whatsapp call admin

دانلود فایل پاورپوینت اهداف آموزشی

PowerPoint قابل ویرایش
22 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اهداف آموزشی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اهداف آموزشی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

اهداف کلی فصل

آشنایی با:

۱-  تعریف و تحلیل مفاهیم اهداف اموزشی.

۲- ضرورت تعیین و تنظیم هدف های اموزشی.

۳- منابع تعیین هدفهای اموزشی.

۴- حیطه اهداف اموزشی.

اسلاید ۲ :

تعریف و تحلیل مفاهیم اهداف اموزشی

متخصصان و روانشناسان تربیتی ، در زمینه مفاهیم و تعاریف هدفهای اموزشی دیدگاه های متفاوتی ارائه کردند. بعضی از صاحب نظران هدف را مرحله نهایی یک سلسله فعالیت مستمر می دانند.

برعکس گروهی دیگر معتقدند که هدف خارج از فعالیت اموزشی است و هر حرکت اگاهانه ای با توجه به هدف صورت می گیرد در نتیجه هدف عین فعالیت نیست بلکه مترتب بر فعالیت است.

اسلاید ۳ :

در تعیین و تنظیم هدف های اموزشی ، از هر منظری که تعریف شود باید اصول زیر در نظر گرفته شود.

۱- روش و وسیله باید متناسب با هدف انتخاب شودتا بتواند به ان منتهی شود.

۲- انعطاف پذیر باشد.

۳- هدف باید فرد را به فعالیت بر انگیزد و به فالیت او جهت دهد.

۴- هدف تربیتی باید با اوضاع و احوال محیط شخص موافق باشد تا حصول ان موثر باشد.

۵- هدف های تربیتی باید عینی و قابل تصور و تحقق باشد.

اسلاید ۴ :

ضرورت تعیین وتنظیم هدفهای اموزشی

تعیین هدف در فعالیت های اموزشی لازم وضروری است ، زیر تا کسی نداند به کجا خواهد رفت ، نمی تواند وسیله مناسب رفتن را فراهم کنند. به همین خاطر، بر اساس هدفهای اموزشی است که برنامه ریزی اموزشی ، برنامه ریزی درسی و فعالیت های درون نظام اموزشی شکل می گیرد.

اسلاید ۵ :

منابع تعیین هدفهای اموزشی

از منظر علوم و دیدگاه های مختلف ، منابع تعیین اهداف اموزشی متغیر و متفاوت است .

روانشناسان تربیتی ، کودک و نیازهای او را محور تعیین اهداف اموزشی می دانند در حالی که جامعه شناسان علاقه مند به حل مسائل و مشکلات اجتماعی معتقدند دانشی که از تجزیه و تحلیل مسائل جامعه حاصل می شود باید منابع اصلی هدفهای اموزشی قرار گیرد.

علمای تعلیم و تربیت عقیده دارند که ارزش های اساسی زندگی به وسیله اموزش و پرورش از نسل به نسلی دیگر منتقل می شود پس باید منبع اصلی تعیین هدف های اموزشی فلسفه اموزش و پرورش  باشد.

اسلاید ۶ :

از نگرش های مختلف می توان چنین نتیجه گرفت که هدف های تربیتی هر جامعه بر اساس فلسفه اجتماعی ان جامعه تعیین می شود، زیرا اموزش و پرورش  هر جامعه از فرهنگ و باورهای اجتماعی نشات می گیرد و تحت تاثیر ارزشها و قضاوت های سیاسی و اجتماعی قرار دارد.

اگر اهداف نظامهای اموزشی با فلسفه اجتماعی انها سازکار نباشد نظام اموزشی در درون خود دوچار تعارض می شود و در تحقق هدفهای خود شکست خواهد خواهد.

اسلاید ۷ :

برنامه ریزان درسی و معلمان نظام های اموزشی برای تعیین اهداف اموزشی حداقل با به سه منبع مهم توجه کنند.

۱- نیاز های دانش اموزان .

۲- نیازهای جامعه.

۳- دیدگاهی متخصصان.

اسلاید ۸ :

نیازهای دانش اموزان :

مازلو نیازهای انسان را به پنج دسته تقسیم می کنند.

۱- نیاز فیزیولوژیک

۲- نیاز به ایمنی

۳- نیاز به محبت و تعلق داشتن

۴- نیاز به عزت نفس یا احترام به خود

۶- نیاز به خودشکوفایی یا تحقق خویشتن

اسلاید ۹ :

نیازهای جامعه:

نیاز دانش اموزان بدون توجه به نیازهای جامعه بی معنی خواهد بود ، زیر افراد تربیت شده باید در درون جامعه زندگی کنند. و جامعه نیز باید نیاز های خود را به وسیله انان تامین کنند در صورت عدم هم سویی نیاز دانش اموزان با نیاز جامعه ، انها در ادامه زندگی خود دچار مشکل خواهند شد.

مثلا ، اگر جامعه رو به صنعتی شدن است باید اهداف اموزشی را به پرورش  نیروی متخصص در صنعت معطوف و به سایر نیاز ها کمتر توجه کنند.

اسلاید ۱۰ :

دیدگاه متخصصان

ساخت دانش و دیدگاهای متخصصان یکی دیگر از عوامل تعیین کننده اهداف اموزشی است مثلا برای تعیین اهداف اموزشی درس روانشناسی یادگیری بایستی به یافته های جدید ، نظریه های نو قوانین کشف شده و دیدگاه های صاحبنظران این رشته توجه شود.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 22 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد