دانلود فایل پاورپوینت ارزشیابی تحصیلی

PowerPoint قابل ویرایش
10 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ارزشیابی تحصیلی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ارزشیابی تحصیلی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

انواع ارزشیابی

ارزشیابی سنتی(فعلی یا موجود)

ارزشیابی توصیفی(کیفی یا بدیل)

اسلاید ۲ :

اصطلاحات و مفاهیم مربوط به ارزشیابی

اندازه گیری

آزمون

آزمودن

سنجش

ارزشیابی

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

اسلاید ۳ :

ارزشیابی سنتی و کاستی های آن

vسطحی سنجی

vاعتبار و روایی اندک

vاندازه گیری کمّی و غیر مستقیم

vمغالطه ی هدف و وسیله

vمغالطه ی جزء و کل

vاضطراب امتحان

vفشار نهادی برای کسب نمره

vایجاد رقابت نا مطلوب

vامتحان ابزار تهدید و ارعاب

vحذف یا کاهش خلاقیت

vتقلّب

vایجاد نگرش منفی نسبت به درس و مدرسه

vیادگیری نتیجه مدار

v

اسلاید ۴ :

ارزشیابی توصیفی واهداف آن

بهبود کیفیت فرآیند یاددهی-یادگیری

فراهم نمودن زمینه ی مناسب برای حذف فرهنگ بیست گرایی

تأکید بر اهداف عالی آموزش و پرورش ازطریق توجه به فرآیند

ایجاد زمینه ی مناسب برای حذف حاکمیت مطلق امتحانات پایانی

افزایش بهداشت روانی محیط یاددهی-یادگیری

جایگزین کردن مقیاسها وابزارهای کیفی برای ارزشیابی تغییرات کیفی

اسلاید ۵ :

وی‍‍‍ژگی های ارزشیابی توصیفی

  • توجه به فرآیند وفرآورده
  • چند جانبه نگری
  • پویایی
  • کاهش اضطراب
  • کثرت وکیفیت در ابزار
  • تلاش درونی وبیرونی
  • بازخورد
  • رویکرد سنجشی-آموزشی

اسلاید ۶ :

آثار ارزشیابی توصیفی

بهبود یادگیری

ایجاد نگرش مطلوب نسبت به مدرسه

افزایش بهداشت روانی

افزایش اعتماد به نفس

افزایش روحیه ی نقد پذیری

افزایش مشارکت در یادگیری

رشد مهارت خوداصلاحی و خود تنظیمی

رشد مهارت نقد خود

اسلاید ۷ :

راه های اشاعه ی ارزشیابی توصیفی

این نوع ارزشیابی باید جزئی از فرآیند یاددهی-یادگیری تلقی شود.

معارض با الگوی کمّی تلقی نشود.

روش های فعّال تدریس پیش شرط تحقق آن است.

معلمان مجری طرح باید مهارت های لازم را کسب کنند.

اصلاح و تغییر در برنامه ی درسی صورت گیرد.

نگرش جامعه از جمله مدیر،اولیا و… تغییر کند.

اصلاح و بازسازی در آیین نامه ها و دستورالعملها ایجاد شود.

اسلاید ۸ :

شیوه های اجرایی ارزشیابی توصیفی

تحلیل پیشرفتها و ضعفهای فراگیر

پرسیدن

بازخوردهای توصیفی

خودسنجی و همسال سنجی

پورت فولیو

برگه ی ثبت مشاهدات رفتارهای بارز

چک لیست

آزمونهای عملکردی

تکالیف درسی

اسلاید ۹ :

موانع و مشکلات ارزشیابی توصیفی

رویکردهای سنتی

نگرش منفی معلمان نسبت به نوآوری و تحوّل

عدم وجود رویکردهای یاددهی- یادگیری متناسب با ارزشیابی

نا هماهنگی درونی بین اجزاء مؤثر برنامه ریزی درسی

پایین بودن استانداردهای آموزشی در بسیاری از مدارس کشور

عدم وجود منابع و ادبیات مناسب در مورد رویکردهای ارزشیابی جدید

نگرش منفی والدین نسبت به تغییر ونوآوری

پایین بودن میزان همکاری رسانه های قدرتمندی چون صدا و سیما برای اشاعه ی درست طرح 

 

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 10 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد