دانلود فایل پاورپوینت بررسی هوش هیجانی در مدیریت

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بررسی هوش هیجانی در مدیریت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بررسی هوش هیجانی در مدیریت قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اهمیت مدیریت رفتار سازمانی

رفتار سازمانی Orga izatio al Behaviour

طرز فکر ، رفتار و فعالیت های افراد داخل سازمان را در ارتباط با وظایفی که بر عهده دارند ، رفتار سازمانی گویند.

اسلاید 2 :

مدیریت و تحکیم روابط سازمانی

جو اعتماد و اطمینان .

دوست داشتن و ارزش قائل شدن برای کارکنان .

ایجاد فضای آزاد برای بیان  افکار ، عقاید ، نقطه نظرات و پیشنهادات .

احساس همبستگی بین مدیر و کارکنان .

شرکت در تصمیم گیری ها و احساس وجود کردن .

احساس تعلق به سازمان .

رازداری مدیریت .

اغماض از بعضی خطاها .

رعایت عدالت در رفتار ، تشویق و تنبیه .

رعایت ادب و نزاکت .

 

اسلاید 3 :

مدیریت و تحکیم روابط سازمانی

طرز سخن گفتن .

احترام به افکار و احساسات همکاران .

حفظ خونسردی و متانت در مسائل بحرانی .

پذیرش غیر شرطی انسان به عنوان فرد دارای ارزش .

خوب گوش دادن .

از صمیم قلب دلسوزی کردن .

کوشش برای برآوردن نیازها و رفع گرفتاری های کارکنان.

استفاده از مقررات به نفع کارکنان.

خود را به جای دیگران قرار دادن و درک مشکلات آن ها .

 

اسلاید 4 :

کاربرد هوش هیجانی در مدیریت رهبري يك سازمان براي انطباق با تغييرات و به منظور رشد در محيط هاي جديد، ويژگيهاي خاصي را مي طلبد كه عموماً مديران براي پاسخ به آنها با مشكلات بسياري مواجه مي شوند. يكي از مهمترين خصيصه ها كه مي تواند به رهبران و مديران در پاسخ به اين تغييرات كمك كند، هوش هيجانی است.
هوش عاطفی موضوعي است كه سعي در تشريح و تفسير جايگاه هيجانات، احساسات و عواطف در توانمنديهاي انساني دارد. مديران برخوردار از هوش عاطفی، رهبران مؤثري هستند كه اهداف را با حداكثر بهره وري ، رضايتمندي و تعهد كاركنان محقق مي سازند. با توجه به اهميت هوش هيجاني درمديريت، اين سخنرانی به بررسي ابعاد هوش هيجاني درمديريت، رشد وتوسعه رهبري درمحيط کار و روش آموزش هوش هيجاني در سازمان می پردازد.

اسلاید 5 :

هوش هیجانی     
بررسي ها نشان داده است در آينده مديراني موفق خواهند برد که بتوانند به طور اثربخش ونتيجه بخش با منابع انساني خود ارتباط برقرارکنند. در اين زمينه هوش عاطفی یا همان هوش هیجانی یکي از مؤلفه هايي است که مي تواند به ميزان زيادي در روابط مديران با اعضاي سازمان نقش مهمي ايفا کند و به گفته گلمن (1998) شرط حتمي واجتناب ناپذير در سازمان به حساب مي آيد. اخيراً برخي از دانشمندان نيز دريافته‌ اند که هوش عاطفی بااهميت تراز بهره هوشي (IQ) براي يک مدیر و رهبر است. . 


اسلاید 6 :

مقایسه IQ ( هوش شناختی )   
EQ ( هوش هیجانی )                              

هوش شناختی قابل یادگیری نیست در حالیکه هوش هیجانی آموختنی است.

هوش شناختی حدود 15 سالگی ثابت می شود ولی هوش هیجانی در طول زندگی قابل رشد است.

هوش شناختی می تواند حدود 20 درصد در موفقیت نقش داشته باشد در حالیکه هوش هیجانی تا 80 درصد در موفقیت ها نقش دارد.

اسلاید 7 :

هوش هیجانی و مدیران

مدیرانی که مسئولیت های بالای سازمانی دارند ، چنانچه از هوش هیجانی بالایی برخوردار باشند ، نه تنها قادر خواهند بود انسجام فردی خود را حفظ کنند بلکه به انسجام و بهره وری بیشتر سیستم های اجتماعی مانند سازمان شغلی و مدیریت بهتر زندگی خود کمک می کنند.

اسلاید 8 :

اشاره به پژوهش ها در مورد
 مدیریت و هوش هیجانی در سازمان ها

« گلمن » در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که مدیری که از هوش هیجانی بالا برخوردار نباشد ، فضای سازمان را از فضای خلاقانه و نوآوری دور کرده و به فضایی خشک و رسمی تبدیل خواهد کرد.

« مک بر » در آزمایشی که بیش از 100 مدیر را در 15 سازمان برجسته مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که هوش هیجانی در 75 درصد موارد عامل اصلی موفقیت این مدیران شده بود.

اسلاید 9 :

فرآیند شکل گیری و تأثیرگذاری
 هوش هیجانی

اسلاید 10 :

خودآزمایی هوش هیجانی

به جملات زیر با « بلی » ، « تا حدودی » و « خیر » پاسخ دهید :

(1با احساسات مثبت و منفی خودم آشنا هستم.

(2قادر به کنترل هیجانات منفی خود هستم.

(3برای خودم و همانگونه که هستم ارزش قائلم.

(4اعتماد به نفس خوبی دارم.

(5با کارکنان ، اعضای خانواده و مردم رابطه خوبی دارم.

(6به دیگران وابسته نیستم.

(7مسئولیت کارها و زندگی ام را می پذیرم.

(8بیشتر از آنکه صحبت کنم ،گوش می کنم و با دیگران همدلی می کنم.

(9انتقاد پذیر هستم.

(10از زندگی ام در مجموع رضایت دارم.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 18 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان باغملک

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
چکیدههدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان باغملک بود. بدین منظور بر اساس جدول مورگان، 218 نفر معلم از دبستان های شهرستان باغملک به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها ضریب همبستگی پیرسون و ...

دانلود مقاله نقش شخصیت در رابطه بین هوش هیجانی و شیوههای حل تعارض

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
خلاصهپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش شخصیت بر رابطه بین هوش هیجانی و شیوههای حل تعارض انجام شد. این تحقیق از منظر هدف، کاربردی از نظر ماهیت، توصیفی از نوع همبستگی و از شاخه پیمایشی قابل دستهبندی است. جامعهی پژوهش را کارمندان قرارداد دائم شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تشکیل میدادند. برای گردآوری دادهها از پرسشنامه ...

دانلود مقاله نقش هوش فرهنگی و هوش هیجانی در خودرهبری کارکنان ( مورد مطالعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران )

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدههمزمان با روند فزاینده تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که تمامی ابعاد و ارکان سازمان ها را تحت تاثیر قرار داده و انتظارات الزمات نوینی را پدید آورده است، نقش و وظیفه کارکنان و کارشناسان نیز بسیار متحول و دگرگون شده است.کار با افرادی با فرهنگ های مختلف، تنها با شناخت تفاوت های فرهنگی گروه های قومی و ملی ...

دانلود مقاله بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی در ترک شغل ( مکان تحقیق بیمارستان ها )

word قابل ویرایش
12 صفحه
21700 تومان
چکیده:این مقاله تاثیر هوش هیجانی (EI) بر رضایت شغلی افراد (JS) در محل کار و مفهوم نرخ ترک افراد از شغلشان (TI)را بین افراد کادر پرستاری در بیمارستان ها را بررسی می کند .در این تحقیق هم ترک شغل پرستاران و هم رضایت کارکنان به عنوان مهمترین موضوعات در ایجاد خدماتی با کیقیت بالا و عملکرد ممتاز در بیمارستان ها مور ...

دانلود فایل پاورپوینت نقد و بررسی هوش هیجانی

PowerPoint قابل ویرایش
45 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : ذهن خرد گرا: همان مقام درک و فهم است که به کمک آن قادر به تفکر و تعمق هستيم. ذهن هيجاني: نظام ديگري براي دانستن مي باشد، نظامي قدرتمند و گهگاه غير منطقي، احساس يقين حاصل از «گواهي قلبي» بر درست بودن چيزي، متفاوت با گواهي عقلي و تا حدودي عميق تر از آن است. ...

مقاله رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با رضایت از زندگی سالمندان

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
رابطه هوش معنوي و هوش هيجاني با رضايت از زندگي سالمندان چکيده هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه هوش معنوي وهوش هيجاني با رضايت زندگي سالمندان شهراهواز بود. نمونه پژوهش ١٥٠ نفر بودند که با روش نمونه گيري مرحله اي انتخاب شدند. براي اندازه گيري متغيرها از پرسشنامه هاي هوش معنوي (ISIS )، هوش هيجاني شات و مقياس رض ...

مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روان در بین دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه گیلان

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روان در بین دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه گیلان   چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روان در بین دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه گیلان انجام گرفت. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه ی دانشجویان دختر دانشگاه گیلان در سال ...

مقاله بررسی تاثیر پیاده سازی مدیریت دانش بر مهارت های مدیران در موسسه اعتباری ثامن

word قابل ویرایش
19 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تاثیر پیاده سازی مدیریت دانش بر مهارت های مدیران در موسسه اعتباری ثامن چکیده این پژوهش پیرامون بررسی تاثیر پیاده سازی مدیریت دانش بر مهارت های مدیران صورت گرفته است. جامعه آماری در این تحقیق مدیران و کارشناسان شعب موسسه اعتباری ثامن در استان مازندران می باشد و نمونه آماری متشکل از 80 نفر از آن ها می ب ...