دانلود فایل پاورپوینت برنامه‌ریزی استراتژیک

PowerPoint قابل ویرایش
28 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت برنامه‌ریزی استراتژیک توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت برنامه‌ریزی استراتژیک قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

فرآیند کلی برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات سازمانی

 • فاز اول: شناخت و ارزیابی وضعیت موجود

فعالیت اول: شناخت وضعیت موجود IT سازمان

–فعالیت دوم: شناخت وضعیت موجود محیط IT سازمان

–فعالیت سوم: ارزیابی وضعیت موجود IT سازمان

–فعالیت چهارم: ارزیابی وضعیت موجود محیط IT سازمان

 • فاز دوم: تحلیل و پیش بینی تغییرات محیطی
 • فاز سوم: تحلیل و تعیین دوره و افق برنامه ریزی
 • فاز چهارم: تحلیل و پیش بینی وضعیت آینده
 • فاز پنجم: تحلیل و طراحی تغییرات فناوری اطلاعات

اسلاید ۲ :

لایه عملیاتی معماری سازمان

 • فعالیت‌های سازمانی:
 • عبارتست از کلیه اقدامات و اعمالی که یک سازمان برای تولید محصول خود انجام میدهد.
 • تشخیص و تعریف درست آنها بسیار مهم است.
 • برای تشخیص آنها میتوان از طبقه بندی مشخصی استفاده نمود.

اسلاید ۳ :

 • فعالیت‌های سازمانی (ادامه) :
 • انواع فعالیت‌سازمانی:
 • فعالیت‌های اصلی:
 • کلیه فعالیت‌هایی که نتیه انجام آنها همان محصولات سازمان است.
 • مصرف کننده محصول آن مراجعه کننده یا مشتری خارج سازمان است.
 • مثال: صدور بیمه نامه شخص ثالث، تولید رایانه, طراحی نرم افزار، ساخت نرم افزار
 • فعالیت‌های فرعی:
 • کلیه فعالیت‌هایی که نتیجه آنها پشتیبانی یا فراهم آوردن امکان انجام فعالیتهای اصلی سازمان است.
 • مصرف کننده محصول آن خود سازمان است.
 • مثال: استخدام پرسنل، خرید مواد اولیه، نگهداری تجهیزات

اسلاید ۴ :

 • فعالیت‌های سازمانی(ادامه):
 • انواع فعالیت‌سازمانی (ادامه):
 • فعالیت‌های فرآیندی (یا پروسه‌ای):
 • دارای نرخ انجام مشخص و معمولا ثابت
 • نتیجه انجام هر بار انجام آنها در بیشتر ابعاد، با دیگر دفعات مشابه است.
 • روش و فرآیند انجام آن معمولا در تمامی دفعات انجام ثابت است.
 • مثال:
 • فعالیت‌های پروژه‌ای:
 • فاقد نرخ انجام ثابت و مشخص
 • نتیجه منحصر بفرد در هر بار انجام
 • روش انجام آن در هر بار اجرا معمولا متفاوت
 • مثال:

اسلاید ۵ :

 • فعالیت‌های سازمانی(ادامه):
 • انواع فعالیت‌های سازمانی از لحاظ محتوا:

–فعالیت‌های ماموریتی

–فعالیت‌های حفظ و نگهداری

–فعالیت‌های بهبود و توسعه

اسلاید ۶ :

 • فعالیت‌های سازمان بهره بردار/ مجری IT سازمان؟

اسلاید ۷ :

ساختار اجزاء و منابع سازمان

اسلاید ۸ :

ساختار اجزاء و منابع سازمانی

 • نمایش‌دهنده مجموعه اجزاء در نظر گرفته شده برای سازمان و پیکره‌بندی روابط مدیریتی ما بین آنها
 • تعریف روابط مدیریتی:

–اختیار و قدرت انجام تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و کنترل یک جزء سازمان بر روی سایر عناصر سازمانی به منظور پاسخگویی به دیگر عناصر سازمانی

 • نکته:

–ساختار سازمانی: نحوه تقسیم بندی اجزاء سازمان و روابط آنها

–آرایش سازمانی: نحوه چینش منابع (نیروی انسانی، تجهیزات) در ساختار

–استقرار سازمانی: نحوه استقرار فیزیکی و جغرافیایی اجزاء سازمان

اسلاید ۹ :

 • الگوهای متداول در تعیین ساختارهای سازمان:

–ساختار بر مبنای وظیفه

–ساختار بر مبنای تولید

–ساختار بر مبنای منطقه عملیات

–ساختار پروژه‌ای

–ساختار ماتریسی (خزانه‌ای)

–ساختار آزاد (Free Structure) یا تیم

 • نکته:

–معمولا برای تعیین ساختار سازمان‌ها، ترکیبی از ساختارهای فوق بکارگرفته می‌شود.

اسلاید ۱۰ :

 • ساختار برمبنای وظیفه

–الگویی است که در آن اجزاء سازمان بر اساس تقسیم‌بندی عملیات مختلف جهت تولید محصول یا خدمات، تعریف می‌گردد.

–مزایا: ارزان ، سرعت در ایجاد

–معایب: کندی در عملیات، تمرکز گرا

 • مثال:
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 28 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد