بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

سخن آغازين

پيتر دراكر در ارتباط با برون سپاري و آثار آن مي گويد: “چنين امري در واقع در حكم تحولي بنيادين در ساختار سازمانهاي جهان فردا است. اين بدان معناست كه ديگر الـــــزامي نيست كه شركت هاي بزرگ تجاري،‌ ادارات دولتي،‌ بيمارستانها و دانشگاههاي بزرگ به تشكيلاتي بدل شوند كه تعداد زيادي افراد را در استخدام خود داشته باشند. اين قبيل موسسات به تشكيلاتي تبديل مي شوند كه درآمدهاي عالي و نتايج قابل اعتنايي را بدست مي آورند، زيرا تنها بر فعاليت هايي تمـــــــركز مي كنند كه به خاطر آنها ماموريت يافته اند، كارهايي را انجام مي دهند كه دقيقاً به اهداف سازماني آنها مربوط است. كارهايي را كه به خوبي مي شناسند و به ريزه كاريهاي آن آشنايند و به نسبت ارزش و اعتباري كه دارند به انجام دهندگان آنها دستمزد و كارانه پرداخت مي كنند، بقيه كارهاي خدماتي اينگونه سازمانها به نهادهاي بيروني واگذار مي شود.“

اسلاید 2 :

تافلر مي گويد:

 • در شرايط امروز هيچ چيز خطرناك تر از دل بستن به كاميابي هاي ديروز نيست.

  چمپي:

  • اگر تنها يك سرانجام غير قابل فرار وجود داشته باشد اين است كه همه شركتها و سازمانها امروزه ناچارند كه خود را از نو تعريف كنند.

اسلاید 3 :

برون سپاري چيست؟

برون سپاری عبارت است از عمل انتقال بعضي از فعاليتهاي داخلي يك سازمان و واگذاري حق تصميم گيري به عرضه كننده بيرون از سازمان بر اساس قرارداد. در عمل برون سپاري نه تنها فعاليتها منتقل مي شوند، بلكه عوامل توليد و حق تصميم گيري نيز مي‌تواند واگذار مي گردد .

عوامل توليد عبارتند از:

  كاركنان

  تسهيلات

  تجهيزات

  فن آوري

  ساير دارائيها

حق تصميم گيري نيز عبارتست از:

 مسئوليت براي تصميم گيري بر روي چگونگي انجام اجزاء فعاليتهاي منتقل شده

اسلاید 4 :

Ferry D. Kraker :

برون سپاري عبارتست از پيدا كردن ارائه دهندگان خدمت جديد و روشهاي جديدي كه بتوان با اطمينان تهيه مواد ، كالاها ، اجزاء و خدمات را به آنها واگذار نمود.

در حقيقت در واگذاري يا برون سپاري، سازمان از دانش و تجربه و خلاقيت ارائه دهندگان خدمت جديدي كه قبلاً استفاده نكرده است، بهره مند مي شود.

 

اسلاید 5 :

 Paul Neal :

برون سپاري عبارتست از واگذاري برنامه ريزي ، مديريت ، اجراء و عمليات فعاليت هاي مشخص به شخص ثالث مستقل.

اسلاید 6 :

برون سپاري استراتژيك چيست ؟

برون سپاري استراتژيك عبارتست از: يك نگاه استراتژيك به برون سپاري كه بتواند فرايندهاي مسئله دار، وضع بد بهره وري ، مشكلات ترك كاركنان و امثال آن را در يك نگاه بلند مدت حل كند. بر اين اساس اقدام برون سپاري زماني استراتژيك خواهد شد ، كه با استراتژي هاي بلندمدت سازمان همراستا شود ، منافع برون سپاري بعد از گذشت چندين سال پديدار گردد و نتايج مثبت يا منفي آن براي سازمان از اهميت ويژه اي برخوردار باشد .

اسلاید 7 :

برون سپاري استراتژيك چيست ؟

 • برون سپاري استراتژيك با پرسيدن سوالات اساسي درباره رابطه برون سپاري با سازمان و موضوعات سازماني زير ، برون سپاري را در سطح بالاتري قرار مي دهد .
 • چشم انداز آينده
 • قابليت هاي كليدي فعلي و آينده
 • ساختار فعلي و آينده
 • هزينه هاي فعلي و آينده
 • عملكرد فعلي و آينده
 • مزيت رقابتي فعلي و آينده

اسلاید 8 :

تفاوت پيمانكاري با برونسپاري

تفاوت بين "پيمانكاري " با "بــــرونسپاری" در اين است كه در برون سپاری  تجـــديد ساختار يك سري فعاليتهاي ويژه با استفاده از منابع بيرون از سازمان كه توانمنديهاي ويژهاي را دارا ميباشند صورت ميپذيرد، در حالي كه در پيمانكاري فرعي قسمتي از فعاليتهاي سازمان با كمك پيمانكار انجام ميشود و تجديد ساختاري صورت نميگيرد.

اسلاید 9 :

3 تفاوت عمده بين برون‌سپاري و پيمانكاري وجود دارد:

1- در برون‌سپاري فعاليت از نوع بلند مدت و دو طرفه است در حاليكه روابط پيمانكاري، مقطعي مي‌باشند.

2- معمولا فعاليت‌هايي توسط پيمانكار انجام مي‌شود كه سازمان در زمينه آن تخصص ندارد و بايد از خدمات بيروني استفاده نمايد. ولي فعاليت‌هايي كه به دلايلي غير از نبود تخصص مانند نداشتن ظرفيت، نداشتن صرفه اقتصادي به بيرون سپرده مي‌شود از نوع برون‌سپاري است.

3- اتخاذ رويكرد برون‌سپاري معمولا به تجديد ساختار در سازمان مي‌انجامد ولي استفاده از خدمات پيمانكاري اين نتيجه را به دنبال ندارد.

اسلاید 10 :

روند برونسپاري

در گذشته، برون سپاري زماني مورد استفاده قرار مي گرفت كه سازمانها
نمي توانستند خوب عمل كنند. در رقابت ضعيف بودند، كاهش ظرفيت داشتند، با مشكل مالي روبرو بودند و يا از نظر فن آوري عقب و شكست خورده بودند.

 امروزه سازمانهايي كه كاملا موفق هستند نيز از اين ابزار براي تجديد ساختار سازمانهايشان استفاده مي كنند و مديران اين سازمانها به عنوان يك موضوع حياتي اين موضوع را درك كرده اند كه ايجاد قابليت هاي كليدي براي برآورده نمودن نيازهاي مشتري ضروري است و بايد در اين راه تلاش نمايند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید