دانلود فایل پاورپوینت برنامه‌ریزی استراتژیک

PowerPoint قابل ویرایش
24 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت برنامه‌ریزی استراتژیک توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت برنامه‌ریزی استراتژیک قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • فاز اول: شناخت و ارزیابی وضعیت موجود
 • فاز دوم: تحلیل و پیش بینی تغییرات محیطی
 • فاز سوم: تحلیل و تعیین دوره و افق برنامه ریزی
 • فاز چهارم: تحلیل و پیش بینی وضعیت آینده
 • فاز پنجم: تحلیل و طراحی تغییرات فناوری اطلاعات سازمان

اسلاید ۲ :

 • فعالیت اول:

شناخت وضعیت موجود فناوری اطلاعات سازمان

 • فعالیت دوم:

شناخت وضعیت موجود محیط فناوری اطلاعات سازمان

 • فعالیت سوم:

ارزیابی وضعیت موجود فناوری اطلاعات سازمان

 • فعالیت چهارم:

ارزیابی وضعیت موجود محیط فناوری اطلاعات سازمان

اسلاید ۳ :

 • مجموعه‌ای از عناصر و اجزاء خارج از محدوده هر سیستم فناوری اطلاعات سازمانی، که با آن در ارتباط می‌باشند.
 • انواع ارتباط بین سیستم فناوری اطلاعات سازمان و محیط:

–تاثیرگذاری

–تاثیر پذیری

–تعامل: (Ineraction)

 • عبارتست از تاثیرگذاری و تاثیرپذیری توامان دو موضوع بر یکدیگر

اسلاید ۴ :

 • دسته‌بندی عوامل محیطی فناوری اطلاعات سازمان از لحاظ نوع ارتباط:

–عوامل محیطی تاثیرگذار بر فناوری اطلاعات سازمان

–عوامل محیطی تاثیر پذیر از فناوری اطلاعات سازمان

–عوامل محیطی در تعامل  با فناوری اطلاعات سازمان

اسلاید ۵ :

شناخت عناصر محیط فناوری اطلاعات سازمان

–محیط فناوری اطلاعات سازمان از چه عناصر و اجزائی تشکیل شده است؟

.۲تجزیه و تحلیل نوع ارتباط عناصر محیطی با فناوری اطلاعات سازمان

–نوع ارتباط هر یک از عناصر و اجزاء محیط با فناوری اطلاعات سازمان چیست؟

.۳تجزیه و تحلیل مکانیزم ارتباط عناصر محیطی با فناوری اطلاعات سازمان

–تغییر وضعیت هر عنصر محیطی به چه صورت و بر اساس چه فرآیندی بر فناوری اطلاعات سازمان تاثیر می‌گذارد؟

–تغییر وضعیت فناوری اطلاعات سازمان به چه صورت و بر اساس چه فرآیندی بر محیط تاثیر خواهد گذارد؟

اسلاید ۶ :

 • لایه های محیط فناوری اطلاعات سازمان:

–لایه اول: سازمان (معماری سازمان)

 • اصطلاحا به آن محیط نزدیک فناوری اطلاعات سازمان نیز گفته می شود.

–لایه دوم: محیط سازمان

 • اصطلاحا به آن محیط دور فناوری اطلاعات سازمان نیز گفته می شود.
 • عوامل محیطی نزدیک برای فناوری اطلاعات سازمان:

–عبارتست از هر یک از اجزای معماری سازمانی که سامانه فناوری اطلاعات در آن مستقر و فعال می باشد.

–مثال: محصولات، فعالیت ها، راهبردهای ماموریتی و ….

اسلاید ۷ :

ر

 • عوامل محیطی دور برای فناوری اطلاعات سازمان‌ها:

–عبارتست از هر یک از اجزاء معماری محیط سازمان

 • لایه های محیط سازمان

–محیط نزدیک سازمان

 • عوامل فشار آورنده (Pressure Groups)
 • ذینفعان

–محیط دور سازمان

 • عوامل اقتصادی (یا محیط اقتصادی)
 • عوامل فناوری (یا محیط فناوری)
 • عوامل اجتماعی (یا محیط اجتماعی)
 • عوامل سیاسی، حقوقی (یا محیط سیاسی)

اسلاید ۸ :

 • دسته بندی محیط دور فناوری اطلاعات سازمان:

–محیط نزدیک سازمان

–محیط دور سازمان

 • عوامل محیطی نزدیک سازمان:

–عوامل فشار بر فناوری اطلاعات سازمان‌ها (Pressure Groups)

–ذینفعان (Stake Holders)

اسلاید ۹ :

 • عبارتند از مجموعه عوامل محیطی که با سازمان ارتباط مستقیم داشته و مجموعه‌ای از الزامات را در زمینه‌های مختلف بر سازمان تحمیل می‌کنند.
 • عناوین اصلی‌ترین عوامل فشار بر سازمان‌ها:

–سهامداران و مالکین (Share Holders)

–رقبا (Competitors)

–مشتریان

–تامین‌کنندگان

اسلاید ۱۰ :

 • عبارتند از مجموعه عوامل محیطی که از عملکرد و وضعیت مناسب سازمان منتفع می‌گردند.
 • عنوان کلی عوامل محیطی ذینفع سازمان:

–سهامداران

–رقبا (فضای کسب و کار):

 • ارتقاء ارزش و اهمیت زمینه یا بخش کاری در اثر عملکرد خوب آنها

مشتریان

–تامین‌کنندگان

–دولت‌

–کارکنان سازمان

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 24 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد