دانلود فایل پاورپوینت بهبود جلسات مدیران

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بهبود جلسات مدیران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بهبود جلسات مدیران قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

چکیده :
 چندسالی است که به عنوان مدیر مدرسه مشغول بکار می باشم در این مدت در جلسات مختلفی شرکت کرده ام متاسفانه احساس می کنم که برخی از این جلسات از نظم مناسبی برخواردار نیست وبه همین خاطرجلسات از نتایج مطلوبی برخوردار نمی باشد برای رفع این مشکل برآن شدم تابا کمک همکاران پژوهشی را در این زمینه انجام دهم  تا راهکارهایی در این زمینه ارائه گردد.

اسلاید ۲ :

مشکلات عمده جلسات رادسته بندی وراههای جدیدی را برای کاهش این مشکل به شرح زیر پیشنهاد می گردد :

الف: آموزش مسوولین ، کارشناسان ومدیران

ب: برنامه ریزی ،تهیه برنامه زمانبندی وتقسیم کار

ج: نظارت وارزیابی

 

اسلاید ۳ :

پیشنهاداتی جهت برگزاری جلسات مطلوب:
۱- مدیران ، کارشناسان وزیر مجموعه خود را در ارتباط با نحوه برگزاری جلسات آموزش دهید
۲- شروع وپایان هر جلسه را دقیقا مشخص کنید
۳- تمام جلسات را بدون تاخیر وبه موقع تشکیل دهید وبه تاخیر کنندگان لبخند نزنید
۴-از طولانی کردن جلسات خودداری کنید
۵- دعوتنامه مدعوین واعضای جلسات را در وضعیت مناسب ارسال کنید

اسلاید ۴ :

۶- جلسات را دروقت وزمان مناسبی از روز تشکیل دهید
۷- قبل از تشکیل جلسه مکان مناسبی برای هر جلسه انتخاب کنید
۸-از تشکیل جلسات متعدد در هر روز خودداری کنید
۹-از ارائه مطالب با حجم زیاد در جلسات که باعث خستگی افراد شود خودداری کنید
۱۰-سعی کنید کیفیت مطالبی که در جلسات مطرح می کنید بالا باشد

اسلاید ۵ :

۱۱-فرهنگ ورود به موقع در جلسات را به زیر مجموعه خود آموزش دهید

۱۲-از کسانی که به موقع درجلسات شرکت نمی کنندتوضیح بخواهید وبا نظارت  دقیق بازخوردهای مثبت ومنفی ورود افراد را ارائه دهید

اسلاید ۶ :

۱۳-اگر مسوول ، مجری ویا سخنران جلسات هستید سعی کنید از سایر افراد زودتر در محل جلسه حضور یابید

۱۴-از طرح موضوعات تکراری وبحث های کلی که  باعث ضعف انگیزه شرکت کنندگان  شود خودداری کنید

۱۵-برای برگزاری جلسات برنامه ریزی دقیق داشته باشید

اسلاید ۷ :

۱۶-افرادی که در جلسات متعدد به موقع یا زودتر حضور پیدا می کنند  شناسایی ومورد تشویق قرار دهید

۱۷-خودتان منظم باشید وبه نظم در کارها اهمیت دهید تا نظم جلسات شما بعنوان یک ارزش ؛ درونی شود

اسلاید ۸ :

۱۸-اگر شما عضو موثر جلسه ای هستید در صورتی که برای شما خدای نکرده مشکل خاصی ایجاد شود مسوول یا دبیر جلسه را درجریان قرار دهید

۱۹-زمان ، مکان وموضوع جلسات خود را بطور منظم در برنامه کاری روزانه خود ثبت نمایید تا دچار مشکل نشوید

اسلاید ۹ :

۲۰-اگر مدیر یا دبیر جلسه هستید برنامه زمانبندی جلسه را دقیقا کنترل کنید و از موضوع اصلی خارج نشوید در غیراین صورت با دبیر ومدیر جلسه همکاری کنید

۲۱-از اتخاذ تصمیماتی که کلی باشد ویا جنبه اجرایی نداشته باشد خودداری کنید

اسلاید ۱۰ :

۲۲-سعی کنید قبل از شرکت در هر جلسه با مطالعه وآمادگی کامل شرکت نمایید

۲۳-اگر مسوول جلسه هستید قبل از تشکیل جلسه به وقت مدعوین وزیر مجموعه خود توجه جدی داشته باشید

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 23 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد