :Imature B cell  وNaïve B cell آنتی بادی را خودش می سازد

سایر سلولها :  سلولهایی که گیرنده آنتی بادی را دارند مانند ماست سل که آنتی بادی را از محیط دریافت می کند و آنتی بادی به طور غیر مستقیم در سطح آن وجود دارد.

2- محلول : که یا از

1- خون ، سرم و پلاسما

2- ترشحات بدن :

داخلی : مایع مغزی نخاعی ، خارجی : شیر مادر

نکته : پادتن ، آنتی کور ، پرسپیتین ( رسوب دهنده ) ، آنتی توکسین ( ضد سم ) ، نوترالیزین ( خنثی کننده ) ، آنتی سرم ،آمبوسپتور ( مولکول دو کاره) ،گاماگلوبولین و ایمونوگلوبین (گلوبینهایی که باعث ایمنی می شوند)،اپسونین( خوشمزه کننده) ، همولیزین و از دیگر اسامی مترداف آنتی بادی هستند.

 نکته : عملکرد آنتی بادی ها از جمله اپسونیزه کردن ، فعال کردن کمپلمان و ADCC

در ارتباط با سیستم ذاتی و سلولهای آن است و تنها در مواردی مانند نوترالیزاسیون یا خنثی کردن توسط آنتی بادی فقط با اتصال Ab به Ag  انجام می شود و به هیچ چیز دیگری نیاز ندارد.

اسلاید 2 :

آنتی بادیها یا غشایی هستند یا ترشحی

 • آنتی بادی غشایی:

آنتی ژن را تشخیص می دهند وباعث می شوند باعث ایمنی شروع شود.

 • آنتی بادی ترشحی:

با مکانیسمهای اجرایی متعددی باعث حذف آنتی ژن می شوند.

اسلاید 3 :

با الکتروفورز پروتئینهای سرم خون ، IgG و IgAدر باند گاما() قرار می گیرند که بیشترین آنتی بادی ها هستند ، بنابراین به کل آنتی بادی ها گاماگلوبین می گویند.
نکته :
IgE  در اکتروفورز پروتئین قابل ردیابی نیست.

اسلاید 4 :

چند اصطلاح درباره آنتی سرم

 • سرو نگاتیوsero negative: عدم حضور آنتی بادی قبل از برخورد با عامل خارجی
 • سرو پازیتیو: positive sero:تولید آنتی بادی پس از برخورد با عامل خارجی
 • سروکانورژن: sero conversion تبدیل حالت سرونگاتیو به سرو پازیتیو

اسلاید 5 :

ساختمان آنتی بادی

 • آنتی بادی ها حداقل 4 زنجیره دارند ، در واقع مولکولهای تترامر هستند.
 • آنتی بادی از سر ترمینال به آنتی ژن می چسبند و هر آنتی بادی حداقل 4 ناحیه متغیر و 4 ناحیه ثابت دارد. بدین صورت :
 • 2 زنجیره سبک Light Chain و 2 زنجیره سنگین Heavy Chain
 • زنجیره ها توسط پیوندهای دی سولفیدی به یکدیگر متصل می شوند.

اسلاید 6 :

آنتی بادی ها بر اساس زنجیره سنگین به 5 کلاس
 اصلی تقسیم بندی می شوند.

 • زنجیره سنگین:
 • گاما γ (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) IgG
 • آلفا α IgA (IgA1, IgA2)
 • مو µ IgM
 • دلتا Δ IgD
 • اپسیلون ε IgE

اسلاید 7 :

ساختمان آنتی بادی

 • هر زنجیره سبک یک قسمت متغیر(Variable) V و یک قسمت ثابت C (Constant) دارد.
 • هر زنجیره سنگین یک قسمت متغیر(Variable) V و یک قسمت ثابت C (Constant) دارد.
 • قسمت متغیر هر دو زنجیره در اتصال به آنتی ژن نقش دارند.
 • اکثریت اعمال اجرایی آنتی بادی مربوط به قسمت ثابت زنجیره سنگین است.

اسلاید 8 :

 • زنجیره سبک :
 • کاپا (ϰ)
 • لامبدا (λ (
 • زنجیره سنگین:
 • گاما γ
 • آلفا α
 • مو µ
 • دلتا Δ
 • اپسیلون ε
 • نکته : در انسان آنتی بادی ها بیشتر کاپا دارند به نسبت 65/35 (تقریباً دو برابر)و در موش 95/5 است.
 • نکته : اولین زنجیره ای که B cell می سازد مو ، دومین رنجیره لامبدا/کاپا و سومین دلتا است.

اسلاید 9 :

لولا(hinge)

 • ناحیه ای بسیار مهم در آنتی بادی هاست با مشخصات زیر :
 • بینCH1 و CH2قرار دارد
 • جایگاهی از Ab است که دستانAb حول آن گردش می کند
 • حاوی اسید آمینه پرولین زیادی است . سیستیئهای لولا در تشکیل پیوند دی سولفیدی بین زنجیره ا ی نقش دارند.
 • به جای حالت کروی ، حالت خطی دارد. به همین علت هم نسبت به آنزیم حساس است.
 • هرچه این ناحیه لولا طویل تر باشد نیمه عمر کمتر است.
 • IgM و  IgEدر عوض CHاضافی دارند(CH4) که کار لولا را برای آنها انجام می دهد.
 • آنزیم پاپائین بر روی آنتی بادی ها قسمت بالای لولا ( از بالای باند دی سولفید )

اثر کرده و بدین ترتیب Ab به سه قسمت تقسیم می شود

دو مولکول Fabو یک مولکول FC

 • اما آنزیم پپسین از پایین باند دی سولفیدی اثر کرده و بدین ترتیب یک قطعه دو
 • ظرفیتی به نام 2 ׳F(ab) و قطعات FC شکسته ایحاد می کند.

اسلاید 10 :

همیشه یادمان باشد که

 • اکثر تنوع آنتی بادی مربوط به 3 قسمت در ناحیه متغیر زنجیره سبک و 3 قسمت در ناحیه متغیر زنجیره سنگین است. نواحی Hypervariable regions یا

Complementarity determining regions

 • بیشترین سطح تماس با آنتی ژن و بیشترین تنوع را CDR دارد.
 • نکته : هر ملکول آنتی بادی عمر محدودی دارد که در کلاسهای مختلف آنتی بادی متفاوت است.
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 35 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله گزارش اولیه در مورد وجود آنتیبادیهای کاتالیتیک تخریبکنندهی انسولین در پلاسمای دو بیمار مبتلا به دیابت نوع ۲

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمه پدیدهی اتوایمیون در این بیماری نیز مشاهده شده است۲. به طوری که وجود اتوآنتیبادیها علیه برخی اتوآنتیﮊنهایدیابت نوع ۲ یا iNIDDM، یک بیماری شایع و مزمن سلولهای β در جزایر لانگرهانس پانکراس در این بیماراناست که سالانه جان میلیونها نفر را در دنیا میگیرد و هر گزارش شده است. ۵-۳ این اتوآنتیبادیها حتی سالها قبل ...

دانلود مقاله تولید آنتی بادی نوترکیب در گیاهان

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
مقدمه:در آنتاآی آمریکا گیاهان توتون به آارخانه هاي تولید داروهاي ضد سرطان تبدیل شده اند. در ویرجینیا ذرت براي معالجه بیماري Cystic Fibrosis برداشت می شود و در نبراسکا محققین امیدوارند آه در مزارع محصولاتی جهت درمان بیماري ایدز تولید آنند. از مزارع جو در ایالت واشنگتن تا مزارع نیشکر در هاوایی، دانشمندان آمریکا ...

دانلود مقاله بررسی حضور آنتی بادیهای سرمی ضد ویروس آنفلوانزای مرغی تحت تیپ H9N2 درجمعیت انسانی منطقه اردبیل

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمه ویــروس هــای خــانواده ارتومیکســوویریده (ویــروسهــای آنفلونزا) عامل عمدهای در ایجاد بیماری و مرگ و میرناشـی از بیمــاری تنفســی جمعیــت انســانی بــه شــمار مــیرونــد و همهگیریهای آن اپیدمی جهانی ایجاد مـیکنـد. آنفلـونزا در سطح جهان درقرن اخیر باعث مرگ میلیـونهـا شـده اسـت .(3)درهمه گیری بین سـال ...

مقاله روشهای تولید و کاربرد آنتیبادیهای مونوکلونال

word قابل ویرایش
6 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
روشهاي توليد و کاربرد آنتيباديهاي مونوکلونال چکيده : آنتيباديهاي مونوکلونال براي اکثر اهداف درماني، تشخيصي و تحقيقاتي مورد نياز است . ويژگيهاي منحصر به فرد آنتيباديهاي مونوکلونال شامل اختصاصيت اتصال آنها، يکنواخت بودن آنها و قابليت توليدشان در مقادير نامحدود مي باشد. عوامل بسياري انتخاب روشهاي مورد استفاد ...

مقاله تبیین اصول باغ – ورودی در برنامه ریزی و طراحی ورودی های شهری , بررسی مبادی ورودی شهر تاکستان

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تبیین اصول باغ – ورودي در برنامه ریزي و طراحی ورودي هاي شهري , بررسی مبادي ورودي شهر تاکستان چکیده در گذشته از جمله مهمترین فضاهاي با هویت شهري در کشور ما ورودي شهرها بوده است که امروزه با توجه به گسترش شهرها و روند رو به رشد شهرنشینی و همچنین ارائه ي طرح هاي یکنواخت و نامناسب شهري , ورودي اکثر شهر ها به ...

مقاله پیش بینی باد به روش شبکه عصبی جهت بهره برداری بهینه از یک سیستم هیدروژن _بادی

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** پيش بيني باد به روش شبکه عصبي جهت بهره برداري بهينه از يک سيستم هيدروژن _بادي چکيده - نيروي باد با توجه به مسائل محيط زيست و اجتماعي يک جايگزين مناسب و فوق العاده براي توليد بـرق مـي باشـد. و در بسـياري از کشورها مورد تشويق و سرمايه گذاري ...

مقاله مدلسازی سیستم ایمنی بدن با استفاده از الگوریتمهای ﮊنتیکی و بررسی قابلیت آن در حفظ پراکندگی جمعیت آنتی بادیها

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** مدلسازی سیستم ایمنی بدن با استفاده از الگوریتمهای ﮊنتیکی و بررسی قابلیت آن در حفظ پراکندگی جمعیت آنتی بادیها چکیده سیستم ایمنی مهرهداران، در حقیقت یک سیستم تشخیصدهندهی توزیعشده با قابلیت تطبیقپذیری بالا است که ورود عناصر بیماریزا را شناسا ...

مقاله مدیریت حوضه آبخیز با شناسایی مناطق مستعد به فرسایش آبی و بادی

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مديريت حوضه آبخيز با شناسايي مناطق مستعد به فرسايش آبي و بادي چکيده سرعت فرسايش آبي و بادي در مقابل سرعت حاک سازي بسيار بالامي باشـد. بـراي رفـع ايـن مشـکل بايستي اقدام به شناسايي مناطق حساس به فرسايش و انجام اقدامات حفاظتي در اين مناطق نمود.هـدف از ايـن مطالعه ، تهيه نقشه حساسيت اراضي به فرآيندهاي فر ايش ...