بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

  • بافت غضروف دارای ماتریکس خارج سلولی با گلیکوزآمینوگلیکانها و پروتئوگلیکانها.
  • رشد غضروف بستگی به هورمون رشد هیپوفیز و سوماتوتروپین دارد.
  • عملکرد:
  1. حمایت از بافت های نرم بدن.
  2. ضربه گیر و لغزنده ساز مفاصل.
  3. تسهیل کننده حرکات استخوان.
  4. نقش در رشد و نمو استخوانهای بلند در قبل و بعد از تولد.
  5. تحمل فشارهای مکانیکی، بدون تغییر شکل دائمی

اسلاید 2 :

غضروف: سلولها (کندروسیت ها: ساخت ماتریکس) و ماتریکس (رشته ها و ماده زمینه ای)

اسلاید 3 :

3 نوع غضروف: شفاف، ارتجاعی، فیبری
(هر سه فاقد رگ خونی، رگ لنفاوی، و عصب)

اسلاید 4 :

►فراوانترین نوع غضروف، و حاوی کلاژن II.

►رنگ سفید مایل به آبی و شفاف.

►در بدن رویان: نقش یک اسکلت موقت، و بتدریج با استخوان تعویض میشود.

محل: سطوح مفصلی متحرک (فافد پریکوندریوم)، دیواره بینی، حنجره، نای، انتهای دنده ها.

اسلاید 5 :

►انعطاف پذیر و حاوی کلاژن II و رشته های الاستیک.

►محل: لاله گوش، حنجره، دیواره مجرای شنوایی.

►حاوی perichondrium: غلافی از بافت متراکم که غضروف را می پوشاند.

►Perichondrium دارای عروق تغذیه ای، اعصاب، و رگهای لنفاوی است.

اسلاید 6 :

►ماتریکس شامل: کلاژن II.

►در جایی قرار دارد که در معرض نیروی کششی است.

محل: دیسک بین مهره ای و سمفیس پوبیس

اسلاید 7 :

Chondrosarcoma is a cartilage-based tumor. This disease can affect people or animals of any age, although it is more common among older people than among children.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید